Niels Munk Plum

Dæknavn(e): Tage Brun, Tage Bruun
Født 29.03.1911
Død 07.07.1986
Ingeniør, Civilingeniør, Civ. Ingeniør
Region III (Sydjylland), Region II (Midtjylland), Region VI (København)
Leder

Adresser

København
Aarhus

Tilknytning til undergrundshæren

Region II (Midtjylland) , Jyllandsledelsen


Billedkilde: Frihedsmuseet 42P0000047

Notater

Fra 1945, Ringen

Organisationstilknytning

Ringen

Modstandsaktivitet

Administration - var med i Jyllandsledelsen som repræsentant for Ringen
Administration (tilknyttet efter befrielsen) - Sekretariatsleder efter befrielsen
Almen illegal aktivitet
Almen illegal aktivitet - Blandt 20 danske frihedskæmpere i delegation til Norge
Industrisabotage - Ringens repræsentant i Jyllandsledelsen
Militærgruppe - Jyllandsledelsen
Organisation
Organisation - Med i Jyllandsledelsen
Organisation - Medlem af Jyllandsledelsen for Ringen i april-maj 1945
Organisation - Ringens repr. i Jyllandsledelsen

Litteraturhenvisninger

Besættelsen og Frihedskampen 1940-45 - Hvem Hvad Hvor (Jørgen Hæstrup, Hans Kirchhoff, Henning Poulsen og Hjalmar Petersen (red.), 1993), s. 210
De fem år set fra Århus (Henrik Fode, 2005), Århus besat, 74
De væbnede styrker (Frode Jakobsen , 1947), Danmark under besættelsen, bd. 2, 742
Den jydske Modstandsbevægelse (Jørgen Drachmann, 1945), Da Danmark kaldte - Bogen om Modstandsbevægelsen skrevet af Aktivister, 202
Efterskrift 1904-1945 (Mogens Fog, 1976), 279.
I Danmarks Frihedsråd, bind 2 (Frode Jakobsen, 1975), 131
Mellem jyske modstandsfolk 1941-1945 (Nies Åge Nielsen, 1980), 118A*, 124, 127, 130, 132
Min egen kurs - erindringer 1912-1946 (Elias Bredsdorff, 1983), 236, 238
Modstandsarbejde i nærbillede (Aage Trommer, 1973), s. 221
Modstandsbevægelsens udvikling i Midtjylland med særligt henblik på opbygningen af Region II (Ole Bang, 1969), 96
Modstandsorganisationen Ringen 1941-45 (Steen M. Andersen, 1984), 69,119
Pressen om Holger Danske (, 1947), 38,44-46
Ranumkonventet (O. F. Drostrup, 1976), 86,138.
Ringen (Arthur Hansen, 1946), Frit Danmarks Hvidbog. Bd. 2., s. 293

Frihedsmuseets arkiv

: - 07B-11413
Arkivskaber: Niels Munk Plum - 40J-21330

Udskriften er baseret på 18 registreringer

Niels Munk Plum, ingeniør
Industrisabotage - Ringens repræsentant i Jyllandsledelsen
Region III (Sydjylland)
Ringen
Litteratur
1) "Modstandsarbejde i nærbillede" (Aage Trommer, 1973) s. 221
Niels Plum
Organisation - Medlem af Jyllandsledelsen for Ringen i april-maj 1945
Region II (Midtjylland)
Ringen, Jyllandsledelsen
Litteratur
1) "Besættelsen og Frihedskampen 1940-45 - Hvem Hvad Hvor" (Jørgen Hæstrup, Hans Kirchhoff, Henning Poulsen og Hjalmar Petersen (red.), 1993) s. 210
Niels Munk Plum, ingeniør, leder
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "I Danmarks Frihedsråd, bind 2" (Frode Jakobsen, 1975) 131
Niels Munk Plum, ingeniør
Administration - var med i Jyllandsledelsen som repræsentant for Ringen
Administration (Tilknyttet efter befrielsen) - Sekretariatsleder efter befrielsen

Ringen, Jyllandsledelsen
Litteratur
1) "Modstandsorganisationen Ringen 1941-45" (Steen M. Andersen, 1984) 69,119
Niels Munk Plum, civilingeniør
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Efterskrift 1904-1945" (Mogens Fog, 1976) 279.
Niels Munk Plum, civilingeniør
Almen illegal aktivitet
Region II (Midtjylland)
Ringen
Litteratur
1) "Mellem jyske modstandsfolk 1941-1945" (Nies Åge Nielsen, 1980) 118A*, 124, 127, 130, 132
Tage Brun, civilingeniør
Almen illegal aktivitet
Region II (Midtjylland)
Ringen
Litteratur
1) "Mellem jyske modstandsfolk 1941-1945" (Nies Åge Nielsen, 1980) 118A*, 124, 127, 130, 132
Niels M. Plum, civilingeniør, leder
Organisation - Med i Jyllandsledelsen

Litteratur
1) "Ranumkonventet" (O. F. Drostrup, 1976) 86,138.
Niels Munk Plum

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Niels Munk Plum, civilingeniør
Almen illegal aktivitet

Ringen
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Niels Munk Plum
Organisation
Region II (Midtjylland)
Ringen
Litteratur
1) "De fem år set fra Århus" (Henrik Fode, 2005), Århus besat 74
Tage Bruun
Organisation
Region II (Midtjylland)
Ringen
Litteratur
1) "De fem år set fra Århus" (Henrik Fode, 2005), Århus besat 74
Niels Munk Plum, ingeniør
Organisation
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsens udvikling i Midtjylland med særligt henblik på opbygningen af Region II " (Ole Bang, 1969) 96
Plum, civilingeniør
Organisation
Region II (Midtjylland)
Ringen
Litteratur
1) "Den jydske Modstandsbevægelse" (Jørgen Drachmann, 1945), Da Danmark kaldte - Bogen om Modstandsbevægelsen skrevet af Aktivister 202
Niels Munk Plum, civ. ingeniør
Militærgruppe - Jyllandsledelsen

Ringen
Litteratur
1) "Pressen om Holger Danske" (, 1947) 38,44-46
Niels Plum, ingeniør
Organisation
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "De væbnede styrker" (Frode Jakobsen , 1947), Danmark under besættelsen, bd. 2 742
Niels Munk Plum, civilingeniør
Almen illegal aktivitet - Blandt 20 danske frihedskæmpere i delegation til Norge
Region VI (København)
Litteratur
1) "Min egen kurs - erindringer 1912-1946" (Elias Bredsdorff, 1983) 236, 238
Niels M. Plum, civilingeniør
Organisation - Ringens repr. i Jyllandsledelsen

Litteratur
1) "Ringen" (Arthur Hansen, 1946), Frit Danmarks Hvidbog. Bd. 2. s. 293

Udviklet af ditmer a/s