Jørgen Staffeldt

Dæknavn(e): Peter Jørgensen , Peter Jørgensen, Peter
Født 30.12.1912
Død 25.12.1944
Direktør, Forlagsdirektør (Samleren), Forlagsleder (Samleren), forlagsdirektør, Forlagsdirektør, Forfatter, Sparekasseassistent, direktør, Boghandler, Forlægger, Forretningsfører Dansk Samling, Revisor, forlagsredaktør, Forlagsboghandler, direktør, Borhandler, boghandler, Bankmand
Region VI (København), Region V (Sjælland)
Leder, Holger Danske., Leder af Holger Danske, Chef, Leder, HD-chef, Leder af HD, Leder "Holger Danske".Medlem af Frihedsrådets M-ud, Leder af Holger Danske december 1943-februar 1944, Chef for HD

Adresser

Frøslevlejren, Faarhus
Nordisk Boghandel, København
Porta Westfalica, Tyskland
Frøslev Lejren
Frøslevlejren
KZ Porta Westphalica
KZ-lejr Porta Westfalica
KZ-Neuengamme
KZ-Porta Westphalica
København
Københaavn
Neuengamme
Neuengamme
Nordisk Boghandel
Porta
Porta Westphalia KZ
Porta Westphalica
Vestre Fængsel


Billedkilde: Frihedsmuseet 42S0000070

Biografi

En biografi af Jørgen Staffeldt er tilgængelig.


Notater

Fra 16.02.1944, Arresteret og sat i Vestre Fængsel, derefter Neuengamme, hvor han døde på et udekommando
1943 til 1944, Døde i Porta Westphalica
Ansat i Nordisk Boghandel, Kgs. Nytår
Til 16.02.1944, Reorganiserede Holger Danske i oktober 1943 sammen med Jens Lillelund. Leder Holger Danske december 1943 til arrestationen 16. februar 1944.
Til 16.02.1944, Født 1912. JS blev arresteret 16.2.44. Kom til Neuengamme og senere til Porta Westphalia, hvor han døde juledag 1944.
Til 15.02.1944, Aktiv til denne dato
Var aktiv indtil arrestationen den 16. februar 1944.
Fra 11.12.1943, Organisering af støtte til sprængning af Varde Staalværk
Fra 1940, Dansk Samling
bror til Mogens Staffeldt - arresteret 20 jan 44 - død KZ Porta Westphalia 25 dec 44
Var også Dansk Samlings repræsentant i militærudvalget samt kortvarigt medlem af Frihedsrådet.
Til 25.12.1944, Var også med i Frihedsrådets militærudvalg samt en kort tid i Frihedsrådet.
Medlem af Frihedsrådet
arrest 16 feb 44
Fængslet Frøslevlejren febr. 1944.
Fra 1943, Gik under jorden 29. august 1943. Senere arresteret
Til 25.12.1944, Døde af sult i KZ lejren Porta Westphalia
Fra 02.1944, Arresteret og død i KZ
bror til Mogens S.
Stukket og arresteret af Gestapo februar 1944. Kom til Frøslev 23. august, til Neuengamme 12. september og videre til Porta Westphalica. Bror til Mogens S.
1943 til 12.1944, Medlem af Dansk Samling, blev leder af Holger Danske i efteråret 1943, arresteret i februar 1944, dør i KZ Neuengamme, Porta Westfalica-Barkhausen juledag 1944
Død i Porta Westphalica
Deporteret til kz-lejr Neuengamme 15. september 1944.
Fra 1943, Arresteret 16.2.44, Frøslev 23.8.44, Neuengamme 16.9.44, død 25.12.44
fundet begravet i Porta Westphalica

Lokalitet

København

Organisationstilknytning

Dansk Samling
Frihedsrådet
Frihedsrådets Bladudvalg
Frihedsrådets Kommandoudvalg
Frihedsrådets Militærudvalg
Holger Danske
Johns gruppe
M-udvalget
Skipper Clements Forlag
SOE
Tom-gruppen

Modstandsaktivitet

Administration
Administration - Leder af Holger Danske efter Jens Lillelund
Administration (fængslet)
Almen illegal aktivitet
Almen illegal aktivitet - Arresteret den 16. februar 1944
Almen illegal aktivitet - bl.a. forbindelse til SOE, BOPA og Holger Danske - våbendepot
Almen illegal aktivitet - Leder af Holger Danske
Almen illegal aktivitet - Medlem af FR
Almen illegal aktivitet (fængslet)
Almen illegal aktivitet (fængslet) - Arresteret af Gestapo
Almen illegal aktivitet (fængslet) - Død i tysk koncentrationslejr
Almen illegal aktivitet (fængslet) - Fange i Porta Westphalica
Andet
Andet - - i M-udvalg for Dansk Samling
Andet - Medlem af Frihedsrådet
Andet - Rep. Dansk Samling ved Frihedsrådets første møde i september 1943
Andet - Var medlem af Frihedsrådet.
Andet (fængslet) - Arresteret af tyskerne
Flugthjælp
Flugthjælp - Deltog i befrielsen af Lise Klinting 22.oktober 1943
Flugthjælp - Johnn M. Böge havde under flugt til Sverige ophold i Kbh. og kontaktede Staffeld
Flugthjælp - Jødetransporterne
Illegal presse
Illegal presse - Det illegale forlag "Samleren",
Industrisabotage
Likvidering
Likvidering (fængslet)
Logivært (hjælper)
Militærgruppe
Militærgruppe (fængslet)
Militærgruppe (fængslet) - Leder, død i koncentrationslejr
Organisation
Organisation - Deltog i det stiftende møde for Frihedsrådet
Organisation - Deltog ved dannelsen af Frihedsrådet
Organisation - Efter Lillelunds flugt til sverige ny leder af Holger Danske II 22.december 1943
Organisation - Jørgen Staffeldt Var med til at oprette Danmarks Frihedsråd 16/9 - 1943
Organisation - Leder af Holger Danske
Organisation - Leder af Holger Danske. Arresteret 17.2.44. Død i Porta Westphalica af TB.
Organisation - leder HD efter Jens Lillelund
Organisation - Medlem af Dansk Samling
Organisation - medlem af Frihedsrådet
Organisation - Medlem af Frihedsrådet
Organisation - Medlem af M-udvalg
Organisation - Medstifter af Frihedsrådet 16. september 1943
Organisation - Sept. 43 medlem af Frihedsrådet, jan. 44 medlem af M-udvalget.
Organisation - Stiftelse af Frihedsrådet
Organisation - Tiltrådt Danmarks Frihedsråd august 1943
Organisation (flygtet) - Under jorden siden 29. august 1943
Organisation (fængslet)
Organisation (fængslet) - Arresteret 16. februar 1944 overført til Frøslev. 15. eptember 1944 overført til Neuengamme videre til Porta Westphalica., hvor han døde
Organisation (fængslet) - Arresteret 16. februar 1944. Indsat i Vestre Fængsel siden overført til Porta Westphalica. hvor han døde
Organisation (fængslet) - Arresteret februar 1944 overført til KZ lejr, død julemorgen 1944
Organisation (fængslet) - Dansk Samlings repræsentant i Frihedsrådet
Organisation (fængslet) - Død i Koncentrationslejr
Organisation (fængslet) - Overført til Frøslevlejren
Organisation (fængslet) - Overført til Neuengamme og derefter til Porta Westfalica, hvor han døde af Tuberkulose
Ruteaktivitet
Sabotage
Sabotage - Leder af Holger Danske. Arresteret feb. 1944, død i KZ lejr 1944.
Sabotage - Organisering af sabotagegrupper s.m. Lillelund
Sabotage (fængslet)

Frøslevlejrens fangekartotek

Jørgen Staffeldt var indsat i Frøslevlejren for sine modstandsaktiviteter.
Se den fulde registrering her i Frøslevlejrens fangekartotek.

