Helge Bennike

Født 11.01.1886
Død 08.02.1964
Oberst, Hæren, oberst, garnisonskommandant
Region V (Sjælland)
Oberst

Adresser

Erichsensvej 4, Gentofte
Roskilde Kaserne, Roskilde
Sagåstigen 12, c/o Höst, Äbleviken
Roskilde

Tilknytning til undergrundshæren

Den Danske Brigade


Billedkilde: Frihedsmuseet 42B0000033

Notater

Fra 09.04.1940, Havde kommandoen over 4. regiment i Roskilde, som han førte til Sverige - returnerede i sommeren 1940
Fra 09.1943, Flygtet til Sverige 17 sep 43 - indtrådt Brigaden
Tjeneste ved det svenske Hjemmeværn
Chef for Brigadens Grænsekommando

Lokalitet

Roskilde

Modstandsaktivitet

Almen illegal aktivitet
Andet - Den Danske Brigade - Brigadestaben
Andet - Organisation af tyveri og hemmelige depoter med dansk militærudstyr
Andet - Organiserede våben fra hærens depoter inden de blev udleveret til tyskerne i december 1943
Andet - Tager sit regiment fra Roskilde til Sverige via Helsingør 9/4 40. Smugler ultimo 42 våben mv. til 600 md. ud af Roskilde Kas. til hemmelige depoter. Flygter til Sverige efterår 43.
Andet (flygtet)
Militærgruppe
Militærgruppe - Chef for 4. regiment i Roskilde
Militærgruppe - Forlod Danmark efter 29. august 1943, blev her koblet til etableringen af brigaden

Kildehenvisninger

Rigsarkivet, 0201-089, Kartotek over Brigaden., G-101A
Rigsarkivet, 0201-089, Stamoplysninger, G-6

Litteraturhenvisninger

4. Bataillon (A. H. Klokhøj, 1945), Den danske Brigade, s. 135
Brigaden (Knud J. V. Jespersen, 1993), 11,49,50,51,52,77,78,156,162,226,228,229,230,251
Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945 (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005), s. 27f
Hjemmehæren (Anders Bjørnvad, 1988), 11-14, 32-34, 102, 149, 151, 243, 327
Krogsnæb-affæren (Alan Hjorth Rasmussen, 1998), Romu, s. 105-106.s.108-110.s.112-114.s.120.s.123-124.s.129
Modstanden. Hovedtræk af modstandskampen i Roskilde-området 1940-45 (Henning Bjørn Larsen, 1990), Roskilde Amt under besættelsen 1940-45, 7,9,11,15,16,30,95
Modstandsarbejde i Rye-Sonnerup (Leo Jensen, 1990), Arkivaren fortæller historie, 1, 1990., 47
Roskilde bys historie 1850-1970 (Per Karlsson, Jørgen Vogelius & Eva Tønnesen, 1998), 288
Øernes Hjælpetjeneste - et søstykke fra besættelsesårene (Henrik Dethlefsen, 1988), Maritim Kontakt, 12, 1988, 186

Udskriften er baseret på 11 registreringer

Helge Bennike, oberst, roskilde
Militærgruppe - Forlod Danmark efter 29. august 1943, blev her koblet til etableringen af brigaden
Andet - Organiserede våben fra hærens depoter inden de blev udleveret til tyskerne i december 1943
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945" (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005) s. 27f
Helge Bennike, oberst
Andet - Tager sit regiment fra Roskilde til Sverige via Helsingør 9/4 40. Smugler ultimo 42 våben mv. til 600 md. ud af Roskilde Kas. til hemmelige depoter. Flygter til Sverige efterår 43.
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Hjemmehæren" (Anders Bjørnvad, 1988) 11-14, 32-34, 102, 149, 151, 243, 327
Helge Bennike, oberst
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "Modstanden. Hovedtræk af modstandskampen i Roskilde-området 1940-45" (Henning Bjørn Larsen, 1990), Roskilde Amt under besættelsen 1940-45 7,9,11,15,16,30,95
Helge Bennike, hæren, oberst
Andet - Den Danske Brigade - Brigadestaben

Litteratur
1) "Brigaden" (Knud J. V. Jespersen, 1993) 11,49,50,51,52,77,78,156,162,226,228,229,230,251
Helge Bennike, oberst
Militærgruppe

Den Danske Brigade
Arkivhenvisninger
1) Rigsarkivet, 0201-089, Kartotek over Brigaden., G-101A
2) Rigsarkivet, 0201-089, Stamoplysninger, G-6
Helge Bennike

Arkivhenvisninger
1) Rigsarkivet, 0201-089, Stamoplysninger, G-6
Helge Bennike, oberst
Militærgruppe

Den Danske Brigade
Litteratur
1) "4. Bataillon" (A. H. Klokhøj, 1945), Den danske Brigade s. 135
Bennike, oberst, garnisonskommandant
Almen illegal aktivitet
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Roskilde bys historie 1850-1970" (Per Karlsson, Jørgen Vogelius & Eva Tønnesen, 1998) 288
Helge Bennike, oberst
Andet - Organisation af tyveri og hemmelige depoter med dansk militærudstyr
Andet (Flygtet)
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Krogsnæb-affæren" (Alan Hjorth Rasmussen, 1998), Romu s. 105-106.s.108-110.s.112-114.s.120.s.123-124.s.129
Bennike, oberst
Militærgruppe - Chef for 4. regiment i Roskilde
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Modstandsarbejde i Rye-Sonnerup" (Leo Jensen, 1990), Arkivaren fortæller historie, 1, 1990. 47
Helge Bennike, oberst
Almen illegal aktivitet
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Øernes Hjælpetjeneste - et søstykke fra besættelsesårene" (Henrik Dethlefsen, 1988), Maritim Kontakt, 12, 1988 186

Udviklet af ditmer a/s