Baggrundsinfo

Hvad kan jeg finde?
Hvor meget er offentligt?
Kan man få mere at vide?
Søgetips - F.A.Q.
Billederne i basen

Undergrundshæren

Organisation &
   undergrundshær

By og lokalitet
Den geografiske inddeling

Modstandsarbejdet

Typer af modstandsarbejde
Aktive og hjælpere

Baggrund og perspektiver

Gennemgået litteratur
Hvad sker der mere?

Tal og statistik

Modstandstype / geografi
Modstandsfolk / geografi
Aldersspredning
Litteratursøgning
Udtræk til Excel

Databasens omfang

Databasen indeholder 91084 personer, hvoraf 68691 er offentlige og søgbare.

Bookmark and Share

Ole Geisler

Dæknavn(e): Lange Aksel , Axel Nielsen , Aksel , Ingeniør Nielsen , Aksel Nielsen, Axel Nielsen, Aksel Nielsen, Lille Aksel , Axel Nielsen, Aksel Nielsen, Table Manners , Axel (i Århus) , Lange Axel
Født 20.03.1913
Død 04.10.1948
Kaptajn, Kaptajn (SOE), Ingeniør, Ingeniør, Politiass
Region V (Sjælland), Region II (Midtjylland), Region III (Sydjylland), Region VI (København), Region I (Nordjylland)
Faldskærmschef, Kaptajn (SOE), Leder af Table organisationen i Jylland., S.O.E. nedkastningschef i Jylland, Kaptajn i SOE.Faldskærmschef, Kaptajn i SOE, Leder, Kaptajn, SOE chef, SOE-chef

Adresser

Hotel Randers, Randers
Hele landet
København
Randers
Aalborg
Aarhus

Tilknytning til undergrundshæren

Region II (Midtjylland) , Regionsledelsen (Region 2)


Billedkilde: Hilsen til Helmer, Lucas og Abel, s. 41/Stig Sumborg

Notater

Fra 1943, Næstkommanderende for faldskærmsfolkene i Danmark. Fra januar 44 Flemming B. Muus` næstkommanderende i København
Fra 16.07.1943, Nedkastet ved Furesøen
Fra 16.02.1943, Aktiv til slutning af krigen.
Fra 17.02.1943, Født 1915. Landet med faldskærm 17.2.43
Til 15.02.1944, flytter til København for at indtræde i Frihedsrådets M-udvalg
Fra 16.02.1943, Nedkastet 16-17./2 43 ved Furesøen. SOE-chef nov 44-febr 45

Lokalitet

Aarhus
Esbjerg
København

Organisationstilknytning

Frihedsrådets Militærudvalg
M-udvalget
SOE

Modstandsaktivitet

Administration
Almen illegal aktivitet
Almen illegal aktivitet - Organiserede illegalt arbejde i Aarhus
Almen illegal aktivitet - SOE-agent
Andet - - i M-udvalget
Andet - Organisering af modstandsaktivtet
Efterretning
Faldskærmsagent
Faldskærmsagent - Aktiv flere steder i landet, bl.a. Sønderjylland, Sjælland og hovedstaden.
Faldskærmsagent - Flemming Muus' stedfortræder og næstkommanderende
Faldskærmsagent - Landede ved Furesøen natten til 17/2 43 og blev indledningsvis sendt til Jylland marts 43.
Faldskærmsagent - leder af arbejdet i det jyske område
Faldskærmsagent - Leder af faldskærmsorganisation fra december 1944 til februar 1945
Faldskærmsagent - Næstkommanderende, senere chef for SOE faldskærmsfolk i DK
Faldskærmsagent - SOE leder i Jylland
Jernbanesabotage
Militærgruppe
Militærgruppe - fra 02.1944 i København
Modtagegruppe
Modtagegruppe - Medvirkede ved etablering af Hvidstengruppen
Modtagegruppe - Medvirkede ved oprettelsen af Hvidstengruppen
Organisation
Organisation - leder af SOE i 44-45
Organisation - Medlem af M-udvalget fra jan 44. Deltog i organiseringen af våbennedkastninger på Midtsjælland efterår 44.
Sabotage

Registrering i database over søfolk & soldater i allieret tjeneste

Ole Geisler er registreret i databasen over søfolk & soldater i allieret tjeneste.
Se den fulde registrering her i databasen.

