Aage August Agersted

Født 19.02.1895
Død 02.12.1944
Politimester, Politimester i Aarhus, Politichef, Chef for ordenspolitiet Jylland/Fyn, Tidligere Politimester, Politiinspektør, Politimester, senere politikommandør, Politimester og politikommandør, Politikommisær, Politimester. Politikommisær., Chef for ordenspolitiet Jyllend og Fyn
Region II (Midtjylland), Region III (Sydjylland)
chef for jysk-fynske politikomando

Adresser

Frøslev
Frøslevlejren
Frøslevlejren
KZ Neuengamme
KZ. Neuengamme
KZ. Porta Westfalika
Tysk koncentrationslejr
Åbenrå
Aabenrå
Aabenraa
Århus
Aarhus


Billedkilde: Frihedsmuseet 42A.00.00.004

Biografi

En biografi af Aage August Agersted er tilgængelig.


Notater

Fra 26.05.1944, Arresteret af tyskerne og senere deporteret til Neuengamme, siden Porta Westfalica, hvor han døde
Til 26.05.1944, A.A. blev arresteret 26.5.44 og døde i Porta Westphalica d. 2.12.44
1942 til 26.05.1944, arr 26/5 44 , deporteret til KZ lejr hvor han døde.
Til 26.05.1944, Arresteret efter mislykket sabotage mod Åbenrå Motorfabrik, død i Neuengamme
Fra 26.05.1944, Døde i koncentrationslejren Porta Westfalica
Fra 26.05.1944, Arresteret 26. maj 1944
arresteret - dræbt af tyskerne
Arresteret maj 1944.
Død i Neuengamme
Fra 06.01.1943, I tilfælde af invasion fungerende rigspolitichef vest for Storebælt
arrest 26 maj 44 - til KZ
død i KZ Neuengamme 44
Arresteret under "politimester-aktionen" maj 1944. Døde i kz-lejr.
Deporteret til kz-lejr Neuengamme 15. september 1944.
1940 til 15.09.1944, Tidligere politimester i Aabenraa
Arresteret 26/5-1944
Død i KZ Neuengamme
I Aarhus Arrest, Vestre Fængsel og Frøslevlejren. Døde i tysk kz-lejr.

Lokalitet

Silkeborg
Aarhus

Modstandsaktivitet

Almen illegal aktivitet
Almen illegal aktivitet - Arresteret efter mislykket sabotage mod Aabenraa maskinfabrig
Almen illegal aktivitet - Organiserede modstandsgrupper i Jylland og på Fyn
Almen illegal aktivitet (fængslet)
Almen illegal aktivitet (fængslet) - Anholdt 26. maj 1944 mistænkt for spionage og illegal virksomhed
Almen illegal aktivitet (hjælper)
Andet - Toldstrup og Junckers kontaktperson ved ordenspolitiet i Jylland og på Fyn
Andet - Våbenleverandør til modstandsbevægelsen.Senere arresteret og ført til Frøslev
Andet (fængslet)
Andet (fængslet) - Arresteret 26. maj 1944 under "Politimesteraktionen". Indsat i Frøslevlejren. 15.09.1944 deporteret til Neuengamme
Andet (fængslet) - Død i koncentrationslejr
Efterretning
Efterretning - En af knudepunkterne i Ligaen's net over landet.
Efterretning (fængslet)
Militærgruppe
Militærgruppe - Central person for P-systemet i Jylland.
Militærgruppe - Deltog i ledelsen og organiseringen af de militære ventegrupper i Jylland og på Fyn fra november 1943
Militærgruppe - Forestod hvervning til O-grupper til P-planen. Havde ansvaret for våbendepoter i Jylland.
Militærgruppe - P-ordning
Militærgruppe (fængslet)
Militærgruppe (fængslet) - Deporteret til Kz Frøslev, Neuengamme, Porta Westfalicia
Organisation
Organisation - chef for jysk fynske poæitikommando
Organisation - Opstilling af militærgrupper

Frøslevlejrens fangekartotek

Aage August Agersted var indsat i Frøslevlejren for sine modstandsaktiviteter.
Se den fulde registrering her i Frøslevlejrens fangekartotek.

