Jørn Thomsen

Født 28.01.1912
Død 21.10.1944
Korrespondent
Region VI (København)

Adresser

Scandiagade 78, København V.


Biografi

En biografi af Jørn Thomsen er tilgængelig.


Notater

Skudt ned og dræbt, da han forsøgte at flygte ved indgangen til Politigården.

Lokalitet

København

Modstandsaktivitet

Illegal presse
Militærgruppe

Kildehenvisninger

Landsarkivet for Sjælland, Københavns Byret, 23. Afd., sag 27/1947

Litteraturhenvisninger

Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45 (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990), s. 436


Frihedsmuseets arkiv

Arkivskaber: Jørn Thomsen - 36F-20302

Udskriften er baseret på 3 registreringer

Jørn Thomsen, korrespondent, københavn
Illegal presse
Militærgruppe
Region VI (København)
Litteratur
1) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) s. 436ssssdsa
Jørn Thomsen

Arkivhenvisninger
1) Landsarkivet for Sjælland, Københavns Byret, 23. Afd., sag 27/1947

Jørn Thomsen

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,