Kildehenvisninger

Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Jens Carlo Jensen Nedkastningsmand. Side 5-6,9,11,13-16
Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Materiale fra Tove Winding--Lauesen

Litteraturhenvisninger

Aktive modstandsfolk - A/S Gruppen i Randers under besættelsen (Lukas, 1985), 14
Bernhard og Kjeld. To kommunister i modstandsbevægelsen. (Mona Jensen & Lulu Anne Hansen, 2006), Samarbejde og sabotage - seks mænd 1940-45, 219,220
Besættelsen og Frihedskampen 1940-45 - Hvem Hvad Hvor (Jørgen Hæstrup, Hans Kirchhoff, Henning Poulsen og Hjalmar Petersen (red.), 1993), 280
Besættelsen og Frihedskampen 1940-45 - Hvem Hvad Hvor (Jørgen Hæstrup, Hans Kirchhoff, Henning Poulsen og Hjalmar Petersen (red.), 1993), 288
Bogen om Leif (Poul Borschenius, 1946), 21
Borup-holdets bidrag til våbenmodtagelser 1943-1945 (Helmuth Barner, 1993), 13, 15, 17
Danmarks Frihedskamp I-II (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948), 113, 114, 116, 141-143, 453
Efter drabet (Peter Øvig Knudsen, 2001), 18,273
Efterskrift 1904-1945 (Mogens Fog, 1976), 103,163,172.
Elefanten - en biografi om Flemming Juncker (Svend Ove Gade, 2007), 63, 665, 67, 69, 73, 74, 76, 81, 157
En af de mange (Jørgen Hæstrup, 1991), 20-21-22-23-25-26-36-37-42
En kriger - portræt af Ole Lippmann (Niels Barfoed, 2005), s. 182, 211, 216, 220f
En udsat post (Schjødt-Eriksen, Svend, 1977), 47,121
Faldskærmsfolk og modstandskampen (Erik Lottrup, 2008)
Faldskærmsfolk og modstandskampen (Erik Lottrup, 2008), 56,57,72,60,74,120,122,125,128-130,158,206
Faldskærmsfolk og modstandskampen (Erik Lottrup, 2008), s. 206
Frode (Sven Ove Gade, 2004), 211-212.
Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945 (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005), s. 117f
Gjort gerning (Flemming B. Muus, 1979), 39
Gjort gerning (Flemming B. Muus, 1979), 45
Gør hvad du ikke tør (Tage Fischer Holst, 1965), 13, 102
Gå til modstand ((red.) Hans Jørgen Lembourn, 1961), 91
Hjemmehæren (Anders Bjørnvad, 1988), 82-83, 158, 239-240, 242, 245, 354, 362, 481
Hvidstengruppen (Axel Holm, 1945), s. 23 f, 27 ff, 38, 44, 47 f
Hvidsten-gruppen som Barner Andersen oplevede den (Peter Laursen, 1984), s. 7, 14
I Danmarks Frihedsråd, bind 2 (Frode Jakobsen, 1975), 121
Ingen tænder et lys (Flemming B. Muus, 1965), 30, 59, 76, 87f, 94, 101, 105, 113, 117, 123, 164, 168, 171, 193
Jeg har levet mit liv i lyset - Christian Ulrik Hansen 1921-1944 (Elith Olesen, 2001), 229
Kvinder i modstandskampen (Kate Fleron, 1945), 141, 143
Kvinder i modstandskampen (Kate Fleron, 1945), s. 15
Kæft trit og retning - en sabotørs erindringer (Jørgen Røjel, 1973), 57,65-66,69,71-73,75,80-82,84,91,93,173.
Men morsomt har det været (Flemming Juncker, 1988), 111, 112, 114
Min tid (Vilhelm Leifer, 1987), 99
Modstanden. Hovedtræk af modstandskampen i Roskilde-området 1940-45 (Henning Bjørn Larsen, 1990), Roskilde Amt under besættelsen 1940-45, 54
Modstandsarbejde i nærbillede (Aage Trommer, 1973), s. 63, 78f, 86, 127ff, 132ff, 136f
Modstandsarbejdet i Kolding under Anden Verdenskrig (Aage Trommer, 1979), Kolding i det tyvende århundrede indtil ... 1970, 287,290
Modstandsgruppen Hvidsten (Jørgen Røjel, 1984), s.21
Møn i billeder 1939-1945 (Allan Huglstad, 1995), 40, 73, 75, 76, 91
Odense bys historie - Krig og besættelse 1940-45 (Jørgen Hæstrup, 1979), 254
På eget ansvar 1944-45 (Erling Foss, 1958), 59
På fløjen (Hans Mørup, 2000), 289
Sandfærdige løgnehistorier fra besættelsen (Stig Jensen, 1970), 1110ff, 123
Sød vin og galde (Poul Borchsenius, 1967), 121ff
Taget af tyskerne (Svend Arvid Birkeland, 2007), 61, 79, 193
Vi bringer en særmelding (Erik Johannesen, 1982), 18,20,21,23,24,25,26,28,33,38,39,45,54,78,79,81,85
Vildnis og "Grundtvigsplan" (Jørgen Hæsterup, 1990), 74,94-98
Øjenvidnet: Sabotørens hverdag (Bob Ramsing, 1977), 27,28
Aarhus under besættelsen (G. Andrésen, 1946), s. 240
Aarhus under besættelsen (G. Andrésen, 1946), s. 263, 265, 270-1, 273-4

