Ole Bay Andersen

Født 13.11.1921
Død 29.03.1945
Disponent, Ekspedient, Kornet, kornet
Region V (Sjælland), Region II (Midtjylland)

Adresser

Slagelse


Billedkilde: De sidste timer/Stig Sumborg

Biografi

En biografi af Ole Bay Andersen er tilgængelig.


Notater

Fra 16.02.1945, Anholdt ifbm. razzia, dømt og henrettet i Ryvangen.
Blev henrettet af tyskerne de 29. marts 1945.
henrettet og fundet i Ryvangen

Lokalitet

Slagelse
Aarhus

Organisationstilknytning

Studenternes Efterretningstjeneste

Modstandsaktivitet

Almen illegal aktivitet
Almen illegal aktivitet - Blev henrettet 28/3 45.
Almen illegal aktivitet (fængslet) - Henrettet i Ryvangen ultimo marts 1945
Andet - Våbeninstruktion
Militærgruppe - Deltog i etableringen af militærgrupper i Slagelse
Modtagegruppe
Modtagegruppe - Deltog i modtagearbejdet i Slagelse
Sabotage

Litteraturhenvisninger

Danmarks Frihedskamp I-II (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948), 418

De sidste timer - afskedsbreve fra de henrettede danske patrioter (Else Andersen (red.), 1945), s. 173

En kamp for frihed (Arne Sejr, 1995), s. 288

Et minde over en dansk frihedskæmper (Adam Lindgren, 2005), Personalhistorisk Tidsskrift, 2005, 260

Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45 (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990), s. 41

Hjemmehæren (Anders Bjørnvad, 1988), 372

Illegal udrykning, modstandskampen i Slagelse under den tyske besættelse (Ole Hansen & Jan F. Hansen, 1995), 81, 132

Pressen om Holger Danske (, 1947), 43


Frihedsmuseets arkiv

Arkivskaber: Ole Bay Andersen - 36F-16188

Udskriften er baseret på 10 registreringer

Ole Bay Andersen, disponent, slagelse
Modtagegruppe - Deltog i modtagearbejdet i Slagelse
Militærgruppe - Deltog i etableringen af militærgrupper i Slagelse
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) s. 41ssssdsa
Ole Bay Andersen, ekspedient
Almen illegal aktivitet - Blev henrettet 28/3 45.
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Hjemmehæren" (Anders Bjørnvad, 1988) 372ssssdsa
Ole Bay Andersen
Modtagegruppe
Region V (Sjælland)
Studenternes Efterretningstjeneste
Litteratur
1) "En kamp for frihed" (Arne Sejr, 1995), s. 288ssssdsa
Arkivhenvisninger
1) CPR-registret, CPR Søg, CPR opslag

Ole Bay Andersen, kornet, aarhus
Almen illegal aktivitet
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "De sidste timer - afskedsbreve fra de henrettede danske patrioter" (Else Andersen (red.), 1945), s. 173ssssdsa
Ole Bay Andersen, slagelse
Sabotage
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "De sidste timer - afskedsbreve fra de henrettede danske patrioter" (Else Andersen (red.), 1945), s. 173ssssdsa
Ole Bay Andersen
Almen illegal aktivitet
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Danmarks Frihedskamp I-II" (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948) 418ssssdsa
Ole Bay Andersen
Region V (Sjælland)
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,

Ole Bay Andersen, kornet
Andet - Våbeninstruktion
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Illegal udrykning, modstandskampen i Slagelse under den tyske besættelse" (Ole Hansen & Jan F. Hansen, 1995), 81, 132ssssdsa
Ole Bay Andersen
Almen illegal aktivitet
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Pressen om Holger Danske" (, 1947) 43ssssdsa
Ole Bay Andersen, ekspedient
Almen illegal aktivitet (Fængslet) - Henrettet i Ryvangen ultimo marts 1945

Litteratur
1) "Et minde over en dansk frihedskæmper" (Adam Lindgren, 2005), Personalhistorisk Tidsskrift, 2005 260ssssdsa