Litteraturhenvisninger

Atter krig og besættelse 1939-45 (C. J. Bech, 1945), Aabenraabogen. Byen som lever i mindet 1945 , 143

Besættelsens sidste år og befrielsen, interneringerne og retsopgøret (Henrik Skov Kristensen, 2003), Sønderjylland under krig og besættelse 1940-1945, 140

Da Gestapo bankede på (Michael Juul Aasted, 2020), 25, 71, 113

De fem år set fra Århus (Henrik Fode, 2005), Århus besat, 48

Det illegale Vejle under den tyske besættelse 1940-45 (speciale) (Poul Brønfeld, 1977), 38

Europas bedste nedkastningschef - Toldstrup (Peter Laursen, 1985), 26, 27

Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45 (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990), s. 18

Faldskærmsfolk og modstandskampen (Erik Lottrup, 2008), 55,156

Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945 (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005), 10f

Gestapos fangelejre i Danmark (Henrik Skov Kristensen, 2021), 231, 241

Hemmelig Alliance, bd. 1. (Jørgen Hæstrup, 1959), 36, 123

Hjemmehæren (Anders Bjørnvad, 1988), 190

Kvindernes modstandskamp (Anne Dorthe Holm, 2012), 30,31

Kære Fætter (Poul Westergaard Jensen, 1990), 18

Ligaen. Den danske militære efterretningstjeneste 1940-1945, bd 1. (Hans Christian Bjerg, 1985), 117, 118, 125, 232, 259, 265-268, 281

Ligaen. Den danske militære efterretningstjeneste 1940-1945. Bd. 2. (Hans Christian Bjerg, 1985), bd.1-2., 24, 25

Modstand. Den skærpede kamp 1943-1944 (Niels-Birger Danielsen, 2019), 90,173,383,397,420,450,451,453

Modstand. Samarbejdets fald 1942-43 (Niels-Birger Danielsen, 2018), 68-69, 73, 439

Modstanden. Valgene der skilte. Om besættelsestidens kampe (Henning N Larsen, 2012), 319,323

Modstandsarbejde i nærbillede (Aage Trommer, 1973), s. 140, 142, 159

Modstandsbevægelsen i Åbenrå og omegn (Aage Trommer, 1965), Sønderjyske Årbøger, 158

Modstandsbevægelsens udvikling i Midtjylland med særligt henblik på opbygningen af Region II (Ole Bang, 1969), 21

Nordens Frihed - Illegal blade og bøger under besættelsen (P. M. Wichmann Ryefelt, 2007), 104-105

Om lidt er de borte (Anne Wolden-Ræthinge, 2005), 309 f.

På fløjen (Hans Mørup, 2000), 345,395

Sønderjylland 1920-1945 (P. Tolderlund-Hansen, 1945), 18

Sønderjylland besat (Søren Flott, 2015), 47,51-52,77,208,240

Sønderjyllands historie, bd. 2: Efter 1815 (Hans Schultz Hansen, 2009), 351

Udsigt fra skovridergården - om modstandsbevægelsen og bylederen i Vejle. 1939-1945. (, 1995), 10

Vejles første byleder (Ebbe Løfting, 1985), Interviews omkring besættelsen, IV, 11-12

Østjylland under besættelsen (Pernille Pedersen, 2018), 75, 474

Åbenrå Bys Historie, bd. III (Johan Hvidtfeldt, 1974), 235

Aage Agersted (Morten Kamphøvener, 1946), Sprogforeningens Almanak 1946, s.106-107


