Baggrundsinfo

Hvad kan jeg finde?
Hvor meget er offentligt?
Kan man få mere at vide?
Søgetips - F.A.Q.
Billederne i basen

Undergrundshæren

Organisation &
   undergrundshær

By og lokalitet
Den geografiske inddeling

Modstandsarbejdet

Typer af modstandsarbejde
Aktive og hjælpere

Baggrund og perspektiver

Gennemgået litteratur
Hvad sker der mere?

Tal og statistik

Modstandstype / geografi
Modstandsfolk / geografi
Aldersspredning
Litteratursøgning
Udtræk til Excel

Databasens omfang

Databasen indeholder 93180 personer, hvoraf 70997 er offentlige og søgbare.

Bookmark and Share

Aktive og hjælpere


De organiserede modstandsfolk var afhængige af at modtage hjælp fra omgivelserne, dels som en systematisk understøttelse fra venner eller familie, dels som en spontan håndsrækning i en pludseligt opstået situation. At kortlægge modstandskampen ud i alle dens forgreninger, vil aldrig være muligt. Men i den udstrækning hjælpere er omtalt i litteraturen, er de også blevet registreret i databasen.

Desuden forekommer det af og til i litteraturen, at en person omtales som anholdt af Gestapo eller flygtet til Sverige uden, at det fremgår, om vedkommende faktisk var involveret i modstandsarbejde

Graden af involvering i modstandsarbejdet er angivet på følgende måde:
  • Aktiv – De organiserede modstandsfolk.
  • Hjælper – Personer, som mere systematisk har bistået modstandsfolk uden selv at tage aktiv del, f.eks. ved at stille sit hjem til rådighed eller ved at støtte modstandsbevægelsen med penge.
  • Situationsbetinget hjælper – Personer, som har ydet hjælp spontant i en pludseligt opstået situation, eksempelvis i forbindelse med flugt.
  • Tilknyttet efter befrielsen – Personer, som er blevet optaget på styrkelisterne efter befrielsen som hjælpemandskab eller lignende.
  • Fængslet – Personer, som har været anholdt af dansk eller tysk politi uden, at det fremgår, om vedkommende var involveret i modstandsarbejde.
  • Flygtet – Personer, som er flygtet til Sverige uden, at det fremgår, om vedkommende var involveret i modstandsarbejde.Udviklet af ditmer a/s