Erik Kragh

Dæknavn(e): Madsens ven
Født 29.05.1901
Død 20.10.1984
Kaptajn
Region VI (København), Region I (Nordjylland)
Kaptajn

Adresser

København

Tilknytning til undergrundshæren

Region I (Nordjylland) , Jyllandsledelsen


Billedkilde: Aarhus Stiftstidende 11/5 1945 s 8/Stig Sumborg

Lokalitet

København

Organisationstilknytning

Den lille generalstab

Modstandsaktivitet

Militærgruppe
Militærgruppe - Forbindelsesofficer omkring Den lille Generalstab
Militærgruppe - tilknyttet Bennike
Organisation
Organisation - Medlem af Jyllandsledelsen, forbindelsesofficer til Den lille Generalstab
Organisation - Stedfortræder for stabschef Erik Møller

Kildehenvisninger

Historisk Samling fra Besættelsestiden - HSB, Diverse, , På arkiv henligger under 50 - Åge Trommer - kasse 21 - kortfattet beretning fra EK
Rigsarkivet, 0990, Lønningslister 5/5-16/5, pk. 229

Litteraturhenvisninger

Besættelsen og Frihedskampen 1940-45 - Hvem Hvad Hvor (Jørgen Hæstrup, Hans Kirchhoff, Henning Poulsen og Hjalmar Petersen (red.), 1993), s. 210
Jyllandsledelsen og Den lille Generalstab (Aage Trommer, 1974), Myte og sandhed i besættelseshistorien, 78
Kære Fætter (Poul Westergaard Jensen, 1990), 57
Modstandsarbejde i nærbillede (Aage Trommer, 1973), s. 278, 387
Vagn Bennike - Jens Toldstrup. To nationale modstandsledere - med og uden systemloyalitet (Palle Roslyng-Jensen, 2008), Sådan valgte de. Syv dobbeltportrætter fra besættelsens tid., 154

Udskriften er baseret på 7 registreringer

Erik Kragh, kaptajn, københavn
Militærgruppe
Region VI (København)
Litteratur
1) "Modstandsarbejde i nærbillede" (Aage Trommer, 1973) s. 278, 387
Arkivhenvisninger
1) Historisk Samling fra Besættelsestiden - HSB, Diverse, , På arkiv henligger under 50 - Åge Trommer - kasse 21 - kortfattet beretning fra EK
Erik Kragh, kaptajn
Organisation - Medlem af Jyllandsledelsen, forbindelsesofficer til Den lille Generalstab
Region I (Nordjylland)
Den lille generalstab, Jyllandsledelsen
Litteratur
1) "Besættelsen og Frihedskampen 1940-45 - Hvem Hvad Hvor" (Jørgen Hæstrup, Hans Kirchhoff, Henning Poulsen og Hjalmar Petersen (red.), 1993) s. 210
Erik Kragh
Militærgruppe - tilknyttet Bennike

Litteratur
1) "Kære Fætter" (Poul Westergaard Jensen, 1990) 57
Madsens ven
Militærgruppe - tilknyttet Bennike

Litteratur
1) "Kære Fætter" (Poul Westergaard Jensen, 1990) 57
Erik Kragh, kaptajn
Militærgruppe

Generalkommandoen
Arkivhenvisninger
1) Rigsarkivet, 0990, Lønningslister 5/5-16/5, pk. 229
Erik Kragh
Organisation
Militærgruppe - Forbindelsesofficer omkring Den lille Generalstab

Den lille generalstab
Litteratur
1) "Vagn Bennike - Jens Toldstrup. To nationale modstandsledere - med og uden systemloyalitet" (Palle Roslyng-Jensen, 2008), Sådan valgte de. Syv dobbeltportrætter fra besættelsens tid. 154
Erik Kragh, kaptajn
Organisation - Stedfortræder for stabschef Erik Møller

Litteratur
1) "Jyllandsledelsen og Den lille Generalstab" (Aage Trommer, 1974), Myte og sandhed i besættelseshistorien 78

Udviklet af ditmer a/s