Ib Mogens Bech Christensen

Dæknavn(e): Knud , Ib , Wiibroe , Knud, Knud Nielsen, Maleren, M.c., , Knud Nielsen , Knud --- 1944 , KNUD , Knud, Hans Larsen
Født 27.03.1920
Død 23.04.1945
Kunstmaler, Kunstmaler, Journalist, Journalist, Journalist/kunstmaler, Skoleelev, Kunstner, Kunststud., kunstmaler, Kunststuderende, kunstmaler, Studerende, Elev på kunstakademiet, Kunstakademi-elev
Region VI (København), Region V (Sjælland)
Bladredaktør, Bladgruppeleder, Leder af Gruppe 44, Leder, Grp.-leder "1944", gruppeleder, Redaktionsgrp. SE, Gruppefører

Adresser

Nyelandsvej 82, København
Prins Jørgensgade 11 5., København
Prins Jørgensgade, Nørrebro, København
Rødkildevej 26, Bellahøj, København
Vestre Fængsel, København
København


Billedkilde: De 5 lange år bd 2/Stig Sumborg

Biografi

En biografi af Ib Mogens Bech Christensen er tilgængelig.


Notater

Fra 23.04.1945, Dræbt under ildkamp med tysk vejspærring
Dræbt under ildkamp med tysk vejspærring
09.1943 til 01.1944, Ud af BOPA. Startede bladet "1944" og en gruppe kaldet "44"
11.1942 til 23.04.1945, dæbt ved slutdato i skudkamp i Hareskoven
09.1943 til 07.10.1943, anholdt ved slutdato, og deporteret til Sachenhausen
Ib Christensen var leder af "1944"
Fra 23.04.1945, Dræbt i ildkamp med SS.
dræbt under ildkamp med Gestapo ved Skovbrynet i Bagsværd 23 apr 1945
dræbt ved razzia i Bagsværd 23 apr 45
Hæftestraf i 3 mdr. Dræbt i kamp i Hareskoven.
Idømt 3 mdr. fængsel for graffiti 1941.
02.1942 til 23.04.1945, Deltog i modstandsbevægelsen i hele perioden, noget af tiden fra svensk grund
#7775

Lokalitet

København

Organisationstilknytning

1944
BOPA
Dansk-Svensk Flygtningetjeneste
Frit Danmark
Nyhedstjenesten
Ringen
Studenternes Efterretningstjeneste

Modstandsaktivitet

Almen illegal aktivitet
Almen illegal aktivitet - Aktion mod Schalburgkorpset ved Frimurerlogen, Blegdamsvej, København d. 19 juni 1944
Almen illegal aktivitet - Bla store våbenkup
Almen illegal aktivitet - Involveret i skudepisode i Samllegade den 14/12 1944
Almen illegal aktivitet - Skudt under ildkamp med tyskerne
Almen illegal aktivitet - stiftede 1944-gruppen
Almen illegal aktivitet - Stiftede 1944-gruppen
Almen illegal aktivitet - Tilknyttet Frit Danmark
Almen illegal aktivitet (fængslet) - 3 mdr`s fængsel for illegal virksomhed
Andet - Deltog i aktioner med henblik på at sikre bevismateriale til retsopgøret
Andet - Deltog i transport af våben oprindeligt tilhørende 4 REG, Roskilde, fra Boserup Skov til KBH omkr. 13/10 43.
Andet - Flytning af hemmelige depoter af stjålet dansk millitærudstyr
Andet - Malet V'er på tyske ejendomme
Andet (flygtet) - 2-11-1943
Andet (fængslet) - Dræbt af tyskerne
Andet (fængslet) - Fængslet af dansk politi for antitysk graffiti maling
Efterretning
Efterretning - Stjal tyske kartoteker og stikkerbreve.
Flugthjælp
Flugthjælp - Skaffede 4 terrænsportsfolk fra Roskilde til Sverige efterår 43.
Flugthjælp (fængslet)
Illegal presse
Illegal presse - 1944
Illegal presse - 1944. Kamp og Problemer
Illegal presse - bl.a. bladet "1944"
Illegal presse - Deltog i produktionen og distributionen af illegale blade
Illegal presse - deltog i redaktionsarbejdet i første halvdel af 1943, stoppede i august 1943
Illegal presse - Grp.-leder
Illegal presse - Leder af bladgruppen "1944"
Illegal presse - Medarbejder/redaktør "Studenternes efterretningstjeneste".
Illegal presse - Medstifter af gruppen "1944", udgav bladet "1944"
Illegal presse - Startede organet "1944"
Illegal presse - Stiftede gruppen og bladet "1944" i jan. 44. Blev fordelt via Roskilde til Sjælland.
Illegal presse - Tilknyttet Studenternes Efterretningstjeneste
Illegal presse (fængslet)
Militærgruppe
Organisation
Organisation - Startede 01.1944 "1944"
Ruteaktivitet
Ruteaktivitet - Dræbt af tyskerne kort før kapitulationen
Ruteaktivitet - Fortrinsvis ruten fra Stevns
Ruteaktivitet - Leder af Afskibningssted Kastrup Fort losseplads
Ruteaktivitet - Medlem af afskibningsgruppe
Sabotage
Sabotage - Chef for gruppen "1944"
Sabotage - dannede Gruppe 44
Sabotage (fængslet)

