Thorkild Holst

Egentligt navn(e): Thorkild Henry Peter Holst
Dæknavn(e): Marie, Den lange , Marie
Født 29.09.1908
Død 04.02.2005
Typograf, Partisekretær, Redaktør, Partisekretær (DKP), Redaktør af Arbejderbladet, Tegner, typograf, reddaktør, typograf - tegner, Sekretær i Kommunistpartiet, Redaktør Arbejderbladet, Partisekretær i DKP
Region VI (København), Region V (Sjælland)
Gruppeføre, Partisekretær. Medl. af centralkommiteen DKP

Adresser

København

Biografi

En biografi af Thorkild Holst er tilgængelig.
Klik her for at læse den.


Billedkilde: Frihedsmuseet/Bent Mann 42H0000238

Organisationstilknytning

BOPA
DKP
Frihedsrådet

Modstandsaktivitet

Administration
Almen illegal aktivitet
Almen illegal aktivitet (hjælper)
Illegal presse
Industrisabotage
Organisation
Sabotage
Sabotage (hjælper)

Litteraturhenvisninger

65 år med Marx for socialisme og fred. (Alfred Jensen, 1983), s.17
Aksel Larsen (Kurt Jacobsen, 2010), 1. udgave, 274
Bagbord om. Erindringer fra et godt liv. (Holger Vivike, 1982), 77
BOPA (bidrag til Frit Danmarks Hvidbog) (Børge Brandt, 1946), Frit Danmarks Hvidbog, bd. 2., s. 328
Børge Thing - min far sabotøren (Morten Thing, 1996), Mennesker, politik og besættelse, 66
Danmark besat - krig og hverdag 1940-45 (Claus Bundgård Christensen m.fl., 2009), 274
De forvarede - politiske fanger 1941-45 (Leif Larsen, Thomas Clausen, 1994), 73, 322
Den illegale kommunistiske presse (Børge Houmann, 1946), Frit Danmarks Hvidbog, bd. 2., 298
En studie i rødt, hvidt og blåt (Tage Revsgaard Andersen, 1981), s.28. s.155. s.158-159. s.164. s.175-177. s.180-182. s.189
Et studie i rødt-hvidt og blåt. Et kig ind i frihedskampens kulisser. (Duplikeret) (Tage Revsgård Andersen, 1972), 21, 37, 47
Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945 (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005), s. 158
Gestapoafhøringerne af Aksel Larsen (, 1977), 26-48
Gestapoafhøringerne af Aksel Larsen (, 1977), 29 - 46
Hjemmehæren (Anders Bjørnvad, 1988), 64
I det lange løb. Bd. 2: En kommunists erindringer fra besættelsestidens Danmark (David Hejgaard, 1981), 126, 130, 139, 161, 273
Kampen er endnu ikke slut. Mogens Fogs dagbog april 1945. (Michael Kjeldsen, 1999), Historie, 1999., 251
Kommunist under besættelsen (Børge Houmann, 1990), 74,117,148,151,186,214,222,247,261
Legal. Illegal. Legal. Træk af den kommunitiske presses historie, (, 1980), 14, 20
Medløbere og modløbere (Jørgen Grønvald Laustsen, 2010), 26,66,88,113,152
Mellem jyske modstandsfolk 1941-1945 (Nies Åge Nielsen, 1980), 124
Mennesker, Politik og besættelse - 4 biografiske s ((red.) Niels Wium Olesen, 1996), 66
Modstand - Frihedskampens rødder - 1933-1942 (Niels-Birger Danielsen, 2015), 276, 428
Modstand 1944-1945. Dramaets sidste akt. (Niels-Birger Danielsen, 2021), 452
Modstand. Samarbejdets fald 1942-43 (Niels-Birger Danielsen, 2018), 117, 121
Modstandsbevægelsen på Vesterbro under 2. Verdenskrig (Erik Jensen, 2015), DEmos Nyhedsbrev, 2015, 9
Mogens Fog. Fra modstandshelt til landsforræder. (Morten Møller, 2009), 84
Nordens lænkehunde, bd. 2 (Jørgen Kieler, 1993), 207
Om det illegale Land og Folk (1941-1945) (Niels Gyrsting, 1994), Arbejderhistorie, 43, 1994., 94
Sabotage - da danskerne gik til aktiv modstand mod den tyske besættelse (Andreas Skov, 2003), 21
Sabotage (bidrag til København 1888-1945) (Børge Thing, 1948), København 1888-1945, 534
Sabotage (Børge Brandt & Kaj Christiansen, 1945), 20
Sabotage (Børge Outze, 1946), Danmark under besættelsen. Bd. 3., 142
Sabotageorganisationen BOPA 1942-1945 (Esben Kjeldbæk, 1997), 24f., 25n, 82, 213
Sabotager 1940-1945 (Erik Johannesen, 1985), 73
Som jeg husker det (Aage la Cour, 1998), 112
Som vi var (Karl Christensen, 1989), 22
Sundby under besættelsen (*, 1995), 32
The Giant-Killers. The Danish Resistance Movement 1940/5 (John Oram Thomas, 1975), 170
Typer og tryk ((red.) Torben Bjerg Clausen, 1985), 155 - 164 - 232
Typer og tryk ((red.) Torben Bjerg Clausen, 1985), 188 -189
Typer og tryk ((red.) Torben Bjerg Clausen, 1985), 84

