Knud Henning Møller

Født 25.11.1920
Død 13.02.1945
Artillerikvartermester, Kvartermester, Underkvartermester, artillerikvartermester, kvartermester
Region VI (København), Region V (Sjælland), Region III (Sydjylland)
E-mand

Adresser

Frøslevlejren
Haslev
Husum
København


Billedkilde: De sidste timer/Stig Sumborg

Biografi

En biografi af Knud Henning Møller er tilgængelig.


Notater

Fra 20.05.1944, Arresteret og deporteret til Frøslev, siden Neuengamme hvor han døde
Død 13.2.45 i Neuengamme
Dør under ophold i kz-lejren Neuengamme i Tyskland.
08.1943 til 20.05.1944, Anholdt ved slutdato, og deporteret til Neuengamme, hvor han døde
Til 13.02.1945, Død i koncentrationslejr
1943 til 20.05.1944, anholdt ved slutdato, deporteret til Frøslev, og senere overført til Neuengamme med det første hold den 15.9.1944
Deporteret til kz-lejr Neuengamme 15. september 1944.

Lokalitet

København
Haslev

Organisationstilknytning

Danskeren
Den polsk-engelske efterretningstjeneste
Studenternes Efterretningstjeneste

Modstandsaktivitet

Almen illegal aktivitet
Almen illegal aktivitet - Arresteret og deporteret
Almen illegal aktivitet (fængslet)
Efterretning
Efterretning - arresteret 20.05.1944
Efterretning - Indsamlede oplysninger til Studenternes Efterretningstjeneste
Efterretning - Kontakt til "Felicia". Arresteret 20/5 - 1944. Afgået ved døden i Neuengamme 13/2 - 1945
Efterretning - udfærdigede rapporter af militær betydning sammen med Christian Fries, Tage Larsen og Aksel Lykkegaard. Rapporterne blev sendt til England
Efterretning - Var i den militære efterretningstjeneste under Studenternes Efterretningstjeneste med opgave tyske troppebevægelser på Sjælland samt tyske anlæg via SEAS i Haslev. Arresteret 20/5 44 og død i Neuengamme 13/2 45.
Efterretning (fængslet)
Efterretning (fængslet) - Deporteret til Neuengamme
Efterretning (fængslet) - fængslet maj 1944
Illegal presse
Illegal presse - "Orientering for Haslev"
Illegal presse - Arresteret og deporteret. Døde i tysk koncentrationslejr
Illegal presse - Tilknyttet bladet "Danskeren"
Illegal presse (fængslet) - Arresteret 20-05-1944

Frøslevlejrens fangekartotek

Knud Henning Møller var indsat i Frøslevlejren for sine modstandsaktiviteter.
Se den fulde registrering her i Frøslevlejrens fangekartotek.

Kildehenvisninger

Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Christian Fries 1916-1944, Kæmp for alt, hvad du har kært. Side 9-10,13
Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Peter Birkelunds fortegnelse fra "Loyale Oprørere"

Litteraturhenvisninger

Besættelsestidens illegale blade og bøger 1940-1945 ((red.) Leo Buschardt, Albert Fabritius & Helge Tønnesen, 1954), 140

Besættelsestidens illegale blade og bøger 1940-1945 ((red.) Leo Buschardt, Albert Fabritius & Helge Tønnesen, 1954), 55

De loyale oprørere (Peter Birkelund, 2000), 241,245

De sidste timer - afskedsbreve fra de henrettede danske patrioter (Else Andersen (red.), 1945), s. 221

Dræbt af Gestapo. 2. udgave. (Dines Bogø, 2003), 24

En kamp for frihed (Arne Sejr, 1995), s. 77, 197, 293

En kritisk kommentar (Niels Thürmer Frommelt, 1996), FV. Frihedskampens Veteraner, 144., s.31

Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45 (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990), s. 302

For Danmarks frihed og Polens ære. Den polsk-engelske efterretningstjeneste i Danmark 1940-45 (George Nellemann, 1989), Årsskrift for Frihedsmuseets Venner, 72

Gestapos fangelejre i Danmark (Henrik Skov Kristensen, 2021), 243-245

Jeg brød et løfte. (Dorthe Emilie Røssell, 2007), 280-281

Modstanden. Valgene der skilte. Om besættelsestidens kampe (Henning N Larsen, 2012), 201

På flugt fra Gestapo i Haslev i april 1945 (Ole Pagh Petersen, 1985), Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt, s. 8

