Marius Anton Pedersen Fiil

Født 21.05.1893
Død 29.06.1944
Kroejer, Kromand, kroejer, Krovært, krofatter
Region I (Nordjylland), Region II (Midtjylland)
Gruppeleder, Leder Hvidsten gruppen

Adresser

Arresten, Søndre alle, Aarhus
Gestapo, Aarhus
Horserødlejren, Horserød
Hvidste Kro, Hvidsten
Hvidsten Kro , Hvidsten
Hvidsten Kro, Mariager
Hvidsten kro, Randers
studenterkollegiet, Aarhus
Vestre Fængsel, København
Filskov
Horserødlejren
Hvidsten
Hvidsten Kro


Billedkilde: De sidste timer, s. 75

Biografi

En biografi af Marius Anton Pedersen Fiil er tilgængelig.


Lokalitet

Hvidsten

Organisationstilknytning

Hvidstengruppen

Modstandsaktivitet

Almen illegal aktivitet
Almen illegal aktivitet (fængslet)
Andet
Andet (fængslet)
Flugthjælp
Flugthjælp (fængslet)
Forplejning
Logivært
Modtagegruppe
Modtagegruppe (fængslet)
Organisation

Litteraturhenvisninger

Besat igen? Frihedskampens sidste vidner taler ud. (Rolf Slot-Henriksen, 2008), 40,259,260

Da Gestapo bankede på (Michael Juul Aasted, 2020), 23, 46

Da Landbohøjskolen gik i krig (Svend Thaning, 2019), Københavns Universitets Almanak, 91

Danmark besat - krig og hverdag 1940-45 (Claus Bundgård Christensen m.fl., 2009), 430-1

Danmark under jorden (Niels Ebbesen (Aage Heinberg), 1944), 54

Danmarks Frihedskamp I-II (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948), 114,115,122,124

De loyale oprørere (Peter Birkelund, 2000), 198

Den danske modstandsbevægelse (Jørgen Røjel, 1990), Krigshistorisk Tidsskrift, 26:2, 1990, 38

Den jydske Modstandsbevægelse (Jørgen Drachmann, 1945), Da Danmark kaldte - Bogen om Modstandsbevægelsen skrevet af Aktivister, 218

Den organiserede modstandsbevægelse i Randers under besættelsen (speciale) (Hasse Neldebjerg Jørgensen, 2000), 16,17,42

Den utæmmede kanariefugl (David Lampe, 1957), s. 32f.

Det vestlige Nordjylland under besættelsen (Pernille Pedersen, 2021), 3, 42, 108

Dobbeltagenten: En stikkers historie (Jørgen Røjel, 2000), 91-94-95

Dyrlæge Albert Carlo Iversen 1895-1944 (Helge Mikél Jensen, 2001), Dansk Veterinærhistorisk Årbog 2001, 37

Dyrlægen i Spentrup (Helge Mikel Jensen, 1999), Purhus Lokalarkiv 1999, 7-20

Efterskrift 1904-1945 (Mogens Fog, 1976), 187.

Elefanten - en biografi om Flemming Juncker (Svend Ove Gade, 2007), 63

En af de mange (Jørgen Hæstrup, 1991), 22

En lægefamilie fra Hornslet (Tina Bjerregaard, Rikke Albjerg Schøning, 2020), Årbog: Randers/Djursland, 41

En læges dagbogsblade under besættelsestiden (Svend Baastrup Thomsen, 1946), Danske lægememoirer, 5, 39

En modstandsgruppes historie, bd. 2 (, 1982), 91-94

En praktiserende Læges Erindringer om en beskeden Indsats i Modstandskampen i Danmarks ondeste Aar (Sv. Thorup Petersen, 1946), Danske Lægememoirer 5, 126,127,128,129,130,131,132,133,135,136,140,146,147,

En thybo søger i gamle spor - tilbage til årene 1939-1945 (Chr. Houmark Hammer, 2005), 19,20.

Et Danmark i splid med sig selv. Holbæk Amt besat og befriet. (Dan Ch. Christensen, 2020), 286

Etablering af en organiseret modstandsbevægelse i Randers (Niels Thorvald Andersen, 2000), Historier fra Randers, 66

Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45 (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990), 113

Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45 (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990), 113-114.

Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45 (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990), 114

Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45 (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990), s. 114f

Faldskærmsfolk (Peter Birkelund og Henrik Dethlefsen, 1986), 42, 54

Faldskærmsfolk og modstandskampen (Erik Lottrup, 2008), 60,127,141,147

FDF under besættelsen. Modstandsbevægelsen Randers 1940-1945. Distrikt 8. (Jean Seeberg, 2022), 84, 150, 151, 219-221, 229, 318, 330, 539, 541, 543, 546, 553, 570

For folkets frihed (, 2018), 94, 355

Frode (Sven Ove Gade, 2004), 123.

Fyn i Krig - Modstandskampen 1940-45 (Andreas Skov, 2014), 52

Før jeg siger farvel. Samtaler med modstandsmanden Jørgen Kieler. (Tom Hermansen, 2013), 14-16+97+148+149+151

Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945 (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005), s. 101f

Gestapo paa Jagt. Beretning af en Mand fra Farsøegnen. (, 1956), Fra HImmerland og Kjær Herred, 45, 214

Gestapos fangelejre i Danmark (Henrik Skov Kristensen, 2021), 171-172

Gjort gerning (Flemming B. Muus, 1979), 183

Glimt af skæbnens hjul (Johannes Rasmussen, 1973), Pigtraad, 1973:2, 45,47

Gudrun og Marius på Hvidsten Kro (K. Skytte-Rasmussen, 1991), Historisk Aarbog fra Randers Amt, 1991, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92

Gå til modstand ((red.) Hans Jørgen Lembourn, 1961), 91

Har vi lært vor lektie? (Gerda Mundt, 1946), 12

Hemmelig Alliance, bd. 1. (Jørgen Hæstrup, 1959), 279

Holger Danske rejser sig - opgøret med stikkere og terrorister (Jørgen Røjel, 1993), 49

Holger Danske rejser sig - opgøret med stikkere og terrorister (Jørgen Røjel, 1993), 49, 77

Hornslet-gruppen (Kim Lykke Jensen, 2015), 26-28, 31, 114, 128, 248

Hvidsten Gruppen. Jens Stenz' Erindringer (Niels Gyrsting, 2008), Frihedsmuseets Venners Årsskrift 2008, 7-10, 28, 30, 34, 38, 43, 44, 47, 53, 56, 57, 63, 64, 66-69, 73, 116

Hvidsten-dagbog, I-II (Knud Christensen, 1978), Pigtraad-Gestapofangen, 1978:7 - 1979:1, 170, 6,

Hvidstengruppen - og min far Knud Christensen (Merete Nissen, 2016), Historisk Årbog fra Randers Amt, 2016, 26, 28, 32, 33

Hvidstengruppen (Axel Holm, 1945), Passim

Hvidstengruppen (Axel Holm, 1945), s. 84 ff

Hvidsten-gruppen (Niels Thorvald Andersen, 2000), Historier fra Randers, 25-28

Hvidsten-gruppen som Barner Andersen oplevede den (Peter Laursen, 1984), s. 7, 13-14, 29-30, 43, 49-51, 61, 80

Hvidsten-gruppen. (N. Uldall-Jessen, 1946), Fem Aar, Indtryk og Oplevelser, bd. II, 239-257

Hvidstenminder - Hvidstenkvinder - (Grete Mølbak-Frederiksen, 1945), Støvring Højskole. Elevforeningens Årsskrift 1945., 50,51,52

Hvorfor gjorde I det? Del II (Jørgen Kieler, 2001), 123, 127

I krigens kølvand (Sven Arvid Birkeland, 2009), 25

I sabotagearbejde (Jørgen Røjel, 1946), Den hvide brigade, 54

Ingen tænder et lys (Flemming B. Muus, 1965), 88

Inside SOE (E. H. Cookridge, 1966), 579,587,588

Karen Voigt. Livet før, under og efter besættelsen. (Ulla Voigt & Lida Hulgaard, 2021), 39

Kontakt med England (Jørgen Hæstrup, 1954), 238-239, 248-249, 251

Kopi af 4. Maj Kollegiets mindebog (, 1956), s. 14

Krigens By - Aalborg 1940 - 1945 (Hans Gregersen, 2009), 100, 102

Krigere uden våben. Lægerne og modstandskampen. (Klaus Larsen, 2019), 111, 117, 230

Krigsår - Aarhus 1940-1945 (Hans Gregersen, 2012), 69, 70

Kvinder i modstandskampen (Kate Fleron, 1945), s. 13

Kvinder i modstandskampen (Signe Sand, 1946), Danmark under Besættelsen, bd. 3., s.218-220

Kvindernes modstandskamp (Anne Dorthe Holm, 2012), 42,65,66

Kæft trit og retning - en sabotørs erindringer (Jørgen Røjel, 1973), 73-76,81.

