Holger Vivike

Dæknavn(e): Fuglehandleren , Sigurd , Kristian Jensen , Generalen
Født 23.08.1910
Død 02.07.1992
Matros, Rejsesekretær, Sømand, Rejsesekretær DKP, rejsesekr. sømand, Medlem af centralkommiteen DKP
Region II (Midtjylland), Region III (Sydjylland), Region IV (Fyn)
Leder i DKP, Leder, Distriktsleder

Adresser

Esbjerg
Fredericia
Kolding
København
Odense


Billedkilde: Holger Vivike: Bagbord om (1982), s. 100.

Notater

Fra 08.1941, Udsendt af DKP for at bistå med illegalt arbejde i Sydjylland og på Fyn
Ingen konkret specificering af tidsperiode.
Var indtil foråret 1944 DKP' s ledende medarbejder i Syd- og Sønderjylland, blev derefter forflyttet til Nordjylland.
DKP distriktsleder for Fyn og sydvestjylland
Fra 1941, Også rejsesekretær for DKP
Eftersøgt af tyskerne
1941 til 1945, Samarbejdede med Petre Petersen
Fra 08.1941, Repræsentant for DKP's landsledelse

Organisationstilknytning

DKP

Modstandsaktivitet

Administration - Leder af DKP i Sønderjylland og på Fyn
Administration - Reorganisering af DKP
Almen illegal aktivitet
Almen illegal aktivitet - Distriksleder
Almen illegal aktivitet - Kommuistisk kontaktmand mellem København og lokale partimedlemmer
Andet - indsamlede penge til modstandsbevægelsen
Andet - Ingen konkret specificering af karakteren af modstandsarbejdet - Fremstår som overordnet leder af DKP,s modstandsarbejde på Fyn og Sydjyllland.
Illegal presse
Likvidering
Militærgruppe
Organisation
Organisation - bl.a. modstandsarbejde i Sydjylland og på Fyn
Organisation - DKP's repræsentant for Sydjylland og Fyn
Organisation - Holger Vivike var leder af det kommunistiske partis sydjysk-fynske distrikt og strejkeorganisator i Esbjerg
Organisation - Kommunist, sendt fra København.
Organisation - Leder af det kommunistiske partiapparat på Fyn og i Sønderjylland
Sabotage

