Kan man få mere at vide?

I arbejdet med Modstandsdatabasen har vi efterhånden gennemgået de vigtigste af de kildegrupper, hvor der er mulighed for at finde oplysninger om enkelte modstandsfolk, nemlig:
  • Undergrundshærens styrkelister fra sommeren 1945
  • Trykt litteratur i form af bøger og artikler
  • Arkivalier i Frihedsmuseet eget arkiv og i de lokalhistoriske arkiver.
Der er dog to kildegrupper, vi ikke har haft mulighed for at gennemgå:
  • Erstatningsrådets arkiv i Rigsarkivet
    Efter krigen kunne man søge om erstatning, hvis man havde lidt økonomisk tab som følge af sin involvering i modstandsbevægelsen. Måske havde man måttet opgive sit arbejde eller afbryde sit studium for at gå under jorden eller flygte til Sverige. Måske havde man været fængslet af tyskerne. Måske viste der sig fysiske eller psykiske følgevirkninger i årene efter krigen.

  • Statsadvokaten for Særlige Anliggenders arkiv i Rigsarkivet
    Frem til den 29. august 1943 var det i princippet det danske politi, der skulle efterforske modstandsbevægelsens aktiviteter og aktioner, f.eks. udgivelse af illegale blade og sabotager. Arkivet for Statsadvokaten for Særlige Anliggender rummer et navnekartotek over personer, som har været genstand for en sådan efterforskning.
Begge disse arkivgrupper kan kun benyttes efter ansøgning til Rigsarkivet, som også kan hjælpe med nærmere vejledning: https://www.sa.dk/da/

Se i øvrigt vores vejledning om slægtsforskning i forhold til modstandsbevægelsen: https://natmus.dk/museer-og-slotte/frihedsmuseet/viden-om-modstandskampen/ofte-stillede-spoergsmaal/frihedskaempere/

Udviklet af ditmer a/s