Frihedsmuseets arkiv

Arkivskaber: Aage August Agersted - 36F-16133

Udskriften er baseret på 39 registreringer

Aage August Agersted, politimester, silkeborg
Militærgruppe - Deltog i ledelsen og organiseringen af de militære ventegrupper i Jylland og på Fyn fra november 1943
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) s. 18ssssdsa
2) "Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945" (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005) 10fssssdsa
Aage August Agersted, politimester, aarhus
Almen illegal aktivitet - Organiserede modstandsgrupper i Jylland og på Fyn
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) s. 18ssssdsa
2) "Modstandsarbejde i nærbillede" (Aage Trommer, 1973) s. 140, 142, 159ssssdsa
Aa. Agersted, politimester
Almen illegal aktivitet
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Hjemmehæren" (Anders Bjørnvad, 1988) 190ssssdsa
Agersted, politimester i aarhus
Almen illegal aktivitet (Hjælper)
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Kære Fætter" (Poul Westergaard Jensen, 1990) 18ssssdsa
Aage Agersted, politimester
Efterretning
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "På fløjen" (Hans Mørup, 2000) 345,395ssssdsa
Agersted, politimester
Andet - Toldstrup og Junckers kontaktperson ved ordenspolitiet i Jylland og på Fyn

Litteratur
1) "Om lidt er de borte" (Anne Wolden-Ræthinge, 2005) 309 f.ssssdsa
Aage August Agersted, politichef, chef for jysk-fynske politikomando
Organisation - chef for jysk fynske poæitikommando
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Faldskærmsfolk og modstandskampen" (Erik Lottrup, 2008) 55,156ssssdsa
Åge August Agersted
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Arkivhenvisninger
1) Frøslevlejren, Fangekartotek, ,

Aage August Agersted

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,

Aage Agersted, politimester
Almen illegal aktivitet
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsen i Åbenrå og omegn" (Aage Trommer, 1965), Sønderjyske Årbøger 158ssssdsa
Agersted, politimester
Almen illegal aktivitet
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Åbenrå Bys Historie, bd. III" (Johan Hvidtfeldt, 1974) 235ssssdsa
Aage Agersted, chef for ordenspolitiet jylland/fyn
Militærgruppe - P-ordning
Efterretning
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Besættelsens sidste år og befrielsen, interneringerne og retsopgøret" (Henrik Skov Kristensen, 2003), Sønderjylland under krig og besættelse 1940-1945 140ssssdsa
Aage Agersted, politimester
Almen illegal aktivitet - Arresteret efter mislykket sabotage mod Aabenraa maskinfabrig
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Atter krig og besættelse 1939-45" (C. J. Bech, 1945), Aabenraabogen. Byen som lever i mindet 1945 143ssssdsa
Agersted, politimester
Almen illegal aktivitet
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Europas bedste nedkastningschef - Toldstrup" (Peter Laursen, 1985) 26, 27ssssdsa
Agersted, politimester
Almen illegal aktivitet
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Det illegale Vejle under den tyske besættelse 1940-45 (speciale)" (Poul Brønfeld, 1977) 38ssssdsa
Aage August Agersted, politimester
Almen illegal aktivitet (Fængslet) - Anholdt 26. maj 1944 mistænkt for spionage og illegal virksomhed
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "De fem år set fra Århus" (Henrik Fode, 2005), Århus besat 48ssssdsa
Agersted, politimester
Almen illegal aktivitet
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Udsigt fra skovridergården - om modstandsbevægelsen og bylederen i Vejle. 1939-1945." (, 1995) 10ssssdsa
Agersted, politimester
Militærgruppe - Forestod hvervning til O-grupper til P-planen. Havde ansvaret for våbendepoter i Jylland.
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsens udvikling i Midtjylland med særligt henblik på opbygningen af Region II " (Ole Bang, 1969) 21ssssdsa
Agersted, politimester
Andet - Våbenleverandør til modstandsbevægelsen.Senere arresteret og ført til Frøslev
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Vejles første byleder" (Ebbe Løfting, 1985), Interviews omkring besættelsen, IV 11-12ssssdsa
Agersted, politimester
Andet (Fængslet) - Død i koncentrationslejr

