Erik Koch Michelsen

Dæknavn(e): Mic , Mix , Mik , Mic - Mick
Født 21.03.1923
Død 03.03.1945
Søkadet, Kadet, Kadet (flåde), Kadet i kgl marine, Afdelingsleder, søkadet
Region VI (København), Region I (Nordjylland)
Gruppeleder, Leder af marinegruppe, gruppeleder, Gruppeleder, kontaktmand til HD

Adresser

Bernhard Bangs Allé 20, Frederiksberg
Holmen, København
Vestre Fængsel, København
Drogden Fyr
Holmen
Karlskrona
København
Sofielund
Sverige

Tilknytning til undergrundshæren

Den Danske Brigade
Den Danske Brigade, Den Danske Flotille


Billedkilde: Frihedsmuseet 14A-13836-1

Biografi

En biografi af Erik Koch Michelsen er tilgængelig.


Notater

Fra 27.02.1945, Anholdt i såret tilstand, dømt og henrettet i Ryvangen
Anholdt i såret tilstand, dømt og henrettet i Ryvangen
08.1943 til 27.02.1945, Arresteret den 27. februar 1945 og skudt af tyskerne under flugtforsøg den 3. marts 1945.
Dræbt under flugtforsøg ved Vesterport Torv, på vej hen mod sin henrettelse.
Fra 24.02.1944, Mødt ved Brigaden. Afgået den 7/1-45 og efterfølgende rømmet til Danmark.
Fra 22.09.1944, Mødt ved Flotillen. Rejst til Danmark omkring den 18/1-45
skudt under flugt 3 mar 45
flugt til Sverige for at undgå internering 30 aug 43 endt på Drogden Fyr derefter retur til Holmen
Til 27.02.1945, Omtales i bind II kun som "Mix", men det specielle dæknavn, aktiviteter samt samarbejde med andre gruppemedlemmer, gør at der ikke er tvivl om, at det er Erik Koch Nielsen.
17.02.1944 til 01.01.1945, Omtales i bd. II som "Mix". Det specielle dæknavn, aktiviteter samt gruppemedlemmer gør at der ikke er tvivl om, det e Erik Koch Nielsen.
01.01.1945 til 27.02.1945, Omtales i bd. II som "Mix". Udfra det specielle dæknavn samt aktiviteter er der ingen tvivl om, at det er Erik Koch Nielsen.
27.02.1945 til 03.03.1945, Omtales i bd. II som "Mix". Det specielle dæknavn, aktiviteter samt omtale af gruppekammerater gør at der ikke er tvivl om, det drejer sig om Erik Koch Nielsen.
29.08.1943 til 01.1945, Interneret på Holmen. Løsladt oktober 1943
Dræbt på vej til henrettelse i Ryvangen
flygtet Sverige feb 44, retur København jan 45 - arrest/dødsdømt - skudt under flugtforsøg feb 45
27.02.1945 til 03.03.1945, Arresteret, senere skudt under flugt
28.11.1943 til 02.1945, I gruppe med Jørgen Kieler, Svend Otto Nielsen, Bent Faurschou-Hviid m. fl. Skudt på Vesterbro Torv under flugtforsøg.
Flygtede til Sverige februar 1944, men vendte tilbage januar 1945. Dødsdømt. Skudt i flugtforsøg fra fangetransport..
29.08.1943 til 1945, Delte gruppe lederskabet med Jørgen Kieler, sådan at Mix dagligt skulle møde op i baglokalet hos Bjarne Larsen til information mv.
Fra 1943, Flygtet til Sverige feb. 1944, Vendt tilbage 3.1.45. Arresteret 27.2.45, såret. Dømt til døden, forsøger at flygte på vej til Ryvangen, dræbes på Vesterbro Torv 3.3.45.