Kildehenvisninger

Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Peter Birkelunds fortegnelse fra "Loyale Oprørere"
Landsarkivet for Sjælland, Københavns Byret, 23. Afd. sag 62/1946

Litteraturhenvisninger

1944 - en modstandsgruppe (Peter Birkelund, 1998), Fra mellemkrigstid til efterkrigstid, 262, 263, 264, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 274, 275, 277, 278, 279, 280, 281 277

Besættelsestidens illegale blade og bøger 1940-1945 ((red.) Leo Buschardt, Albert Fabritius & Helge Tønnesen, 1954), 130

Borgerlige Partisaner (Leif Larsen, 1982), 133, 134, 135, 137, 175, 176

De illegale sverigesruter 1943-45 - Studier i den maritime modstands historie (Henrik Dethlefsen, 1993), s. 81

De loyale oprørere (Peter Birkelund, 2000), 123-24,126,156-59,161-64,166-68,336

De loyale oprørere (Peter Birkelund, 2000), 238

Dem skylder vi vor frihed (S. N. Holck, 1946), 136 - 151

En kamp for frihed (Arne Sejr, 1995), s. 67f, 71, 289

En kritisk kommentar (Niels Thürmer Frommelt, 1996), FV. Frihedskampens Veteraner, 144., s.31

Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45 (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990), 83-84

Fire millioner frie ord (Erik Lund, 1970), 281

Folkets oprør - Modstandskamp på Amager (Jørgen H. Barfod, 1990), Årsskrift for Frøslevlejrens Venner, 53

Forbindelsen med Sverige (Arne Sejr, 1946), Danmark under Besættelsen, bd. 3., 395

Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945 (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005), s. 26f

Gladsaxe Kommune under besættelsen 1940-1945 (Arne J. Hermann, 1995), Årbog 1995. Historisk-topografisk Selskab for Gladsaxe Kommune., 33

Gå til modstand ((red.) Hans Jørgen Lembourn, 1961), 66

Helle, Ib og "1944"-gruppen (Lone Monies & Niels Gyrsting, 2016), Frihedsmuseets Venners Årsskrift 2016, Passim

Hjemmehæren (Anders Bjørnvad, 1988), 150, 207

Hovedstadens undergrundskrig mod herrefolket (Kaj Christiansen, 1945), Da Danmark kaldte. Bogens om modstandsbevægelsen. Skrevet af aktivister., 172

