Theodor Christensen

Født 06.04.1914
Død 02.09.1967
Filminstruktør, Filmmand, Fotograf
Region VI (København)

Adresser

Vestre Fængsel, København
København


Organisationstilknytning

SOE

Modstandsaktivitet

Almen illegal aktivitet - bl.a. illegal film
Andet - Organiserede illegal filmgrupper der bl.a. optog en række BOPA-ationer
Andet - Producerede illegal propagandafilm for Ole Lippmann
Andet - Var ikke aktiv modstandsmand, men samarbejdede med modstandsbevægelsen om at filmatisere sabotage og tyske aktiviteter, som blev videregivet til London.
Andet (fængslet) - Samarbejdede med modstandsbevægelsen om at filmatisere bl.a. sabotage og tysk virke. Sidstnævnte blev videregivet til London.
Illegal presse
Illegal presse - Duplikering, redigering, distribuering

Litteraturhenvisninger

En kriger - portræt af Ole Lippmann (Niels Barfoed, 2005), s. 154, 215
Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945 (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005), s. 65f
Klip fra en filmmands liv (Ingolf Boisen, 1977), 154-195, 198, 201, 204, 205, 208, 210, 212, 215- 220
Klip fra en filmmands liv (Ingolf Boisen, 1977), 154-195, 198, 210, 204, 205, 208, 210, 212, 215-220
Pressen om Holger Danske (, 1947), 66
På slagne afveje (H. P. Rohde, 1995), 177
Sundby under besættelsen (*, 1995), 41

Udskriften er baseret på 7 registreringer

Theodor Christensen, filminstruktør
Andet - Organiserede illegal filmgrupper der bl.a. optog en række BOPA-ationer
Region VI (København)
SOE
Litteratur
1) "Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945" (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005) s. 65f
Theodor Christensen, filminstruktør
Andet - Producerede illegal propagandafilm for Ole Lippmann
Region VI (København)
Litteratur
1) "En kriger - portræt af Ole Lippmann" (Niels Barfoed, 2005) s. 154, 215
Theodor Christensen, filmmand
Andet - Var ikke aktiv modstandsmand, men samarbejdede med modstandsbevægelsen om at filmatisere sabotage og tyske aktiviteter, som blev videregivet til London.
Region VI (København)
Litteratur
1) "Klip fra en filmmands liv" (Ingolf Boisen, 1977) 154-195, 198, 210, 204, 205, 208, 210, 212, 215-220
Theodor Christensen, filmmand
Andet (Fængslet) - Samarbejdede med modstandsbevægelsen om at filmatisere bl.a. sabotage og tysk virke. Sidstnævnte blev videregivet til London.
Region VI (København)
Litteratur
1) "Klip fra en filmmands liv" (Ingolf Boisen, 1977) 154-195, 198, 201, 204, 205, 208, 210, 212, 215- 220
Theodor Christensen, filminstruktør
Illegal presse - Duplikering, redigering, distribuering

Litteratur
1) "På slagne afveje" (H. P. Rohde, 1995) 177
Theodor Christensen
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "Sundby under besættelsen" (*, 1995) 41
Theodor Christensen, fotograf
Almen illegal aktivitet - bl.a. illegal film
Region VI (København)
Litteratur
1) "Pressen om Holger Danske" (, 1947) 66

Udviklet af ditmer a/s