Holger Robert Sørensen

Født 11.02.1906
Død 26.03.1945
Cigarmager
Region I (Nordjylland)


Biografi

En biografi af Holger Robert Sørensen er tilgængelig.


Notater

Fra 09.01.1945, Arresteret og deporteret til Dachau hvor han døde kort efter

Lokalitet

Aalborg

Modstandsaktivitet

Almen illegal aktivitet

Litteraturhenvisninger

Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45 (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990), s. 427


Frihedsmuseets arkiv

Arkivskaber: Holger Robert Sørensen - 36F-20203

Udskriften er baseret på 2 registreringer

Holger Robert Sørensen, cigarmager, aalborg
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) s. 427ssssdsa
Holger Robert Sørensen

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,