I politiets tjeneste (Helge Stub, 2004), 159

Illegal bladvirksomhed - 5 begivenhedsrige år. (Ib Steen-Knudsen, 1995), s. 48

Jakten på Jane Horney (, 1986), Stellan Olsson & Jan Moen, 169

Kom, maj... (Gunnar Dyrberg, 1989), 81

Kopi af 4. Maj Kollegiets mindebog (, 1956), s. 6

Kopi af 4. Maj Kollegiets mindebog (, 1956), s.23

Krigere uden våben. Lægerne og modstandskampen. (Klaus Larsen, 2019), 131-132

Krogsnæb-affæren (Alan Hjorth Rasmussen, 1998), Romu, s.127-128 s.131

Martin A. Hansen - Krigen og Kunsten (Bjarne Nielsen Brovst, 2009), 236,321,333

Med tyskerne i hælene (C. Næsh Hendriksen, 1986), FV. Frihedskampens Veteraner, 106, 1986, 21

Modstand - Frihedskampens rødder - 1933-1942 (Niels-Birger Danielsen, 2015), 309

Modstand. Den skærpede kamp 1943-1944 (Niels-Birger Danielsen, 2019), passim

Modstand. Samarbejdets fald 1942-43 (Niels-Birger Danielsen, 2018), 239-240, 354.359, 366

Modstandsbevægelsens krav til efterkrigstiden (speciale, RUC) (Søren Kastholm Hansen & John Hindsgaul Rasmussen, 1982), 53

Nordens lænkehunde, bd. 1 (Jørgen Kieler, 1993), 287-289

Nordens lænkehunde, bd. 2 (Jørgen Kieler, 1993), 154,205,254

Overlevelse i organisationen - Gunnar Hjelholt beretter med koncentrationslejren som eksempel (Benedicte Madsen og Søren Willert, 1995), 22

Pressen om Holger Danske (, 1947), 38

Sabotage (Børge Outze, 1946), Danmark under besættelsen. Bd. 3., 142-143

Sabotageorganisationen BOPA 1942-1945 (Esben Kjeldbæk, 1997), 294, 313

Sparks of Resistance (Nathaniel Hong, 1996), 115

Sprællemanden & SOE-agenten (Niels Gyrsting & Peder Edelberg, 2005), 41

The Giant-Killers. The Danish Resistance Movement 1940/5 (John Oram Thomas, 1975), 134,156-68,179-80

The Giant-Killers. The Danish Resistance Movement 1940/5 (John Oram Thomas, 1975), 156


Frihedsmuseets arkiv

Arkivskaber: Folmer Jagd, "Erindringsskrift fra Folmer Jagd nedfældet 1974-76 om hans illegale arbejde under krigen." - 07B-14137-3
Arkivskaber: Ib Mogens Bech Christensen - 36F-16350
Arkivskaber: Ib Mogens Bech Christensen - 07G-21053
Arkivskaber: Ib Mogens Bech Christensen - 22-23134