Frihedsmuseets arkiv

: - 15B-15495
Arkivskaber: Ole Geisler - 43A-21661

Hjemmesidehenvisninger

www.as-gruppen.dk

Udskriften er baseret på 65 registreringer

Ole Geisler
Faldskærmsagent - Næstkommanderende, senere chef for SOE faldskærmsfolk i DK

SOE
Litteratur
1) "En udsat post" (Schjødt-Eriksen, Svend, 1977) 47,121
Ole Geisler
Andet - Organisering af modstandsaktivtet

Litteratur
1) "Gjort gerning" (Flemming B. Muus, 1979) 39
Ole Geisler
Faldskærmsagent - Flemming Muus' stedfortræder og næstkommanderende
Sabotage
Modtagegruppe
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Ingen tænder et lys" (Flemming B. Muus, 1965) 30, 59, 76, 87f, 94, 101, 105, 113, 117, 123, 164, 168, 171, 193
Ole Geisler, aarhus
Almen illegal aktivitet - Organiserede illegalt arbejde i Aarhus
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Aarhus under besættelsen" (G. Andrésen, 1946) s. 263, 265, 270-1, 273-4
Ole Geisler, aarhus
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Aarhus under besættelsen" (G. Andrésen, 1946) s. 240
Ole Geisler
Andet - - i M-udvalget

Litteratur
1) "Gjort gerning" (Flemming B. Muus, 1979) 45
Ole Geisler, kaptajn, esbjerg
Faldskærmsagent
Region III (Sydjylland)
SOE
Litteratur
1) "Modstandsarbejde i nærbillede" (Aage Trommer, 1973) s. 63, 78f, 86, 127ff, 132ff, 136f
Ole Geisler
Faldskærmsagent - SOE leder i Jylland

Litteratur
1) "Odense bys historie - Krig og besættelse 1940-45" (Jørgen Hæstrup, 1979) 254
Ole Geisler
Almen illegal aktivitet - SOE-agent

SOE
Litteratur
1) "Sandfærdige løgnehistorier fra besættelsen" (Stig Jensen, 1970) 1110ff, 123
Ole Geisler, kaptajn, københavn
Faldskærmsagent - Aktiv flere steder i landet, bl.a. Sønderjylland, Sjælland og hovedstaden.
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945" (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005) s. 117f
Lange Aksel
Militærgruppe

