Baggrundsinfo

Hvad kan jeg finde?
Hvor meget er offentligt?
Kan man få mere at vide?
Søgetips - F.A.Q.
Billederne i basen

Undergrundshæren

Organisation &
   undergrundshær

By og lokalitet
Den geografiske inddeling

Modstandsarbejdet

Typer af modstandsarbejde
Aktive og hjælpere

Baggrund og perspektiver

Gennemgået litteratur
Hvad sker der mere?

Tal og statistik

Modstandstype / geografi
Modstandsfolk / geografi
Aldersspredning
Litteratursøgning
Udtræk til Excel

Databasens omfang

Databasen indeholder 92774 personer, hvoraf 70757 er offentlige og søgbare.

Bookmark and Share

Søgetips - F.A.Q.


Personen, jeg søger, er der ikke...

Der kan være mange grunde til, at en person ikke kan findes i databasen. Hvis vedkommende ikke er med på en styrkeliste, og heller ikke er omtalt i den litteratur, der er gennemgået, vil vedkommende ikke være med. Foreløbig omfatter databasen styrkelisterne for Jylland og Bornholm, så der vil være mange på Fyn, Sjælland og i København, som ikke er registreret endnu. Med tiden vil styrkelisterne for disse landsdele også blive tastet ind, ligesom der vil blive registreret yderligere personer på grundlag af litteraturen. Så hvis man ikke kan finde en person, vil vedkommende muligvis dukke op senere.

Derudover lægger persondataloven begrænsninger på offentliggørelsen af oplysninger af privat karakter.

Der kan også være praktiske vanskeligheder forbundet med at finde en bestemt person. Måske er navnet ikke blevet stavet korrekt på styrkelisten eller i litteraturen. Det er derfor altid en god idé at forsøge alternative stavemåder. Søgesystemet er indrettet sådan, at det kan tage højde for de mest almindelige varianter (f.eks. Petersen/Pedersen, Axel/Aksel). Men der vil være alternative stavemåder, vi ikke har taget højde for.

Jeg har fundet to forskellige personer, men jeg ved at det er én og samme person...

Ofte kan det være ganske vanskeligt at afgøre om personer med samme navn faktisk er forskellige personer eller én og den samme. Er sabotøren ”Jens Hansen” i Århus den samme som århusianeren ”Jens Hansen”, der distribuerede illegale blade? Som udgangspunkt har vi i basen kun koblet informationer sammen, hvis der har været støtte for det i kildematerialet, f.eks. at ikke alene navnet, men også stillingsbetegnelsen stemmer overens. Hvis du har mulighed for at begrunde, at to forskellige registreringer vedrører én og sammen person, hører vi gerne nærmere på modstand@natmus.dk.


Udviklet af ditmer a/s