Jørgen Frederik Winther

Dæknavn(e): Isidor , Dr. Poulsen , Dr. Poulsen , Dr. Poulsen, Isidor , Dr. Poulsen - Isidor , Isidor, Dr. Poulsen, Johansen
Født 26.04.1917
Død 06.04.1945
Fuldmægtig, Løjtnant, Cand. Jur., Løjtnant/Fuldmægtig, Ledende kontorass., Fuldmægtig. Cand.jur. Løjtnant af reserven., fuldmægtig, Cand. jur.
Region VI (København), Region V (Sjælland)
Gruppeleder, Grp.-leder, gruppeleder

Adresser

Vestre Fængsel, København
Frøslevlejren
København
Aarhus


Billedkilde: De sidste timer/Stig Sumborg

Biografi

En biografi af Jørgen Frederik Winther er tilgængelig.


Lokalitet

København

Organisationstilknytning

Dansk-Svensk Flygtningetjeneste
Holger Danske
Nationalt Værn
Studenternes Efterretningstjeneste

Modstandsaktivitet

Almen illegal aktivitet
Almen illegal aktivitet (fængslet)
Andet
Efterretning
Efterretning (fængslet)
Flugthjælp (fængslet)
Illegal presse
Jernbanesabotage
Militærgruppe
Modtagegruppe
Organisation
Ruteaktivitet
Ruteaktivitet (fængslet)
Sabotage
Sanitet

Frøslevlejrens fangekartotek

Jørgen Frederik Winther var indsat i Frøslevlejren for sine modstandsaktiviteter.
Se den fulde registrering her i Frøslevlejrens fangekartotek.

Kildehenvisninger

Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Peter Birkelunds fortegnelse fra "Loyale Oprørere"

Litteraturhenvisninger

Afdansningsballet (Erik Lindstrøm, 1983), 190

Arresteret af Gestapo (Iven Reventlow, 2002), 6-8, 14-15,23, 35, 47

De har vandret ad vejen (Bjarne Nielsen Brovst, 1985), 17,18,19

De illegale sverigesruter 1943-45 - Studier i den maritime modstands historie (Henrik Dethlefsen, 1993), s. 134

De loyale oprørere (Peter Birkelund, 2000), 328,330-34

De sidste timer - afskedsbreve fra de henrettede danske patrioter (Else Andersen (red.), 1945), s. 188

Den falske løjtnant (Martin Q. Magnussen, 2023), 128

En kamp for frihed (Arne Sejr, 1995), s. 191, 195f, 212, 261, 274f, 298

Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45 (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990), s. 451-452

Fange i Frøslev (Folmer Schiøtt, 1945), 58

Forbindelsen med Sverige (Arne Sejr, 1946), Danmark under Besættelsen, bd. 3., 393, 395

Gestapos fangelejre i Danmark (Henrik Skov Kristensen, 2021), 285-286

Hvis et folk vil leve. Et mindeskrift. (Ole Secher, 1992), 54

Inge og Tony. I det københavnske modstandsmiljø under besættelsen. (Eva Bredsdorff & Niels Gyrsting, 2022), Frihedsmuseets Venners årsskrift 2021, 99,101,104,109,110,138,148

Kim (Vibeke Malthe Bruun, 1945), 163,164,189,190

Kvinder i modstandskampen (Signe Sand, 1946), Danmark under Besættelsen, bd. 3., s.248

Mange skurke få helte - og alle de andre (Allan Huglstad, 2011), s. 528-531

Martin A. Hansen - Krigen og Kunsten (Bjarne Nielsen Brovst, 2009), 285,293,294,297,312,313,314,338

Med tyskerne i hælene (C. Næsh Hendriksen, 1986), FV. Frihedskampens Veteraner, 106, 1986, 25

Men aldrig kan et folk forgå (Poul Overgaard Nielsen, 2002), 121 124 128 131 186 188

Modstand 1944-1945. Dramaets sidste akt. (Niels-Birger Danielsen, 2021), 25, 132-134, 216, 326, 329, 333, 339, 422-423, 431, 483

Nordens lænkehunde, bd. 1 (Jørgen Kieler, 1993), 120,123

Pressen om Holger Danske (, 1947), 52

Rubikon (Frands Fridberg, 1982), s. 35

The five cursed years (Svend Skarvig, 1984), 183, 184, 186,187, 189, 190

The Giant-Killers. The Danish Resistance Movement 1940/5 (John Oram Thomas, 1975), 105-6