Lokalitet

København
M.S.1 (minestryger)

Organisationstilknytning

Holger Danske
Johns gruppe

Modstandsaktivitet

Administration (fængslet)
Almen illegal aktivitet
Almen illegal aktivitet - HD2
Almen illegal aktivitet (flygtet)
Almen illegal aktivitet (fængslet) - skudt under flugtforsøg på ved til henrettelse i Ryvangen
Andet
Andet - Våbensmugling til modstandsbevægelsen fra oktober 1943
Flugthjælp - Ydede bevæbnet dækning for udskibningen af jøder til Sverige
Industrisabotage
Industrisabotage - Deltog bl.a. i sabotagen mod Dansk Industrisyndikat og Hartmanns maskinfabrik. Leder af sabotagen mod B&W 15. januar 1944
Industrisabotage (flygtet) - Da HD grp. 2 blev revet op februar 1944 flugt til Sverige
Kurer
Likvidering
Likvidering - Arresteret i forbindelse med likvideringsforsøget på fru Delbo 14. december 1943, Løsladt samme dato.
Likvidering (flygtet)
Likvidering (fængslet)
Militærgruppe
Militærgruppe - Den Danske Brigade.
Militærgruppe - Medlem af Den danske Brigade fra april 1944-januar 1945
Sabotage
Sabotage - bl.a. Holger Danske
Sabotage - Det Elektriske Etablisement Transmotor, Finsensvej 10 23.11.43. Brylds kontor i Amaliegade 31 31.10.43. Uniformsfabrikken Grauballe & Co. i Allegade 8, Dank Industrisyndikat i Havnevej 3, Hellerup.
Sabotage - Hartmanns Maskinfabrik, Riffelsyndikatet i Tuborg Havn
Sabotage - Medlem af Holger Danske 2
Sabotage - søkadetgruppen
Sabotage (flygtet)
Sabotage (flygtet) - Flygtet til Sverige, del af Brigaden. Vendte tilbage til DK ultimo 1944
Sabotage (fængslet)
Sabotage (fængslet) - Arresteret 27. februar 1945 skudt ved flugtsforsøg på Vesterbro Torv undervejs mod Henrettelse i Ryvangen
Sabotage (fængslet) - Oktober 1943 indtrådt i HD2. Arresteret af Gestapo og den 2. februar 1945 henrettet

Kildehenvisninger

Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen,
Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Adam Wodschow: Erindring om et forsøg på udlægning af en mine i indsejlingen til Kalkbrænderihavnen
Rigsarkivet, 0201-089, Navnekartotek: Flotillen, G-106
Rigsarkivet, 0201-089, Stamoplysninger, G-53

Litteraturhenvisninger

Da lokalhistorien mødte verdenshistorien (Cherine Munkholt, 2018), Museum Amagers forskningsantologi, 1, 177,182

De illegale. To Holger Danske sabotører fortæller (Bob Hermann, 1985), 23, 72-73

De sidste timer - afskedsbreve fra de henrettede danske patrioter (Else Andersen (red.), 1945), s. 109

En manglende underskrift udsatte henrettelserne! (Jørgen Kieler, 1962), Pigtraad, 17, 1962., 219, 221

En modstandsgruppes historie, bd. 1 (, 1982), 104-108, 110, 111, 134-135, 143-147, 161-163, 179-181, 197-200

En modstandsgruppes historie, bd. 2 (, 1982), 139, 149, 200-208

En redegørlse for modstandsorganisationen Holger Danskes opståen, målsætning og udvikling (Olfert Dickmeiss, Speciale, 1968), 17,51-53, skema 1

En værnepligtigs Odyssé med "Den danske Flotille" i Sverige (Paul Langballe, 1986), 19. årgang nr. 4 , 10,11

Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45 (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990), 290-291.

Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45 (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990), s. 290

For flaget og flåden - om marinens personel og dets virke 1943-45 (Søren Laub, Svend Kieler, Hans Chr. Berg, 1995), 102-115,168

Før jeg siger farvel. Samtaler med modstandsmanden Jørgen Kieler. (Tom Hermansen, 2013), 9+14+15+96+98+99+116+121+127+171+189

Gå til modstand ((red.) Hans Jørgen Lembourn, 1961), 122

Holger Danske - Sabotage og likvidering 1943-45 (Peter Birkelund, 2008), 74, 90, 92, 110ff, 122f, 127f, 133, 179, 391, 423, 425ff, 512

Holger Danske rejser sig - opgøret med stikkere og terrorister (Jørgen Røjel, 1993), 425

Holger Danske. Afdeling 'Eigil' (Povl Falk-Jensen, 2009), 276

Hvorfor gjorde I det? Del I (Jørgen Kieler, 2001), 232-236,294-297,306,313,314,319, 320,323,324,328-330,338,340,341,345,346,352,360,376,388,393,

Hvorfor gjorde I det? Del I (Jørgen Kieler, 2001), 232-236,294-297,306,312-314,319,320,323,324,328,330,338,340,341,345,346,352,

Hvorfor gjorde I det? Del I (Jørgen Kieler, 2001), 232-236,294-297,306,313,314,319,320,323,324,328-330,338,340,341,345,346,352,360,376,388,393,395-400,

Hvorfor gjorde I det? Del II (Jørgen Kieler, 2001), 47, 67, 69, 70, 141, 144-146, 192, 213

Inge og Tony. I det københavnske modstandsmiljø under besættelsen. (Eva Bredsdorff & Niels Gyrsting, 2022), Frihedsmuseets Venners årsskrift 2021, 22,24,25,37,40,43,68,84

John. Frihedskæmper og charmør. (Thomas Hjortsø & Preben Lund, 2013), s. 63, 82ff., 92, 174 og 176

Kom, maj... (Gunnar Dyrberg, 1989), 81

Kæft trit og retning - en sabotørs erindringer (Jørgen Røjel, 1973), 126.

Modstand 1944-1945. Dramaets sidste akt. (Niels-Birger Danielsen, 2021), 184, 395, 429

Modstand. Den skærpede kamp 1943-1944 (Niels-Birger Danielsen, 2019), 108.133,330,379

Nordens lænkehunde, bd. 2 (Jørgen Kieler, 1993), 143,145

Om lidt er de borte (Anne Wolden-Ræthinge, 2005), 75, 80

Om lidt er de borte (Anne Wolden-Ræthinge, 2005), 88

Pressen om Holger Danske (, 1947), 38,39

Sabotageorganisationen BOPA 1942-1945 (Esben Kjeldbæk, 1997), 244, 287, 312, 316

Sabotageorganisationen Holger Danske. Opståen og udvikling. (Egil Barfod, 1983), 29, 31-33, 36, 39, 40, 42-44

Sabotør i Holger Danske (Peter Birkelund, 2015), 157-161,163,180,182-183,190-192,195,198,211,219,236,241-242

Studenterliv under besættelsen. (Jørgen Kieler, 1995), Dansk medicin-historisk årbog, 1995, 87,98

Turen går til besættelsestidens København (Sofie Lene Bak m.fl., 2017), 85


Frihedsmuseets arkiv

: , "Flotillen". Kartotek over Den Danske Flotilles officerer og menige. Med portrætfoto af hver enkelt påhæftet. - 14A-13836-1
Arkivskaber: Erik Koch Michelsen - 36F-18569
Arkivskaber: Jens Jelsbak, Program for bisættelseshøjtidelighed i Grundtvigs Mindekirke den 19. September 1945 for 37 politimænd døde i KZ-lejr, hvis urner skulle nedsættes i en fællesgrav på Bispebjerg Kirkegård. - 36F-25104-2

Udskriften er baseret på 63 registreringer

Erik Koch Michelsen, søkadet, københavn
Industrisabotage
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) s. 290ssssdsa
Mic, københavn
Industrisabotage
Kurer
Kurer
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) s. 290ssssdsa
Mix
Almen illegal aktivitet
Sabotage

Holger Danske
Erik Koch Michelsen
Almen illegal aktivitet
Sabotage
Likvidering
Militærgruppe - Medlem af Den danske Brigade fra april 1944-januar 1945
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Holger Danske - Sabotage og likvidering 1943-45" (Peter Birkelund, 2008) 74, 90, 92, 110ff, 122f, 127f, 133, 179, 391, 423, 425ff, 512ssssdsa
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, ,

