Bent Christensen

Født 06.02.1927
Død 28.03.1945
Mathelev, Malerlærling, Mariner
Region IV (Fyn), Region III (Sydjylland)

Adresser

Nyborg


Billedkilde: De sidste timer/Stig Sumborg

Biografi

En biografi af Bent Christensen er tilgængelig.


Notater

Fra 10.03.1945, Arresteret ifbm. jerbanesabotage, henrettet i Ryvangen
Interneret d. 29. august 1943
Henrettet i Ryvang
10.03.1945 til 29.03.1945, Arresteret af tyskerne 10/3 1945.Henrettet i Ryparken 29/3 1945.
Fra 29.08.1945, Skudt i Ryvangen

Lokalitet

Slagelse
Nyborg

Modstandsaktivitet

Almen illegal aktivitet
Almen illegal aktivitet (fængslet) - Henrettet i Ryvangen
Almen illegal aktivitet (fængslet) - Henrettet i Ryvangen ultimo marts 1945
Jernbanesabotage
Jernbanesabotage - Medlem af sabotagegruppe i Nyborg
Modtagegruppe
Sabotage

Litteraturhenvisninger

Danmarks Frihedskamp I-II (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948), 316

De sidste timer - afskedsbreve fra de henrettede danske patrioter (Else Andersen (red.), 1945), s. 158

Et minde over en dansk frihedskæmper (Adam Lindgren, 2005), Personalhistorisk Tidsskrift, 2005, 260

Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45 (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990), s. 81

Fyn i Krig - Modstandskampen 1940-45 (Andreas Skov, 2014), 251

Nyborg i 800 år, bd. 2. (Prben Hanh-Thomsen, 1971), 183-185.

Nyborg under besættelsen 1940-45 (K. J. Jensen, 1970), 103, 105, 106

Nyborg under besættelsen 1940-45 (K. J. Jensen, 1970), s. 105

Træk af historien om Hjemmeværnet på Sydfyn 1949-1999 (, 1999), 28


Frihedsmuseets arkiv

Arkivskaber: Bent Christensen - 36F-16344

Udskriften er baseret på 10 registreringer

Bent Christensen, mathelev
Jernbanesabotage - Medlem af sabotagegruppe i Nyborg
Region IV (Fyn)
Litteratur
1) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) s. 81ssssdsa
Bent Christensen, malerlærling
Almen illegal aktivitet
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Nyborg under besættelsen 1940-45" (K. J. Jensen, 1970) s. 105ssssdsa
Bent Christensen, malerlærling, slagelse
Sabotage

Litteratur
1) "De sidste timer - afskedsbreve fra de henrettede danske patrioter" (Else Andersen (red.), 1945), s. 158ssssdsa
Bent Christensen, mariner
Modtagegruppe
Region IV (Fyn)
Litteratur
1) "Danmarks Frihedskamp I-II" (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948) 316ssssdsa
Bent Christensen, malerlærling
Jernbanesabotage
Modtagegruppe
Region IV (Fyn)
Litteratur
1) "Nyborg under besættelsen 1940-45" (K. J. Jensen, 1970) 103, 105, 106ssssdsa
Bent Christensen, mathelev, nyborg
Almen illegal aktivitet
Region IV (Fyn)
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,

Bent Christensen., mathelev
Jernbanesabotage
Modtagegruppe
Region IV (Fyn)
Litteratur
1) "Nyborg i 800 år, bd. 2." (Prben Hanh-Thomsen, 1971) 183-185.ssssdsa
Bent Christensen, mathelev
Almen illegal aktivitet (Fængslet) - Henrettet i Ryvangen
Region IV (Fyn)
Litteratur
1) "Træk af historien om Hjemmeværnet på Sydfyn 1949-1999" (, 1999) 28ssssdsa
Bent Christensen
Almen illegal aktivitet
Region IV (Fyn)
Litteratur
1) "Fyn i Krig - Modstandskampen 1940-45" (Andreas Skov, 2014) 251ssssdsa
Bent Christensen
Almen illegal aktivitet (Fængslet) - Henrettet i Ryvangen ultimo marts 1945

Litteratur
1) "Et minde over en dansk frihedskæmper" (Adam Lindgren, 2005), Personalhistorisk Tidsskrift, 2005 260ssssdsa