Kære Fætter (Poul Westergaard Jensen, 1990), 11

Med hjælp fra England - Det lange tilløb (Bind 1) (Knud J. V. Jespersen, 1998), 17, 21-22

Men morsomt har det været (Flemming Juncker, 1988), 111

Mens skyerne driver (Aage Wind, 1966), 80,81

Midt-og Vestjylland under besættelsen (Pernille Pedersen, 2022), 169, 201

Min vej gik gennem Sachsenhausen (Oskar Verner, 1984), 47

Modstand. Den skærpede kamp 1943-1944 (Niels-Birger Danielsen, 2019), 389

Modstand. Samarbejdets fald 1942-43 (Niels-Birger Danielsen, 2018), 207,213, 226, 228-230, 367, 529

Modstandsgruppen Hvidsten (Jørgen Røjel, 1984), s.14

Modstandskampens børn (Andreas Fugl Thøgersen, 2013), 33

Monica Wichfeld - dømt til døden (Christine Sutherland, 1991), s.128. s. 146. s.165

Monica Wichfeld (Flemming B. Muus & Varinka Wichfeld Muus, 1954), 179

Natten der varede otte dage (Anders Bjørnvad, 1967), 38-39

Nordens lænkehunde, bd. 1 (Jørgen Kieler, 1993), 205

Occupied (Nathaniel Hong, 2012), 158,269

Odense bys historie - Krig og besættelse 1940-45 (Jørgen Hæstrup, 1979), 254

Om Hvidsten Gruppen (Svend Ole Nielsen, 2015), Nyt fra lokalhistorien, 2015, 11

Overgaard (, 1997), 192

Portræt af Jutta og Flemming Juncker (Peter Laursen, 1987), 17

Pressen om Holger Danske (, 1947), 46-48,52,53

Sabotage (Erik Johannesen, 1995), 32, 38, 41

Sabotage (Erik Johannesen, 1995), 41

Sessa's sidste rejse (Georg Røn , 2015), 6

Sommeren '45. Fra overmod til mismod. (Per Stig Møller, 2019), 120,171,183,247,271-2,481

Staten stærk og folket frit. Dansk Samling mellem fascisme og modstandskamp 1936-47. (Henrik Lundbak, 2001), s. 340

Svend, Bjørn og Pie. Tre søskende i modstandskampen (Kim Lykke Jensen, 2021), 39, 42-43,50-52,155,174,198

Swotbær (Helge Severinsen, 2013), 110

Sød vin og galde (Poul Borchsenius, 1967), 122, 128f

That Denmark Might Live (Irwing Werstein, 1967), 43,44,45,53,54

The Giant-Killers. The Danish Resistance Movement 1940/5 (John Oram Thomas, 1975), 270-2

The Undaunted. The Story of Resistance i Western Europa. (Ronald Seth, 1956), 110

Ung under besættelsen. I. Spredehagl. (Sigurd Enggård Poulsen, 2010), 73

Vagn Bennike - Jens Toldstrup. To nationale modstandsledere - med og uden systemloyalitet (Palle Roslyng-Jensen, 2008), Sådan valgte de. Syv dobbeltportrætter fra besættelsens tid., 151

Vi bringer en særmelding (Erik Johannesen, 1982), 21-27, 29,30,32,33,35-37

Vildnis og "Grundtvigsplan" (Jørgen Hæsterup, 1990), 13

Vor vej til 5. maj (N. Aug. Ejgenbroth m.fl. (red.), 1946), Nordjylland gennem fem krigsaar , s. 298

Våbennedkastningen i Sem hede marts 1943 (Bent Bjerre Bach, 2012), Historisk Årbog for Randers Amt, 2012, 102

Østjylland under besættelsen (Pernille Pedersen, 2018), 356

Aalborg og det sydlige Nordjylland under besættelsen (Pernille Pedersen, 2020), 110, 235-237

Aandeligt Liv i tyske Fangelejre (Aage Dahl, 1945), Præsteforeningens Blad, 1945, 456