Kildehenvisninger

Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen,

Litteraturhenvisninger

29. august. Glimt fra besættelsestiden m.v. (Helge Tønnesen, 1978), 14

Anker. Et liv med fejder. (Alex Frank Larsen, 2015), 93

At vise flaget. Ebbe Munck, krigskorrespondent, modstandsmand, hofchef. (Janni Andreassen, 2007), 211

Beretninger fra modstandskampen 1943-45 (Christian Algreen-Petersen, 1965), s. 20

Besættelsen og Frihedskampen 1940-45 - Hvem Hvad Hvor (Jørgen Hæstrup, Hans Kirchhoff, Henning Poulsen og Hjalmar Petersen (red.), 1993), 338

Danmark besat - krig og hverdag 1940-45 (Claus Bundgård Christensen m.fl., 2009), 512, 517

Danmarks Frihedsraad (Erling Foss, 1948), København 1888-1945, 531

Danmarks Frihedsraad (Mogens Fog, 1947), Danmark under Besættelsen, db. 2, 686,688

Dansk Samlings modstandsorganisation (Arne Sørensen, 1946), Fem Aar. Indtryk og Oplevelser. Bd. 2., 217

De ensomme ulve (Gunnar Dyrberg, 2009), 34,55,70-71

De illegale. To Holger Danske sabotører fortæller (Bob Hermann, 1985), Forord,. 20-21, 23 56-57, 126, 137. Billedside 4 (side 100)

De vovede livet (Per Amby, 1992), 53

De væbnede styrker (Frode Jakobsen , 1947), Danmark under besættelsen, bd. 2, 727

Efter drabet (Peter Øvig Knudsen, 2001), 33,190,340

Efterskrift 1904-1945 (Mogens Fog, 1976), 154.

En kamp for frihed (Arne Sejr, 1995), s. 291

En manglende underskrift udsatte henrettelserne! (Jørgen Kieler, 1962), Pigtraad, 17, 1962., 219

En redegørlse for modstandsorganisationen Holger Danskes opståen, målsætning og udvikling (Olfert Dickmeiss, Speciale, 1968), 13,19-22,34, Barfod brev 2,3,4

En Stikker i Virksomhed (Jens Lillelund, 1946), Fem Aar. Indtryk og Oplevelser. Bd. 2., 334

En udsat post (Schjødt-Eriksen, Svend, 1977), 6

Erindringer (Viggo Aidt, 2001), 185

Et Danmark i splid med sig selv. Holbæk Amt besat og befriet. (Dan Ch. Christensen, 2020), 227,232,241

Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45 (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990), 411

Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45 (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990), 411-412

Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45 (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990), 411-412.

Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45 (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990), s. 411

Fallet Horney (Ulf Peyron, 1986), 46

FDF under besættelsen. Modstandsbevægelsen Randers 1940-1945. Distrikt 8. (Jean Seeberg, 2022), 535

Folkets oprør - Modstandskamp på Amager (Jørgen H. Barfod, 1990), Årsskrift for Frøslevlejrens Venner, 57

Fordwick - en recognoscering for en forbindelse Stockholm-Hamburg og retur (Johann Böge, 1991), Sønderjyske Årbøger, 273

Fra solskin til tusmørke (Varinka Wichfeld Muus, 1994), 154

Friendly Fire (Kirsten Olstrup Seeger, 2008), 43

Frihedsraadets historie. Godkendt af Raadets oprindelige medlemmer. (, 1945), Besættelsestidens Fakta, bd. 1., 222

Frode (Sven Ove Gade, 2004), 85.

Frode Jakobsen 1906-1997 - den første og den sidste fra Danmarks Frihedsråd (Ole Lippmann, 1997), FV. Frihedskampens Veteraner, 149, 1997., 9

Før jeg siger farvel. Samtaler med modstandsmanden Jørgen Kieler. (Tom Hermansen, 2013), 9+12+21+24+36+37+40+41+96+121+124

Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945 (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005), s. 338

Gestapos fangelejre i Danmark (Henrik Skov Kristensen, 2021), 255

Gjort gerning (Flemming B. Muus, 1979), 45

Hemmelig Alliance, bd. 1. (Jørgen Hæstrup, 1959), 48-51, 147-149, 243

Historisk dato i frihedskampen (Kjeld Lundgren, 1999), FV. Frihedskampens Veteraner, 159, 1999, 17

Hjemmehæren (Anders Bjørnvad, 1988), 104, 160

Holger Danske - Sabotage og likvidering 1943-45 (Peter Birkelund, 2008), 70, 75ff, 87, 91ff, 105, 122ff, 163, 168f, 173ff, 268, 527, 608, 654

Holger Danske (Gunnar Dyrberg, 1946), Fem Aar. Indtryk og oplevelser. Bd. 2., 278

Holger Danske rejser sig - opgøret med stikkere og terrorister (Jørgen Røjel, 1993), 57, 58, 60, 70, 128, 143, 150, 181, 182

Holger Danske. Afdeling 'Eigil' (Povl Falk-Jensen, 2009), 43

Hovedstadens undergrundskrig mod herrefolket (Kaj Christiansen, 1945), Da Danmark kaldte. Bogens om modstandsbevægelsen. Skrevet af aktivister., 151

Hvem får agurkesalaten? (Kelvin Lindemann, 1966), Danske forfattere om besættelsen, 105-106

Hvorfor gjorde I det? Del I (Jørgen Kieler, 2001), 104, 244, 246, 304, 341, 346, 359, 388, 392, 393, 395, 408, 409

Hvorfor gjorde I det? Del I (Jørgen Kieler, 2001), 104, 244, 246, 304,341,346, 359, 360, 388, 392, 393, 395, 408, 409

Hvorfor gjorde I det? Del II (Jørgen Kieler, 2001), 17, 64, 65, 67, 68, 70, 78, 83, 98, 137, 141, 151, 156, 193

