Jens Severin Kruuse

Født 06.04.1908
Død 12.05.1978
Højskolelærer, Docent, dr. phil, Højskolelærer, dr. phil., dr. phil, Dr. phil., Lærer, Højskolelærer, forfatter
Region III (Sydjylland), Region II (Midtjylland)
leder, Regionsledelsen III

Adresser

Højskolen, Askov
Askov
Sønderborg
Aarhus

Tilknytning til undergrundshæren

Region III (Sydjylland) , Regionsledelsen (Region 3)


Billedkilde: Als og Sundeved 2005 s246/Stig Sumborg

Notater

Var leder af sabotagegruppe i Askov bestående hovedsagelig af højskoleelever.
Modstandsbevægelsens øverste repræsentant i Åbenrå ved befrielsen. Modtog de engelske tropper i byen 5.5.45
Til 03.1945, Indgik derefter i staben ved regionen for Syd - og Sønderjylland region III.
Til 05.05.1945, Højskolelærer Jens Kruuse var medlem af Region 3`s ledelse.

Organisationstilknytning

Askov-gruppen

Modstandsaktivitet

Administration
Administration - Medlem af Regionsledelsen
Almen illegal aktivitet (hjælper) - Hjalp forf. på mange måder, var muligvis også aktiv i anden illegal sammenhæng
Illegal presse
Jernbanesabotage
Militærgruppe - I en periode stabschef i regionen.
Organisation
Organisation - medlem af regionledelsen reg. 3
Organisation - Medlem af regionsledelsen, stabschef foråret 1945
Organisation - Regionsledelse

Kildehenvisninger

Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen,

Litteraturhenvisninger

Alle mine kæpheste (Jørgen Bøgh, 1991), 107,108
Als og Sundeved 1940-45 (Henrik Skov Kristensen & Inge Adriansen, 2005), 246
Besættelsen og Frihedskampen 1940-45 - Hvem Hvad Hvor (Jørgen Hæstrup, Hans Kirchhoff, Henning Poulsen og Hjalmar Petersen (red.), 1993), s. 211
Danmarks Frihedskamp I-II (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948), 68
Den sidste krigsvinter (Søren Vestergaard, 1986), FV-Bladet, nr. 105, 35, 39, 45, 47, 49, 51
Det kæmpende Sønderjylland (Johannes Rosendahl, 1947), 25 Aar under Dannebrog, 112
Et livseventyr i lyset (Poul Engberg, 2005), 55
Holsted Kommune. Besættelsestiden. (, 1985), S. 46
Jeg ville i krig med tyskerne (Erling Læbel Madsen, 2003), Det gamle Løjt, 23, 104
Mellem jyske modstandsfolk 1941-1945 (Nies Åge Nielsen, 1980), 30A*, 33, 96f
Modstandsarbejde i nærbillede (Aage Trommer, 1973), s. 223, 226, 231, 271, 350, 366f
Modstandsbevægelsen i Åbenrå og omegn (Aage Trommer, 1965), Sønderjyske Årbøger, 168, 175 - 177
Poesi og livshistorie (Poul Engberg, 2000), 78, 79
Åbenrå Bys Historie, bd. III (Johan Hvidtfeldt, 1974), 250

Udskriften er baseret på 14 registreringer

Jens Kruuse, højskolelærer
Illegal presse
Militærgruppe - I en periode stabschef i regionen.
Region III (Sydjylland)
Regionsledelsen (Region 3)
Litteratur
1) "Modstandsarbejde i nærbillede" (Aage Trommer, 1973) s. 223, 226, 231, 271, 350, 366f
Jens Kruuse, højskolelærer
Organisation - Medlem af regionsledelsen, stabschef foråret 1945
Region III (Sydjylland)
Regionsledelsen (Region 3)
Litteratur
1) "Besættelsen og Frihedskampen 1940-45 - Hvem Hvad Hvor" (Jørgen Hæstrup, Hans Kirchhoff, Henning Poulsen og Hjalmar Petersen (red.), 1993) s. 211
Jens Kruuse, docent, dr. phil
Almen illegal aktivitet (Hjælper) - Hjalp forf. på mange måder, var muligvis også aktiv i anden illegal sammenhæng
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Mellem jyske modstandsfolk 1941-1945" (Nies Åge Nielsen, 1980) 30A*, 33, 96f
Jens Kruuse, højskolelærer, dr. phil., leder
Jernbanesabotage
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Danmarks Frihedskamp I-II" (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948) 68
Jens Kruuse, højskolelærer, dr. phil.
Organisation - medlem af regionledelsen reg. 3
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Als og Sundeved 1940-45" (Henrik Skov Kristensen & Inge Adriansen, 2005), 246
Jens Kruuse, højskolelærer
Organisation - Regionsledelse
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsen i Åbenrå og omegn" (Aage Trommer, 1965), Sønderjyske Årbøger 168, 175 - 177
Jens Kruuse, dr. phil
Administration
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Det kæmpende Sønderjylland" (Johannes Rosendahl, 1947), 25 Aar under Dannebrog 112
Jens Kruuse, dr. phil.
Organisation
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Åbenrå Bys Historie, bd. III" (Johan Hvidtfeldt, 1974) 250
Jens Kruuse, højskolelærer
Jernbanesabotage
Region III (Sydjylland)
Askov-gruppen
Litteratur
1) "Den sidste krigsvinter" (Søren Vestergaard, 1986), FV-Bladet, nr. 105 35, 39, 45, 47, 49, 51
Jens Kruuse, lærer
Illegal presse
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Poesi og livshistorie" (Poul Engberg, 2000) 78, 79
2) "Et livseventyr i lyset" (Poul Engberg, 2005) 55
Jens Kruuse, højskolelærer
Illegal presse
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Alle mine kæpheste" (Jørgen Bøgh, 1991) 107,108
Jens Kruuse, højskolelærer, forfatter
Administration - Medlem af Regionsledelsen
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Jeg ville i krig med tyskerne" (Erling Læbel Madsen, 2003), Det gamle Løjt, 23 104
Jens Kruuse, højskolelærer, regionsledelsen iii
Organisation
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Holsted Kommune. Besættelsestiden." (, 1985) S. 46
Jens Severin Kruuse

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen,

Udviklet af ditmer a/s