Biografi af Poul Erik Hildahl

Søløjtnant, posthumt udnævnt til kaptajnløjtnant.
F. 29.9.1916 i Odense, d. 4.12.
1944 på det tyske lazaret på Nyelandsvej i
København.
F.: Prokurist Ludvig Hildahl, f. 1.6.1882 i
København og hustru Ellen Kirstine Mathil-
de f. Christiansen, 23.11.1883 i København.
Gift 24.11.1940 med Inga Nikoline Ousdahl,
f. 9.5.1918 i Haugesund. (B .: P. 1.10.1941).
 
Leder af militærgrupperne i Korsør. Tilknyt-
tet Marinens Efterretningsvæsen. Dæknavn
„Christiansen“.
Skolegang på Odense Katedralskole. Stu-
dentereksamen 1935. Uddannede sig som
søofficer. Kadet 1936, søløjtnant af anden
grad 1939, af første grad 1940. Tjeneste
som officer ved torpedobådene. 1941-42
chef for minestrygeren M.S.5. 1943 tjenest-
gørende ved undervandsbådsdivisionen.
Næstkommanderende i undervandsbådene
„Daphne“ og „Havkalen“ . Efter 29.8.1943
gik han aktivt ind i modstandsbevægelsen
og blev byleder i Korsør, hvor han organise-
rede militærgruppeme. Sideløbende hermed
iagttager ved Storebæltsoverfarten i forbin-
delse med marinens efterretningsvirksomhed.
En stikker fra Ålborg havde gjort det
til et speciale at afsløre Marinens Efterretnings-
tjeneste og havde et uhyggeligt held med
sig, idet en række illegale efterretningsfolk
gik i hans net. Han fik i Korsør lokket
Hildahl i et baghold, hvor han arresteredes
af Gestapo. Undervejs til København i bil
gjorde Hildahl i skovene ved Sorø et desperat
forsøg på at flygte, men blev hårdt såret.
Han førtes til det tyske lazaret på Nyelandsvej
og døde den 4.12.1944 kort efter
arrestationen.
 
KILDER:
Arkivstof:
ER., 198
D.f.U., 30.762/44
CK., 8.968
UFF., 380
Kgl. Biblioteks samline af illegale tryk, biografier,
Erik Hildahl.
Litteratur:
Danmarks Frihedskamp, s. 413
Frit Danmarks Hvidbog, II, s. 480
Håndbog for Søværnet, 1943, s. 31.
Søofficersrulle 1700-1951, s. 94
Tidsskrifter:
Tidsskrift for Søvæsenet, 1951-52, særnummer
Tidsskrift for Søvæsenet, 1945, s. 153-54 (nekrolog)
Odense Katedralskole, 1946, (foto, nekrolog)
KFUM Klosterbakken Odense, nr. 10, 1945
(foto)
Information, 20.2., 1945, nr. 414.
Avisstof:
Berlingske Tidende, 12.7.1945
Information, 29.8.1945
Korsør Avis, 6.7. 12.7.1945
Nationaltidende, 12.7.1945
Sorø Amtstidende, 7.5., 6.7.1945
Social-Demokraten, 12.7.1945.
Monumenter:
Mindeplade på Rådhuset i Korsør
Mindeplade, Odense Katedralskole
Mindeplade i Holmens Kirke.
Andet:
Begravet i Ryvangen.
 
Biografi fra: Faldne i Danmarks frihedskamp, 2. udg., 2010,
s. 172. Med enkelte korrektioner.