Erik Seidenfaden

Født 24.04.1910
Korrespondent, Redaktør, Redaktionssekretær, Korrespondent for Politikken
Region VI (København), Region V (Sjælland)

Adresser

Schimmelmannsvej 44 (i 1964), Charlottenlund
København
Stockholm


Billedkilde: Asbjørn Fjordside, Gandrup/Stig Sumborg

Notater

1943 til 05.05.1945, rejst til Stockholm var startdato

Organisationstilknytning

Dansk Presse
Frihedsrådets Kontaktudvalg

Modstandsaktivitet

Administration
Almen illegal aktivitet
Almen illegal aktivitet - Kontakt til Frihedsrådet
Andet - - deltog i møde i Frihedsrådet
Efterretning
Illegal presse - leder af den illegale pressetjeneste i Stockholm, 1943 - 1945
Illegal presse - Sørgede for at levere bladet "Informationen",s stof til internationale nyhedskanaler
Illegal presse - Var medstifter af det illegale "Information" s.m. Outze

Litteraturhenvisninger

Efterskrift 1904-1945 (Mogens Fog, 1976), 169,177,195,229.
En kamp for frihed (Arne Sejr, 1995), s. 138, 157, 182, 188, 224
Fire millioner frie ord (Erik Lund, 1970), 20,72,90,114,166,234,261,298-301,305
Gjort gerning (Flemming B. Muus, 1979), 47
Ingen tænder et lys (Flemming B. Muus, 1965), 133, 174, 178ff, 195
Mennesker, Politik og besættelse - 4 biografiske s ((red.) Niels Wium Olesen, 1996), 17
Modstandsbevægelsens kontaktudvalg i Stockholm 1944-45 (Jørgen Grundt Larsen, 1976), 25,95,97,106
Monica Wichfeld (Flemming B. Muus & Varinka Wichfeld Muus, 1954), 170-171
Outze i krig (Erik Lund & Jakob Nielsen, 2008), 193, 246-247, 260, 262, 307, 327, 338
Ranumkonventet (O. F. Drostrup, 1976), 143.

Udskriften er baseret på 10 registreringer

Erik Seidenfaden, korrespondent
Andet - - deltog i møde i Frihedsrådet

Litteratur
1) "Gjort gerning" (Flemming B. Muus, 1979) 47
Erik Seidenfaden, redaktør
Illegal presse - Var medstifter af det illegale "Information" s.m. Outze
Region VI (København)
Litteratur
1) "Ingen tænder et lys" (Flemming B. Muus, 1965) 133, 174, 178ff, 195
Erik Seidenfaden
Illegal presse - leder af den illegale pressetjeneste i Stockholm, 1943 - 1945

Litteratur
1) "Mennesker, Politik og besættelse - 4 biografiske s" ((red.) Niels Wium Olesen, 1996), 17
Erik Seidenfaden, redaktør
Almen illegal aktivitet - Kontakt til Frihedsrådet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Efterskrift 1904-1945" (Mogens Fog, 1976) 169,177,195,229.
Erik Seidenfaden, redaktør
Administration
Region VI (København)
Frihedsrådets Kontaktudvalg
Litteratur
1) "En kamp for frihed" (Arne Sejr, 1995), s. 138, 157, 182, 188, 224
Erik Seidenfaden, redaktionssekretær
Illegal presse - Sørgede for at levere bladet "Informationen",s stof til internationale nyhedskanaler

Litteratur
1) "Fire millioner frie ord" (Erik Lund, 1970) 20,72,90,114,166,234,261,298-301,305
Erik Seidenfaden, redaktør
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Ranumkonventet" (O. F. Drostrup, 1976) 143.
Erik Seidenfaden, redaktør
Administration

Litteratur
1) "Modstandsbevægelsens kontaktudvalg i Stockholm 1944-45" (Jørgen Grundt Larsen, 1976) 25,95,97,106
Erik Seidenfaden
Almen illegal aktivitet
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Monica Wichfeld" (Flemming B. Muus & Varinka Wichfeld Muus, 1954) 170-171
Erik Seidenfaden, korrespondent for politikken
Efterretning

Dansk Presse
Litteratur
1) "Outze i krig" (Erik Lund & Jakob Nielsen, 2008) 193, 246-247, 260, 262, 307, 327, 338

Udviklet af ditmer a/s