Udskriften er baseret på 76 registreringer

Ib Mogens Bech Christensen, kunstmaler, københavn
Illegal presse - Deltog i produktionen og distributionen af illegale blade
Ruteaktivitet
Andet - Deltog i aktioner med henblik på at sikre bevismateriale til retsopgøret
Region VI (København)
Studenternes Efterretningstjeneste, 1944
Litteratur
1) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) 83-84ssssdsa
2) "Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945" (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005) s. 26fssssdsa
Knud, københavn
Militærgruppe
Region VI (København)
Studenternes Efterretningstjeneste
Litteratur
1) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) 83-84ssssdsa
Ib Mogens Bech Christensen
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "I politiets tjeneste" (Helge Stub, 2004), 159ssssdsa
Ib Mogens Bech Christensen, kunstmaler, journalist, bladredaktør, bladgruppeleder
Andet - Deltog i transport af våben oprindeligt tilhørende 4 REG, Roskilde, fra Boserup Skov til KBH omkr. 13/10 43.
Illegal presse - Stiftede gruppen og bladet "1944" i jan. 44. Blev fordelt via Roskilde til Sjælland.
Flugthjælp - Skaffede 4 terrænsportsfolk fra Roskilde til Sverige efterår 43.
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Hjemmehæren" (Anders Bjørnvad, 1988) 150, 207ssssdsa
Ib Mogens Bech Christensen, kunstmaler
Ruteaktivitet - Medlem af afskibningsgruppe
Region VI (København)
1944
Litteratur
1) "De illegale sverigesruter 1943-45 - Studier i den maritime modstands historie" (Henrik Dethlefsen, 1993) s. 81ssssdsa
Ib Mogens Bech Christensen
Illegal presse
Region VI (København)
BOPA
Litteratur
1) "Borgerlige Partisaner" (Leif Larsen, 1982) 133, 134, 135, 137, 175, 176ssssdsa
Ib
Militærgruppe
Region VI (København)
BOPA
Litteratur
1) "Borgerlige Partisaner" (Leif Larsen, 1982) 133, 134, 135, 137, 175, 176ssssdsa
Knud
Militærgruppe
Region VI (København)
BOPA
Litteratur
1) "Borgerlige Partisaner" (Leif Larsen, 1982) 133, 134, 135, 137, 175, 176ssssdsa
Mogens Bech Christensen
Region VI (København)
BOPA
Litteratur
1) "Sabotageorganisationen BOPA 1942-1945" (Esben Kjeldbæk, 1997) 294, 313ssssdsa
Bech Christensen
Almen illegal aktivitet - stiftede 1944-gruppen
Region VI (København)
Litteratur
1) "Kom, maj..." (Gunnar Dyrberg, 1989) 81ssssdsa
Ib Mogens Bech Christensen, journalist
Illegal presse
Region VI (København)
Studenternes Efterretningstjeneste
Litteratur
1) "En kamp for frihed" (Arne Sejr, 1995), s. 67f, 71, 289ssssdsa
Ib Mogens Bech Christensen, journalist/kunstmaler, leder af gruppe 44
Illegal presse - deltog i redaktionsarbejdet i første halvdel af 1943, stoppede i august 1943
Sabotage - dannede Gruppe 44
Region VI (København)
Studenternes Efterretningstjeneste
Litteratur
1) "De loyale oprørere" (Peter Birkelund, 2000) 123-24,126,156-59,161-64,166-68,336ssssdsa
Mogens Christensen, skoleelev
Flugthjælp
Ruteaktivitet
Region VI (København)
Studenternes Efterretningstjeneste
Litteratur
1) "De loyale oprørere" (Peter Birkelund, 2000) 238ssssdsa
Knud, journalist/kunstmaler, leder af gruppe 44
Illegal presse - deltog i redaktionsarbejdet i første halvdel af 1943, stoppede i august 1943
Sabotage - dannede Gruppe 44
Region VI (København)
Studenternes Efterretningstjeneste
Litteratur
1) "De loyale oprørere" (Peter Birkelund, 2000) 123-24,126,156-59,161-64,166-68,336ssssdsa
Ib Mogens Bech Christensen
Illegal presse - 1944. Kamp og Problemer
Almen illegal aktivitet - Skudt under ildkamp med tyskerne
Region VI (København)
Litteratur
1) "Besættelsestidens illegale blade og bøger 1940-1945" ((red.) Leo Buschardt, Albert Fabritius & Helge Tønnesen, 1954) 130ssssdsa
Ib Mogens Bech Christensen, kunstner
Sabotage - Chef for gruppen "1944"

Litteratur
1) "Gå til modstand" ((red.) Hans Jørgen Lembourn, 1961) 66ssssdsa
Ib Mogens Bech Christensen, leder
Organisation
Illegal presse
Flugthjælp
Efterretning

1944
Litteratur
1) "Sprællemanden & SOE-agenten" (Niels Gyrsting & Peder Edelberg, 2005) 41ssssdsa
Knud, leder
Organisation
Illegal presse
Flugthjælp
Efterretning