Erik Koch Michelsen, søkadet, gruppeleder
Industrisabotage
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Kæft trit og retning - en sabotørs erindringer" (Jørgen Røjel, 1973) 126.ssssdsa
2) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) 290-291.ssssdsa
Erik Koch Michelsen
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Sabotageorganisationen BOPA 1942-1945" (Esben Kjeldbæk, 1997) 244, 287, 312, 316ssssdsa
Koch Michelsen
Almen illegal aktivitet - HD2
Region VI (København)
Litteratur
1) "Kom, maj..." (Gunnar Dyrberg, 1989) 81ssssdsa
Mic, søkadet, gruppeleder
Militærgruppe
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Kæft trit og retning - en sabotørs erindringer" (Jørgen Røjel, 1973) 126.ssssdsa
2) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) 290-291.ssssdsa
Mik
Militærgruppe
Region VI (København)
Litteratur
1) "Kom, maj..." (Gunnar Dyrberg, 1989) 81ssssdsa
Erik Kock Michelsen, søkadet, leder af marinegruppe
Region I (Nordjylland)
Holger Danske, Johns gruppe
Litteratur
1) "De sidste timer - afskedsbreve fra de henrettede danske patrioter" (Else Andersen (red.), 1945), s. 109ssssdsa
Erik Koch Michelsen, søkadet
Andet

Litteratur
1) "Om lidt er de borte" (Anne Wolden-Ræthinge, 2005) 75, 80ssssdsa
Erik Koch Michelsen
Industrisabotage
Region VI (København)
Johns gruppe
Litteratur
1) "Om lidt er de borte" (Anne Wolden-Ræthinge, 2005) 88ssssdsa
Erik Koch Michelsen
Sabotage - Medlem af Holger Danske 2

Litteratur
1) "Gå til modstand" ((red.) Hans Jørgen Lembourn, 1961) 122ssssdsa
Mic
Sabotage - Medlem af Holger Danske 2

Litteratur
1) "Gå til modstand" ((red.) Hans Jørgen Lembourn, 1961) 122ssssdsa
E. Koch Michelsen, søkadet
Sabotage - søkadetgruppen

Holger Danske
Litteratur
1) "For flaget og flåden - om marinens personel og dets virke 1943-45" (Søren Laub, Svend Kieler, Hans Chr. Berg, 1995) 102-115,168ssssdsa
Erik Koch Michelsen, søkadet
Sabotage
Region VI (København)
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Adam Wodschow: Erindring om et forsøg på udlægning af en mine i indsejlingen til Kalkbrænderihavnen

Erik Koch Michelsen, søkadet
Militærgruppe

Den Danske Brigade
Arkivhenvisninger
1) Rigsarkivet, 0201-089, Navnekartotek: Flotillen, G-106

2) Rigsarkivet, 0201-089, Stamoplysninger, G-53

3) Frihedsmuseet, DokReg,

Erik Koch Michelsen, søkadet, m.s.1 (minestryger)
Militærgruppe

Den Danske Brigade, Den Danske Flotille
Arkivhenvisninger
1) Rigsarkivet, 0201-089, Navnekartotek: Flotillen, G-106

2) Rigsarkivet, 0201-089, Stamoplysninger, G-53

Erik Koch Michelsen

Arkivhenvisninger
1) Rigsarkivet, 0201-089, Stamoplysninger, G-53

Erik Koch Michelsen, søkadet
Sabotage
Region VI (København)
Holger Danske
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,

