Jørgen Østergaard

Født 27.06.1916
Død 17.03.1944
Løjtnant, løjtnant, officer
Region VI (København)


Billedkilde: De faldt for fædrelandet 1955/Stig Sumborg

Biografi

En biografi af Jørgen Østergaard er tilgængelig.


Notater

Fra 17.03.1944, Drunkede under forsøg på at sejle til Sverige i kajak
død under flugt til Sverige 17 mar 44 - #10594

Lokalitet

Stockholm

Organisationstilknytning

Den Militære Efterretningstjeneste

Modstandsaktivitet

Almen illegal aktivitet
Kurer - Forsøgte at etablere kurerforbindelse mellem Danmark og Sverige
Militærgruppe

Litteraturhenvisninger

Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45 (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990), s. 456

Gladsaxe Kommune under besættelsen 1940-1945 (Arne J. Hermann, 1995), Årbog 1995. Historisk-topografisk Selskab for Gladsaxe Kommune., 23

I krigens kølvand (Sven Arvid Birkeland, 2009), 230

Turen går til besættelsestidens København (Sofie Lene Bak m.fl., 2017), 77


Frihedsmuseets arkiv

Arkivskaber: Jørgen Østergaard - 36F-20460

Udskriften er baseret på 5 registreringer

Jørgen Østergaard, løjtnant, stockholm
Kurer - Forsøgte at etablere kurerforbindelse mellem Danmark og Sverige

Den Militære Efterretningstjeneste
Litteratur
1) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) s. 456ssssdsa
Jørgen Østergaard

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,

Jørgen Østergaard, løjtnant
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Gladsaxe Kommune under besættelsen 1940-1945" (Arne J. Hermann, 1995), Årbog 1995. Historisk-topografisk Selskab for Gladsaxe Kommune. 23ssssdsa
Jørgen Østergaard
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "I krigens kølvand" (Sven Arvid Birkeland, 2009) 230ssssdsa
Jørgen Østergaard, officer
Militærgruppe

Litteratur
1) "Turen går til besættelsestidens København" (Sofie Lene Bak m.fl., 2017) 77ssssdsa