Litteraturhenvisninger

29. august. Glimt fra besættelsestiden m.v. (Helge Tønnesen, 1978), 14
Alhambra skulle brændes (Karl Ivan Skræppenborg Nielsen, 1985), Kolding kæmper, 31, 34
Bagbord om. Erindringer fra et godt liv. (Holger Vivike, 1982), 73-94, 97, 98
Bernhard og Kjeld. To kommunister i modstandsbevægelsen. (Mona Jensen & Lulu Anne Hansen, 2006), Samarbejde og sabotage - seks mænd 1940-45, 210,211,216-219,221-224,232,235,246,247,249
Besættelsestidens første folkestrejke (Aage TRommer, 1966), Historie. Jyske Samlinger. Ny rk. VII,2, Side 224
Bogense, Assens, Fåborg og Kerteminde august 1943 (Hans Kirchhoff, 1971), Fynske årbøger 1971, 141
Budstikken genoplives (Valdemar Petersen, 1985), Kolding kæmper, 54-55
De forvarede - politiske fanger 1941-45 (Leif Larsen, Thomas Clausen, 1994), 83
Det bly, der blev til skrift (Poul Jeppesen, 1985), 13, 40
Det illegale »Frit Danmark« og dets lokaludgave »Sydvestjylland« i Esbjerg og omegn 1942-45 (Anders Malling Aaboer, 2001), 24
En underlig dreng (Lars Bo, 1995), 104
Folkets træ - kampens træ. DKP i Esbjerg 1923 - 1948. (Lars Ulrik Thomsen, 1998), 25, 31,
Forsvundet på dødsmarch. En ung modstandsmands skæbne. (Ann Ammons, 2010), Odensebogen 2010, 76
Fredericia - besættelse og modstand (Sven Lundberg, 1990), 16
Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945 (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005), s. 374
I det lange løb. Bd. 2: En kommunists erindringer fra besættelsestidens Danmark (David Hejgaard, 1981), 101, 131, 134, 160
Kolding arrest ([Jens Martin] Sørensen, 1985), Kolding kæmper, 41
Lars, det er mig (Hans Kirk, 1980), Godtfolk, 65, linje 15
Man havde en angst hele tiden. En families liv 'under jorden' 1944-45 (Karen Kruse, 1993), Odense Bogen 1993, s. 157
Modstandsarbejde i nærbillede (Aage Trommer, 1973), s. 38ff, 44f, 47, 62ff, 73f, 76ff, 98, 122, 124, 212, 376
Modstandsarbejdet i Kolding under Anden Verdenskrig (Aage Trommer, 1979), Kolding i det tyvende århundrede indtil ... 1970, 266,267,271,273,274,286,288,289,293
Modstandsbevægelsen i Sønderjylland (Aage Trommer, 1995), Sønderjysk Månedsskrift, 101
Niels og Alvilda. 100 års historie oplevet nedefra. (Bjørn Meidell, 1982), 103
Når jeg tænker på, hvad vi drømte om og kæmpede for, er det sørgeligt at se på Danmark i dag (Kathrine Læsøe Engberg, 2009), Modstandskvinder, 213, 217, 219, 220
Odense bys historie - Krig og besættelse 1940-45 (Jørgen Hæstrup, 1979), 116,160
Om Martin Christian Hermansen - en almindelig dansk arbejder, der kom til at gøre en forskel (Dorte Bennedbæk, 2010), 25, 33
Omkring "Gendarmen". En kommunist i periferien. (John T. Lauridsen, 1993), Fra Ribe Amt, 26, 46
Opposition, modstand og modstandsbevægelse (Niels Wium Olesen, 2003), Sønderjylland under krig og besættelse 1940-1945, 118
Oprøret i Svendborg august 1943 (Hans Kirchhoff, 1969), Fynske årbøger 1969, 137, 167
Pioneren Poul Christensen og den første modstand i Sydvestjylland (Henrik Lundtofte, 2013), Levende Viden, 2013, 53, 55, 59
Samarbejde eller modstand (Poul Brønfeld, 1994), Vejlebogen 1994, 14
Schweinhund (L. J. H. Zierau, 2000), s. 64
Strejkerne i Middelfart og Nyborg august 1943. En komparation. (Hans Kirchhoff, 1973), Årbog for arbejderbevægelsens historie 1973, 63
Tre Bording-brødre i anden verdenskrig (Hans Thomsen, 2003), 78,95-96,98-104,111,117-118,119,123.
Udleveret til fjenden (Christian Poulsen, 2011), 72,74
Varde 1940-45 (Claus Friisberg, 1992), Varde 1920-1990. Fra købstad til storkommune., 410
Vardes store arbejdsplads og den tyske Værnemagt (Knud Andreasen, 2010), Fra Ribe Amt, 2010, s. 17
Vildnis og "Grundtvigsplan" (Jørgen Hæsterup, 1990), 18-19
Åh, det var så lidt (Frants Gertsen, 1995), 29,38,41,44-46,53

Frihedsmuseets arkiv

Arkivskaber: Anne Dorte Bennedbæk - 07B-13888

Udskriften er baseret på 45 registreringer

Holger Vivike, matros
Almen illegal aktivitet
Region II (Midtjylland)
DKP
Litteratur
1) "Fredericia - besættelse og modstand" (Sven Lundberg, 1990) 16
2) "Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945" (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005) s. 374
Holger Vivike, matros
Administration - Leder af DKP i Sønderjylland og på Fyn
Region III (Sydjylland)
DKP
Litteratur
1) "Modstandsarbejde i nærbillede" (Aage Trommer, 1973) s. 38ff, 44f, 47, 62ff, 73f, 76ff, 98, 122, 124, 212, 376
Holger Vivike, matros
Almen illegal aktivitet
Region IV (Fyn)
Litteratur
1) "Odense bys historie - Krig og besættelse 1940-45" (Jørgen Hæstrup, 1979) 116,160
Holger Viveke
Almen illegal aktivitet
Region IV (Fyn)
DKP
Litteratur
1) "De forvarede - politiske fanger 1941-45" (Leif Larsen, Thomas Clausen, 1994) 83
Holger Viveke, matros, leder i dkp
Andet - Ingen konkret specificering af karakteren af modstandsarbejdet - Fremstår som overordnet leder af DKP,s modstandsarbejde på Fyn og Sydjyllland.
Region IV (Fyn)
DKP
Litteratur
1) "Tre Bording-brødre i anden verdenskrig" (Hans Thomsen, 2003) 78,95-96,98-104,111,117-118,119,123.
Fuglehandleren, matros, leder i dkp
Militærgruppe
Region IV (Fyn)
DKP
Litteratur
1) "Tre Bording-brødre i anden verdenskrig" (Hans Thomsen, 2003) 78,95-96,98-104,111,117-118,119,123.
Sigurd, matros, leder i dkp
Militærgruppe
Region IV (Fyn)
DKP
Litteratur
1) "Tre Bording-brødre i anden verdenskrig" (Hans Thomsen, 2003) 78,95-96,98-104,111,117-118,119,123.
Holger Viveke, leder
Almen illegal aktivitet
Region III (Sydjylland)
DKP
Litteratur
1) "Åh, det var så lidt" (Frants Gertsen, 1995) 29,38,41,44-46,53
Holger Vivike
Andet - indsamlede penge til modstandsbevægelsen

