Jacob Bøgh

Dæknavn(e): Jack , Jack Bøgh, Jack Bøgh
Født 25.01.1897
Død 08.07.1943
Sekondløjtnant, Forfatter, Sekondløjnant, Sekondløjtnant, forfatter
Region V (Sjælland), Region VI (København), Region IV (Fyn)
Kompagnichef 3. komp

Adresser

København
Longelse


Billedkilde: Nikolaj Bøgh

Biografi

En biografi af Jacob Bøgh er tilgængelig.


Notater

Fra 08.07.1943, Drunkede under forsøg på at sejle til Sverige i kano
Fra 08.07.1943, Drunkede under forsøg på at komme til Sverige
Jacob Bøgh trådte for alvor i aktivitet sammen med Tom Søndergårds nye sabotagegruppe (senere Holger Danske) i foråret 1943. Han druknede i en kajak på vej over Øresund på vej til Sverige for at købe sprængstof i Stockholm
Fra 1943, Druknede under forsøg på at komme til Sverige med efterretninger
Noteret på liste over faldne og henrettede før 01-03-1944. Står som værende druknet.
druknet 8 jul 43 under forsøg på at komme til England via Sverige
druknet under forsøg på at krydse Øresund til Sverige i kajak
Druknet i Øresund på vej til Sverige
1943 til 08.07.1943, Forsøgte at komme til Sverige og videre til England med hemmelige tegninger og beskrivelse af tysk forsøg på at uskadeliggøre magnetiske miner. Sejlede afsted i kano fra Alsgårde og druknede undervejs i Øresund 8. juli 1943

Organisationstilknytning

BOPA
De frie Danske
Holger Danske
Nationalt Værn

Modstandsaktivitet

Almen illegal aktivitet
Almen illegal aktivitet - Medlem af Holger Danske fra foråret 1943
Andet
Andet - Afvæbning
Efterretning - Druknede i forsøg på at komme til England via Sverige med hemmelige papirer
Illegal presse
Illegal presse - bl.a. bladet "De Frie Danske"
Industrisabotage - Deltog bl.a. i sabotagen af 'Standard Electric' samt 'Simi', en kemisk fabrik på Valby langgade
Industrisabotage - Standard Electric, Simi
Jernbanesabotage
Jernbanesabotage - Deltog i en jernbanesabotage ved Taastrup
Likvidering - 4 likv. 2 hvor han selv skød og 1 hvor han var hjælper. 1 hvor det ikk endte med drab
Militærgruppe
Sabotage
Sabotage - Deltog bl.a. i afbrænding af et klædelager på Vesterbrogade
Sabotage - Deltog i flere af HD´s tidlige sabotager bl.a. mod den kemiske fabrik Simi
Sabotage - Med fra begyndelsen ved dannelsen af Holger Danske. Aktioner mod "Standard Electric" og den kemiske fabrik "Simi".
Sabotage (hjælper) - cheminova

Kildehenvisninger

Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen,

Litteraturhenvisninger

En dråbe i havet - Langeland under den 2. verdenskrig (Bent Andersen, Jens Mollerup og Gunnar Kjær Mortensen, 1994), s. 315-316

En ingeniørfrue fortæller (, 1945), Fem Aar. Indtryk og Oplevelser, bd. I., s. 346

En redegørlse for modstandsorganisationen Holger Danskes opståen, målsætning og udvikling (Olfert Dickmeiss, Speciale, 1968), 9

Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45 (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990), s. 73-74

Gruppe Lange - dagbogsoptegnelser ((red.) J. Jacobsen, 2000), Likv: 15,17. Afvæbn: 22 Sab: 19

Holger Danske - Sabotage og likvidering 1943-45 (Peter Birkelund, 2008), s. 27f, 34f, 38

Holger Danske rejser sig - opgøret med stikkere og terrorister (Jørgen Røjel, 1993), 423

Holger Danske vågner (Josef Petersen og "Bob" Jarset, 1946), 27-29, 40-43

Modstand. Samarbejdets fald 1942-43 (Niels-Birger Danielsen, 2018), 260, 263-264, 268, 327

Modstandskampen på Vestegnen 1943-1945 (Henning Lindhardt, 2016), 64

Nordens lænkehunde, bd. 1 (Jørgen Kieler, 1993), 35,36,38,39,41,43,45,46,60-64,120,132,227,237,239,244,247-249,267,316,317,319,320,354

Nordens lænkehunde, bd. 2 (Jørgen Kieler, 1993), 100,274,284,285,311,312

Sabotage (Børge Outze, 1946), Danmark under besættelsen. Bd. 3., 158

Sabotagen i København juni 1942 - 29. august 1943 (speciale 1974) (Eva Pilegaard Jeremiassen, 1974), 25,26,70, appendix A/17-18-19, D/1

Sabotør i Holger Danske (Peter Birkelund, 2015), 19, 32-34,39, 43,52,57-58,163-164


Frihedsmuseets arkiv

Arkivskaber: Jacob Bøgh - 36F-16328
Arkivskaber: Svend Schippers, Kartotek over medlemmerne af BOPA ca. april 1945. Kortene på de enkelte medlemmer indeholder kun oplysning om navn, dæknavn, fødselsdato og stillingsbetegnelse. - 07D-13905-1

Udskriften er baseret på 21 registreringer

Jacob Bøgh, sekondløjtnant
Almen illegal aktivitet - Medlem af Holger Danske fra foråret 1943
Region V (Sjælland)
Holger Danske
Litteratur
1) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) s. 73-74ssssdsa
Bøgh, kompagnichef 3. komp
Likvidering - 4 likv. 2 hvor han selv skød og 1 hvor han var hjælper. 1 hvor det ikk endte med drab
Andet - Afvæbning
Sabotage (Hjælper) - cheminova
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Gruppe Lange - dagbogsoptegnelser" ((red.) J. Jacobsen, 2000) Likv: 15,17. Afvæbn: 22 Sab: 19ssssdsa
Jack
Almen illegal aktivitet
Sabotage

