Johannes Rosendahl

Født 1912
Død 29.09.1969
Højskolelærer, højskolelærer, Højskoleleder, Cand. polyt., Cand. polit
Region III (Sydjylland)
Leder, Distriksleder, Regionsleder, Byleder, Byleder, regionleder

Adresser

Højskolen , Rødding
Møgelmosevej, Rødding
Rødding Højskole, Rødding
Skovfogedengen, Jelskov
Rødding
Rødding
Rødding Højskole

Tilknytning til undergrundshæren

Region III (Sydjylland) , Regionsledelsen (Region 3)


Billedkilde: Dagværk og natarbejde s 113/Stig Sumborg

Notater

1943 til 04.05.1945, jernbanesabotage / ledelse / staldgården Kolding
10.1943 til 1946, jødeforfølgelsen giver motivation til illegal start
10.1943 til 04.1945, arresteret ved slutdato
Var medlem af ledelsen for Region III, blev arresteret april 1945.
Måtte på et tidspunkt gå under jorden, men vendte tilbage. Blev arresteret i foråret 1945.
20.04.1945 til 04.05.1945, Taget af Gestapo. Ført til Staldgården i Kolding - vender tilbage fra Staldgården - kommer til Rødding
02.1945 til 05.05.1945, Johannes Rosendahl var medlem af Rødding-gruppen.
Arresteret af Gestapo.

Organisationstilknytning

Ringen

Modstandsaktivitet

Administration
Administration - Ledelse, Redion III
Administration - Byleder, Regionsledelsen m.m.m.
Administration - en af Ringens ledere i region 3 fra feb 1945
Administration - Havde plads i regionsrådet (Reg. III) i angivne periode. Repræsentant for Ringen
Administration (tilknyttet efter befrielsen) - kom med i Ringens hovedledelse efter befrielsen
Almen illegal aktivitet
Almen illegal aktivitet - flugthjælp og ill. presse
Almen illegal aktivitet (fængslet)
Andet
Andet - Opbevarede våben og ammunition.
Flugthjælp - rejste i hele Jylland for at organiserer transport af jøder til Bispebjerg Hospital
Jernbanesabotage
Jernbanesabotage - byleder og "Ringens" tillidsmand i Rødding indtil febr. 1945
Jernbanesabotage - Leder
Jernbanesabotage - Sprængt bro ved Sommersted
Jernbanesabotage (fængslet) - Arresteret af Gestapo ved Langetved Forsamlingshus
Lokalkomite - medlem af regionalledelsen
Organisation
Organisation - Medlem af regionsledelsen for Ringen, feb-april 1945
Organisation - Regionsledelse
Organisation - Ringens ledelse og ledelsen i Reg. III
Sabotage - Sabotageleder

Litteraturhenvisninger

Besat og befriet - erindringer fra besættelsestiden i Kolding (Jørgensen, Dedenroth-Schou, 1995), 62-63,70,112
Besættelsen og Frihedskampen 1940-45 - Hvem Hvad Hvor (Jørgen Hæstrup, Hans Kirchhoff, Henning Poulsen og Hjalmar Petersen (red.), 1993), s. 211
Besættelsestiden 1940-45 i Rødding Kommune (Niels H. Kragh Nielsen, 1985), Historisk Årbog for Rødding Kommune 1985, 67
Besættelsestiden 1940-45 i Rødding Kommune (Niels H. Kragh Nielsen, 1985), Historisk Årbog for Rødding Kommune 1985, 77
Dagværk og natarbejde (Johannes Rosendahl, 1995), 51-96 og 99-106
Danmarks Frihedskamp I-II (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948), 241
De væbnede styrker (Frode Jakobsen , 1947), Danmark under besættelsen, bd. 2, 745
Det kæmpende Sønderjylland (Johannes Rosendahl, 1947), 25 Aar under Dannebrog, 101
En brik i det store spil (Kresten Hansen, 1981), Sønderjysk Månedsskrift, 57, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 170, 173, 174, 177, 178, 179, 180
Frihed det bedste guld. Johannes Rosendahls liv i højskole og modstandskamp. (Poul Nyboe Andersen, 1996), 123
Frihed det bedste guld. Johannes Rosendahls liv i højskole og modstandskamp. (Poul Nyboe Andersen, 1996), 77 -110 & 111 & 117-118-119
Hjemmeværnsdistrikt 34 Aabenraa 1949-1999. Danmarks lænkehund mod syd. (, 1999), 9
Holsted Kommune. Besættelsestiden. (, 1985), S. 45
I Danmarks Frihedsråd, bind 2 (Frode Jakobsen, 1975), 131
Jernbanesabotagen i Danmark under den anden verdenskrig (Aage Trommer, 1971), 171
Kampen for friheden i Sønderjylland (Bente Lyck, 1961), FV. Frihedskampens Veteraner, 30, 48
Modstand 1944-1945. Dramaets sidste akt. (Niels-Birger Danielsen, 2021), 52, 67, 379, 496
Modstanden. Valgene der skilte. Om besættelsestidens kampe (Henning N Larsen, 2012), 19,65,105,167,209,210,212213,,214,215,216,217,217,218,220,221,222,223,224,307,317,
Modstandsarbejde i nærbillede (Aage Trommer, 1973), s. 220f, 271, 307f, 311, 315, 399
Modstandsbevægelsen i Åbenrå og omegn (Aage Trommer, 1965), Sønderjyske Årbøger, 168
Modstandsbevægelsen på Skærbæk-egnen (Henrik Skov Kristensen, 1993), Sønderjyske Årbøger, 169
Modstandskamp i Jels, Hans Poulsen, Jels - modstandsmand under 2. verdenskrig (Holger Bertelsen, 2011), Historisk Årbog for Rødding-egnen, 2011, 41,43,46
Modstandsorganisationen Ringen 1941-45 (Steen M. Andersen, 1984), 64,69,72,92,119
Natarbejde (Jens Rosendahl, 1965), Søhus. Årsskrift, 0, 3, 11
Nazisme, besættelse, frihedskamp (Svend A. Lauesgaard, 2000), Historisk årbog for Felsted sogn, 8 + 9 (1990-91), 94
Ringen (Arthur Hansen, 1946), Frit Danmarks Hvidbog. Bd. 2., s. 291 og 293
Sød vin og galde (Poul Borchsenius, 1967), 121
Sønderjylland 1920-1945 (P. Tolderlund-Hansen, 1945), 18
Sønderjylland 1920-1945 (P. Tolderlund-Hansen, 1945), 19