Hvorfor gjorde I det? Del II (Jørgen Kieler, 2001), 17, 64, 65, 67, 68, 70, 78, 83, 98, 137, 141, 151, 156, 193, 194, 196, 247, 263

Højtid uden håb (Nils Berg, 1977), Pigtraad, 1977, 114

I begyndelsen var ordet. Søstrene Schrøder eller et eksempel på, hvordan modstand begynder ... (Erik Carlé, 2002), Søllerødbogen 2002, 71-72-75

I Danmarks Frihedsråd, bind 1 (Frode Jakobsen, 1975), 53,117,174,175

I krigens kølvand (Sven Arvid Birkeland, 2009), 136,146

I tysk fangenskab (Anders Georg , 1945), 111

Illegale transporter på Øresund, Beretninger fra modstandskampen, del 1 (Christian Algreen-Petersen, 2003), 24,25,43,50

Inge og Tony. I det københavnske modstandsmiljø under besættelsen. (Eva Bredsdorff & Niels Gyrsting, 2022), Frihedsmuseets Venners årsskrift 2021, 21

Ingen tænder et lys (Flemming B. Muus, 1965), 171

Ingmar Wagner 70 år. DKP og Frihedskampen. Dokumenter. (, 1991), 26

Inside SOE (E. H. Cookridge, 1966), 585

John. Frihedskæmper og charmør. (Thomas Hjortsø & Preben Lund, 2013), s. 74

Kommunist under besættelsen (Børge Houmann, 1990), 269

Kontakt med England (Jørgen Hæstrup, 1954), 283

Kopi af 4. Maj Kollegiets mindebog (, 1956), s. 29

Kurér til Aalborg 1944 (Vibeke Barfod, 1990), s. 18, 50, 69

Kvinder i modstandskampen (Kate Fleron, 1945), 114

Kæft trit og retning - en sabotørs erindringer (Jørgen Røjel, 1973), 126-127.

Manden der ikke kunne tie (Carl Otto Brix, 2005), 34

Med hjælp fra England - Den væbnede kamp (2) (Knud J. V. Jespersen, 2000), 21,22,156,321

Mennesker, Politik og besættelse - 4 biografiske s ((red.) Niels Wium Olesen, 1996), 120

Midt i en ismetid (Peter P. Rohde, 1970), 87

Midt-og Vestjylland under besættelsen (Pernille Pedersen, 2022), 198

Modstand. Den skærpede kamp 1943-1944 (Niels-Birger Danielsen, 2019), 55,125,209,244,294,330,342,379

Modstand. Samarbejdets fald 1942-43 (Niels-Birger Danielsen, 2018), 330, 400, 538

Modstandsbevægelsen (Frode Jakobsen, 1947), De fem lange Aar, bd. 3, 1505, 1509

Modstandsbevægelsen på Nordfyn under 2. verdenskrig (Andreas Skov, 2007), Sletten, 2007, 65

Modstandsmanden Hans Edvard Teglers. Fra BOPA til Holger Danske. (Steffen Bülow, 2021), 74,84

Nordens lænkehunde, bd. 1 (Jørgen Kieler, 1993), 423

Nordens lænkehunde, bd. 2 (Jørgen Kieler, 1993), 91,104,105,115,152,193,247,255,331,334,335

Om lidt er de borte (Anne Wolden-Ræthinge, 2005), 88

Overlevelse i organisationen - Gunnar Hjelholt beretter med koncentrationslejren som eksempel (Benedicte Madsen og Søren Willert, 1995), 46

Pige i modstandskampen (Lis Mellemgaard, 1998), 32

Pressen om Holger Danske (, 1947), 4,5,7,63

På det tyske slavemarked (Niels Jørgensen, 1964), 56, 57, 166

På fløjen (Hans Mørup, 2000), 315,381

Ranumkonventet (O. F. Drostrup, 1976), 12

Ranumkonventet (O. F. Drostrup, 1976), 12.

Sabotage - amatørernes oprør (Hans Edvard Teglers, 1961), s. 19, 70, 72-73

Sabotage (Børge Outze, 1946), Danmark under besættelsen. Bd. 3., 161, 182

Sabotagen mod Varde Stålværk (Niels Hjorth m.fl., 1992), Vestjyske Fortællere, side 59

Sabotageorganisationen Holger Danske. Opståen og udvikling. (Egil Barfod, 1983), 8,11, 14, 17, 23, 24, 26, 28, 35-40, 43, 45, 51, 60, 86

Sabotør i Holger Danske (Peter Birkelund, 2015), 127,141,154,173,212-214,219,231,241,255-256,308

Sandfærdige løgnehistorier fra besættelsen (Stig Jensen, 1970), 64f

Skipperen - en bog om Ebbe Munck (, 1975), 227

SOE in Scandinavia (Charles Cruickshank, 1986), 158, 160

Staten stærk og folket frit. Dansk Samling mellem fascisme og modstandskamp 1936-47. (Henrik Lundbak, 2001), s. 180 n, 209, 347-349, 355, 359, 401, 417, 429-430, 437-438, 470, 523

Storfyrstinden (Trine Engholm Michelsen, 2021), 280

Studenterliv under besættelsen. (Jørgen Kieler, 1995), Dansk medicin-historisk årbog, 1995, 99

Sønderjylland besat (Søren Flott, 2015), 162-163

Taget af tyskerne (Svend Arvid Birkeland, 2007), 60, 360-361, 377-384

The five cursed years (Svend Skarvig, 1984), 121

The Giant-Killers. The Danish Resistance Movement 1940/5 (John Oram Thomas, 1975), 115,196,209-10,233-4,309

The Giant-Killers. The Danish Resistance Movement 1940/5 (John Oram Thomas, 1975), 210

Tilblivelsen af Danmarks Frihedsråd (Jørgen Hæstrup, 1973), Historie. Ny rk, 10:2, 1973, 260, 261

Turen går til besættelsestidens København (Sofie Lene Bak m.fl., 2017), 29

Uden tvivl. Erling Foss 1897-1982. (Mogens Rüdiger, 2000), 168-170

Vi bringer en særmelding (Erik Johannesen, 1982), 113,114

Vores egen lille krig. Krigsdagbog for Hvetbo Herred og Han Herred Landeværn. (Børge Møller, 2018), 28

Zone-Redningskorpset i København under besættelsen (Arne Vagn Jensen, 1994), 58

Østjylland under besættelsen (Pernille Pedersen, 2018), 226


Frihedsmuseets arkiv

Arkivskaber: Jessie Staffeldt - 05K-24467
Arkivskaber: Jørgen Staffeldt - 36F-19919

Udskriften er baseret på 131 registreringer

Jørgen Staffeldt, direktør, københavn
Industrisabotage
Ruteaktivitet
Region VI (København)
Dansk Samling, Holger Danske
Litteratur
1) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) s. 411ssssdsa
2) "Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945" (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005) s. 338ssssdsa
Jørgen Staffeldt
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "En udsat post" (Schjødt-Eriksen, Svend, 1977) 6ssssdsa
Jørgen Staffeldt
Andet - - i M-udvalg for Dansk Samling