Erik Koch Michelsen, kadet
Sabotage
Militærgruppe
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "En redegørlse for modstandsorganisationen Holger Danskes opståen, målsætning og udvikling" (Olfert Dickmeiss, Speciale, 1968) 17,51-53, skema 1ssssdsa
Mic - Mick, kadet
Sabotage
Militærgruppe
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "En redegørlse for modstandsorganisationen Holger Danskes opståen, målsætning og udvikling" (Olfert Dickmeiss, Speciale, 1968) 17,51-53, skema 1ssssdsa
Erik Koch Michelsen, kadet (flåde)
Sabotage
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Da lokalhistorien mødte verdenshistorien" (Cherine Munkholt, 2018), Museum Amagers forskningsantologi, 1 177,182ssssdsa
Erik Koch Michelsen, søkadet
Sabotage
Likvidering
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Hvorfor gjorde I det? Del I" (Jørgen Kieler, 2001) 232-236,294-297,306,313,314,319, 320,323,324,328-330,338,340,341,345,346,352,360,376,388,393, ssssdsa
Erik Koch Michelsen, søkadet
Sabotage (Fængslet)
Likvidering (Fængslet)

Holger Danske
Litteratur
1) "Hvorfor gjorde I det? Del I" (Jørgen Kieler, 2001) 232-236,294-297,306,312-314,319,320,323,324,328,330,338,340,341,345,346,352,ssssdsa
Erik Koch Michelsen, søkadet
Sabotage (Fængslet)
Likvidering (Fængslet)

Holger Danske
Litteratur
1) "Hvorfor gjorde I det? Del I" (Jørgen Kieler, 2001) 232-236,294-297,306,313,314,319,320,323,324,328-330,338,340,341,345,346,352,360,376,388,393,395-400,ssssdsa
Erik Koch Michelsen, søkadet
Sabotage (Flygtet)
Likvidering (Flygtet)

Holger Danske
Litteratur
1) "Hvorfor gjorde I det? Del I" (Jørgen Kieler, 2001) 232-236,294-297,306,313,314,319,320,323,324,328-330,338,340,341,345,346,352,360,376,388,393,395-400,ssssdsa
Erik Koch Michelsen, søkadet
Industrisabotage
Region VI (København)
Litteratur
1) "En modstandsgruppes historie, bd. 1" (, 1982) 104-108, 110, 111, 134-135, 143-147, 161-163, 179-181, 197-200ssssdsa
Erik Koch Michelsen
Almen illegal aktivitet (Flygtet)

Litteratur
1) "En modstandsgruppes historie, bd. 2" (, 1982) 139, 149, 200-208ssssdsa
Erik Koch Nielsen, søkadet
Sabotage
Likvidering
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Hvorfor gjorde I det? Del II" (Jørgen Kieler, 2001) 47, 67, 69, 70, 141, 144-146, 192, 213ssssdsa
Erik Koch Nielsen, søkadet
Sabotage (Flygtet)
Likvidering (Flygtet)

Holger Danske
Litteratur
1) "Hvorfor gjorde I det? Del II" (Jørgen Kieler, 2001) 47, 67, 69, 70, 141, 144-146, 192, 213ssssdsa
Erik Koch Nielsen, søkadet
Sabotage
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Hvorfor gjorde I det? Del II" (Jørgen Kieler, 2001) 47, 67, 69, 70, 141, 144-146, 192, 213ssssdsa
Erik Koch Nielsen, søkadet
Administration (Fængslet)
Sabotage (Fængslet)