1944
Litteratur
1) "Sprællemanden & SOE-agenten" (Niels Gyrsting & Peder Edelberg, 2005) 41ssssdsa
Knud
Almen illegal aktivitet - Stiftede 1944-gruppen
Region VI (København)
Litteratur
1) "Kom, maj..." (Gunnar Dyrberg, 1989) 81ssssdsa
Ib Mogens Bech Christensen
Illegal presse
Region VI (København)
1944
Litteratur
1) "Fire millioner frie ord" (Erik Lund, 1970) 281ssssdsa
Wiibroe
Illegal presse
Region VI (København)
1944
Litteratur
1) "Fire millioner frie ord" (Erik Lund, 1970) 281ssssdsa
Knud
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "Illegal bladvirksomhed - 5 begivenhedsrige år." (Ib Steen-Knudsen, 1995) s. 48ssssdsa
Knud, Knud Nielsen, Maleren, M.c.,

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Peter Birkelunds fortegnelse fra "Loyale Oprørere",

Ib Mogens Bech Christensen, kunststud., kunstmaler
Illegal presse
Ruteaktivitet
Sabotage
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
1944
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Peter Birkelunds fortegnelse fra "Loyale Oprørere",

Ib Mogens Bech Christensen, kunststud., kunstmaler
Illegal presse
Region VI (København)
Frit Danmark
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Peter Birkelunds fortegnelse fra "Loyale Oprørere",

Ib Mogens Bech Christensen, kunststud., kunstmaler
Illegal presse
Region VI (København)
Studenternes Efterretningstjeneste
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Peter Birkelunds fortegnelse fra "Loyale Oprørere",

Ib Mogens Bech Christensen
Almen illegal aktivitet - Involveret i skudepisode i Samllegade den 14/12 1944
Region VI (København)
1944
Arkivhenvisninger
1) Landsarkivet for Sjælland, Københavns Byret, 23. Afd. sag 62/1946

Ib Mogens Bech Christensen
Region VI (København)
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,

Ib Mogens Bech Christensen, kunstmaler
Illegal presse
Region VI (København)
Studenternes Efterretningstjeneste, Frit Danmark
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,

Ib Mogens Bech Christensen
Ruteaktivitet
Andet - Flytning af hemmelige depoter af stjålet dansk millitærudstyr
Andet (Flygtet) - 2-11-1943
Andet (Fængslet) - Dræbt af tyskerne
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Krogsnæb-affæren" (Alan Hjorth Rasmussen, 1998), Romu s.127-128 s.131ssssdsa
Ib Mogens Bech Christensen

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,

Ib Mogens Bech Christensen

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,

Ib Mogens Bech Christensen, leder
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
1944
Litteratur
1) "Hovedstadens undergrundskrig mod herrefolket" (Kaj Christiansen, 1945), Da Danmark kaldte. Bogens om modstandsbevægelsen. Skrevet af aktivister. 172ssssdsa
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg, ,

Knud Nielsen, leder
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
1944
Litteratur
1) "Hovedstadens undergrundskrig mod herrefolket" (Kaj Christiansen, 1945), Da Danmark kaldte. Bogens om modstandsbevægelsen. Skrevet af aktivister. 172ssssdsa
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,

Ib Mogens Bech Christensen, kunststuderende
Illegal presse
Ruteaktivitet
Region VI (København)
Studenternes Efterretningstjeneste, Ringen, 1944, Dansk-Svensk Flygtningetjeneste
Litteratur
1) "1944 - en modstandsgruppe" (Peter Birkelund, 1998), Fra mellemkrigstid til efterkrigstid 262, 263, 264, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 274, 275, 277, 278, 279, 280, 281 277ssssdsa
Knud, kunststuderende
Illegal presse
Ruteaktivitet
Region VI (København)
Studenternes Efterretningstjeneste, Ringen, 1944, Dansk-Svensk Flygtningetjeneste
Litteratur
1) "1944 - en modstandsgruppe" (Peter Birkelund, 1998), Fra mellemkrigstid til efterkrigstid 262, 263, 264, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 274, 275, 277, 278, 279, 280, 281 277ssssdsa
Ib Mogens Christensen
Ruteaktivitet

Dansk-Svensk Flygtningetjeneste
Litteratur
1) "Med tyskerne i hælene" (C. Næsh Hendriksen, 1986), FV. Frihedskampens Veteraner, 106, 1986 21ssssdsa
Knud
Ruteaktivitet