Udskriften er baseret på 28 registreringer

Johannes Rosendahl, højskolelærer
Jernbanesabotage
Administration - Ledelse, Redion III
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Dagværk og natarbejde " (Johannes Rosendahl, 1995) 51-96 og 99-106
Johannes Rosendahl, højskolelærer
Almen illegal aktivitet - flugthjælp og ill. presse
Jernbanesabotage - byleder og "Ringens" tillidsmand i Rødding indtil febr. 1945
Lokalkomite - medlem af regionalledelsen
Region III (Sydjylland)
Ringen
Litteratur
1) "Frihed det bedste guld. Johannes Rosendahls liv i højskole og modstandskamp." (Poul Nyboe Andersen, 1996) 77 -110 & 111 & 117-118-119
2) "Frihed det bedste guld. Johannes Rosendahls liv i højskole og modstandskamp." (Poul Nyboe Andersen, 1996) 123
Johannes Rosendahl, højskolelærer
Almen illegal aktivitet
Region III (Sydjylland)
Ringen, Regionsledelsen (Region 3)
Litteratur
1) "Modstandsarbejde i nærbillede" (Aage Trommer, 1973) s. 220f, 271, 307f, 311, 315, 399
Johannes Rosendahl
Organisation - Medlem af regionsledelsen for Ringen, feb-april 1945
Region III (Sydjylland)
Regionsledelsen (Region 3)
Litteratur
1) "Besættelsen og Frihedskampen 1940-45 - Hvem Hvad Hvor" (Jørgen Hæstrup, Hans Kirchhoff, Henning Poulsen og Hjalmar Petersen (red.), 1993) s. 211
Johannes Rosendahl, højskolelærer
Jernbanesabotage
Region III (Sydjylland)
Ringen
Litteratur
1) "Besat og befriet - erindringer fra besættelsestiden i Kolding" (Jørgensen, Dedenroth-Schou, 1995) 62-63,70,112
Johannes Rosendahl, højskolelærer, leder
Andet
Region III (Sydjylland)
Ringen
Litteratur
1) "I Danmarks Frihedsråd, bind 2" (Frode Jakobsen, 1975) 131
Johannes Rosendahl, højskolelærer, leder
Administration - en af Ringens ledere i region 3 fra feb 1945
Flugthjælp - rejste i hele Jylland for at organiserer transport af jøder til Bispebjerg Hospital
Administration (Tilknyttet efter befrielsen) - kom med i Ringens hovedledelse efter befrielsen
Region III (Sydjylland)
Ringen
Litteratur
1) "Modstandsorganisationen Ringen 1941-45" (Steen M. Andersen, 1984) 64,69,72,92,119
Rosendahl, højskolelærer, leder
Almen illegal aktivitet
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Danmarks Frihedskamp I-II" (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948) 241
Johannes Rosendahl, højskolelærer
Andet