Frihedsmuseets arkiv

Arkivskaber: Marius Anton Pedersen Fiil - 36F-16438
Arkivskaber: Ove Laursen - 28B-15672
Giver: - 36F-15771
Giver: Ukendt, Programmer for bisættelser og mindegudstjenester for en række forskellige modstandsfolk, 1945-1947 - 36F-15771-1

Udskriften er baseret på 118 registreringer

Marius Anton Pedersen Fiil, kroejer, hvidsten
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Vor vej til 5. maj" (N. Aug. Ejgenbroth m.fl. (red.), 1946), Nordjylland gennem fem krigsaar s. 298ssssdsa
2) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) s. 114fssssdsa
Marius Anton Pedersen Fiil, kroejer
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Ingen tænder et lys" (Flemming B. Muus, 1965) 88ssssdsa
2) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) 114ssssdsa
Marius Fiil, kroejer
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Odense bys historie - Krig og besættelse 1940-45" (Jørgen Hæstrup, 1979) 254ssssdsa
2) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) 113ssssdsa
Anton Marius Fiil, kroejer, hvidsten
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945" (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005) s. 101fssssdsa
Marius Fiil, kroejer
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Gjort gerning" (Flemming B. Muus, 1979) 183ssssdsa
Marius Fiil, kroejer
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Elefanten - en biografi om Flemming Juncker" (Svend Ove Gade, 2007) 63ssssdsa
Marius Fiil, kroejer
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "En af de mange" (Jørgen Hæstrup, 1991) 22ssssdsa
Marius Fiil, kroejer
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Kære Fætter" (Poul Westergaard Jensen, 1990) 11ssssdsa
Marius Fiil, kroejer, gruppeleder
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "En thybo søger i gamle spor - tilbage til årene 1939-1945" (Chr. Houmark Hammer, 2005) 19,20.ssssdsa
Marius Anton Pedersen Fiil, kroejer
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Kæft trit og retning - en sabotørs erindringer" (Jørgen Røjel, 1973) 73-76,81.ssssdsa
2) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) 113-114.ssssdsa
Marius Anton Pedersen Fiil, kroejer, hvidsten
Modtagegruppe
Logivært
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Modstandsgruppen Hvidsten" (Jørgen Røjel, 1984), s.14ssssdsa
Marius Pedersen Fiil, kroejer
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Danmark under jorden" (Niels Ebbesen (Aage Heinberg), 1944) 54ssssdsa
Marius Fiil, kroejer, gruppeleder
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Efterskrift 1904-1945" (Mogens Fog, 1976) 187.ssssdsa
Marius Anton Pedersen Fiil, kroejer
Modtagegruppe

Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Vi bringer en særmelding" (Erik Johannesen, 1982) 21-27, 29,30,32,33,35-37ssssdsa
Anton Marius Fiil, kroejer
Logivært
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Kvinder i modstandskampen" (Kate Fleron, 1945) s. 13ssssdsa
Marius Fiil, kroejer
Modtagegruppe
Andet
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "De loyale oprørere" (Peter Birkelund, 2000) 198ssssdsa
Marius Fiil, kroejer, gruppeleder
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Danmarks Frihedskamp I-II" (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948) 114,115,122,124ssssdsa
Marius Fiil, kroejer
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Gå til modstand" ((red.) Hans Jørgen Lembourn, 1961) 91ssssdsa
Marius Fiil, kroejer
Modtagegruppe

Litteratur
1) "Sød vin og galde" (Poul Borchsenius, 1967) 122, 128fssssdsa
Marius Fiil, kroejer
Modtagegruppe

Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Portræt af Jutta og Flemming Juncker" (Peter Laursen, 1987) 17ssssdsa
Marius Anton Pedersen Fiil, kroejer
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Frode" (Sven Ove Gade, 2004) 123.ssssdsa
2) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) 113-114.ssssdsa
Marius Fiil, kroejer
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Vildnis og "Grundtvigsplan"" (Jørgen Hæsterup, 1990) 13ssssdsa
Marius Fiil, kroejer
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Men morsomt har det været" (Flemming Juncker, 1988) 111ssssdsa
Marius Anton Pedersen Fiil, kroejer
Modtagegruppe
Logivært
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Faldskærmsfolk og modstandskampen" (Erik Lottrup, 2008) 60,127,141,147ssssdsa
Marius Fiil
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Staten stærk og folket frit. Dansk Samling mellem fascisme og modstandskamp 1936-47." (Henrik Lundbak, 2001), s. 340ssssdsa
Marius Fiil, kroejer
Modtagegruppe
Logivært
Flugthjælp
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Hvidstengruppen" (Axel Holm, 1945) Passimssssdsa
Marius Fiil