Dansk-Svensk Flygtningetjeneste
Litteratur
1) "Med tyskerne i hælene" (C. Næsh Hendriksen, 1986), FV. Frihedskampens Veteraner, 106, 1986 21ssssdsa
Ib Mogens Bech Christensen, leder
Ruteaktivitet - Leder af Afskibningssted Kastrup Fort losseplads
Illegal presse - Leder af bladgruppen "1944"
Region VI (København)
1944
Litteratur
1) "Folkets oprør - Modstandskamp på Amager" (Jørgen H. Barfod, 1990), Årsskrift for Frøslevlejrens Venner 53ssssdsa
Ib Mogens Christensen, grp.-leder "1944"
Almen illegal aktivitet (Fængslet) - 3 mdr`s fængsel for illegal virksomhed
Illegal presse - Medarbejder/redaktør "Studenternes efterretningstjeneste".
Sabotage
Ruteaktivitet
Illegal presse - Grp.-leder
Region VI (København)
Studenternes Efterretningstjeneste, 1944
Litteratur
1) "Kopi af 4. Maj Kollegiets mindebog" (, 1956) s. 6ssssdsa
Ib Mogens Beck Christensen, kunstmaler
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Gladsaxe Kommune under besættelsen 1940-1945" (Arne J. Hermann, 1995), Årbog 1995. Historisk-topografisk Selskab for Gladsaxe Kommune. 33ssssdsa
Knud, leder
Ruteaktivitet - Leder af Afskibningssted Kastrup Fort losseplads
Illegal presse - Leder af bladgruppen "1944"
Region VI (København)
1944
Litteratur
1) "Folkets oprør - Modstandskamp på Amager" (Jørgen H. Barfod, 1990), Årsskrift for Frøslevlejrens Venner 53ssssdsa
Knud, kunstmaler
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Gladsaxe Kommune under besættelsen 1940-1945" (Arne J. Hermann, 1995), Årbog 1995. Historisk-topografisk Selskab for Gladsaxe Kommune. 33ssssdsa
Ib Christensen
Illegal presse
Sabotage
Region VI (København)
BOPA
Litteratur
1) "Kopi af 4. Maj Kollegiets mindebog" (, 1956) s.23ssssdsa
Ib Mogens Bech Christensen, kunstmaler, gruppeleder
Illegal presse - bl.a. bladet "1944"
Sabotage
Efterretning
Ruteaktivitet
Region VI (København)
Studenternes Efterretningstjeneste, BOPA, Frit Danmark, Dansk-Svensk Flygtningetjeneste
Litteratur
1) "Nordens lænkehunde, bd. 1" (Jørgen Kieler, 1993), 287-289ssssdsa
Ib Mogens Bech Christensen
Illegal presse

