Baggrundsinfo

Hvad kan jeg finde?
Hvor meget er offentligt?
Kan man få mere at vide?
Søgetips - F.A.Q.
Billederne i basen

Undergrundshæren

Organisation &
   undergrundshær

By og lokalitet
Den geografiske inddeling

Modstandsarbejdet

Typer af modstandsarbejde
Aktive og hjælpere

Baggrund og perspektiver

Gennemgået litteratur
Hvad sker der mere?

Tal og statistik

Modstandstype / geografi
Modstandsfolk / geografi
Aldersspredning
Litteratursøgning
Udtræk til Excel

Databasens omfang

Databasen indeholder 92774 personer, hvoraf 70757 er offentlige og søgbare.

Bookmark and Share

Undergrundshæren


Her kan du søge på personer med tilknytning til samme enhed i undergrundshæren.

Enhederne skal ikke vælges i nogen bestemt rækkefølge. Når du har valgt en enhed på ét niveau, har du kun mulighed for at vælge de enheder på de øvrige niveauer, som faktisk optræder i kombination med den først valgte enhed. Man kan altså ikke vælge Kongens Kompagni (Aalborg) i kombination med Region VII (Bornholm).

Start forfra
Vælg region
Vælg distrikt/afsnit
Vælg brigade
Vælg bataillon
Vælg kompagni
Vælg deling
Vælg gruppe
Undergrundshæren var organiseret geografisk i regioner og distrikter. Inden for hvert distrikt var styrken inddelt traditionelt militært i kompagnier, delinger og grupper.

Enkelte steder med meget omfattende organisationer kunne kompagnierne være samlet i bataljoner og bataljonerne i korps eller brigader.

Det er dog ikke altid, opdelingen på de laveste niveauer (delinger og grupper) fremgår af styrkelisten.


Vælg særformation
Vælg ledelse
Vælg stab
Særformationer for f.eks. sanitet, transport og forplejning kunne optræde på forskellige niveauer i organisationen.

Det samme gælder ledelser og stabe.

Vælg lokalitet
På nogle styrkelister er det anført, hvor de enkelte enheder har gjort tjeneste.Udviklet af ditmer a/s