Niels Erik Vangsted

Dæknavn(e): Nelle
Født 28.03.1920
Død 18.08.1943
Bankassistent, bankmand, bankassistent, Bankkasserer
Region I (Nordjylland), Region II (Midtjylland)
Gruppeleder

Adresser

Silkeborg
Ålborg
Aalborg

Biografi

En biografi af Niels Erik Vangsted er tilgængelig.
Klik her for at læse den.


Billedkilde: Frihedsmuseet 42V0000004

Notater

Fra 17.08.1943, Dødeligt såret ifbm. modtageaktion
Til 18.08.1943, Dræbt i skudveksling med tyskerne efter nedkastning ved Madum Sø.
1943 til 18.08.1943, dræbt under en ildkamp i Rold Skov i forb. med en mislykket nedkastning
Dræbt under aktion.
Til 17.08.1943, såret under en ildkamp i Rold Skov i forb. med en mislykket nedkastning, døde dagen efter
1943 til 18.08.1943, Skudt ved træfningen ved Hollandshus
Til 1943, Skudt af tyskerne
Til 08.1943, Dræbt af skud under våbentransport.
Til 18.08.1944, dræbt under modtageoperation Madum sø 18 august
Til 08.1943, Dræbt i Rold skov
Til 17.08.1943, Skudt af tyskerne
Fra 17.08.1943, Skudt i kamp med tysk patrulje efter våbennedkastning ved Madum Sø
Dræbt i Rold Skov
dræbt under modtageaktion i Rold skov 18 aug 43
Dræbt i ildkamp efter våbenmodtagelse ved Madum Sø i Rold Skov
Dræbt i tysk maskinpistolild ved Skørping efter modtagelse ved Madum Sø.
Dræbt efter med nedkastninger ved Madum Sø 17. august 1943.

Lokalitet

Aalborg

Organisationstilknytning

Dansk Samling

Modstandsaktivitet

Almen illegal aktivitet
Almen illegal aktivitet - Skudt og dræbt i kamp mod tyskerne i Rold Skov
Modtagegruppe
Modtagegruppe - Deltog i nedkastning ved Vadum Sø 17/18-8-1943, og blev under flugten skudt af tysskerne ved Hollandshus. Efter befrielsen blev der rejst en mindesten på stedet.
Modtagegruppe - Deltog i nedkastninger i Rold skov hvor han blev skudt af tyskerne
Modtagegruppe - Dræbt i ildkamp
Modtagegruppe - Dræbt i kamp 17. august 1943
Modtagegruppe - Dræbt under ildkamp i forbindelse med nedkastning ved Madum Sø
Modtagegruppe - Dræbt under ildkamp ved våbenmodtagelse i Rold Skov
Modtagegruppe - Dræbt under skudveksling i Rold Skov
Modtagegruppe - Skudt af tyskerne
Modtagegruppe - Skudt af tyskerne under transport af nedkastet ammunition og våben.
Sabotage
Sabotage - gruppeleder