Litteratur
1) "Nordens lænkehunde, bd. 2" (Jørgen Kieler, 1993) 154,205,254ssssdsa
Ib Mogens Bech Christensen
Illegal presse
Region VI (København)
Frit Danmark, 1944
Litteratur
1) "Pressen om Holger Danske" (, 1947) 38ssssdsa
Ib Mogens Bech Christensen
Almen illegal aktivitet - Aktion mod Schalburgkorpset ved Frimurerlogen, Blegdamsvej, København d. 19 juni 1944
Region VI (København)
1944
Litteratur
1) "Krigere uden våben. Lægerne og modstandskampen." (Klaus Larsen, 2019) 131-132ssssdsa
Ib Mogens Bech Christensen
Illegal presse
Region VI (København)
Studenternes Efterretningstjeneste
Litteratur
1) "Modstand. Samarbejdets fald 1942-43" (Niels-Birger Danielsen, 2018) 239-240, 354.359, 366ssssdsa
Knud
Illegal presse
Region VI (København)
Studenternes Efterretningstjeneste
Litteratur
1) "Modstand. Samarbejdets fald 1942-43" (Niels-Birger Danielsen, 2018) 239-240, 354.359, 366ssssdsa
Ib Mogens Bech Christensen, studerende
Andet - Malet V'er på tyske ejendomme
Region VI (København)
Litteratur
1) "Modstand - Frihedskampens rødder - 1933-1942" (Niels-Birger Danielsen, 2015) 309ssssdsa
Ib Mogens Bech Christensen, kunstmaler
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Dem skylder vi vor frihed" (S. N. Holck, 1946) 136 - 151ssssdsa
Ib Mogens Christensen
Ruteaktivitet - Dræbt af tyskerne kort før kapitulationen
Region VI (København)
1944
Litteratur
1) "Forbindelsen med Sverige" (Arne Sejr, 1946), Danmark under Besættelsen, bd. 3. 395ssssdsa
Knud
Ruteaktivitet - Dræbt af tyskerne kort før kapitulationen
Region VI (København)
1944
Litteratur
1) "Forbindelsen med Sverige" (Arne Sejr, 1946), Danmark under Besættelsen, bd. 3. 395ssssdsa
Knud --- 1944, kunstmaler
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Dem skylder vi vor frihed" (S. N. Holck, 1946) 136 - 151ssssdsa
Ib Mogens Bech Christensen
Efterretning - Stjal tyske kartoteker og stikkerbreve.
Illegal presse - Startede organet "1944"
Sabotage
Ruteaktivitet
Almen illegal aktivitet - Bla store våbenkup
Region VI (København)
1944, Nyhedstjenesten
Litteratur
1) "Sabotage" (Børge Outze, 1946), Danmark under besættelsen. Bd. 3. 142-143ssssdsa
Knud
Efterretning - Stjal tyske kartoteker og stikkerbreve.
Illegal presse - Startede organet "1944"
Sabotage
Ruteaktivitet
Almen illegal aktivitet - Bla store våbenkup
Region VI (København)
1944, Nyhedstjenesten
Litteratur
1) "Sabotage" (Børge Outze, 1946), Danmark under besættelsen. Bd. 3. 142-143ssssdsa
Ib Mogens Bech Christensen, kunstmaler
Illegal presse - bl.a. bladet "1944"
Militærgruppe
Ruteaktivitet
Region VI (København)
1944
Litteratur
1) "Modstand. Den skærpede kamp 1943-1944" (Niels-Birger Danielsen, 2019) passimssssdsa
Knud, kunstmaler
Illegal presse - bl.a. bladet "1944"
Militærgruppe
Ruteaktivitet
Region VI (København)
1944
Litteratur
1) "Modstand. Den skærpede kamp 1943-1944" (Niels-Birger Danielsen, 2019) passimssssdsa
Ib Mogens Bech Christensen
Illegal presse

Studenternes Efterretningstjeneste, 1944
Litteratur
1) "Sparks of Resistance" (Nathaniel Hong, 1996) 115ssssdsa
Ib Mogens bech Christensen, redaktionsgrp. se
Illegal presse
Region VI (København)
Studenternes Efterretningstjeneste
Litteratur
1) "En kritisk kommentar" (Niels Thürmer Frommelt, 1996), FV. Frihedskampens Veteraner, 144. s.31ssssdsa
Ib Mogens Bech Christensen
Illegal presse - 1944

Litteratur
1) "Modstandsbevægelsens krav til efterkrigstiden (speciale, RUC)" (Søren Kastholm Hansen & John Hindsgaul Rasmussen, 1982) 53ssssdsa
Ib Mogens Bech Christensen, elev på kunstakademiet
Andet (Fængslet) - Fængslet af dansk politi for antitysk graffiti maling

Litteratur
1) "The Giant-Killers. The Danish Resistance Movement 1940/5" (John Oram Thomas, 1975) 156ssssdsa
Knud, elev på kunstakademiet
Andet (Fængslet) - Fængslet af dansk politi for antitysk graffiti maling