Ærø besat (John Christensen, 2013), 240


Frihedsmuseets arkiv

Arkivskaber: Bob Ramsing - 36F-15832
Arkivskaber: Bob Ramsing, Uddrag af "Nationalt Værn" fra august 1945 med mindeord for Leif Bruhn Petersen, Christian Rottbøll, Jørgen Winther og Teddy Pedersen. - 36F-15832-8
Arkivskaber: Johan Ulrik Bredsdorff, Fotokopi af beretning af Bent Friis Hansen: Om gruppen i København. Om Jørgen Frederik Winther. - 07B-24893-5
Arkivskaber: Johan Ulrik Bredsdorff, Fotokopier af en række dokumenter vedr. modstandskammeraten Jørgen Frederik Winther. - 07B-24893-4
Arkivskaber: Jørgen Frederik Winther - 36F-20447
Arkivskaber: Jørgen Frederik Winther - 36F-26241
Giver: - 36F-15771
Giver: Ukendt, Programmer for bisættelser og mindegudstjenester for en række forskellige modstandsfolk, 1945-1947 - 36F-15771-1

Udskriften er baseret på 45 registreringer

Jørgen Frederik Winther, fuldmægtig, københavn
Jernbanesabotage
Ruteaktivitet
Illegal presse
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Studenternes Efterretningstjeneste
Litteratur
1) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) s. 451-452ssssdsa
Isidor, københavn
Jernbanesabotage
Ruteaktivitet
Illegal presse
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Studenternes Efterretningstjeneste
Litteratur
1) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) s. 451-452ssssdsa
Dr. Poulsen, københavn
Jernbanesabotage
Ruteaktivitet
Illegal presse
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Studenternes Efterretningstjeneste
Litteratur
1) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) s. 451-452ssssdsa
Jørgen Winther
Illegal presse
Sanitet
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Arresteret af Gestapo" (Iven Reventlow, 2002) 6-8, 14-15,23, 35, 47 ssssdsa
Jørgen Frederik Winther, fuldmægtig, gruppeleder
Modtagegruppe
Region VI (København)
Litteratur
1) "Kim" (Vibeke Malthe Bruun, 1945) 163,164,189,190ssssdsa
Jørgen Fr. Winter
Almen illegal aktivitet
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Men aldrig kan et folk forgå " (Poul Overgaard Nielsen, 2002) 121 124 128 131 186 188ssssdsa
Dr. Poulsen
Militærgruppe
Region VI (København)
Litteratur
1) "Men aldrig kan et folk forgå " (Poul Overgaard Nielsen, 2002) 121 124 128 131 186 188ssssdsa
Isidor
Militærgruppe
Region VI (København)
Litteratur
1) "Men aldrig kan et folk forgå " (Poul Overgaard Nielsen, 2002) 121 124 128 131 186 188ssssdsa
Jørgen Winther, fuldmægtig
Ruteaktivitet
Region VI (København)
Studenternes Efterretningstjeneste
Litteratur
1) "De illegale sverigesruter 1943-45 - Studier i den maritime modstands historie" (Henrik Dethlefsen, 1993) s. 134ssssdsa
Jørgen Frederik Winther, løjtnant, københavn
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "De sidste timer - afskedsbreve fra de henrettede danske patrioter" (Else Andersen (red.), 1945), s. 188ssssdsa
Jørgen Frederik Winther, cand. jur.
Ruteaktivitet
Region V (Sjælland)
Studenternes Efterretningstjeneste
Litteratur
1) "En kamp for frihed" (Arne Sejr, 1995), s. 191, 195f, 212, 261, 274f, 298ssssdsa
Jørgen Frederik Winther, cand. jur.
Illegal presse
Region VI (København)
Studenternes Efterretningstjeneste
Litteratur
1) "En kamp for frihed" (Arne Sejr, 1995), s. 191, 195f, 212, 261, 274f, 298ssssdsa
Jørgen Frederik Winther, fuldmægtig
Militærgruppe
Illegal presse
Jernbanesabotage
Ruteaktivitet
Sabotage
Region V (Sjælland)
Studenternes Efterretningstjeneste
Litteratur
1) "De loyale oprørere" (Peter Birkelund, 2000) 328,330-34ssssdsa
Dr. Poulsen, fuldmægtig
Militærgruppe
Illegal presse
Jernbanesabotage
Ruteaktivitet
Sabotage
Region V (Sjælland)
Studenternes Efterretningstjeneste
Litteratur
1) "De loyale oprørere" (Peter Birkelund, 2000) 328,330-34ssssdsa
Jørgen Frederik Winther, fuldmægtig
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Arkivhenvisninger
1) Frøslevlejren, Fangekartotek, ,

Dr. Poulsen, Isidor

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Peter Birkelunds fortegnelse fra "Loyale Oprørere",

Jørgen Frederik Winther, fuldmægtig
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Nationalt Værn
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Peter Birkelunds fortegnelse fra "Loyale Oprørere",

Jørgen Frederik Winther, fuldmægtig
Ruteaktivitet
Region VI (København)
Studenternes Efterretningstjeneste
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Peter Birkelunds fortegnelse fra "Loyale Oprørere",

Jørgen Frederik Winther

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,

Jørgen Frederik Winther

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,

Jørgen Winther, løjtnant/fuldmægtig, gruppeleder
Ruteaktivitet
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Mange skurke få helte - og alle de andre" (Allan Huglstad, 2011), s. 528-531ssssdsa
Jørgen Winther, løjtnant/fuldmægtig
Ruteaktivitet (Fængslet)