Frihedsmuseets arkiv

Arkivskaber: Thorkild Holst - 08A-14363

Udskriften er baseret på 45 registreringer

Thorkild Holst, typograf
Organisation
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Gads Leksikon Hvem var hvem 1940-1945" (Hans Kirchhoff m.fl. (red.), 2005) s. 158
Thorkild Holst, partisekretær
Organisation
Region V (Sjælland)
DKP
Litteratur
1) "Hjemmehæren" (Anders Bjørnvad, 1988) 64
Thorkild Holst
Sabotage (Hjælper)
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Sabotageorganisationen BOPA 1942-1945" (Esben Kjeldbæk, 1997) 24f., 25n, 82, 213
Thorkild Holst, redaktør
Sabotage
Region VI (København)
BOPA
Litteratur
1) "Sabotager 1940-1945" (Erik Johannesen, 1985) 73
Thorkild Holst, partisekretær (dkp)
Organisation
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "De forvarede - politiske fanger 1941-45" (Leif Larsen, Thomas Clausen, 1994) 73, 322
Thorkild Holst
Sabotage
Region VI (København)
DKP, BOPA
Litteratur
1) "Mennesker, Politik og besættelse - 4 biografiske s" ((red.) Niels Wium Olesen, 1996), 66
Thorkild Holst, redaktør af arbejderbladet
Illegal presse
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Mellem jyske modstandsfolk 1941-1945" (Nies Åge Nielsen, 1980) 124
Thorkild Holst
Industrisabotage
Region VI (København)
BOPA
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Thorkil Holst
Organisation

DKP
Litteratur
1) "Bagbord om. Erindringer fra et godt liv." (Holger Vivike, 1982) 77
Thorkild Holst
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "I det lange løb. Bd. 2: En kommunists erindringer fra besættelsestidens Danmark" (David Hejgaard, 1981) 126, 130, 139, 161, 273
Thorkild Holst, partisekretær
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "Som jeg husker det" (Aage la Cour, 1998) 112
Thorkild Holst, tegner
Illegal presse
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Sundby under besættelsen" (*, 1995) 32
Thorkild Holst, redaktør
Organisation
Region VI (København)
BOPA, DKP, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Sabotage" (Børge Brandt & Kaj Christiansen, 1945) 20
Thorkild Holst
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Nordens lænkehunde, bd. 2" (Jørgen Kieler, 1993) 207
Thorkild Holst
Almen illegal aktivitet (Hjælper)
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Et studie i rødt-hvidt og blåt. Et kig ind i frihedskampens kulisser. (Duplikeret)" (Tage Revsgård Andersen, 1972), 21, 37, 47
Marie, Den lange
Almen illegal aktivitet (Hjælper)
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Et studie i rødt-hvidt og blåt. Et kig ind i frihedskampens kulisser. (Duplikeret)" (Tage Revsgård Andersen, 1972), 21, 37, 47
Thorkild Holst
Organisation
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Som vi var" (Karl Christensen, 1989) 22
Thorkild Holst, redaktør
Illegal presse