Litteratur
1) "Gjort gerning" (Flemming B. Muus, 1979) 45ssssdsa
Jørgen Staffeldt, direktør
Illegal presse - Det illegale forlag "Samleren",
Flugthjælp - Jødetransporterne
Sabotage - Organisering af sabotagegrupper s.m. Lillelund
Region VI (København)
Frihedsrådet, Holger Danske
Litteratur
1) "Ingen tænder et lys" (Flemming B. Muus, 1965) 171ssssdsa
2) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) 411ssssdsa
Jørgen Staffeldt, direktør
Almen illegal aktivitet
Illegal presse
Region VI (København)
Holger Danske, Dansk Samling, SOE, Frihedsrådet
Litteratur
1) "I tysk fangenskab" (Anders Georg , 1945), 111ssssdsa
2) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) 411ssssdsa
Jørgen Staffeldt, forlagsdirektør (samleren)
Illegal presse
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Frihedsrådet, Dansk Samling
Litteratur
1) "Sandfærdige løgnehistorier fra besættelsen" (Stig Jensen, 1970) 64fssssdsa
2) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) 411ssssdsa
Jørgen Staffeldt, københavn
Sabotage
Region VI (København)
Litteratur
1) "Kvinder i modstandskampen" (Kate Fleron, 1945) 114ssssdsa
Jørgen Staffeldt, forlagsleder (samleren)
Almen illegal aktivitet - Medlem af FR
Illegal presse
Region VI (København)
Dansk Samling, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Ranumkonventet" (O. F. Drostrup, 1976) 12ssssdsa
Jørgen Staffeldt
Almen illegal aktivitet
Flugthjælp
Ruteaktivitet
Region VI (København)
Tom-gruppen
Litteratur
1) "Beretninger fra modstandskampen 1943-45" (Christian Algreen-Petersen, 1965) s. 20ssssdsa
Jørgen Staffeldt, forlagsdirektør
Sabotage

Holger Danske
Litteratur
1) "Efter drabet" (Peter Øvig Knudsen, 2001) 33,190,340ssssdsa
Peter Jørgensen
Almen illegal aktivitet
Sabotage

Frihedsrådets Bladudvalg
Jørgen Staffeldt, direktør
Almen illegal aktivitet
Administration
Region VI (København)
Frihedsrådets Bladudvalg, Dansk Samling, Holger Danske
Litteratur
1) "Holger Danske - Sabotage og likvidering 1943-45" (Peter Birkelund, 2008) 70, 75ff, 87, 91ff, 105, 122ff, 163, 168f, 173ff, 268, 527, 608, 654ssssdsa
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, ,

Jørgen Staffeldt, direktør, leder, holger danske.
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Kæft trit og retning - en sabotørs erindringer" (Jørgen Røjel, 1973) 126-127.ssssdsa
2) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) 411-412.ssssdsa
Jørgen Staffelt
Almen illegal aktivitet

Dansk Samling
Litteratur
1) "Mennesker, Politik og besættelse - 4 biografiske s" ((red.) Niels Wium Olesen, 1996), 120ssssdsa
Jørgen Staffeldt, forlagsdirektør
Andet - Rep. Dansk Samling ved Frihedsrådets første møde i september 1943
Region VI (København)
Litteratur
1) "Efterskrift 1904-1945" (Mogens Fog, 1976) 154.ssssdsa
Jørgen Staffeldt, direktør, leder af holger danske
Illegal presse
Almen illegal aktivitet

Frihedsrådet, M-udvalget, Holger Danske
Litteratur
1) "På fløjen" (Hans Mørup, 2000) 315,381ssssdsa
2) "Besættelsen og Frihedskampen 1940-45 - Hvem Hvad Hvor" (Jørgen Hæstrup, Hans Kirchhoff, Henning Poulsen og Hjalmar Petersen (red.), 1993) 338ssssdsa
Jørgen Staffeldt
Andet
Region VI (København)
Dansk Samling
Litteratur
1) "Sabotage - amatørernes oprør" (Hans Edvard Teglers, 1961) s. 19, 70, 72-73ssssdsa
Jørgen Staffeldt
Industrisabotage
Region VI (København)
Litteratur
1) "En kamp for frihed" (Arne Sejr, 1995), s. 291ssssdsa
Jørgen Staffeldt
Almen illegal aktivitet - Arresteret den 16. februar 1944

Dansk Samling, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Taget af tyskerne" (Svend Arvid Birkeland, 2007) 60, 360-361, 377-384ssssdsa
2) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) 411-412ssssdsa
Peter Jørgensen
Almen illegal aktivitet - Arresteret den 16. februar 1944

Dansk Samling, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Taget af tyskerne" (Svend Arvid Birkeland, 2007) 60, 360-361, 377-384ssssdsa
2) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) 411-412ssssdsa
Jørgen Staffeldt
Industrisabotage
Region VI (København)
Johns gruppe
Litteratur
1) "Om lidt er de borte" (Anne Wolden-Ræthinge, 2005) 88ssssdsa
Jørgen Staffeldt

Frihedsrådet, Holger Danske
Litteratur
1) "Vi bringer en særmelding" (Erik Johannesen, 1982) 113,114ssssdsa
Jørgen Staffeldt, forfatter, chef
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Ranumkonventet" (O. F. Drostrup, 1976) 12.ssssdsa
Jørgen Staffeldt
Flugthjælp
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Illegale transporter på Øresund, Beretninger fra modstandskampen, del 1" (Christian Algreen-Petersen, 2003), 24,25,43,50ssssdsa
Jørgen Staffeldt, direktør, leder
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Dansk Samling, Frihedsrådet, Holger Danske
Litteratur
1) "Frode" (Sven Ove Gade, 2004) 85.ssssdsa
2) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) 411-412ssssdsa
Jørgen Staffelt, direktør
Organisation - Sept. 43 medlem af Frihedsrådet, jan. 44 medlem af M-udvalget.

