Baggrundsinfo

Hvad kan jeg finde?
Hvor meget er offentligt?
Kan man få mere at vide?
Søgetips - F.A.Q.
Billederne i basen

Undergrundshæren

Organisation &
   undergrundshær

By og lokalitet
Den geografiske inddeling

Modstandsarbejdet

Typer af modstandsarbejde
Aktive og hjælpere

Baggrund og perspektiver

Gennemgået litteratur
Hvad sker der mere?

Tal og statistik

Modstandstype / geografi
Modstandsfolk / geografi
Aldersspredning
Litteratursøgning
Udtræk til Excel

Databasens omfang

Databasen indeholder 92774 personer, hvoraf 70757 er offentlige og søgbare.

Bookmark and Share

Hvad kan jeg finde?


Modstandsdatabasen er en fortegnelse over personer, som har deltaget i modstandskampen under den tyske besættelse af Danmark. Oplysningerne stammer fra to kilder.
  • Styrkelister, det vil sige mandskabslister over medlemmerne af undergrundshæren på tidspunktet for befrielsen
  • Litteraturen om besættelsestiden
Selve databasen fortegner, i det omfang oplysningerne fremgår af kilderne:
  • Oplysninger om personen (navn, fødselsdato, hjemsted, stillingsbetegnelse)
  • Stedet eller stederne, hvor vedkommende var tilknyttet modstandsbevægelsen
  • Typen af det modstandsarbejde, som vedkommende deltog i
  • Vedkommendes organisationstilknytning - til undergrundshæren såvel som til modstandsorganisationer, som var aktive under selve besættelsen
  • Vedkommendes eventuelle rang i undergrundshæren, f.eks. delingsfører eller ordonnans
Derimod fortegner basen ikke de aktioner, som hver enkelt har deltaget i. Vil man vide noget om dem, må man søge viden i litteraturen.
Basen henviser heller ikke til utrykt materiale rundt om i arkiverne. Det er vort håb, at det også engang kan komme med.

For den, der vil finde kilden til en bestemt oplysning, er det muligt at få personregistreringen ’brudt op’ i de forskellige versioner, som ligger til grund for det samlede billede og se, hvilke oplysninger der stammer hvorfra.

Udviklet af ditmer a/s