Litteraturhenvisninger

46 navne. Et Mindeskrift om dem, hvis Navne er knyttet til 4. Maj Kollegiet i Aalborg. (Niels A. Eigenbroth, 1959), 25, 26, 58
Augustoprøret i Vendsyssel 1943 (Hans Kirchhoff, 1969), Historie. Jyske Samlinger, ny rk. VIII:2, 1969, 175, 191, 216
Danmarks Frihedskamp I-II (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948), 255
Dansk Samlings modstandsorganisation (Arne Sørensen, 1946), Fem Aar. Indtryk og Oplevelser. Bd. 2., 218
Dengang i Viborg. Hjørner af byens og egnens historie. (Henrik Gjøde Nielsen, 1995), 48
Det begyndte med et kærlighedsdigt (Claudia ESpegaard, 2009), Modstandskvinder, 125
Det illegale Frit Danmark (Hans Snitker, 1977), 89-90
Distrikt 14 - om våbenmodtagergrupperne i Distrikt Silkeborg og deres aktiviteter 1944-1945 (Lars Peter Sørensen, 1984), 36
Distrikt 14 - om våbenmodtagergrupperne i Distrikt Silkeborg og deres aktiviteter 1944-1945 (Lars Peter Sørensen, 1984), s. 36
En by ved havet, bd. 2 (Ejnar Jakobsen, 1970), 138
En dagdrivers bekendelser (Ejvind Aagaard, 2007), s. 74
En praktiserende Læges Erindringer om en beskeden Indsats i Modstandskampen i Danmarks ondeste Aar (Sv. Thorup Petersen, 1946), Danske Lægememoirer 5, 143
Et Danmark i splid med sig selv. Holbæk Amt besat og befriet. (Dan Ch. Christensen, 2020), 166
Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45 (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990), 442.
Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45 (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990), s. 442
Faldskærmsfolk (Peter Birkelund og Henrik Dethlefsen, 1986), 62, 67
Faldskærmsfolk og modstandskampen (Erik Lottrup, 2008), 78,81-87,106,109
Holger Danske rejser sig - opgøret med stikkere og terrorister (Jørgen Røjel, 1993), 55
Hornslet-gruppen (Kim Lykke Jensen, 2015), 44
Hvorfor gjorde I det? Del I (Jørgen Kieler, 2001), 200, 201
John. Frihedskæmper og charmør. (Thomas Hjortsø & Preben Lund, 2013), s.54
Kontakt med England (Jørgen Hæstrup, 1954), 249, 255, 325
Krigens By - Aalborg 1940 - 1945 (Hans Gregersen, 2009), 110, 115-118, 132, 133
Krigsår - Aarhus 1940-1945 (Hans Gregersen, 2012), 87, 104
Kæft trit og retning - en sabotørs erindringer (Jørgen Røjel, 1973), 81
Marokko-Jensen (Flemming B. Muus, 1966), Mange er kaldede, 28-34
Med brede strøg. Brogede erindringsbilleder fra Aalborg. (Robert Dahl, 1982), 195
Min Vendsysseltid 1937 - 1946 (Børge Nielsen, 1996), s. 22. s. 34
Modstand. Samarbejdets fald 1942-43 (Niels-Birger Danielsen, 2018), 212, 293, 398, 447, 453, 456-458, 460, 473, 477
Natten der varede otte dage (Anders Bjørnvad, 1967), 40
Nordens lænkehunde, bd. 2 (Jørgen Kieler, 1993), 64,65,67,219
Nordjylland i krig (Hans Gregersen, 2001), 158,159
Nord-jylland under besættelsen 1940 - 1945 (Niels A. Eigenbroth, 1982), FV Frihedskampens Veteraner nr. 90, 1982, 15
Outze. Reporter. Redaktør. Revser. (Ole Lange og Alex Frank Larsen, 2010), 209
Skagen besat 1940-1945 (Niels Schwartz, 1995), 23,28
Spejder- Gilde og FDF-arbejdet i Aalborg under 2. Verdenskrig 1940-1945 (*, 1995), 8,16,17,18,20,41
Staten stærk og folket frit. Dansk Samling mellem fascisme og modstandskamp 1936-47. (Henrik Lundbak, 2001), s. 340, 341 b
Terndrup - Ret og Vrang (Henning Juul Nielsen, 2010), 99
Their finest hour. Fragmenter fra frihedskampen. (Knud Christensen, 1995), Fra egnens fortid. 1995., 24
Var vi også med? Kirken under besættelsen 1940-45 (Ib Nordby, 1990), 37, 66
Vi bringer en særmelding (Erik Johannesen, 1982), 38
Vor vej til 5. maj (N. Aug. Ejgenbroth m.fl. (red.), 1946), Nordjylland gennem fem krigsaar , 10
Vores egen lille krig. Krigsdagbog for Hvetbo Herred og Han Herred Landeværn. (Børge Møller, 2018), 22, 52
Østjylland under besættelsen (Pernille Pedersen, 2018), 83, 166, 185

Frihedsmuseets arkiv

Arkivskaber: Niels Erik Vangsted - 36F-20319

Udskriften er baseret på 45 registreringer

Niels Erik Vangsted, bankassistent, aalborg
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) s. 442
Niels Erik Vangsted, bankassistent
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Kæft trit og retning - en sabotørs erindringer" (Jørgen Røjel, 1973) 81
2) "Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45" (Ib Damgaard Petersen (red.), 1990) 442.
Erik Vangsted, aalborg
Modtagegruppe