SOE
Litteratur
1) "Sandfærdige løgnehistorier fra besættelsen" (Stig Jensen, 1970) 1110ff, 123
2) "Møn i billeder 1939-1945" (Allan Huglstad, 1995) 40, 73, 75, 76, 91
Ole Geisler
Administration
Faldskærmsagent - Leder af faldskærmsorganisation fra december 1944 til februar 1945
Region II (Midtjylland)
Regionsledelsen (Region 2)
Litteratur
1) "Kvinder i modstandskampen" (Kate Fleron, 1945) 141, 143
Ole Geisler
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "Modstanden. Hovedtræk af modstandskampen i Roskilde-området 1940-45" (Henning Bjørn Larsen, 1990), Roskilde Amt under besættelsen 1940-45 54
Ole Geisler
Faldskærmsagent
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Elefanten - en biografi om Flemming Juncker" (Svend Ove Gade, 2007) 63, 665, 67, 69, 73, 74, 76, 81, 157
Ole Geisler
Faldskærmsagent

Litteratur
1) "Jeg har levet mit liv i lyset - Christian Ulrik Hansen 1921-1944" (Elith Olesen, 2001) 229
Axel Nielsen
Militærgruppe

Litteratur
1) "Jeg har levet mit liv i lyset - Christian Ulrik Hansen 1921-1944" (Elith Olesen, 2001) 229
Ole Christian Tvede Geisler
Faldskærmsagent

SOE
Litteratur
1) "Faldskærmsfolk og modstandskampen" (Erik Lottrup, 2008) s. 206
Ole Geisler
Faldskærmsagent
Organisation
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "En af de mange" (Jørgen Hæstrup, 1991) 20-21-22-23-25-26-36-37-42
Aksel
Militærgruppe
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "En af de mange" (Jørgen Hæstrup, 1991) 20-21-22-23-25-26-36-37-42
Ingeniør Nielsen
Militærgruppe
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "En af de mange" (Jørgen Hæstrup, 1991) 20-21-22-23-25-26-36-37-42
Ole Geisler, kaptajn (soe)
Faldskærmsagent
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "En kriger - portræt af Ole Lippmann" (Niels Barfoed, 2005) s. 182, 211, 216, 220f
Ole Geisler
Faldskærmsagent

Litteratur
1) "På eget ansvar 1944-45" (Erling Foss, 1958) 59
Ole Geisler
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "Gør hvad du ikke tør" (Tage Fischer Holst, 1965) 13, 102
Lange Aksel
Militærgruppe

Litteratur
1) "Gør hvad du ikke tør" (Tage Fischer Holst, 1965) 13, 102
Ole Geisler, ingeniør, faldskærmschef
Faldskærmsagent

SOE
Litteratur
1) "Bogen om Leif" (Poul Borschenius, 1946) 21
2) "Besættelsen og Frihedskampen 1940-45 - Hvem Hvad Hvor" (Jørgen Hæstrup, Hans Kirchhoff, Henning Poulsen og Hjalmar Petersen (red.), 1993) 280
Aksel Nielsen, faldskærmschef
Militærgruppe

SOE
Litteratur
1) "Bogen om Leif" (Poul Borschenius, 1946) 21
2) "Besættelsen og Frihedskampen 1940-45 - Hvem Hvad Hvor" (Jørgen Hæstrup, Hans Kirchhoff, Henning Poulsen og Hjalmar Petersen (red.), 1993) 280
Ole Geisler, kaptajn (soe), kaptajn (soe)
Faldskærmsagent - Landede ved Furesøen natten til 17/2 43 og blev indledningsvis sendt til Jylland marts 43.
Organisation - Medlem af M-udvalget fra jan 44. Deltog i organiseringen af våbennedkastninger på Midtsjælland efterår 44.

