Tage Fox Maule

Født 19.05.1902
Død 04.03.1945
Kaptajn, Kaptajn i Livgarden, Chef for detachementet Slotsholm i København
Region VI (København)
Kaptajn

Adresser

Dachau

Tilknytning til undergrundshæren

Region VI (København) , O.2: Detachement Slotsholmen, Generalkommandoen


Billedkilde: De faldt for fædrelandet 1955/Stig Sumborg

Biografi

En biografi af Tage Fox Maule er tilgængelig.


Notater

Fra 11.1944, Arresteret og sat i Shellhuset og Vestre Fængsel, senere deporteret til Dachau hvor han døde kort efter

Lokalitet

København

Organisationstilknytning

Den lille generalstab

Modstandsaktivitet

Almen illegal aktivitet
Almen illegal aktivitet (fængslet)
Andet (fængslet) - Arresteret af Gestapo 28. november 1944. Kom i Vestre Fængsel. Sendt til kz-lejr Dachau 19. februar 1945.
Militærgruppe
Militærgruppe - Chef for detachement Slotsholmen
Organisation

Litteraturhenvisninger

De kom til Dachau (Lars Ringholm, 1997), Frihedsmuseets Vanner. årsskrift 1996., 25-37, 53-64

Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45 (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990), s. 287

På det tyske slavemarked (Niels Jørgensen, 1964), 73, 161

Taget af tyskerne (Svend Arvid Birkeland, 2007), 9-13


Frihedsmuseets arkiv

Arkivskaber: Knud H Jørgensen, Afskrift af dagbog ført af kaptajn Tage Fox Maule under hans ophold i Vestre Fængsel og transporten til Dachau. Fotokopi af maskinskrevet forlæg. - 07B-24798-18
Arkivskaber: Tage Fox Maule - 36F-18560
Arkivskaber: Tage Fox Maule - 30C3-25436

Udskriften er baseret på 6 registreringer

Tage Fox Maule, kaptajn, københavn
Militærgruppe - Chef for detachement Slotsholmen
Region VI (København)
Den lille generalstab
Litteratur
1) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) s. 287ssssdsa
Tage Fox Maule, kaptajn
Militærgruppe

Litteratur
1) "Taget af tyskerne" (Svend Arvid Birkeland, 2007) 9-13ssssdsa
Tage Fox Maule, kaptajn i livgarden
Militærgruppe
Organisation
Region VI (København)
O.2: Detachement Slotsholmen, Generalkommandoen
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,

Tage Fox Maule

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,

2) Frihedsmuseet, DokReg,

Tage Fox Maule, chef for detachementet slotsholm i københavn
Almen illegal aktivitet
Andet (Fængslet) - Arresteret af Gestapo 28. november 1944. Kom i Vestre Fængsel. Sendt til kz-lejr Dachau 19. februar 1945.
Region VI (København)
Litteratur
1) "De kom til Dachau" (Lars Ringholm, 1997), Frihedsmuseets Vanner. årsskrift 1996. 25-37, 53-64ssssdsa
Tage Fox Maule, kaptajn
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Litteratur
1) "På det tyske slavemarked" (Niels Jørgensen, 1964) 73, 161ssssdsa