Carl Christian Schou

Født 26.10.1900
Død 31.12.1944
Vognmaler
Region VI (København)


Biografi

En biografi af Carl Christian Schou er tilgængelig.


Notater

Fra 01.12.1943, Arresteret efter angivelse, deporteret til Neuengamme, hvor han døde på et udekommando

Lokalitet

København

Modstandsaktivitet

Almen illegal aktivitet

Litteraturhenvisninger

Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45 (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990), s. 400


Frihedsmuseets arkiv

Arkivskaber: Carl Christian Schou - 36F-19845

Udskriften er baseret på 2 registreringer

Carl Christian Schou, vognmaler, københavn
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) s. 400ssssdsa
Carl Christian Schou

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,