Dansk Samling
Litteratur
1) "Hjemmehæren" (Anders Bjørnvad, 1988) 104, 160ssssdsa
Jørgen Staffeldt, direktør
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Arkivhenvisninger
1) Frøslevlejren, Fangekartotek, ,

Jørgen Staffeldt, sparekasseassistent, direktør
Illegal presse
Sabotage
Militærgruppe
Region VI (København)
Dansk Samling, Skipper Clements Forlag, Holger Danske, M-udvalget
Litteratur
1) "Staten stærk og folket frit. Dansk Samling mellem fascisme og modstandskamp 1936-47." (Henrik Lundbak, 2001), s. 180 n, 209, 347-349, 355, 359, 401, 417, 429-430, 437-438, 470, 523ssssdsa
Jørgen Staffeldt, sparekasseassistent, direktør

Litteratur
1) "Staten stærk og folket frit. Dansk Samling mellem fascisme og modstandskamp 1936-47." (Henrik Lundbak, 2001), s. 180 n, 209, 347-349, 355, 359, 401, 417, 429-430, 437-438, 470, 523ssssdsa
Jørgen Staffeldt

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,

Jørgen Staffeldt
Organisation
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Sabotagen mod Varde Stålværk" (Niels Hjorth m.fl., 1992), Vestjyske Fortællere side 59ssssdsa
Jørgen Staffeldt, forlagsdirektør
Flugthjælp - Johnn M. Böge havde under flugt til Sverige ophold i Kbh. og kontaktede Staffeld
Region VI (København)
Litteratur
1) "Fordwick - en recognoscering for en forbindelse Stockholm-Hamburg og retur" (Johann Böge, 1991), Sønderjyske Årbøger 273ssssdsa
Jørgen Staffeldt

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,

Jørgen Staffeldt

Dansk Samling
Litteratur
1) "Kurér til Aalborg 1944" (Vibeke Barfod, 1990) s. 18, 50, 69ssssdsa
Jørgen Staffeldt
Almen illegal aktivitet (Fængslet) - Død i tysk koncentrationslejr

Litteratur
1) "Erindringer" (Viggo Aidt, 2001) 185ssssdsa
Jørgen Staffeldt
Sabotage - Leder af Holger Danske. Arresteret feb. 1944, død i KZ lejr 1944.
Region VI (København)
Litteratur
1) "Midt i en ismetid" (Peter P. Rohde, 1970) 87ssssdsa
Jørgen Staffeldt
Organisation
Region VI (København)
Dansk Samling, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Vores egen lille krig. Krigsdagbog for Hvetbo Herred og Han Herred Landeværn." (Børge Møller, 2018), 28ssssdsa
Jørgen Staffeldt
Ruteaktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "29. august. Glimt fra besættelsestiden m.v." (Helge Tønnesen, 1978) 14ssssdsa
Jørgen Staffelt
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Dansk Samling
Litteratur
1) "Pige i modstandskampen " (Lis Mellemgaard, 1998) 32ssssdsa
Jørgen Staffelt
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Dansk Samling
Litteratur
1) "Pige i modstandskampen " (Lis Mellemgaard, 1998) 32ssssdsa
Jørgen Staffeldt
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet, Dansk Samling
Litteratur
1) "En redegørlse for modstandsorganisationen Holger Danskes opståen, målsætning og udvikling" (Olfert Dickmeiss, Speciale, 1968) 13,19-22,34, Barfod brev 2,3,4ssssdsa
Jørgen Staffeldt
Organisation (Fængslet)

Frihedsrådet
Litteratur
1) "En redegørlse for modstandsorganisationen Holger Danskes opståen, målsætning og udvikling" (Olfert Dickmeiss, Speciale, 1968) 13,19-22,34, Barfod brev 2,3,4ssssdsa
Peter Jørgensen
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet, Dansk Samling
Litteratur
1) "En redegørlse for modstandsorganisationen Holger Danskes opståen, målsætning og udvikling" (Olfert Dickmeiss, Speciale, 1968) 13,19-22,34, Barfod brev 2,3,4ssssdsa
Jørgen Staffeldt, leder
Organisation
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Hovedstadens undergrundskrig mod herrefolket" (Kaj Christiansen, 1945), Da Danmark kaldte. Bogens om modstandsbevægelsen. Skrevet af aktivister. 151ssssdsa
Peter Jørgensen, leder
Organisation
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Hovedstadens undergrundskrig mod herrefolket" (Kaj Christiansen, 1945), Da Danmark kaldte. Bogens om modstandsbevægelsen. Skrevet af aktivister. 151ssssdsa
Jørgen Staffeldt
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Østjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2018) 226ssssdsa
Jørgen Staffeldt, boghandler
Logivært (Hjælper)
Region VI (København)
Litteratur
1) "The five cursed years" (Svend Skarvig, 1984) 121ssssdsa
Jørgen Preben Munch Staffelt
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Friendly Fire" (Kirsten Olstrup Seeger, 2008) 43ssssdsa
Jørgen Staffeldt, boghandler
Organisation - Stiftelse af Frihedsrådet
Region VI (København)
Dansk Samling
Litteratur
1) "Folkets oprør - Modstandskamp på Amager" (Jørgen H. Barfod, 1990), Årsskrift for Frøslevlejrens Venner 57ssssdsa
Jørgen Staffeldt, hd-chef
Organisation
Region VI (København)
Dansk Samling, Holger Danske
Litteratur
1) "Hvorfor gjorde I det? Del I" (Jørgen Kieler, 2001) 104, 244, 246, 304,341,346, 359, 360, 388, 392, 393, 395, 408, 409ssssdsa
Jørgen Staffeldt, hd-chef
Organisation