SOE
Litteratur
1) "Hjemmehæren" (Anders Bjørnvad, 1988) 82-83, 158, 239-240, 242, 245, 354, 362, 481
Ole Geisler
Faldskærmsagent

SOE
Litteratur
1) "Efter drabet" (Peter Øvig Knudsen, 2001) 18,273
Ole Geisler, leder af table organisationen i jylland.
Faldskærmsagent
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Kæft trit og retning - en sabotørs erindringer" (Jørgen Røjel, 1973) 57,65-66,69,71-73,75,80-82,84,91,93,173.
Ole Geisler
Organisation

Litteratur
1) "I Danmarks Frihedsråd, bind 2" (Frode Jakobsen, 1975) 121
Ole Geisler, ingeniør, s.o.e. nedkastningschef i jylland
Faldskærmsagent
Modtagegruppe - Medvirkede ved oprettelsen af Hvidstengruppen
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Modstandsgruppen Hvidsten" (Jørgen Røjel, 1984), s.21
Axel Nielsen
Faldskærmsagent
Modtagegruppe - Medvirkede ved etablering af Hvidstengruppen
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Modstandsgruppen Hvidsten" (Jørgen Røjel, 1984), s.21
Lange Aksel, leder af table organisationen i jylland.
Militærgruppe
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Kæft trit og retning - en sabotørs erindringer" (Jørgen Røjel, 1973) 57,65-66,69,71-73,75,80-82,84,91,93,173.
Ole Geisler
Organisation

Litteratur
1) "Aktive modstandsfolk - A/S Gruppen i Randers under besættelsen" (Lukas, 1985) 14
2) " Hjemmesidehenvisning" (Internet, 2010), www.as-gruppen.dk
Ole Geisler, ingeniør, kaptajn i soe.faldskærmschef
Faldskærmsagent
Organisation
Region VI (København)
SOE, M-udvalget
Litteratur
1) "Efterskrift 1904-1945" (Mogens Fog, 1976) 103,163,172.
Ole Geisler, ingeniør, kaptajn i soe
Faldskærmsagent

Litteratur
1) "På fløjen" (Hans Mørup, 2000) 289
2) "Besættelsen og Frihedskampen 1940-45 - Hvem Hvad Hvor" (Jørgen Hæstrup, Hans Kirchhoff, Henning Poulsen og Hjalmar Petersen (red.), 1993) 288
Ole Geisler, ingeniør
Efterretning
Modtagegruppe

Litteratur
1) "Vi bringer en særmelding" (Erik Johannesen, 1982) 18,20,21,23,24,25,26,28,33,38,39,45,54,78,79,81,85
Aksel Nielsen, ingeniør
Efterretning
Modtagegruppe

Litteratur
1) "Vi bringer en særmelding" (Erik Johannesen, 1982) 18,20,21,23,24,25,26,28,33,38,39,45,54,78,79,81,85
Ole Geisler
Administration

Litteratur
1) "Kvinder i modstandskampen" (Kate Fleron, 1945) s. 15
Ole Geisler
Faldskærmsagent

SOE, Frihedsrådets Militærudvalg
Litteratur
1) "Taget af tyskerne" (Svend Arvid Birkeland, 2007) 61, 79, 193
Lille Aksel
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "Modstanden. Hovedtræk af modstandskampen i Roskilde-området 1940-45" (Henning Bjørn Larsen, 1990), Roskilde Amt under besættelsen 1940-45 54
Axel Nielsen
Faldskærmsagent

SOE, Frihedsrådets Militærudvalg
Litteratur
1) "Taget af tyskerne" (Svend Arvid Birkeland, 2007) 61, 79, 193
Ole Geisler
Faldskærmsagent

Litteratur
1) "Min tid" (Vilhelm Leifer, 1987), 99
Ole Geisler
Faldskærmsagent
Sabotage
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Gå til modstand" ((red.) Hans Jørgen Lembourn, 1961) 91
Aksel
Faldskærmsagent
Sabotage
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Gå til modstand" ((red.) Hans Jørgen Lembourn, 1961) 91
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Materiale fra Tove Winding--Lauesen
Ole Geisler
Modtagegruppe
Sabotage
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Sød vin og galde" (Poul Borchsenius, 1967) 121ff
Ole Geisler
Almen illegal aktivitet
Faldskærmsagent
Region II (Midtjylland)
SOE
Litteratur
1) "Danmarks Frihedskamp I-II" (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948) 113, 114, 116, 141-143, 453
Ole Geisler
Faldskærmsagent