Holger Danske
Litteratur
1) "Hvorfor gjorde I det? Del II" (Jørgen Kieler, 2001) 47, 67, 69, 70, 141, 144-146, 192, 213ssssdsa
Mix, søkadet
Sabotage
Likvidering
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Hvorfor gjorde I det? Del I" (Jørgen Kieler, 2001) 232-236,294-297,306,313,314,319, 320,323,324,328-330,338,340,341,345,346,352,360,376,388,393, ssssdsa
Mix, søkadet
Sabotage
Likvidering
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Hvorfor gjorde I det? Del II" (Jørgen Kieler, 2001) 47, 67, 69, 70, 141, 144-146, 192, 213ssssdsa
Erik Koch Michelsen, søkadet
Sabotage - bl.a. Holger Danske
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Nordens lænkehunde, bd. 2" (Jørgen Kieler, 1993) 143,145ssssdsa
Erik Koch Michelsen
Industrisabotage
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Sabotageorganisationen Holger Danske. Opståen og udvikling." (Egil Barfod, 1983) 29, 31-33, 36, 39, 40, 42-44ssssdsa
Mix
Industrisabotage
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Sabotageorganisationen Holger Danske. Opståen og udvikling." (Egil Barfod, 1983) 29, 31-33, 36, 39, 40, 42-44ssssdsa
Erik Koch Michelsen, kadet
Industrisabotage
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Før jeg siger farvel. Samtaler med modstandsmanden Jørgen Kieler." (Tom Hermansen, 2013) 9+14+15+96+98+99+116+121+127+171+189ssssdsa
Mix, kadet
Industrisabotage
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Før jeg siger farvel. Samtaler med modstandsmanden Jørgen Kieler." (Tom Hermansen, 2013) 9+14+15+96+98+99+116+121+127+171+189ssssdsa
Erik Koch Michelsen, søkadet
Andet - Våbensmugling til modstandsbevægelsen fra oktober 1943
Flugthjælp - Ydede bevæbnet dækning for udskibningen af jøder til Sverige
Sabotage (Fængslet) - Oktober 1943 indtrådt i HD2. Arresteret af Gestapo og den 2. februar 1945 henrettet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Studenterliv under besættelsen." (Jørgen Kieler, 1995), Dansk medicin-historisk årbog, 1995 87,98ssssdsa
Mix, søkadet
Andet - Våbensmugling til modstandsbevægelsen fra oktober 1943
Flugthjælp - Ydede bevæbnet dækning for udskibningen af jøder til Sverige
Sabotage (Fængslet) - Oktober 1943 indtrådt i HD2. Arresteret af Gestapo og den 2. februar 1945 henrettet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Studenterliv under besættelsen." (Jørgen Kieler, 1995), Dansk medicin-historisk årbog, 1995 87,98ssssdsa
Erik Koch Michelsen, søkadet
Andet

Holger Danske
Litteratur
1) "Holger Danske rejser sig - opgøret med stikkere og terrorister" (Jørgen Røjel, 1993) 425ssssdsa
Erik Koch Michelsen, søkadet, gruppeleder
Militærgruppe
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Pressen om Holger Danske" (, 1947) 38,39ssssdsa
Erik Koch Michelsen, kadet i kgl marine, gruppeleder
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Holger Danske. Afdeling 'Eigil'" (Povl Falk-Jensen, 2009) 276ssssdsa
Mic, kadet i kgl marine, gruppeleder
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Holger Danske. Afdeling 'Eigil'" (Povl Falk-Jensen, 2009) 276ssssdsa
Erik Koch Micheelsen
Sabotage
Region VI (København)
Litteratur
1) "En manglende underskrift udsatte henrettelserne!" (Jørgen Kieler, 1962), Pigtraad, 17, 1962. 219, 221ssssdsa
Mix, søkadet, gruppeleder
Militærgruppe
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Pressen om Holger Danske" (, 1947) 38,39ssssdsa
Erik Koch Michelsen, kadet
Almen illegal aktivitet
Sabotage
Sabotage (Flygtet) - Flygtet til Sverige, del af Brigaden. Vendte tilbage til DK ultimo 1944
Sabotage (Fængslet) - Arresteret 27. februar 1945 skudt ved flugtsforsøg på Vesterbro Torv undervejs mod Henrettelse i Ryvangen
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "De illegale. To Holger Danske sabotører fortæller" (Bob Hermann, 1985), 23, 72-73ssssdsa
Mix, kadet
Almen illegal aktivitet
Sabotage
Sabotage (Flygtet) - Flygtet til Sverige, del af Brigaden. Vendte tilbage til DK ultimo 1944
Sabotage (Fængslet) - Arresteret 27. februar 1945 skudt ved flugtsforsøg på Vesterbro Torv undervejs mod Henrettelse i Ryvangen
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "De illegale. To Holger Danske sabotører fortæller" (Bob Hermann, 1985), 23, 72-73ssssdsa
Erik Koch Michelsen, søkadet, gruppeleder
Sabotage - Hartmanns Maskinfabrik, Riffelsyndikatet i Tuborg Havn
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "John. Frihedskæmper og charmør." (Thomas Hjortsø & Preben Lund, 2013) s. 63, 82ff., 92, 174 og 176ssssdsa
Mix, søkadet, gruppeleder
Sabotage - Hartmanns Maskinfabrik, Riffelsyndikatet i Tuborg Havn
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "John. Frihedskæmper og charmør." (Thomas Hjortsø & Preben Lund, 2013) s. 63, 82ff., 92, 174 og 176ssssdsa
Erik Koch Michelsen