Dansk Samling, Holger Danske
Litteratur
1) "Hvorfor gjorde I det? Del I" (Jørgen Kieler, 2001) 104, 244, 246, 304, 341, 346, 359, 388, 392, 393, 395, 408, 409ssssdsa
Jørgen Staffeldt
Organisation
Sabotage
Region VI (København)
Litteratur
1) "En Stikker i Virksomhed" (Jens Lillelund, 1946), Fem Aar. Indtryk og Oplevelser. Bd. 2. 334ssssdsa
Peter Jørgensen
Organisation
Sabotage
Region VI (København)
Litteratur
1) "En Stikker i Virksomhed" (Jens Lillelund, 1946), Fem Aar. Indtryk og Oplevelser. Bd. 2. 334ssssdsa
Jørgen Staffelt, leder af hd
Organisation
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Hvorfor gjorde I det? Del II" (Jørgen Kieler, 2001) 17, 64, 65, 67, 68, 70, 78, 83, 98, 137, 141, 151, 156, 193, 194, 196, 247, 263ssssdsa
Jørgen Staffelt
Organisation (Fængslet)
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Holger Danske
Litteratur
1) "Hvorfor gjorde I det? Del II" (Jørgen Kieler, 2001) 17, 64, 65, 67, 68, 70, 78, 83, 98, 137, 141, 151, 156, 193ssssdsa
Jørgen Staffelt
Organisation (Fængslet)
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Holger Danske
Litteratur
1) "Hvorfor gjorde I det? Del II" (Jørgen Kieler, 2001) 17, 64, 65, 67, 68, 70, 78, 83, 98, 137, 141, 151, 156, 193, 194, 196, 247, 263ssssdsa
Jørgen Staffelt
Organisation (Fængslet)
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Holger Danske
Litteratur
1) "Hvorfor gjorde I det? Del II" (Jørgen Kieler, 2001) 17, 64, 65, 67, 68, 70, 78, 83, 98, 137, 141, 151, 156, 193, 194, 196, 247, 263ssssdsa
Jørgen Staffeldt
Militærgruppe (Fængslet) - Leder, død i koncentrationslejr
Region VI (København)
Litteratur
1) "Hvem får agurkesalaten?" (Kelvin Lindemann, 1966), Danske forfattere om besættelsen 105-106ssssdsa
Peter Jørgensen, leder af hd
Organisation
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Hvorfor gjorde I det? Del II" (Jørgen Kieler, 2001) 17, 64, 65, 67, 68, 70, 78, 83, 98, 137, 141, 151, 156, 193, 194, 196, 247, 263ssssdsa
Jørgen Staffeldt, forlægger
Organisation - Medlem af Dansk Samling
Region VI (København)
Litteratur
1) "Anker. Et liv med fejder." (Alex Frank Larsen, 2015) 93ssssdsa
Jørgen Staffeldt
Organisation - medlem af Frihedsrådet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Zone-Redningskorpset i København under besættelsen" (Arne Vagn Jensen, 1994) 58ssssdsa
Jørgen Staffeldt, boghandler
Almen illegal aktivitet - bl.a. forbindelse til SOE, BOPA og Holger Danske - våbendepot
Organisation - leder HD efter Jens Lillelund
Region VI (København)
Dansk Samling, Frihedsrådet, Holger Danske
Litteratur
1) "Nordens lænkehunde, bd. 1" (Jørgen Kieler, 1993), 423ssssdsa
Jørgen Staffeldt
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Nordens lænkehunde, bd. 2" (Jørgen Kieler, 1993) 91,104,105,115,152,193,247,255,331,334,335ssssdsa
Jørgen Staffeldt, leder "holger danske".medlem af frihedsrådets m-ud
Organisation (Fængslet)
Region VI (København)
Frihedsrådets Militærudvalg, Holger Danske
Litteratur
1) "Kopi af 4. Maj Kollegiets mindebog" (, 1956) s. 29ssssdsa
Jørgen Staffeldt, forlagsdirektør, leder af holger danske december 1943-februar 1944
Almen illegal aktivitet
Organisation
Organisation (Fængslet) - Arresteret 16. februar 1944 overført til Frøslev. 15. eptember 1944 overført til Neuengamme videre til Porta Westphalica., hvor han døde
Region VI (København)
Dansk Samling, Frihedsrådet, Holger Danske
Litteratur
1) "Sabotageorganisationen Holger Danske. Opståen og udvikling." (Egil Barfod, 1983) 8,11, 14, 17, 23, 24, 26, 28, 35-40, 43, 45, 51, 60, 86ssssdsa
Jørgen Staffeldt
Likvidering
Sabotage
Region VI (København)
Holger Danske, SOE, Dansk Samling, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Før jeg siger farvel. Samtaler med modstandsmanden Jørgen Kieler." (Tom Hermansen, 2013) 9+12+21+24+36+37+40+41+96+121+124ssssdsa
Jørgen Staffeldt
Likvidering (Fængslet)
Sabotage (Fængslet)

Holger Danske, SOE, Dansk Samling, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Før jeg siger farvel. Samtaler med modstandsmanden Jørgen Kieler." (Tom Hermansen, 2013) 9+12+21+24+36+37+40+41+96+121+124ssssdsa
Jørgen Staffeldt
Likvidering (Fængslet)
Sabotage (Fængslet)

Holger Danske, SOE, Dansk Samling, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Før jeg siger farvel. Samtaler med modstandsmanden Jørgen Kieler." (Tom Hermansen, 2013) 9+12+21+24+36+37+40+41+96+121+124ssssdsa
Jørgen Staffeldt
Likvidering (Fængslet)
Sabotage (Fængslet)

Holger Danske, Dansk Samling, SOE, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Før jeg siger farvel. Samtaler med modstandsmanden Jørgen Kieler." (Tom Hermansen, 2013) 9+12+21+24+36+37+40+41+96+121+124ssssdsa
Jørgen Staffeldt, direktør
Organisation
Region VI (København)
Dansk Samling, Frihedsrådet, Holger Danske
Litteratur
1) "Holger Danske rejser sig - opgøret med stikkere og terrorister" (Jørgen Røjel, 1993) 57, 58, 60, 70, 128, 143, 150, 181, 182ssssdsa
Jørgen Staffeldt
Militærgruppe
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Pressen om Holger Danske" (, 1947) 4,5,7,63ssssdsa
Jørgen Staffeldt
Organisation (Fængslet) - Dansk Samlings repræsentant i Frihedsrådet

Dansk Samling, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Studenterliv under besættelsen." (Jørgen Kieler, 1995), Dansk medicin-historisk årbog, 1995 99ssssdsa
Jørgen Staffeldt
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "Ingmar Wagner 70 år. DKP og Frihedskampen. Dokumenter." (, 1991) 26ssssdsa
Jørgen Staffeldt, boghandler
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Holger Danske, Dansk Samling
Litteratur
1) "Holger Danske. Afdeling 'Eigil'" (Povl Falk-Jensen, 2009) 43ssssdsa
Jørgen Staffeldt, leder af holger danske december 1943-februar 1944
Organisation
Region VI (København)
Dansk Samling, Holger Danske
Litteratur
1) "De ensomme ulve" (Gunnar Dyrberg, 2009) 34,55,70-71ssssdsa
Jørgen Staffelt, leder af holger danske
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Holger Danske" (Gunnar Dyrberg, 1946), Fem Aar. Indtryk og oplevelser. Bd. 2. 278ssssdsa
Jørgen Staffelt, leder af holger danske
Sabotage
Region VI (København)
Litteratur
1) "En manglende underskrift udsatte henrettelserne!" (Jørgen Kieler, 1962), Pigtraad, 17, 1962. 219ssssdsa
Staffeldt Erik
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Dansk Samling
Litteratur
1) "I begyndelsen var ordet. Søstrene Schrøder eller et eksempel på, hvordan modstand begynder ..." (Erik Carlé, 2002), Søllerødbogen 2002 71-72-75ssssdsa
Jørgen Staffeldt, leder af holger danske december 1943-februar 1944
Almen illegal aktivitet
Organisation
Organisation (Fængslet) - Arresteret februar 1944 overført til KZ lejr, død julemorgen 1944
Region VI (København)
Dansk Samling, Holger Danske, Frihedsrådet
Litteratur
1) "De illegale. To Holger Danske sabotører fortæller" (Bob Hermann, 1985), Forord,. 20-21, 23 56-57, 126, 137. Billedside 4 (side 100)ssssdsa
Peter Jørgensen, leder af holger danske december 1943-februar 1944
Almen illegal aktivitet
Organisation
Organisation (Fængslet) - Arresteret februar 1944 overført til KZ lejr, død julemorgen 1944
Region VI (København)
Dansk Samling, Holger Danske, Frihedsrådet
Litteratur
1) "De illegale. To Holger Danske sabotører fortæller" (Bob Hermann, 1985), Forord,. 20-21, 23 56-57, 126, 137. Billedside 4 (side 100)ssssdsa
Jørgen Staffeldt, chef for hd
Administration - Leder af Holger Danske efter Jens Lillelund
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "John. Frihedskæmper og charmør." (Thomas Hjortsø & Preben Lund, 2013) s. 74ssssdsa
Jørgen Staffeldt, direktør
Andet - Medlem af Frihedsrådet
Region VI (København)
Dansk Samling
Litteratur
1) "Et Danmark i splid med sig selv. Holbæk Amt besat og befriet." (Dan Ch. Christensen, 2020) 227,232,241ssssdsa
Jørgen Staffeldt, boghandler
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådets Militærudvalg
Litteratur
1) "De væbnede styrker" (Frode Jakobsen , 1947), Danmark under besættelsen, bd. 2 727ssssdsa
Jørgen Staffeldt, forretningsfører dansk samling
Organisation - Deltog i det stiftende møde for Frihedsrådet
Region VI (København)
Dansk Samling, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Tilblivelsen af Danmarks Frihedsråd" (Jørgen Hæstrup, 1973), Historie. Ny rk, 10:2, 1973 260, 261ssssdsa
Jørgen Staffeldt
Organisation
Illegal presse
Region VI (København)
Dansk Samling, Skipper Clements Forlag
Litteratur
1) "Modstand. Samarbejdets fald 1942-43" (Niels-Birger Danielsen, 2018) 330, 400, 538ssssdsa
Jørgen Staffeldt
Sabotage
Region VI (København)
Holger Danske, Frihedsrådets Militærudvalg
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsen" (Frode Jakobsen, 1947), De fem lange Aar, bd. 3 1505, 1509ssssdsa
Jørgen Staffeldt
Organisation - Medlem af Frihedsrådet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Danmarks Frihedsraad" (Mogens Fog, 1947), Danmark under Besættelsen, db. 2 686,688ssssdsa
Jørgen Staffeldt
Organisation

