Axel Carl Sophus Jacobsen

Født 23.11.1916
Død 06.04.1945
Politibetjent
Region VI (København)

Tilknytning til undergrundshæren

Region VI (København) , Politiet


Billedkilde: Rigspolitichefen Mindeblad/Stig Sumborg

Biografi

En biografi af Axel Carl Sophus Jacobsen er tilgængelig.


Notater

Fra 06.04.1945, Dræbt ifbm. aktion mod HIPO på Gl. Køgevej

Modstandsaktivitet

Almen illegal aktivitet
Likvidering
Militærgruppe

Kildehenvisninger

Landsarkivet for Sjælland, Københavns Byret, 23. Afd., sag 27/1947, Politirapport af 30/10 1946

Litteraturhenvisninger

Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45 (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990), s. 187-188

Kommunist - sabotør - politimand - folketingsmand (Herluf Rasmussen, 2013), s. 169, 198 ff


Frihedsmuseets arkiv

Arkivskaber: Axel Carl Sophus Jacobsen - 36F-17942

Udskriften er baseret på 3 registreringer

Axel Carl Sophus Jacobsen, politibetjent
Militærgruppe
Region VI (København)
Politiet
Litteratur
1) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) s. 187-188ssssdsa
Arkivhenvisninger
1) Landsarkivet for Sjælland, Københavns Byret, 23. Afd., sag 27/1947, Politirapport af 30/10 1946

Axel Jacobsen, politibetjent
Militærgruppe
Likvidering
Region VI (København)
Politiet, Aktionsgruppen
Litteratur
1) "Kommunist - sabotør - politimand - folketingsmand" (Herluf Rasmussen, 2013) s. 169, 198 ffssssdsa
Axel Carl Sophus Jacobsen, politibetjent
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Politiet
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,