Litteratur
1) "Sød vin og galde" (Poul Borchsenius, 1967) 121
Johannes Rosendahl, højskoleleder
Almen illegal aktivitet
Region III (Sydjylland)
Ringen
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsen på Skærbæk-egnen" (Henrik Skov Kristensen, 1993), Sønderjyske Årbøger 169
Johannes Rosendahl, højskolelærer
Organisation - Regionsledelse
Region III (Sydjylland)
Ringen
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsen i Åbenrå og omegn" (Aage Trommer, 1965), Sønderjyske Årbøger 168
Johannes Rosendahl, højskolelærer
Andet
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Det kæmpende Sønderjylland" (Johannes Rosendahl, 1947), 25 Aar under Dannebrog 101
Johannes Rosendahl, højskolelærer
Administration - Byleder, Regionsledelsen m.m.m.
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Natarbejde" (Jens Rosendahl, 1965), Søhus. Årsskrift 0, 3, 11
Johannes Rosendahl, cand. polyt.
Organisation
Andet - Opbevarede våben og ammunition.
Jernbanesabotage
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "En brik i det store spil" (Kresten Hansen, 1981), Sønderjysk Månedsskrift, 57 161, 162, 163, 164, 165, 166, 170, 173, 174, 177, 178, 179, 180
Johs Rosendahl, højskolelærer, distriksleder
Administration
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Besættelsestiden 1940-45 i Rødding Kommune" (Niels H. Kragh Nielsen, 1985), Historisk Årbog for Rødding Kommune 1985 77
Johs Rosendahl, højskolelærer, regionsleder
Almen illegal aktivitet
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Besættelsestiden 1940-45 i Rødding Kommune" (Niels H. Kragh Nielsen, 1985), Historisk Årbog for Rødding Kommune 1985 67
Johannes Rosendahl, højskolelærer
Almen illegal aktivitet
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Nazisme, besættelse, frihedskamp" (Svend A. Lauesgaard, 2000), Historisk årbog for Felsted sogn, 8 + 9 (1990-91) 94
Rosendahl, byleder
Organisation
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Kampen for friheden i Sønderjylland" (Bente Lyck, 1961), FV. Frihedskampens Veteraner 30, 48
Johs. Rosendahl, højskolelærer
Administration - Havde plads i regionsrådet (Reg. III) i angivne periode. Repræsentant for Ringen
Region III (Sydjylland)
Ringen
Litteratur
1) "Hjemmeværnsdistrikt 34 Aabenraa 1949-1999. Danmarks lænkehund mod syd." (, 1999) 9
Johannes Rosendahl, højskolelærer
Jernbanesabotage
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Holsted Kommune. Besættelsestiden." (, 1985) S. 45
Rosendahl, højskolelærer
Jernbanesabotage - Sprængt bro ved Sommersted
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Sønderjylland 1920-1945" (P. Tolderlund-Hansen, 1945) 18
Rosendahl, højskolelærer
Jernbanesabotage (Fængslet) - Arresteret af Gestapo ved Langetved Forsamlingshus
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Sønderjylland 1920-1945" (P. Tolderlund-Hansen, 1945) 19
Johannes Rosendahl
Almen illegal aktivitet (Fængslet)
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Modstandskamp i Jels, Hans Poulsen, Jels - modstandsmand under 2. verdenskrig" (Holger Bertelsen, 2011), Historisk Årbog for Rødding-egnen, 2011 41,43,46
Johs. Rosendahl, højskolelærer
Organisation
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "De væbnede styrker" (Frode Jakobsen , 1947), Danmark under besættelsen, bd. 2 745
Johs. Rosendahl, cand. polit
Organisation - Ringens ledelse og ledelsen i Reg. III
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Ringen" (Arthur Hansen, 1946), Frit Danmarks Hvidbog. Bd. 2. s. 291 og 293
Johannes Rosendahl, højskolelærer
Sabotage - Sabotageleder
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Jernbanesabotagen i Danmark under den anden verdenskrig" (Aage Trommer, 1971) 171
Johannes Rosendahl, højskolelærer
Jernbanesabotage - Leder
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Modstand 1944-1945. Dramaets sidste akt." (Niels-Birger Danielsen, 2021) 52, 67, 379, 496
Johannes Rosendahl, højskolelærer, byleder, regionleder
Almen illegal aktivitet (Fængslet)
Region III (Sydjylland)
Ringen
Litteratur
1) "Modstanden. Valgene der skilte. Om besættelsestidens kampe" (Henning N Larsen, 2012), 19,65,105,167,209,210,212213,,214,215,216,217,217,218,220,221,222,223,224,307,317,

Udviklet af ditmer a/s