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,

Erik Koch Michelsen
Sabotage
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Modstand. Den skærpede kamp 1943-1944" (Niels-Birger Danielsen, 2019) 108.133,330,379ssssdsa
Mik
Sabotage
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Modstand. Den skærpede kamp 1943-1944" (Niels-Birger Danielsen, 2019) 108.133,330,379ssssdsa
Erik Koch Michelsen, afdelingsleder
Sabotage
Militærgruppe - Den Danske Brigade.
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Modstand 1944-1945. Dramaets sidste akt." (Niels-Birger Danielsen, 2021) 184, 395, 429ssssdsa
Mix, afdelingsleder
Sabotage
Militærgruppe - Den Danske Brigade.
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Modstand 1944-1945. Dramaets sidste akt." (Niels-Birger Danielsen, 2021) 184, 395, 429ssssdsa
Erik Koch Michelsen, kadet, gruppeleder, kontaktmand til hd
Likvidering - Arresteret i forbindelse med likvideringsforsøget på fru Delbo 14. december 1943, Løsladt samme dato.
Industrisabotage - Deltog bl.a. i sabotagen mod Dansk Industrisyndikat og Hartmanns maskinfabrik. Leder af sabotagen mod B&W 15. januar 1944
Industrisabotage (Flygtet) - Da HD grp. 2 blev revet op februar 1944 flugt til Sverige
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Sabotør i Holger Danske" (Peter Birkelund, 2015) 157-161,163,180,182-183,190-192,195,198,211,219,236,241-242ssssdsa
Erik Koch Mikkelsen, søkadet
Sabotage - Det Elektriske Etablisement Transmotor, Finsensvej 10 23.11.43. Brylds kontor i Amaliegade 31 31.10.43. Uniformsfabrikken Grauballe & Co. i Allegade 8, Dank Industrisyndikat i Havnevej 3, Hellerup.
Region VI (København)
Litteratur
1) "Inge og Tony. I det københavnske modstandsmiljø under besættelsen." (Eva Bredsdorff & Niels Gyrsting, 2022), Frihedsmuseets Venners årsskrift 2021 22,24,25,37,40,43,68,84ssssdsa
Mix, søkadet
Sabotage - Det Elektriske Etablisement Transmotor, Finsensvej 10 23.11.43. Brylds kontor i Amaliegade 31 31.10.43. Uniformsfabrikken Grauballe & Co. i Allegade 8, Dank Industrisyndikat i Havnevej 3, Hellerup.
Region VI (København)
Litteratur
1) "Inge og Tony. I det københavnske modstandsmiljø under besættelsen." (Eva Bredsdorff & Niels Gyrsting, 2022), Frihedsmuseets Venners årsskrift 2021 22,24,25,37,40,43,68,84ssssdsa
Erik Koch Michelsen
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Turen går til besættelsestidens København" (Sofie Lene Bak m.fl., 2017) 85ssssdsa
Mix
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Turen går til besættelsestidens København" (Sofie Lene Bak m.fl., 2017) 85ssssdsa
Erik Koch Michelsen, søkadet
Almen illegal aktivitet (Fængslet) - skudt under flugtforsøg på ved til henrettelse i Ryvangen
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "En værnepligtigs Odyssé med "Den danske Flotille" i Sverige" (Paul Langballe, 1986), 19. årgang nr. 4 10,11ssssdsa