Tyge Edvard Fischer

Født 09.03.1923
Død 13.04.1945
Stud. Pharm., Discipel, stud. pharm.
Region VI (København)


Billedkilde: Frihedsmuseet 42F0000061

Biografi

En biografi af Tyge Edvard Fischer er tilgængelig.


Notater

Fra 13.04.1945, Arresteret og deporteret til Neuengamme, hvor han døde

Lokalitet

København

Organisationstilknytning

BOPA

Modstandsaktivitet

Almen illegal aktivitet
Andet - Fremstillede tåregasbomber til BOPA
Sabotage

Litteraturhenvisninger

Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45 (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990), s. 116

Gladsaxe Kommune under besættelsen 1940-1945 (Arne J. Hermann, 1995), Årbog 1995. Historisk-topografisk Selskab for Gladsaxe Kommune., 29

Sabotageorganisationen BOPA 1942-1945 (Esben Kjeldbæk, 1997), 373b

Stenbidere. Livet på Stenhus 1906-2006. (Henning Petersen, 2006), 73


Frihedsmuseets arkiv

Arkivskaber: Tyge Edvard Fischer - 36F-16448

Udskriften er baseret på 5 registreringer

Tyge Edvard Fischer, stud. pharm., københavn
Andet - Fremstillede tåregasbomber til BOPA
Region VI (København)
BOPA
Litteratur
1) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) s. 116ssssdsa
Tyge Edvard Fischer
Sabotage
Region VI (København)
BOPA
Litteratur
1) "Sabotageorganisationen BOPA 1942-1945" (Esben Kjeldbæk, 1997) 373bssssdsa
Tyge Edvard Fischer, discipel
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
BOPA
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,

Tyge Fischer
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "Stenbidere. Livet på Stenhus 1906-2006." (Henning Petersen, 2006) 73ssssdsa
Tyge Edvard Fischer, stud. pharm.
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Gladsaxe Kommune under besættelsen 1940-1945" (Arne J. Hermann, 1995), Årbog 1995. Historisk-topografisk Selskab for Gladsaxe Kommune. 29ssssdsa