DKP
Litteratur
1) "Vildnis og "Grundtvigsplan"" (Jørgen Hæsterup, 1990) 18-19
Holger Viveke
Almen illegal aktivitet
Region III (Sydjylland)
DKP
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg, ,
Holger Vivike
Illegal presse
Region III (Sydjylland)
DKP
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsen i Sønderjylland" (Aage Trommer, 1995), Sønderjysk Månedsskrift 101
Holger Vivike
Almen illegal aktivitet - Kommuistisk kontaktmand mellem København og lokale partimedlemmer

DKP
Litteratur
1) "Opposition, modstand og modstandsbevægelse" (Niels Wium Olesen, 2003), Sønderjylland under krig og besættelse 1940-1945 118
Holger Vivike
Illegal presse
Region III (Sydjylland)
DKP
Litteratur
1) "Budstikken genoplives" (Valdemar Petersen, 1985), Kolding kæmper 54-55
Holger Viveke, rejsesekretær
Almen illegal aktivitet

DKP
Litteratur
1) "Varde 1940-45" (Claus Friisberg, 1992), Varde 1920-1990. Fra købstad til storkommune. 410
Holger Vivike, matros
Organisation - Holger Vivike var leder af det kommunistiske partis sydjysk-fynske distrikt og strejkeorganisator i Esbjerg
Region III (Sydjylland)
DKP
Litteratur
1) "Besættelsestidens første folkestrejke" (Aage TRommer, 1966), Historie. Jyske Samlinger. Ny rk. VII,2 Side 224
Holger Vivike
Almen illegal aktivitet

DKP
Litteratur
1) "Omkring "Gendarmen". En kommunist i periferien." (John T. Lauridsen, 1993), Fra Ribe Amt, 26 46
Holger Vivike
Almen illegal aktivitet
Region III (Sydjylland)
DKP
Litteratur
1) "Bernhard og Kjeld. To kommunister i modstandsbevægelsen." (Mona Jensen & Lulu Anne Hansen, 2006), Samarbejde og sabotage - seks mænd 1940-45 210,211,216-219,221-224,232,235,246,247,249
Holger Vivike, sømand
Organisation
Illegal presse
Sabotage
Likvidering

DKP
Litteratur
1) "Bagbord om. Erindringer fra et godt liv." (Holger Vivike, 1982) 73-94, 97, 98
Holger Viveke
Almen illegal aktivitet
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Schweinhund" (L. J. H. Zierau, 2000) s. 64
Kristian Jensen
Illegal presse
Region III (Sydjylland)
DKP
Litteratur
1) "Budstikken genoplives" (Valdemar Petersen, 1985), Kolding kæmper 54-55
Holger Vivike, matros, distriktsleder
Organisation
Illegal presse
Region III (Sydjylland)
DKP
Litteratur
1) "Modstandsarbejdet i Kolding under Anden Verdenskrig" (Aage Trommer, 1979), Kolding i det tyvende århundrede indtil ... 1970 266,267,271,273,274,286,288,289,293
Holger Viveke
Almen illegal aktivitet
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Kolding arrest" ([Jens Martin] Sørensen, 1985), Kolding kæmper 41
Holger Vivike
Illegal presse
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Alhambra skulle brændes" (Karl Ivan Skræppenborg Nielsen, 1985), Kolding kæmper 31, 34
Holger Vivike, matros
Almen illegal aktivitet

DKP
Litteratur
1) "Pioneren Poul Christensen og den første modstand i Sydvestjylland" (Henrik Lundtofte, 2013), Levende Viden, 2013 53, 55, 59
Holger Vivike, matros
Almen illegal aktivitet
Region III (Sydjylland)
DKP
Litteratur
1) "Det illegale »Frit Danmark« og dets lokaludgave »Sydvestjylland« i Esbjerg og omegn 1942-45" (Anders Malling Aaboer, 2001) 24
Holger Vivike, matros
Organisation
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "I det lange løb. Bd. 2: En kommunists erindringer fra besættelsestidens Danmark" (David Hejgaard, 1981) 101, 131, 134, 160
Holger Viveke, rejsesekretær dkp
Almen illegal aktivitet
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Samarbejde eller modstand" (Poul Brønfeld, 1994), Vejlebogen 1994 14
Holger Viveke, rejsesekretær
Organisation - bl.a. modstandsarbejde i Sydjylland og på Fyn