Frihedsrådet
Litteratur
1) "Kontakt med England" (Jørgen Hæstrup, 1954) 283ssssdsa
Jørgen Staffeldt, boghandler
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Modstand. Den skærpede kamp 1943-1944" (Niels-Birger Danielsen, 2019) 55,125,209,244,294,330,342,379ssssdsa
Jørgen Staffeldt
Almen illegal aktivitet - Leder af Holger Danske
Organisation - Medlem af M-udvalg
Organisation (Fængslet) - Død i Koncentrationslejr
Region VI (København)
Dansk Samling, Holger Danske, M-udvalget
Litteratur
1) "Dansk Samlings modstandsorganisation" (Arne Sørensen, 1946), Fem Aar. Indtryk og Oplevelser. Bd. 2. 217ssssdsa
Jørgen Staffeldt
Organisation

Frihedsrådet
Litteratur
1) "Frode Jakobsen 1906-1997 - den første og den sidste fra Danmarks Frihedsråd" (Ole Lippmann, 1997), FV. Frihedskampens Veteraner, 149, 1997. 9ssssdsa
Jørgen Staffeldt
Organisation
Sabotage
Region VI (København)
Dansk Samling, Frihedsrådets Kommandoudvalg, Holger Danske
Litteratur
1) "Sabotage" (Børge Outze, 1946), Danmark under besættelsen. Bd. 3. 161, 182ssssdsa
Jørgen Staffeldt
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Dansk Samling
Litteratur
1) "Inside SOE" (E. H. Cookridge, 1966) 585ssssdsa
Jørgen Staffeldt
Organisation
Region VI (København)
Dansk Samling, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Uden tvivl. Erling Foss 1897-1982." (Mogens Rüdiger, 2000) 168-170ssssdsa
Jørgen Staffeldt, revisor, forlagsredaktør
Industrisabotage
Region VI (København)
Frihedsrådets Militærudvalg
Litteratur
1) "Frihedsraadets historie. Godkendt af Raadets oprindelige medlemmer." (, 1945), Besættelsestidens Fakta, bd. 1. 222ssssdsa
Peter Jørgensen, revisor, forlagsredaktør
Industrisabotage
Region VI (København)
Frihedsrådets Militærudvalg
Litteratur
1) "Frihedsraadets historie. Godkendt af Raadets oprindelige medlemmer." (, 1945), Besættelsestidens Fakta, bd. 1. 222ssssdsa
Jørgen Staffeldt, forlagsboghandler
Andet (Fængslet) - Arresteret af tyskerne
Region VI (København)
Litteratur
1) "Fra solskin til tusmørke" (Varinka Wichfeld Muus, 1994) 154ssssdsa
Jørgen Staffeldt
Organisation
Region VI (København)
Dansk Samling, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Skipperen - en bog om Ebbe Munck" (, 1975) 227ssssdsa
Jørgen Staffeldt
Organisation - Deltog ved dannelsen af Frihedsrådet
Almen illegal aktivitet

Dansk Samling, Holger Danske, M-udvalget
Litteratur
1) "Hemmelig Alliance, bd. 1." (Jørgen Hæstrup, 1959), 48-51, 147-149, 243 ssssdsa
Jørgen Staffeldt, forlagsboghandler
Andet - Medlem af Frihedsrådet
Region VI (København)
Dansk Samling, Frihedsrådet, Frihedsrådets Militærudvalg
Litteratur
1) "Med hjælp fra England - Den væbnede kamp (2)" (Knud J. V. Jespersen, 2000) 21,22,156,321ssssdsa
Jørgen Staffeldt, forlagsboghandler
Organisation - Tiltrådt Danmarks Frihedsråd august 1943
Region VI (København)
Dansk Samling, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Danmarks Frihedsraad" (Erling Foss, 1948), København 1888-1945 531ssssdsa
Jørgen Staffeldt, direktør
Organisation

Litteratur
1) "I Danmarks Frihedsråd, bind 1" (Frode Jakobsen, 1975) 53,117,174,175ssssdsa
Jørgen Staffeldt
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Dansk Samling
Litteratur
1) "Historisk dato i frihedskampen" (Kjeld Lundgren, 1999), FV. Frihedskampens Veteraner, 159, 1999 17ssssdsa
Jørgen Staffeldt
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Dansk Samling
Litteratur
1) "Historisk dato i frihedskampen" (Kjeld Lundgren, 1999), FV. Frihedskampens Veteraner, 159, 1999 17ssssdsa
Jørgen Staffeldt, borhandler
Organisation - Leder af Holger Danske
Almen illegal aktivitet (Fængslet) - Arresteret af Gestapo
Region VI (København)
Holger Danske, Dansk Samling, Frihedsrådet
Litteratur
1) "The Giant-Killers. The Danish Resistance Movement 1940/5" (John Oram Thomas, 1975) 115,196,209-10,233-4,309ssssdsa
Jørgen Staffeldt, boghandler
Organisation (Fængslet) - Overført til Frøslevlejren