Litteratur
1) "Vi bringer en særmelding" (Erik Johannesen, 1982) 38
Niels Erik Vangsted, bankassistent
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Var vi også med? Kirken under besættelsen 1940-45" (Ib Nordby, 1990) 37, 66
Niels Erik Vangsted
Modtagegruppe
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Distrikt 14 - om våbenmodtagergrupperne i Distrikt Silkeborg og deres aktiviteter 1944-1945" (Lars Peter Sørensen, 1984) s. 36
Niels Erik Vangsted, bankassistent
Sabotage
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Det illegale Frit Danmark" (Hans Snitker, 1977) 89-90
Niels Erik Vangsted, bankassistent
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Danmarks Frihedskamp I-II" (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948) 255
Niels Erik Vangsted, bankassistent
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Distrikt 14 - om våbenmodtagergrupperne i Distrikt Silkeborg og deres aktiviteter 1944-1945" (Lars Peter Sørensen, 1984) 36
Nelle, bankassistent
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Distrikt 14 - om våbenmodtagergrupperne i Distrikt Silkeborg og deres aktiviteter 1944-1945" (Lars Peter Sørensen, 1984) 36
Niels Erik Vangsted, bankassistent
Modtagegruppe
Sabotage - gruppeleder
Region I (Nordjylland)
Dansk Samling
Litteratur
1) "Faldskærmsfolk og modstandskampen" (Erik Lottrup, 2008) 78,81-87,106,109
Niels Erik Vangsted, bankassistent
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Dansk Samling
Litteratur
1) "Staten stærk og folket frit. Dansk Samling mellem fascisme og modstandskamp 1936-47." (Henrik Lundbak, 2001), s. 340, 341 b
Niels Erik Vangsted

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Niels Erik Vangsted
Modtagegruppe - Dræbt under ildkamp ved våbenmodtagelse i Rold Skov
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Skagen besat 1940-1945" (Niels Schwartz, 1995) 23,28
Niels Erik Vangsted, bankmand
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Nord-jylland under besættelsen 1940 - 1945" (Niels A. Eigenbroth, 1982), FV Frihedskampens Veteraner nr. 90, 1982 15
Vangsted, bankassistent
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "En praktiserende Læges Erindringer om en beskeden Indsats i Modstandskampen i Danmarks ondeste Aar" (Sv. Thorup Petersen, 1946), Danske Lægememoirer 5 143
Niels Erik Vangsted, bankassistent
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Vor vej til 5. maj" (N. Aug. Ejgenbroth m.fl. (red.), 1946), Nordjylland gennem fem krigsaar 10
Niels Erik Vangsted
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Min Vendsysseltid 1937 - 1946" (Børge Nielsen, 1996), s. 22. s. 34
Niels Erik Vangsted
Modtagegruppe - Deltog i nedkastning ved Vadum Sø 17/18-8-1943, og blev under flugten skudt af tysskerne ved Hollandshus. Efter befrielsen blev der rejst en mindesten på stedet.
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Dengang i Viborg. Hjørner af byens og egnens historie." (Henrik Gjøde Nielsen, 1995) 48
Niels Erik Vangsted
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Their finest hour. Fragmenter fra frihedskampen." (Knud Christensen, 1995), Fra egnens fortid. 1995. 24
Niels Erik Vangsted, bankassistent
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Krigens By - Aalborg 1940 - 1945" (Hans Gregersen, 2009) 110, 115-118, 132, 133
Niels Erik Vangsted, bankassistent
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "En dagdrivers bekendelser" (Ejvind Aagaard, 2007) s. 74
Niels Vangsted
Modtagegruppe - Deltog i nedkastninger i Rold skov hvor han blev skudt af tyskerne
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Med brede strøg. Brogede erindringsbilleder fra Aalborg." (Robert Dahl, 1982), 195
Niels Erik Vangsted, bankassistent
Modtagegruppe - Dræbt under skudveksling i Rold Skov
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "46 navne. Et Mindeskrift om dem, hvis Navne er knyttet til 4. Maj Kollegiet i Aalborg." (Niels A. Eigenbroth, 1959) 25, 26, 58
Niels Erik Vangsted, bankassistent
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Spejder- Gilde og FDF-arbejdet i Aalborg under 2. Verdenskrig 1940-1945" (*, 1995) 8,16,17,18,20,41
Niels Erik Vangsted, bankassistent
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Nordjylland i krig" (Hans Gregersen, 2001) 158,159
Erik Vangsted, bankassistent
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Augustoprøret i Vendsyssel 1943" (Hans Kirchhoff, 1969), Historie. Jyske Samlinger, ny rk. VIII:2, 1969 175, 191, 216
Niels Erik Vangsted, bankassistent
Modtagegruppe - Skudt af tyskerne under transport af nedkastet ammunition og våben.