På fløjen (Hans Mørup, 2000), 407

Var vi også med? Kirken under besættelsen 1940-45 (Ib Nordby, 1990), 110, 111


Frihedsmuseets arkiv

Arkivskaber: Knud Henning Møller - 36F-18618

Udskriften er baseret på 21 registreringer

Knud Henning Møller, artillerikvartermester, københavn
Efterretning - Indsamlede oplysninger til Studenternes Efterretningstjeneste
Illegal presse - Tilknyttet bladet "Danskeren"
Region VI (København)
Litteratur
1) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) s. 302ssssdsa
Knud Henning Møller, kvartermester, e-mand
Efterretning - Var i den militære efterretningstjeneste under Studenternes Efterretningstjeneste med opgave tyske troppebevægelser på Sjælland samt tyske anlæg via SEAS i Haslev. Arresteret 20/5 44 og død i Neuengamme 13/2 45.
Region V (Sjælland)
Studenternes Efterretningstjeneste
Litteratur
1) "Jeg brød et løfte." (Dorthe Emilie Røssell, 2007) 280-281ssssdsa
Knud Henning Møller
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "På fløjen" (Hans Mørup, 2000) 407ssssdsa
Knud Henning Møller, underkvartermester
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "En kamp for frihed" (Arne Sejr, 1995), s. 77, 197, 293ssssdsa
Knud Møller, underkvartermester
Efterretning

Litteratur
1) "De sidste timer - afskedsbreve fra de henrettede danske patrioter" (Else Andersen (red.), 1945), s. 221ssssdsa
Knud Henning Møller
Efterretning - arresteret 20.05.1944
Region V (Sjælland)
Studenternes Efterretningstjeneste
Litteratur
1) "Var vi også med? Kirken under besættelsen 1940-45" (Ib Nordby, 1990) 110, 111ssssdsa
Knud Henry Møller, underkvartermester
Efterretning
Region VI (København)
Studenternes Efterretningstjeneste
Litteratur
1) "De loyale oprørere" (Peter Birkelund, 2000) 241,245ssssdsa
Knud Møller, underkvartermester
Illegal presse - Arresteret og deporteret. Døde i tysk koncentrationslejr
Region VI (København)
Litteratur
1) "Besættelsestidens illegale blade og bøger 1940-1945" ((red.) Leo Buschardt, Albert Fabritius & Helge Tønnesen, 1954) 55ssssdsa
Knud Møller
Illegal presse - "Orientering for Haslev"
Almen illegal aktivitet - Arresteret og deporteret
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Besættelsestidens illegale blade og bøger 1940-1945" ((red.) Leo Buschardt, Albert Fabritius & Helge Tønnesen, 1954) 140ssssdsa
Knud Henning Møller, underkvartermester
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Arkivhenvisninger
1) Frøslevlejren, Fangekartotek, ,

Knud Henning Møller, underkvartermester
Efterretning - udfærdigede rapporter af militær betydning sammen med Christian Fries, Tage Larsen og Aksel Lykkegaard. Rapporterne blev sendt til England
Region VI (København)
Studenternes Efterretningstjeneste
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Christian Fries 1916-1944, Kæmp for alt, hvad du har kært. Side 9-10,13,

Knud Henning Møller, underkvartermester
Illegal presse
Region VI (København)
Danskeren
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Peter Birkelunds fortegnelse fra "Loyale Oprørere",

Knud Henning Møller, underkvartermester
Efterretning
Region VI (København)
Studenternes Efterretningstjeneste
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Peter Birkelunds fortegnelse fra "Loyale Oprørere",

Knud Møller
Efterretning
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "På flugt fra Gestapo i Haslev i april 1945" (Ole Pagh Petersen, 1985), Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt s. 8ssssdsa
Knud Møller

Litteratur
1) "På flugt fra Gestapo i Haslev i april 1945" (Ole Pagh Petersen, 1985), Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt s. 8ssssdsa
Knud Henning Møller, artillerikvartermester, haslev
Efterretning
Illegal presse
Region V (Sjælland)
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,

Knud Henning Møller, kvartermester
Efterretning (Fængslet) - fængslet maj 1944
Region VI (København)
Den polsk-engelske efterretningstjeneste, Studenternes Efterretningstjeneste
Litteratur
1) "Dræbt af Gestapo. 2. udgave." (Dines Bogø, 2003) 24ssssdsa
Knud Henning Møller, kvartermester
Illegal presse (Fængslet) - Arresteret 20-05-1944
Efterretning (Fængslet)
Region VI (København)
Studenternes Efterretningstjeneste
Litteratur
1) "En kritisk kommentar" (Niels Thürmer Frommelt, 1996), FV. Frihedskampens Veteraner, 144. s.31ssssdsa
Knud Henning Møller, kvartermester
Efterretning - Kontakt til "Felicia". Arresteret 20/5 - 1944. Afgået ved døden i Neuengamme 13/2 - 1945
Region VI (København)
Studenternes Efterretningstjeneste
Litteratur
1) "For Danmarks frihed og Polens ære. Den polsk-engelske efterretningstjeneste i Danmark 1940-45" (George Nellemann, 1989), Årsskrift for Frihedsmuseets Venner 72ssssdsa
Knud Henning Møller
Efterretning (Fængslet) - Deporteret til Neuengamme
Region III (Sydjylland)
Studenternes Efterretningstjeneste
Litteratur
1) "Modstanden. Valgene der skilte. Om besættelsestidens kampe" (Henning N Larsen, 2012), 201ssssdsa
Knud Henning Møller
Almen illegal aktivitet (Fængslet)
Efterretning

Studenternes Efterretningstjeneste
Litteratur
1) "Gestapos fangelejre i Danmark" (Henrik Skov Kristensen, 2021) 243-245ssssdsa