Holger Danske
Litteratur
1) "The Giant-Killers. The Danish Resistance Movement 1940/5" (John Oram Thomas, 1975) 210ssssdsa
Jørgen Staffeldt, boghandler
Organisation (Fængslet) - Overført til Neuengamme og derefter til Porta Westfalica, hvor han døde af Tuberkulose

Dansk Samling, Holger Danske
Litteratur
1) "The Giant-Killers. The Danish Resistance Movement 1940/5" (John Oram Thomas, 1975) 210ssssdsa
Jørgen Staffeldt
Organisation
Region VI (København)
Dansk Samling, Frihedsrådet
Litteratur
1) "At vise flaget. Ebbe Munck, krigskorrespondent, modstandsmand, hofchef." (Janni Andreassen, 2007) 211ssssdsa
Jørgen Staffeldt
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Dansk Samling
Litteratur
1) "Kommunist under besættelsen" (Børge Houmann, 1990) 269ssssdsa
Jørgen Staffeldt
Organisation - Jørgen Staffeldt Var med til at oprette Danmarks Frihedsråd 16/9 - 1943
Region VI (København)
Litteratur
1) "Fallet Horney" (Ulf Peyron, 1986) 46ssssdsa
Jørgen Staffeldt
Sabotage

Litteratur
1) "De vovede livet" (Per Amby, 1992) 53ssssdsa
Jørgen Staffeldt
Organisation - Medstifter af Frihedsrådet 16. september 1943
Flugthjælp - Deltog i befrielsen af Lise Klinting 22.oktober 1943
Organisation - Efter Lillelunds flugt til sverige ny leder af Holger Danske II 22.december 1943
Organisation (Fængslet) - Arresteret 16. februar 1944. Indsat i Vestre Fængsel siden overført til Porta Westphalica. hvor han døde
Region VI (København)
Dansk Samling, Frihedsrådet, Holger Danske
Litteratur
1) "Sabotør i Holger Danske" (Peter Birkelund, 2015) 127,141,154,173,212-214,219,231,241,255-256,308ssssdsa
Peter
Organisation - Medstifter af Frihedsrådet 16. september 1943
Flugthjælp - Deltog i befrielsen af Lise Klinting 22.oktober 1943
Organisation - Efter Lillelunds flugt til sverige ny leder af Holger Danske II 22.december 1943
Organisation (Fængslet) - Arresteret 16. februar 1944. Indsat i Vestre Fængsel siden overført til Porta Westphalica. hvor han døde
Region VI (København)
Dansk Samling, Frihedsrådet, Holger Danske
Litteratur
1) "Sabotør i Holger Danske" (Peter Birkelund, 2015) 127,141,154,173,212-214,219,231,241,255-256,308ssssdsa
Jørgen Staffeldt, boghandler
Organisation - Leder af Holger Danske. Arresteret 17.2.44. Død i Porta Westphalica af TB.
Region VI (København)
Litteratur
1) "Modstandsmanden Hans Edvard Teglers. Fra BOPA til Holger Danske." (Steffen Bülow, 2021) 74,84ssssdsa
Peter Jørgensen, boghandler
Organisation - Leder af Holger Danske. Arresteret 17.2.44. Død i Porta Westphalica af TB.
Region VI (København)
Litteratur
1) "Modstandsmanden Hans Edvard Teglers. Fra BOPA til Holger Danske." (Steffen Bülow, 2021) 74,84ssssdsa
Jørgen Staffeldt
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådet, Dansk Samling
Litteratur
1) "Danmark besat - krig og hverdag 1940-45" (Claus Bundgård Christensen m.fl., 2009), 512, 517ssssdsa
Jørgen Staffeldt
Organisation

Dansk Samling, Frihedsrådet, Frihedsrådets Militærudvalg
Litteratur
1) "SOE in Scandinavia" (Charles Cruickshank, 1986) 158, 160ssssdsa
Jørgen Staffeldt, boghandler
Administration (Fængslet)
Region VI (København)
Litteratur
1) "Manden der ikke kunne tie" (Carl Otto Brix, 2005) 34ssssdsa
Jørgen Staffeldt
Almen illegal aktivitet (Fængslet)
Sabotage

Holger Danske
Litteratur
1) "Gestapos fangelejre i Danmark" (Henrik Skov Kristensen, 2021) 255ssssdsa
Jørgen Staffeldt, boghandler
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "Storfyrstinden" (Trine Engholm Michelsen, 2021) 280ssssdsa
Jørgen Staffeldt
Organisation (Flygtet) - Under jorden siden 29. august 1943
Region VI (København)
Dansk Samling, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Sønderjylland besat" (Søren Flott, 2015) 162-163ssssdsa
Jørgen Staffeldt
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Litteratur
1) "Højtid uden håb" (Nils Berg, 1977), Pigtraad, 1977 114ssssdsa
Jørgen Staffeldt
Organisation

Frihedsrådet, Dansk Samling
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsen på Nordfyn under 2. verdenskrig" (Andreas Skov, 2007), Sletten, 2007 65ssssdsa
Jørgen Staffeldt, forlagsdirektør
Illegal presse
Sabotage
Region VI (København)
Litteratur
1) "Inge og Tony. I det københavnske modstandsmiljø under besættelsen." (Eva Bredsdorff & Niels Gyrsting, 2022), Frihedsmuseets Venners årsskrift 2021 21ssssdsa
Jørgen Staffeldt
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Litteratur
1) "I krigens kølvand" (Sven Arvid Birkeland, 2009) 136,146ssssdsa
Jørgen Staffeldt
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Turen går til besættelsestidens København" (Sofie Lene Bak m.fl., 2017) 29ssssdsa
Jørgen Staffeldt
Andet - Var medlem af Frihedsrådet.

Frihedsrådet
Litteratur
1) "FDF under besættelsen. Modstandsbevægelsen Randers 1940-1945. Distrikt 8." (Jean Seeberg, 2022) 535ssssdsa
Staffeldt
Almen illegal aktivitet (Fængslet) - Fange i Porta Westphalica

Litteratur
1) "Overlevelse i organisationen - Gunnar Hjelholt beretter med koncentrationslejren som eksempel" (Benedicte Madsen og Søren Willert, 1995) 46ssssdsa
Jørgen Staffeltdt
Almen illegal aktivitet

Frihedsrådets Militærudvalg
Litteratur
1) "Midt-og Vestjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2022) 198ssssdsa
Jørgen Staffeldt, bankmand, leder af holger danske
Almen illegal aktivitet (Fængslet)
Militærgruppe (Fængslet)

Frihedsrådet, Holger Danske
Litteratur
1) "På det tyske slavemarked" (Niels Jørgensen, 1964) 56, 57, 166ssssdsa
Jørgen Staffeldt, bankmand, leder af holger danske
Almen illegal aktivitet (Fængslet)
Militærgruppe (Fængslet)

Frihedsrådet, Holger Danske
Litteratur
1) "På det tyske slavemarked" (Niels Jørgensen, 1964) 56, 57, 166ssssdsa