Litteratur
1) "Det begyndte med et kærlighedsdigt" (Claudia ESpegaard, 2009), Modstandskvinder 125
Niels Erik Vangsted, bankassistent
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "En by ved havet, bd. 2" (Ejnar Jakobsen, 1970) 138
Niels Erik Vangsted, bankassistent
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Krigsår - Aarhus 1940-1945" (Hans Gregersen, 2012) 87, 104
Niels Erik Vangsted, bankassistent
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Vores egen lille krig. Krigsdagbog for Hvetbo Herred og Han Herred Landeværn." (Børge Møller, 2018), 22, 52
Niels Erik Vangsted
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Terndrup - Ret og Vrang" (Henning Juul Nielsen, 2010) 99
Niels Erik Vangsted, bankkasserer, gruppeleder
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Marokko-Jensen" (Flemming B. Muus, 1966), Mange er kaldede 28-34
Niels Erik Vangsted, bankassistent
Almen illegal aktivitet
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Hornslet-gruppen" (Kim Lykke Jensen, 2015) 44
Niels Erik Vangsted
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Østjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2018) 83, 166, 185
Niels Erik Vangsted, bankassistent
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Hvorfor gjorde I det? Del I" (Jørgen Kieler, 2001) 200, 201
Niels Erik Vangsted
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Outze. Reporter. Redaktør. Revser." (Ole Lange og Alex Frank Larsen, 2010) 209
Niels Erik Vangsted, bankassistent
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Nordens lænkehunde, bd. 2" (Jørgen Kieler, 1993) 64,65,67,219
Niels Vangsted
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Holger Danske rejser sig - opgøret med stikkere og terrorister" (Jørgen Røjel, 1993) 55
Niels Erik Vangsted, bankassistent
Modtagegruppe - Dræbt under ildkamp i forbindelse med nedkastning ved Madum Sø
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "John. Frihedskæmper og charmør." (Thomas Hjortsø & Preben Lund, 2013) s.54
Niels Erik Vangsted
Modtagegruppe - Skudt af tyskerne
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Et Danmark i splid med sig selv. Holbæk Amt besat og befriet." (Dan Ch. Christensen, 2020) 166
Niels Erik Vangsted, bankassistent
Modtagegruppe
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Dansk Samling
Litteratur
1) "Modstand. Samarbejdets fald 1942-43" (Niels-Birger Danielsen, 2018) 212, 293, 398, 447, 453, 456-458, 460, 473, 477
Niels Erik Vangsted, bankassistent
Modtagegruppe - Dræbt i kamp 17. august 1943
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Faldskærmsfolk" (Peter Birkelund og Henrik Dethlefsen, 1986) 62, 67
N Erik Vangsted, bankkasserer
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Kontakt med England" (Jørgen Hæstrup, 1954) 249, 255, 325
Niels Erik Vangsted
Almen illegal aktivitet - Skudt og dræbt i kamp mod tyskerne i Rold Skov
Region I (Nordjylland)
Dansk Samling
Litteratur
1) "Dansk Samlings modstandsorganisation" (Arne Sørensen, 1946), Fem Aar. Indtryk og Oplevelser. Bd. 2. 218
Erik Vangsted
Modtagegruppe - Dræbt i ildkamp
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Natten der varede otte dage" (Anders Bjørnvad, 1967) 40

Udviklet af ditmer a/s