SOE
Litteratur
1) "Frode" (Sven Ove Gade, 2004) 211-212.
Ole Geisler, leder
Faldskærmsagent - leder af arbejdet i det jyske område
Militærgruppe - fra 02.1944 i København

SOE
Litteratur
1) "Vildnis og "Grundtvigsplan"" (Jørgen Hæsterup, 1990) 74,94-98
Ole Geisler
Faldskærmsagent
Region VI (København)
Litteratur
1) "Øjenvidnet: Sabotørens hverdag" (Bob Ramsing, 1977) 27,28
Ole Geisler, kaptajn
Almen illegal aktivitet
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
SOE
Litteratur
1) "Men morsomt har det været" (Flemming Juncker, 1988) 111, 112, 114
Ole Christian Tvede Geisler, ingeniør, politiass, soe chef
Organisation - leder af SOE i 44-45
Jernbanesabotage
Modtagegruppe
Region II (Midtjylland)
SOE
Litteratur
1) "Faldskærmsfolk og modstandskampen" (Erik Lottrup, 2008) 56,57,72,60,74,120,122,125,128-130,158,206
2) "Faldskærmsfolk og modstandskampen" (Erik Lottrup, 2008)
Aksel Nielsen, Table Manners, ingeniør, politiass, soe chef
Organisation - leder af SOE i 44-45
Jernbanesabotage
Modtagegruppe
Region II (Midtjylland)
SOE
Litteratur
1) "Faldskærmsfolk og modstandskampen" (Erik Lottrup, 2008) 56,57,72,60,74,120,122,125,128-130,158,206
2) "Faldskærmsfolk og modstandskampen" (Erik Lottrup, 2008)
Axel (i Århus), leder
Faldskærmsagent - leder af arbejdet i det jyske område
Militærgruppe - fra 02.1944 i København

SOE
Litteratur
1) "Vildnis og "Grundtvigsplan"" (Jørgen Hæsterup, 1990) 74,94-98
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Jens Carlo Jensen Nedkastningsmand. Side 5-6,9,11,13-16
Lange Aksel
Faldskærmsagent
Region VI (København)
Litteratur
1) "Øjenvidnet: Sabotørens hverdag" (Bob Ramsing, 1977) 27,28
Ole Geisler
Faldskærmsagent
Modtagegruppe - Medvirkede ved oprettelsen af Hvidstengruppen
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Hvidstengruppen" (Axel Holm, 1945) s. 23 f, 27 ff, 38, 44, 47 f
Axel Nielsen
Faldskærmsagent
Modtagegruppe - Medvirkede ved oprettelsen af Hvidstengruppen
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Hvidstengruppen" (Axel Holm, 1945) s. 23 f, 27 ff, 38, 44, 47 f
Ole Geisler
Faldskærmsagent
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Hvidsten-gruppen som Barner Andersen oplevede den" (Peter Laursen, 1984) s. 7, 14
Ole Geisler

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg, 14913
Ole Geisler

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Ole Geisler
Faldskærmsagent
Region V (Sjælland)
SOE
Litteratur
1) "Borup-holdets bidrag til våbenmodtagelser 1943-1945" (Helmuth Barner, 1993) 13, 15, 17
Lange Axel
Faldskærmsagent
Region V (Sjælland)
SOE
Litteratur
1) "Borup-holdets bidrag til våbenmodtagelser 1943-1945" (Helmuth Barner, 1993) 13, 15, 17
Ole Geisler

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Ole Geisler
Faldskærmsagent

SOE
Litteratur
1) "Bernhard og Kjeld. To kommunister i modstandsbevægelsen." (Mona Jensen & Lulu Anne Hansen, 2006), Samarbejde og sabotage - seks mænd 1940-45 219,220
Ole Geisler, kaptajn, soe-chef
Organisation
Region II (Midtjylland)
SOE
Litteratur
1) "Modstandsarbejdet i Kolding under Anden Verdenskrig" (Aage Trommer, 1979), Kolding i det tyvende århundrede indtil ... 1970 287,290

Udviklet af ditmer a/s