Willy Sigurd Holm Thomsen

Født 19.03.1916
Død 03.02.1945
Styrmand
Region IV (Fyn)

Adresser

Nyborg


Biografi

En biografi af Willy Sigurd Holm Thomsen er tilgængelig.


Notater

Fra 07.1944, Arresteret i Tyskland og sat i arresthus ved Neumünster, hvor han døde

Lokalitet

Hjørring

Modstandsaktivitet

Almen illegal aktivitet - Dødsårsag angives ikke. Dødssted anføres kun Tyskland
Efterretning
Sabotage

Litteraturhenvisninger

Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45 (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990), s. 437

Træk af historien om Hjemmeværnet på Sydfyn 1949-1999 (, 1999), 28


Frihedsmuseets arkiv

Arkivskaber: Carl Preisler, Materiale vedr. Willy Sigurd Holm Thomsen, navnlig til underbygning af, at han døde på sygeafdelingen i fængslet i Kiel og ikke som hidtil antaget i fængslet i Neumünster. - 36F-25158-1
Arkivskaber: Willy Sigurd Holm Thomsen - 36F-20305

Udskriften er baseret på 4 registreringer

Willy Sigurd Holm Thomsen, styrmand, hjørring
Efterretning
Sabotage
Region IV (Fyn)
Litteratur
1) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) s. 437ssssdsa
Willy Sigurd Holm Thomsen

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,

Willy Sigurd Holm Thomsen, styrmand
Almen illegal aktivitet - Dødsårsag angives ikke. Dødssted anføres kun Tyskland
Region IV (Fyn)
Litteratur
1) "Træk af historien om Hjemmeværnet på Sydfyn 1949-1999" (, 1999) 28ssssdsa
Willy Sigurd Holm Thomsen

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,