DKP
Litteratur
1) "Udleveret til fjenden" (Christian Poulsen, 2011) 72,74
Holger Viveke, rejsesekr. sømand
Illegal presse
Region IV (Fyn)
Litteratur
1) "Det bly, der blev til skrift" (Poul Jeppesen, 1985) 13, 40
Holger Vivike
Almen illegal aktivitet - Distriksleder
Region IV (Fyn)
Litteratur
1) "Strejkerne i Middelfart og Nyborg august 1943. En komparation." (Hans Kirchhoff, 1973), Årbog for arbejderbevægelsens historie 1973 63
Holger Vivike
Organisation
Region IV (Fyn)
Litteratur
1) "Man havde en angst hele tiden. En families liv 'under jorden' 1944-45" (Karen Kruse, 1993), Odense Bogen 1993 s. 157
Holger Viveke
Organisation - Leder af det kommunistiske partiapparat på Fyn og i Sønderjylland
Region IV (Fyn)
Litteratur
1) "Bogense, Assens, Fåborg og Kerteminde august 1943" (Hans Kirchhoff, 1971), Fynske årbøger 1971 141
Holger Vivike, matros
Almen illegal aktivitet
Region IV (Fyn)
Litteratur
1) "Oprøret i Svendborg august 1943" (Hans Kirchhoff, 1969), Fynske årbøger 1969 137, 167
Vivike
Organisation - Kommunist, sendt fra København.
Region IV (Fyn)
Litteratur
1) "Lars, det er mig" (Hans Kirk, 1980), Godtfolk 65, linje 15
Holger Vivike
Administration - Reorganisering af DKP
Region IV (Fyn)
DKP
Litteratur
1) "Forsvundet på dødsmarch. En ung modstandsmands skæbne." (Ann Ammons, 2010), Odensebogen 2010 76
Holger Viveke, matros
Organisation - DKP's repræsentant for Sydjylland og Fyn
Illegal presse
Region III (Sydjylland)
DKP
Litteratur
1) "Folkets træ - kampens træ. DKP i Esbjerg 1923 - 1948." (Lars Ulrik Thomsen, 1998) 25, 31,
Holger Vivike, matros
Organisation
Almen illegal aktivitet
Region III (Sydjylland)
DKP
Litteratur
1) "Niels og Alvilda. 100 års historie oplevet nedefra." (Bjørn Meidell, 1982) 103
Holger Vivike, medlem af centralkommiteen dkp
Organisation
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Vardes store arbejdsplads og den tyske Værnemagt" (Knud Andreasen, 2010), Fra Ribe Amt, 2010 s. 17
Holger Vivike, matros
Organisation
Region III (Sydjylland)
DKP
Litteratur
1) "Om Martin Christian Hermansen - en almindelig dansk arbejder, der kom til at gøre en forskel" (Dorte Bennedbæk, 2010) 25, 33
Generalen, matros
Organisation
Region III (Sydjylland)
DKP
Litteratur
1) "Om Martin Christian Hermansen - en almindelig dansk arbejder, der kom til at gøre en forskel" (Dorte Bennedbæk, 2010) 25, 33
Holger Viveke
Organisation
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "29. august. Glimt fra besættelsestiden m.v." (Helge Tønnesen, 1978) 14
Holger Vivike
Almen illegal aktivitet
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Når jeg tænker på, hvad vi drømte om og kæmpede for, er det sørgeligt at se på Danmark i dag" (Kathrine Læsøe Engberg, 2009), Modstandskvinder 213, 217, 219, 220
Kristian Jensen
Almen illegal aktivitet
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Når jeg tænker på, hvad vi drømte om og kæmpede for, er det sørgeligt at se på Danmark i dag" (Kathrine Læsøe Engberg, 2009), Modstandskvinder 213, 217, 219, 220
Holger Viveke
Organisation
Region IV (Fyn)
Litteratur
1) "En underlig dreng" (Lars Bo, 1995) 104
Fuglehandleren
Organisation
Region IV (Fyn)
Litteratur
1) "En underlig dreng" (Lars Bo, 1995) 104

Udviklet af ditmer a/s