Valdemar Kjeld Rasmussen

Født 22.10.1918
Død 04.12.1944
Maler, Forfatter
Region VI (København), Region IV (Fyn)

Adresser

Frøslevlejren
KZ-Neuengamme


Billedkilde: Svendborg byhistoriske arkiv/Stig Sumborg

Biografi

En biografi af Valdemar Kjeld Rasmussen er tilgængelig.


Notater

Fra 17.06.1944, Arresteret og ført til Husmandsskolen i Odense, senere Vestre Fængsel, Horserød, Frøslev, Neuengamme og Porta Westfalica, hvor han døde
Fra 1944, Døde i Neuengamme
Deporteret til kz-lejr Neuengamme 15. september 1944.

Lokalitet

København

Modstandsaktivitet

Almen illegal aktivitet
Almen illegal aktivitet (fængslet)
Almen illegal aktivitet (fængslet) - Arresteret og død i koncentrationslejren Neuengamme
Illegal presse
Illegal presse - Medstifter af "Ungdommens Røst".
Industrisabotage
Jernbanesabotage (fængslet) - Arresteret 17. juni 1944. Død under ophold i Neuengamme

Frøslevlejrens fangekartotek

Valdemar Kjeld Rasmussen var indsat i Frøslevlejren for sine modstandsaktiviteter.
Se den fulde registrering her i Frøslevlejrens fangekartotek.

Litteraturhenvisninger

Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45 (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990), s. 378-379

Gestapos fangelejre i Danmark (Henrik Skov Kristensen, 2021), 249-250

Spredte erindringer fra besættelsen i Svendborg - Frøslev - Neuengamme (Christian Stærmose, 1996), Årbog for Svendborg og Omegns Museum 1996, 99

Svendborg maj 1945 (Henrik M. Jansen, 1985), 51-52

Træk af historien om Hjemmeværnet på Sydfyn 1949-1999 (, 1999), 28


Frihedsmuseets arkiv

Arkivskaber: Valdemar Kjeld Rasmussen - 36F-19260

Udskriften er baseret på 7 registreringer

Valdemar Kjeld Rasmussen, maler, københavn
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) s. 378-379ssssdsa
Valdemar Kjeld Rasmussen, forfatter
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Arkivhenvisninger
1) Frøslevlejren, Fangekartotek, ,

Valdemar Kjeld Rasmussen

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,

Kjeld Valdemar Rasmussen, maler
Illegal presse - Medstifter af "Ungdommens Røst".
Jernbanesabotage (Fængslet) - Arresteret 17. juni 1944. Død under ophold i Neuengamme
Region IV (Fyn)
Litteratur
1) "Svendborg maj 1945" (Henrik M. Jansen, 1985) 51-52ssssdsa
Valdemar Kjeld Rasmussen, maler
Almen illegal aktivitet (Fængslet) - Arresteret og død i koncentrationslejren Neuengamme
Region IV (Fyn)
Litteratur
1) "Træk af historien om Hjemmeværnet på Sydfyn 1949-1999" (, 1999) 28ssssdsa
Kjeld Rasmussen
Almen illegal aktivitet
Industrisabotage
Region IV (Fyn)
Litteratur
1) "Spredte erindringer fra besættelsen i Svendborg - Frøslev - Neuengamme" (Christian Stærmose, 1996), Årbog for Svendborg og Omegns Museum 1996 99ssssdsa
Valdemar Kjeld Rasmussen
Almen illegal aktivitet (Fængslet)
Illegal presse

Litteratur
1) "Gestapos fangelejre i Danmark" (Henrik Skov Kristensen, 2021) 249-250ssssdsa