Holger Danske
Jacob Bøgh, forfatter
Almen illegal aktivitet
Sabotage
Region VI (København)
Holger Danske, Nationalt Værn
Litteratur
1) "Holger Danske - Sabotage og likvidering 1943-45" (Peter Birkelund, 2008) s. 27f, 34f, 38ssssdsa
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, ,

Jacob Bøgh, forfatter
Sabotage - Deltog bl.a. i afbrænding af et klædelager på Vesterbrogade
Industrisabotage - Deltog bl.a. i sabotagen af 'Standard Electric' samt 'Simi', en kemisk fabrik på Valby langgade
Jernbanesabotage - Deltog i en jernbanesabotage ved Taastrup
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Holger Danske vågner " (Josef Petersen og "Bob" Jarset, 1946) 27-29, 40-43ssssdsa
Jacob Bøgh, sekondløjnant
Sabotage - Med fra begyndelsen ved dannelsen af Holger Danske. Aktioner mod "Standard Electric" og den kemiske fabrik "Simi".
Jernbanesabotage
Region IV (Fyn)
Holger Danske
Litteratur
1) "En dråbe i havet - Langeland under den 2. verdenskrig" (Bent Andersen, Jens Mollerup og Gunnar Kjær Mortensen, 1994) s. 315-316ssssdsa
Jack Bøgh
Sabotage
Region VI (København)
BOPA
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,

Jacob Bøgh, sekondløjtnant

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,

Jacob Bøgh, sekondløjtnant
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
BOPA
Litteratur
1) "Modstandskampen på Vestegnen 1943-1945" (Henning Lindhardt, 2016) 64ssssdsa
Jack Bøgh, forfatter
Sabotage
Militærgruppe
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "En redegørlse for modstandsorganisationen Holger Danskes opståen, målsætning og udvikling" (Olfert Dickmeiss, Speciale, 1968) 9ssssdsa
Jacob Bøgh, forfatter
Sabotage
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Sabotagen i København juni 1942 - 29. august 1943 (speciale 1974)" (Eva Pilegaard Jeremiassen, 1974) 25,26,70, appendix A/17-18-19, D/1ssssdsa
Jack, forfatter
Sabotage
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Sabotagen i København juni 1942 - 29. august 1943 (speciale 1974)" (Eva Pilegaard Jeremiassen, 1974) 25,26,70, appendix A/17-18-19, D/1ssssdsa
Jack Bøgh
Region VI (København)
Litteratur
1) "En ingeniørfrue fortæller" (, 1945), Fem Aar. Indtryk og Oplevelser, bd. I. s. 346ssssdsa
Jacob Bøgh, forfatter
Illegal presse - bl.a. bladet "De Frie Danske"
Sabotage
Region VI (København)
Holger Danske, De frie Danske
Litteratur
1) "Nordens lænkehunde, bd. 1" (Jørgen Kieler, 1993), 35,36,38,39,41,43,45,46,60-64,120,132,227,237,239,244,247-249,267,316,317,319,320,354ssssdsa
Jacob Bøgh, forfatter
Illegal presse

Litteratur
1) "Nordens lænkehunde, bd. 2" (Jørgen Kieler, 1993) 100,274,284,285,311,312ssssdsa
Jack Bøgh, forfatter
Illegal presse - bl.a. bladet "De Frie Danske"
Sabotage
Region VI (København)
Holger Danske, De frie Danske
Litteratur
1) "Nordens lænkehunde, bd. 1" (Jørgen Kieler, 1993), 35,36,38,39,41,43,45,46,60-64,120,132,227,237,239,244,247-249,267,316,317,319,320,354ssssdsa
Jacob Bøgh, sekondløjtnant, forfatter
Andet
Region V (Sjælland)
Holger Danske
Litteratur
1) "Holger Danske rejser sig - opgøret med stikkere og terrorister" (Jørgen Røjel, 1993) 423ssssdsa
Jack Bøgh, sekondløjtnant, forfatter
Industrisabotage - Standard Electric, Simi
Region VI (København)
Nationalt Værn, BOPA
Litteratur
1) "Modstand. Samarbejdets fald 1942-43" (Niels-Birger Danielsen, 2018) 260, 263-264, 268, 327ssssdsa
Jack Bøgh, forfatter
Sabotage
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Sabotage" (Børge Outze, 1946), Danmark under besættelsen. Bd. 3. 158ssssdsa
Jacob Bøgh, sekondløjtnant
Illegal presse
Sabotage - Deltog i flere af HD´s tidlige sabotager bl.a. mod den kemiske fabrik Simi
Efterretning - Druknede i forsøg på at komme til England via Sverige med hemmelige papirer
Region VI (København)
De frie Danske, Holger Danske
Litteratur
1) "Sabotør i Holger Danske" (Peter Birkelund, 2015) 19, 32-34,39, 43,52,57-58,163-164ssssdsa
Jack, sekondløjtnant
Illegal presse
Sabotage - Deltog i flere af HD´s tidlige sabotager bl.a. mod den kemiske fabrik Simi
Efterretning - Druknede i forsøg på at komme til England via Sverige med hemmelige papirer
Region VI (København)
De frie Danske, Holger Danske
Litteratur
1) "Sabotør i Holger Danske" (Peter Birkelund, 2015) 19, 32-34,39, 43,52,57-58,163-164ssssdsa