Carl Julius Valemar Berg

Født 28.09.1893
Død 21.03.1945
Kaptajn, Kaptaj, våbeningeniør
Region VI (København)
Næstkommanderende

Tilknytning til undergrundshæren

Region VI (København), København: Afsnit 4 (Amager = AMPA)


Billedkilde: De faldt for fædrelandet 1955/Stig Sumborg

Biografi

En biografi af Carl Julius Valemar Berg er tilgængelig.


Notater

Fra 21.03.1945, Arresteret i december 1944 og deporteret til Dachau, hvor han døde af lungebetændelse

Lokalitet

København

Modstandsaktivitet

Militærgruppe
Militærgruppe - Næstkommanderende ved O-grupperne, Amager.

Litteraturhenvisninger

Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45 (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990), s. 54-55


Frihedsmuseets arkiv

Arkivskaber: Carl Julius Valdemar Berg - 36F-16243

Udskriften er baseret på 2 registreringer

Carl Julius Valemar Berg, kaptajn, næstkommanderende, københavn
Militærgruppe - Næstkommanderende ved O-grupperne, Amager.
Region VI (København)
Litteratur
1) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) s. 54-55ssssdsa
Carl Julius Valdemar Berg, kaptaj, våbeningeniør
Militærgruppe
Region VI (København), København: Afsnit 4 (Amager = AMPA)
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,