Ejlif Egon Rickard Søndergaard Krogager

Født 05.02.1910
Død 07.01.1992
Præst, Sognepræst, Pastor, pastor, Præst i Tjæreborg
Region III (Sydjylland)
Feltpræst., Feltpræst

Adresser

Tjæreborg, Esbjerg
Allerup
Sofielund
Sverige
Tjæreborg

Tilknytning til undergrundshæren

Den Danske Brigade
Den Danske Brigade, 5. Bataillon

Biografi

En biografi af Ejlif Egon Rickard Søndergaard Krogager er tilgængelig.
Klik her for at læse den.


Billedkilde: Poul Haahr - Plesner - præst i Darum s 69/Stig Sumborg

Notater

Var tidlig med i modstanden mod besættelsesmagten;arbejdede sammen med Hans Silas Nielsen; måtte flygte til Sverige.
Bistod modstandsbevægelsen som logivært og med flugthjælp.
Arbejdede en tid sammen med medlemmer af Bramming/Tjæreborg gruppen, måtte flygte til Sverige.
Fra 15.03.1944, Mødt ved Brigaden
Fra 19.03.1945, Tilknyttet 5. Bataillon som feltpræst
Fra 1943, Flygtet til Sverige, medlem af Den Danske Brigade
1940 til 1944, Flygtede til Sverige i begyndelsen af 1945

Organisationstilknytning

Frit Danmark

Modstandsaktivitet

Almen illegal aktivitet
Almen illegal aktivitet (flygtet)
Andet - Den Danske Brigade -feltpræst Sofielund forlægningen fra mar 44
Flugthjælp
Flugthjælp (hjælper)
Flugthjælp (situationsbetinget)
Logivært
Logivært (situationsbetinget)
Militærgruppe
Sabotage
Sabotage (flygtet) - Gået under jorden, flygtet til Sverige

Kildehenvisninger

Rigsarkivet, 0201-089, Stamoplysninger, Pakke G-43

Litteraturhenvisninger

3. Bataillon (P. Bosse, 1945), Den danske Brigade, s. 107
Af en illegals erindringer (Poul Christensen, 1976), 82
Besættelsen i Bramming Kommune (Olaf Bak m.fl., 1995), 29
Brigaden (Knud J. V. Jespersen, 1993), 182,183,184,185
Det illegale »Frit Danmark« og dets lokaludgave »Sydvestjylland« i Esbjerg og omegn 1942-45 (Anders Malling Aaboer, 2001), 29
Esbjerg under den Anden Verdenskrig 1939-45 (Sven Henningsen, 1955), 206, 207
Esbjerg-Neuengamme og retur (Hartvig H. Rambusch, 1990), 18,25
Fra Darum Sogn 1920-2010 (Olav Boesen, 2012), 259
Hvorfor gjorde I det? Del II (Jørgen Kieler, 2001), 31, 47, 53, 55, 58
Kæft trit og retning - en sabotørs erindringer (Jørgen Røjel, 1973), 109.
Modstand. Den skærpede kamp 1943-1944 (Niels-Birger Danielsen, 2019), 73
Modstandsarbejde i nærbillede (Aage Trommer, 1973), s. 62
Plesner - præst i Darum (Poul Haahr, 2008), Lokal-Årbogen : Udg. af Lokalhistorisk Forening for Bramming-Egnen, 2008, 65+68-69
På fløjen (Hans Mørup, 2000), 325
Thue og hans tid (Dorthe Petersen, 1992), 44-46,108,109,120,124
Vardes store arbejdsplads og den tyske Værnemagt (Knud Andreasen, 2010), Fra Ribe Amt, 2010, s. 22
Åh, det var så lidt (Frants Gertsen, 1995), 65,66

Udskriften er baseret på 21 registreringer

E. Krogager, præst
Flugthjælp (Hjælper)
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Modstandsarbejde i nærbillede" (Aage Trommer, 1973) s. 62
Eilif Krogager, præst, feltpræst.
Militærgruppe