Litteratur
1) "Sønderjylland 1920-1945" (P. Tolderlund-Hansen, 1945) 18ssssdsa
Aage Agersted, tidligere politimester
Almen illegal aktivitet (Fængslet)
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Sønderjyllands historie, bd. 2: Efter 1815" (Hans Schultz Hansen, 2009), 351ssssdsa
Aage August Agersted, politimester
Almen illegal aktivitet
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Østjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2018) 75, 474ssssdsa
Aage August Agersted, politiinspektør
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Litteratur
1) "Nordens Frihed - Illegal blade og bøger under besættelsen" (P. M. Wichmann Ryefelt, 2007), 104-105ssssdsa
Aage Agersted, politimester, senere politikommandør
Almen illegal aktivitet
Militærgruppe
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Modstand. Samarbejdets fald 1942-43" (Niels-Birger Danielsen, 2018) 68-69, 73, 439ssssdsa
Aage Agersted, politimester og politikommandør
Almen illegal aktivitet
Militærgruppe
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Modstand. Samarbejdets fald 1942-43" (Niels-Birger Danielsen, 2018) 68-69, 73, 439ssssdsa
Aage Agersted, politimester
Organisation - Opstilling af militærgrupper
Efterretning
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Hemmelig Alliance, bd. 1." (Jørgen Hæstrup, 1959), 36, 123ssssdsa
Aage Agersted, politikommisær
Almen illegal aktivitet
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Modstand. Den skærpede kamp 1943-1944" (Niels-Birger Danielsen, 2019) 90,173,383,397,420,450,451,453ssssdsa
Aage Agersted
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Litteratur
1) "Modstand. Den skærpede kamp 1943-1944" (Niels-Birger Danielsen, 2019) 90,173,383,397,420,450,451,453ssssdsa
Aage Agersted
Efterretning (Fængslet)
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Ligaen. Den danske militære efterretningstjeneste 1940-1945. Bd. 2. " (Hans Christian Bjerg, 1985), bd.1-2. 24, 25ssssdsa
Aage Agersted, politimester. politikommisær.
Militærgruppe - Central person for P-systemet i Jylland.
Efterretning - En af knudepunkterne i Ligaen's net over landet.
Organisation
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Ligaen. Den danske militære efterretningstjeneste 1940-1945, bd 1." (Hans Christian Bjerg, 1985) 117, 118, 125, 232, 259, 265-268, 281ssssdsa
Aage Agersted, politimester
Militærgruppe (Fængslet) - Deporteret til Kz Frøslev, Neuengamme, Porta Westfalicia
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Modstanden. Valgene der skilte. Om besættelsestidens kampe" (Henning N Larsen, 2012), 319,323ssssdsa
Aage August Agersted, politimester
Andet (Fængslet)
Militærgruppe (Fængslet)
Efterretning (Fængslet)

Litteratur
1) "Gestapos fangelejre i Danmark" (Henrik Skov Kristensen, 2021) 231, 241ssssdsa
Aage Agersted, chef for ordenspolitiet jyllend og fyn
Andet (Fængslet) - Arresteret 26. maj 1944 under "Politimesteraktionen". Indsat i Frøslevlejren. 15.09.1944 deporteret til Neuengamme
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Sønderjylland besat" (Søren Flott, 2015) 47,51-52,77,208,240ssssdsa
Aage Agersted, politimester
Almen illegal aktivitet
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Kvindernes modstandskamp" (Anne Dorthe Holm, 2012) 30,31ssssdsa
Aage Agersted, politimester
Almen illegal aktivitet (Fængslet)
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Aage Agersted" (Morten Kamphøvener, 1946), Sprogforeningens Almanak 1946 s.106-107ssssdsa
Aage Agersted, politimester
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Litteratur
1) "Aage Agersted" (Morten Kamphøvener, 1946), Sprogforeningens Almanak 1946 s.106-107ssssdsa
Aage Agersted, politimester
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Litteratur
1) "Aage Agersted" (Morten Kamphøvener, 1946), Sprogforeningens Almanak 1946 s.106-107ssssdsa
Aage Agersted, politimester
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Litteratur
1) "Aage Agersted" (Morten Kamphøvener, 1946), Sprogforeningens Almanak 1946 s.106-107ssssdsa
Agersted, politimester i aarhus
Andet (Fængslet)
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Da Gestapo bankede på" (Michael Juul Aasted, 2020) 25, 71, 113ssssdsa