Litteratur
1) "Mange skurke få helte - og alle de andre" (Allan Huglstad, 2011), s. 528-531ssssdsa
Jørgen Frederik Winther

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,

Jørgen Winther
Almen illegal aktivitet (Fængslet)
Region VI (København)
Litteratur
1) "Ærø besat" (John Christensen, 2013) 240ssssdsa
Jørgen Frederik Winther

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg, ,

2) Frihedsmuseet, DokReg, ,

Jørgen Winther, grp.-leder
Almen illegal aktivitet (Fængslet)
Region VI (København)
Litteratur
1) "Rubikon" (Frands Fridberg, 1982) s. 35ssssdsa
Jørgen Frederik Winther, ledende kontorass., gruppeleder
Andet
Region VI (København)
Litteratur
1) "The five cursed years" (Svend Skarvig, 1984) 183, 184, 186,187, 189, 190ssssdsa
Jørgen Winther
Ruteaktivitet
Region VI (København)
Dansk-Svensk Flygtningetjeneste
Litteratur
1) "Med tyskerne i hælene" (C. Næsh Hendriksen, 1986), FV. Frihedskampens Veteraner, 106, 1986 25ssssdsa
Jørgen Winther
Almen illegal aktivitet (Fængslet)
Region VI (København)
Litteratur
1) "Afdansningsballet" (Erik Lindstrøm, 1983) 190ssssdsa
Jørgen Frederik Winther, fuldmægtig
Sabotage
Region VI (København)
Nationalt Værn, Studenternes Efterretningstjeneste
Litteratur
1) "Nordens lænkehunde, bd. 1" (Jørgen Kieler, 1993), 120,123ssssdsa
Jørgen F. Winther, fuldmægtig
Sabotage

Litteratur
1) "Pressen om Holger Danske" (, 1947) 52ssssdsa
Jørgen Winther
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Hvis et folk vil leve. Et mindeskrift." (Ole Secher, 1992) 54ssssdsa
Dr. Poulsen - Isidor, fuldmægtig
Sabotage

Litteratur
1) "Pressen om Holger Danske" (, 1947) 52ssssdsa
Jørgen Winther, fuldmægtig
Efterretning (Fængslet)
Region VI (København)
Studenternes Efterretningstjeneste
Litteratur
1) "Kvinder i modstandskampen" (Signe Sand, 1946), Danmark under Besættelsen, bd. 3. s.248ssssdsa
Jørgen Winther
Ruteaktivitet (Fængslet)
Region VI (København)
Studenternes Efterretningstjeneste
Litteratur
1) "Forbindelsen med Sverige" (Arne Sejr, 1946), Danmark under Besættelsen, bd. 3. 393, 395ssssdsa
Jørgen Winther
Flugthjælp (Fængslet)

Litteratur
1) "The Giant-Killers. The Danish Resistance Movement 1940/5" (John Oram Thomas, 1975) 105-6ssssdsa
Jørgen Winther, fuldmægtig. cand.jur. løjtnant af reserven.
Ruteaktivitet
Jernbanesabotage
Militærgruppe
Andet
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Studenternes Efterretningstjeneste
Litteratur
1) "Modstand 1944-1945. Dramaets sidste akt." (Niels-Birger Danielsen, 2021) 25, 132-134, 216, 326, 329, 333, 339, 422-423, 431, 483ssssdsa
Jørgen Winther
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Dansk-Svensk Flygtningetjeneste
Litteratur
1) "De har vandret ad vejen" (Bjarne Nielsen Brovst, 1985) 17,18,19ssssdsa
Jørgen Winther

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,

Jørgen Frederik Winther
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Studenternes Efterretningstjeneste
Litteratur
1) "Gestapos fangelejre i Danmark" (Henrik Skov Kristensen, 2021) 285-286ssssdsa
Jørgen Winther, fuldmægtig
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Litteratur
1) "Fange i Frøslev" (Folmer Schiøtt, 1945) 58ssssdsa
Jøren Frederik Winther, cand. jur.
Efterretning
Organisation
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Inge og Tony. I det københavnske modstandsmiljø under besættelsen." (Eva Bredsdorff & Niels Gyrsting, 2022), Frihedsmuseets Venners årsskrift 2021 99,101,104,109,110,138,148ssssdsa
Isidor, Dr. Poulsen, Johansen, cand. jur.
Efterretning
Organisation
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Inge og Tony. I det københavnske modstandsmiljø under besættelsen." (Eva Bredsdorff & Niels Gyrsting, 2022), Frihedsmuseets Venners årsskrift 2021 99,101,104,109,110,138,148ssssdsa
Jørgen Winther, fuldmægtig, gruppeleder
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Martin A. Hansen - Krigen og Kunsten" (Bjarne Nielsen Brovst, 2009) 285,293,294,297,312,313,314,338ssssdsa
Jørgen Winther
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Litteratur
1) "Den falske løjtnant" (Martin Q. Magnussen, 2023) 128ssssdsa