Den Danske Brigade
Litteratur
1) "Kæft trit og retning - en sabotørs erindringer" (Jørgen Røjel, 1973) 109.
Eilif Krogager, sognepræst
Almen illegal aktivitet
Logivært
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Thue og hans tid" (Dorthe Petersen, 1992) 44-46,108,109,120,124
Eilif Krogager, sognepræst
Logivært
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Af en illegals erindringer" (Poul Christensen, 1976) 82
Ejlif Krogager, pastor
Logivært
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "På fløjen" (Hans Mørup, 2000) 325
Krogager, pastor
Logivært
Flugthjælp
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Esbjerg under den Anden Verdenskrig 1939-45" (Sven Henningsen, 1955) 206, 207
Eilif Krogager, pastor
Almen illegal aktivitet
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Åh, det var så lidt" (Frants Gertsen, 1995) 65,66
Eilif Kroager, præst
Andet - Den Danske Brigade -feltpræst Sofielund forlægningen fra mar 44

Litteratur
1) "Brigaden" (Knud J. V. Jespersen, 1993) 182,183,184,185
Krogager, feltpræst
Militærgruppe

Den Danske Brigade
Litteratur
1) "3. Bataillon" (P. Bosse, 1945), Den danske Brigade s. 107
Ejlif Egon Rickard Søndergaard Krogager, pastor
Militærgruppe

Den Danske Brigade
Arkivhenvisninger
1) Rigsarkivet, 0201-089, Stamoplysninger, Pakke G-43
Eilif Egon Richard Søndergaard Krogager, pastor, feltpræst
Militærgruppe

Den Danske Brigade, 5. Bataillon
Arkivhenvisninger
1) Rigsarkivet, 0201-089, Stamoplysninger, Pakke G-43
Eilif Egon Richard Søndergaard Krogager

Arkivhenvisninger
1) Rigsarkivet, 0201-089, Stamoplysninger, Pakke G-43
Eilif Krogager, pastor
Almen illegal aktivitet
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Besættelsen i Bramming Kommune" (Olaf Bak m.fl., 1995) 29
Ejlif Krogager, sognepræst
Almen illegal aktivitet
Flugthjælp
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Esbjerg-Neuengamme og retur" (Hartvig H. Rambusch, 1990) 18,25
Krogager, pastor
Logivært
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Det illegale »Frit Danmark« og dets lokaludgave »Sydvestjylland« i Esbjerg og omegn 1942-45" (Anders Malling Aaboer, 2001) 29
Ejlif Krogager, sognepræst
Sabotage
Sabotage (Flygtet) - Gået under jorden, flygtet til Sverige
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Fra Darum Sogn 1920-2010" (Olav Boesen, 2012) 259
Eilif Krogager, præst
Logivært (Situationsbetinget)
Flugthjælp (Situationsbetinget)
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Vardes store arbejdsplads og den tyske Værnemagt" (Knud Andreasen, 2010), Fra Ribe Amt, 2010 s. 22
Eilif Krogager, præst i tjæreborg
Sabotage
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Plesner - præst i Darum" (Poul Haahr, 2008), Lokal-Årbogen : Udg. af Lokalhistorisk Forening for Bramming-Egnen, 2008 65+68-69
Krogager, pastor
Almen illegal aktivitet
Region III (Sydjylland)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Hvorfor gjorde I det? Del II" (Jørgen Kieler, 2001) 31, 47, 53, 55, 58
Krogager, pastor
Almen illegal aktivitet (Flygtet)

Frit Danmark
Litteratur
1) "Hvorfor gjorde I det? Del II" (Jørgen Kieler, 2001) 31, 47, 53, 55, 58
Eilif Krogager, sognepræst
Almen illegal aktivitet
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Modstand. Den skærpede kamp 1943-1944" (Niels-Birger Danielsen, 2019) 73

Udviklet af ditmer a/s