Litteratur
1) "Hvidstengruppen" (Axel Holm, 1945) s. 84 ffssssdsa
Marius Anton Pedersen Fiil
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Hvidsten-gruppen som Barner Andersen oplevede den" (Peter Laursen, 1984) s. 7, 13-14, 29-30, 43, 49-51, 61, 80ssssdsa
Marius Anton Pedersen Fiil

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,

Marius Anton Pedersen Fiil

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,

Marius Anton Pedersen Fiil, kroejer, hvidsten
Organisation
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,

Marius Fiil, kroejer
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Den organiserede modstandsbevægelse i Randers under besættelsen (speciale)" (Hasse Neldebjerg Jørgensen, 2000) 16,17,42ssssdsa
Marius Fiil, kromand
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "En praktiserende Læges Erindringer om en beskeden Indsats i Modstandskampen i Danmarks ondeste Aar" (Sv. Thorup Petersen, 1946), Danske Lægememoirer 5 126,127,128,129,130,131,132,133,135,136,140,146,147,ssssdsa
Marius Fiil, kroejer
Modtagegruppe

Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Krigens By - Aalborg 1940 - 1945" (Hans Gregersen, 2009) 100, 102ssssdsa
Marius Fiil, kromand
Modtagegruppe (Fængslet)
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Hvidsten-dagbog, I-II" (Knud Christensen, 1978), Pigtraad-Gestapofangen, 1978:7 - 1979:1 170, 6,ssssdsa
Marius Fiil, kroejer
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Dyrlæge Albert Carlo Iversen 1895-1944" (Helge Mikél Jensen, 2001), Dansk Veterinærhistorisk Årbog 2001 37ssssdsa
Marius Fiil, kroejer
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Glimt af skæbnens hjul" (Johannes Rasmussen, 1973), Pigtraad, 1973:2 45,47ssssdsa
Marius Fiil, kromand
Modtagegruppe (Fængslet)
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Gudrun og Marius på Hvidsten Kro" (K. Skytte-Rasmussen, 1991), Historisk Aarbog fra Randers Amt, 1991 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92ssssdsa
Marius Fiil, kroejer
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Hvidsten-gruppen." (N. Uldall-Jessen, 1946), Fem Aar, Indtryk og Oplevelser, bd. II 239-257ssssdsa
Marius Fiil, kroejer
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Hvidsten-gruppen" (Niels Thorvald Andersen, 2000), Historier fra Randers 25-28ssssdsa
Marius Fiil, kroejer
Modtagegruppe (Fængslet)
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Hvidsten-gruppen" (Niels Thorvald Andersen, 2000), Historier fra Randers 25-28ssssdsa
Marius Fiil, kroejer
Modtagegruppe (Fængslet)
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Hvidsten-gruppen" (Niels Thorvald Andersen, 2000), Historier fra Randers 25-28ssssdsa
Marius Fiil, kroejer
Modtagegruppe (Fængslet)
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Hvidsten-gruppen" (Niels Thorvald Andersen, 2000), Historier fra Randers 25-28ssssdsa
Marius Fiil, kroejer
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Hvidstenminder - Hvidstenkvinder -" (Grete Mølbak-Frederiksen, 1945), Støvring Højskole. Elevforeningens Årsskrift 1945. 50,51,52ssssdsa
Marius Fiil, kromand
Modtagegruppe
Modtagegruppe (Fængslet)
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Hvidsten Gruppen. Jens Stenz' Erindringer" (Niels Gyrsting, 2008), Frihedsmuseets Venners Årsskrift 2008 7-10, 28, 30, 34, 38, 43, 44, 47, 53, 56, 57, 63, 64, 66-69, 73, 116ssssdsa
Marius Fiil, kroejer
Modtagegruppe (Fængslet)

Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Dyrlægen i Spentrup" (Helge Mikel Jensen, 1999), Purhus Lokalarkiv 1999 7-20ssssdsa
Marius Fiil
Modtagegruppe (Fængslet)

Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Dyrlægen i Spentrup" (Helge Mikel Jensen, 1999), Purhus Lokalarkiv 1999 7-20ssssdsa
Marius Fiil, kromand
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "Swotbær" (Helge Severinsen, 2013) 110ssssdsa
Marius Fiil, kroejer
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Etablering af en organiseret modstandsbevægelse i Randers" (Niels Thorvald Andersen, 2000), Historier fra Randers 66ssssdsa
Marius Fiil
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Ung under besættelsen. I. Spredehagl." (Sigurd Enggård Poulsen, 2010) 73ssssdsa
Marius Fiil, kromand
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Krigsår - Aarhus 1940-1945" (Hans Gregersen, 2012) 69, 70ssssdsa
Marius Fiil, kromand
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "En læges dagbogsblade under besættelsestiden" (Svend Baastrup Thomsen, 1946), Danske lægememoirer, 5 39ssssdsa
Fiil
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Vagn Bennike - Jens Toldstrup. To nationale modstandsledere - med og uden systemloyalitet" (Palle Roslyng-Jensen, 2008), Sådan valgte de. Syv dobbeltportrætter fra besættelsens tid. 151ssssdsa
Fiil, kroejer
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Den jydske Modstandsbevægelse" (Jørgen Drachmann, 1945), Da Danmark kaldte - Bogen om Modstandsbevægelsen skrevet af Aktivister 218ssssdsa
Marius Fiil, kroejer
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Overgaard" (, 1997) 192ssssdsa
Marius Fiil, kroejer
Almen illegal aktivitet (Fængslet)
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Monica Wichfeld" (Flemming B. Muus & Varinka Wichfeld Muus, 1954) 179ssssdsa
Marius Fiil, kroejer
Modtagegruppe (Fængslet)
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Monica Wichfeld - dømt til døden" (Christine Sutherland, 1991) s.128. s. 146. s.165ssssdsa
Marius Anton Pedersen Fiil, krovært
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Østjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2018) 356ssssdsa
Marius Fiil, kroejer
Almen illegal aktivitet
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Hornslet-gruppen" (Kim Lykke Jensen, 2015) 26-28, 31, 114, 128, 248ssssdsa
Marius Anthon Pedersen Fiil
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Hvorfor gjorde I det? Del II" (Jørgen Kieler, 2001) 123, 127ssssdsa
Marius Fiil, kroejer
Modtagegruppe (Fængslet)

Litteratur
1) "En modstandsgruppes historie, bd. 2" (, 1982) 91-94ssssdsa
Marius Fiil, kroejer
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Nordens lænkehunde, bd. 1" (Jørgen Kieler, 1993), 205ssssdsa
Marius Anton Fiil, kroejer
Modtagegruppe (Fængslet)
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Kopi af 4. Maj Kollegiets mindebog" (, 1956) s. 14ssssdsa
Marius Fiil
Modtagegruppe (Fængslet)

Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Før jeg siger farvel. Samtaler med modstandsmanden Jørgen Kieler." (Tom Hermansen, 2013) 14-16+97+148+149+151ssssdsa
Marius Fiil
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Holger Danske rejser sig - opgøret med stikkere og terrorister" (Jørgen Røjel, 1993) 49ssssdsa
Marius Fiil
Modtagegruppe
Organisation
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Holger Danske rejser sig - opgøret med stikkere og terrorister" (Jørgen Røjel, 1993) 49, 77ssssdsa
Marius Fiil, kroejer
Modtagegruppe (Fængslet)

Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Pressen om Holger Danske" (, 1947) 46-48,52,53ssssdsa
Marius Fiil, kroejer
Modtagegruppe
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Krigere uden våben. Lægerne og modstandskampen." (Klaus Larsen, 2019) 111, 117, 230ssssdsa
Marius Fiil, kroejer
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Et Danmark i splid med sig selv. Holbæk Amt besat og befriet." (Dan Ch. Christensen, 2020) 286ssssdsa
Marius Fiil, kroejer
Modtagegruppe (Fængslet)
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Kvinder i modstandskampen" (Signe Sand, 1946), Danmark under Besættelsen, bd. 3. s.218-220ssssdsa
Marius Fill, kroejer
Modtagegruppe
Logivært
Forplejning
Almen illegal aktivitet
Organisation
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Modstand. Samarbejdets fald 1942-43" (Niels-Birger Danielsen, 2018) 207,213, 226, 228-230, 367, 529ssssdsa
Marius Fiil, kroejer
Modtagegruppe
Andet
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "The Undaunted. The Story of Resistance i Western Europa." (Ronald Seth, 1956) 110ssssdsa
Marius Fiil, kromand
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Faldskærmsfolk" (Peter Birkelund og Henrik Dethlefsen, 1986) 42, 54ssssdsa
Marius Fiil, kroejer
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "I sabotagearbejde" (Jørgen Røjel, 1946), Den hvide brigade 54ssssdsa
Marius Fiil, kroejer
Almen illegal aktivitet
Modtagegruppe
Logivært
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Kontakt med England" (Jørgen Hæstrup, 1954) 238-239, 248-249, 251ssssdsa
Marius Fiil
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Modstand. Den skærpede kamp 1943-1944" (Niels-Birger Danielsen, 2019) 389ssssdsa
Marius Fiil, kroejer
Modtagegruppe
Modtagegruppe (Fængslet)
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Sabotage" (Erik Johannesen, 1995) 32, 38, 41ssssdsa
Marius Fiil, kroejer
Modtagegruppe (Fængslet)

Litteratur
1) "Sabotage" (Erik Johannesen, 1995) 41ssssdsa
Marius Fiil, kroejer
Modtagegruppe (Fængslet)

Litteratur
1) "Sabotage" (Erik Johannesen, 1995) 41ssssdsa
Marius Fiil, kroejer
Modtagegruppe (Fængslet)

Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Sabotage" (Erik Johannesen, 1995) 41ssssdsa
Marius Fiil, kromand
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Natten der varede otte dage" (Anders Bjørnvad, 1967) 38-39ssssdsa
Marius Fiil, kroejer
Almen illegal aktivitet
Region II (Midtjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Inside SOE" (E. H. Cookridge, 1966) 579,587,588ssssdsa
Marius Fiil
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Hemmelig Alliance, bd. 1." (Jørgen Hæstrup, 1959), 279ssssdsa
Marius Fiil, kroejer
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "That Denmark Might Live" (Irwing Werstein, 1967) 43,44,45,53,54ssssdsa
Marius Fiil, kroejer
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Fyn i Krig - Modstandskampen 1940-45" (Andreas Skov, 2014) 52ssssdsa
Marius Anton Pedersen Fiil, kroejer
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Med hjælp fra England - Det lange tilløb (Bind 1)" (Knud J. V. Jespersen, 1998) 17, 21-22ssssdsa
Marius Fiil, kromand
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Den danske modstandsbevægelse" (Jørgen Røjel, 1990), Krigshistorisk Tidsskrift, 26:2, 1990 38ssssdsa
Marius Fiil, kroejer
Modtagegruppe (Fængslet)
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "The Giant-Killers. The Danish Resistance Movement 1940/5" (John Oram Thomas, 1975) 270-2ssssdsa
Marius Fiil, kromand, leder hvidsten gruppen
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Dobbeltagenten: En stikkers historie" (Jørgen Røjel, 2000) 91-94-95ssssdsa
Marius Fiil, kromand
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Aalborg og det sydlige Nordjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2020) 110, 235-237ssssdsa
Marius Anton Pedersen Fiil, kroejer
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Har vi lært vor lektie?" (Gerda Mundt, 1946) 12ssssdsa
Marius Fiil, kroejer
Modtagegruppe (Fængslet)

Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Sommeren '45. Fra overmod til mismod." (Per Stig Møller, 2019) 120,171,183,247,271-2,481ssssdsa
Marius Fiil, krofatter
Almen illegal aktivitet
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Karen Voigt. Livet før, under og efter besættelsen." (Ulla Voigt & Lida Hulgaard, 2021) 39ssssdsa
Mogens Fiil, kroejer
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Danmark besat - krig og hverdag 1940-45" (Claus Bundgård Christensen m.fl., 2009), 430-1ssssdsa
Marius Fiil, kroejer
Modtagegruppe (Fængslet)
Flugthjælp (Fængslet)
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Den utæmmede kanariefugl" (David Lampe, 1957) s. 32f.ssssdsa
Marius Petersen Fiil, kroejer
Almen illegal aktivitet
Andet (Fængslet)

Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Gestapos fangelejre i Danmark" (Henrik Skov Kristensen, 2021) 171-172ssssdsa
Fiil, kroejer
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Litteratur
1) "Gestapo paa Jagt. Beretning af en Mand fra Farsøegnen." (, 1956), Fra HImmerland og Kjær Herred, 45 214ssssdsa
Marius Fiil, kromand, gruppeleder
Logivært
Modtagegruppe
Modtagegruppe (Fængslet)
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Svend, Bjørn og Pie. Tre søskende i modstandskampen" (Kim Lykke Jensen, 2021) 39, 42-43,50-52,155,174,198ssssdsa
Marius Fiil, kroejer
Almen illegal aktivitet (Fængslet)
Region II (Midtjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Besat igen? Frihedskampens sidste vidner taler ud." (Rolf Slot-Henriksen, 2008) 40,259,260ssssdsa
Marius Fiil, kroejer
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Litteratur
1) "Aandeligt Liv i tyske Fangelejre" (Aage Dahl, 1945), Præsteforeningens Blad, 1945 456ssssdsa
Marius Fiil
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "I krigens kølvand" (Sven Arvid Birkeland, 2009) 25ssssdsa
Marius Fiil, kroejer
Almen illegal aktivitet (Fængslet)
Region II (Midtjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Kvindernes modstandskamp" (Anne Dorthe Holm, 2012) 42,65,66ssssdsa
Marius Fiil, kroejer
Modtagegruppe (Fængslet)
Region II (Midtjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Occupied" (Nathaniel Hong, 2012) 158,269ssssdsa
Marius Fiil, kroejer
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Om Hvidsten Gruppen" (Svend Ole Nielsen, 2015), Nyt fra lokalhistorien, 2015 11ssssdsa
Marius Fiil, kroejer
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Våbennedkastningen i Sem hede marts 1943" (Bent Bjerre Bach, 2012), Historisk Årbog for Randers Amt, 2012 102ssssdsa
Marius Anton Pedersen Fiil, kroejer
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "FDF under besættelsen. Modstandsbevægelsen Randers 1940-1945. Distrikt 8." (Jean Seeberg, 2022) 84, 150, 151, 219-221, 229, 318, 330, 539, 541, 543, 546, 553, 570ssssdsa
Marius Anton Pedersen Fiil, kroejer
Modtagegruppe (Fængslet)

Hvidstengruppen
Litteratur
1) "FDF under besættelsen. Modstandsbevægelsen Randers 1940-1945. Distrikt 8." (Jean Seeberg, 2022) 84, 150, 151, 219-221, 229, 318, 330, 539, 541, 543, 546, 553, 570ssssdsa
Marius Fiil, kroejer
Modtagegruppe

Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Det vestlige Nordjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2021) 3, 42, 108ssssdsa
Marius Anton Pedersen Fiil, kroejer
Almen illegal aktivitet
Modtagegruppe
Andet (Fængslet)
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Hvidstengruppen - og min far Knud Christensen" (Merete Nissen, 2016), Historisk Årbog fra Randers Amt, 2016 26, 28, 32, 33ssssdsa
Marius Fiil, kromand
Modtagegruppe (Fængslet)

Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Mens skyerne driver" (Aage Wind, 1966) 80,81ssssdsa
Marius Anton Pedersen Fiil, kroejer
Modtagegruppe

Litteratur
1) "Midt-og Vestjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2022) 169, 201ssssdsa
Marius Fiil, kroejer
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Modstandskampens børn" (Andreas Fugl Thøgersen, 2013) 33ssssdsa
Marius Fiil, kroejer
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "For folkets frihed" (, 2018) 94, 355ssssdsa
Marius Fiil
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "Da Gestapo bankede på" (Michael Juul Aasted, 2020) 23, 46ssssdsa
Marius Fiil, kroejer
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Min vej gik gennem Sachsenhausen" (Oskar Verner, 1984) 47ssssdsa
Marius Fiil, kroejer
Almen illegal aktivitet (Fængslet)
Region II (Midtjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "En lægefamilie fra Hornslet" (Tina Bjerregaard, Rikke Albjerg Schøning, 2020), Årbog: Randers/Djursland 41ssssdsa
Marius Fill, kroejer
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Da Landbohøjskolen gik i krig" (Svend Thaning, 2019), Københavns Universitets Almanak 91ssssdsa
Marius Fiil
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Hvidstengruppen
Litteratur
1) "Sessa's sidste rejse" (Georg Røn , 2015) 6ssssdsa