Litteratur
1) "The Giant-Killers. The Danish Resistance Movement 1940/5" (John Oram Thomas, 1975) 156ssssdsa
Ib Mogens Bech Christensen, elev på kunstakademiet
Illegal presse - Tilknyttet Studenternes Efterretningstjeneste
Almen illegal aktivitet - Tilknyttet Frit Danmark
Ruteaktivitet - Fortrinsvis ruten fra Stevns
Organisation - Startede 01.1944 "1944"
Region VI (København)
Studenternes Efterretningstjeneste, Frit Danmark, 1944
Litteratur
1) "The Giant-Killers. The Danish Resistance Movement 1940/5" (John Oram Thomas, 1975) 134,156-68,179-80ssssdsa
Knud, elev på kunstakademiet
Illegal presse - Tilknyttet Studenternes Efterretningstjeneste
Almen illegal aktivitet - Tilknyttet Frit Danmark
Ruteaktivitet - Fortrinsvis ruten fra Stevns
Organisation - Startede 01.1944 "1944"
Region VI (København)
Studenternes Efterretningstjeneste, Frit Danmark, 1944
Litteratur
1) "The Giant-Killers. The Danish Resistance Movement 1940/5" (John Oram Thomas, 1975) 134,156-68,179-80ssssdsa
Ib Christensen
Flugthjælp

1944
Litteratur
1) "Jakten på Jane Horney" (, 1986), Stellan Olsson & Jan Moen 169ssssdsa
KNUD
Flugthjælp

1944
Litteratur
1) "Jakten på Jane Horney" (, 1986), Stellan Olsson & Jan Moen 169ssssdsa
Ib Mogens Bech Christensen, kunstakademi-elev, gruppefører
Illegal presse
Flugthjælp
Sabotage
Region VI (København)
Studenternes Efterretningstjeneste, Frit Danmark, 1944
Litteratur
1) "Helle, Ib og "1944"-gruppen" (Lone Monies & Niels Gyrsting, 2016), Frihedsmuseets Venners Årsskrift 2016 Passimssssdsa
Ib Mogens Bech Christensen, kunstakademi-elev, gruppefører
Illegal presse
Flugthjælp
Sabotage
Region VI (København)
Studenternes Efterretningstjeneste, Frit Danmark, 1944
Litteratur
1) "Helle, Ib og "1944"-gruppen" (Lone Monies & Niels Gyrsting, 2016), Frihedsmuseets Venners Årsskrift 2016 Passimssssdsa
Ib Mogens Bech Christensen, kunstakademi-elev, gruppefører
Illegal presse (Fængslet)
Flugthjælp (Fængslet)
Sabotage (Fængslet)

Studenternes Efterretningstjeneste, Frit Danmark, 1944
Litteratur
1) "Helle, Ib og "1944"-gruppen" (Lone Monies & Niels Gyrsting, 2016), Frihedsmuseets Venners Årsskrift 2016 Passimssssdsa
Knud, Hans Larsen, kunstakademi-elev, gruppefører
Illegal presse
Flugthjælp
Sabotage
Region VI (København)
Studenternes Efterretningstjeneste, Frit Danmark, 1944
Litteratur
1) "Helle, Ib og "1944"-gruppen" (Lone Monies & Niels Gyrsting, 2016), Frihedsmuseets Venners Årsskrift 2016 Passimssssdsa
Ib Christensen
Illegal presse - Medstifter af gruppen "1944", udgav bladet "1944"

Litteratur
1) "Overlevelse i organisationen - Gunnar Hjelholt beretter med koncentrationslejren som eksempel" (Benedicte Madsen og Søren Willert, 1995) 22ssssdsa
Knud
Illegal presse - Medstifter af gruppen "1944", udgav bladet "1944"

Litteratur
1) "Overlevelse i organisationen - Gunnar Hjelholt beretter med koncentrationslejren som eksempel" (Benedicte Madsen og Søren Willert, 1995) 22ssssdsa
Ib Mogens Bech Christensen, kunstmaler
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Martin A. Hansen - Krigen og Kunsten" (Bjarne Nielsen Brovst, 2009) 236,321,333ssssdsa
Knud, kunstmaler
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Martin A. Hansen - Krigen og Kunsten" (Bjarne Nielsen Brovst, 2009) 236,321,333ssssdsa