Litteratur
1) "Legal. Illegal. Legal. Træk af den kommunitiske presses historie," (, 1980) 14, 20
Thorkild Holst, gruppeføre
Sabotage
Region VI (København)
BOPA
Litteratur
1) "Sabotage (bidrag til København 1888-1945)" (Børge Thing, 1948), København 1888-1945 534
Thorkild Holst
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
BOPA
Litteratur
1) "Børge Thing - min far sabotøren" (Morten Thing, 1996), Mennesker, politik og besættelse 66
Thorkild Holst, redaktør
Organisation
Region VI (København)
BOPA
Litteratur
1) "BOPA (bidrag til Frit Danmarks Hvidbog)" (Børge Brandt, 1946), Frit Danmarks Hvidbog, bd. 2. s. 328
Thorkild Holst
Sabotage
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Modstand. Samarbejdets fald 1942-43" (Niels-Birger Danielsen, 2018) 117, 121
Thorkil Holst
Organisation
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "65 år med Marx for socialisme og fred." (Alfred Jensen, 1983) s.17
Thorkild Holst
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Aksel Larsen " (Kurt Jacobsen, 2010), 1. udgave 274
Thorkild Holst
Organisation
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Gestapoafhøringerne af Aksel Larsen" (, 1977) 26-48
Marie
Organisation
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Gestapoafhøringerne af Aksel Larsen" (, 1977) 29 - 46
Thorkild Holst, partisekretær
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Modstand - Frihedskampens rødder - 1933-1942" (Niels-Birger Danielsen, 2015) 276, 428
Thorkild Holst
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Kampen er endnu ikke slut. Mogens Fogs dagbog april 1945." (Michael Kjeldsen, 1999), Historie, 1999. 251
Thorkild Holst
Organisation
Region VI (København)
DKP, BOPA
Litteratur
1) "Sabotage" (Børge Outze, 1946), Danmark under besættelsen. Bd. 3. 142
Thorkild Holst
Administration
Region VI (København)
Litteratur
1) "Om det illegale Land og Folk (1941-1945)" (Niels Gyrsting, 1994), Arbejderhistorie, 43, 1994. 94
Thorkil Holst
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "Den illegale kommunistiske presse" (Børge Houmann, 1946), Frit Danmarks Hvidbog, bd. 2. 298
Thorkild Holst, typograf
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "Typer og tryk" ((red.) Torben Bjerg Clausen, 1985) 84
Thorkild Holst, reddaktør
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "Typer og tryk" ((red.) Torben Bjerg Clausen, 1985) 155 - 164 - 232
Thorkild Holst, typograf - tegner
Illegal presse
Region VI (København)
Litteratur
1) "Typer og tryk" ((red.) Torben Bjerg Clausen, 1985) 188 -189
Thorkild Henry Peter Holst

Arkivhenvisninger
1) CPR-registret, CPR Søg, CPR opslag
Thorkild Holst, sekretær i kommunistpartiet
Administration
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "The Giant-Killers. The Danish Resistance Movement 1940/5" (John Oram Thomas, 1975) 170
Thorkild Holst
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Sabotage - da danskerne gik til aktiv modstand mod den tyske besættelse" (Andreas Skov, 2003) 21
Thorkild Holst
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Kommunist under besættelsen" (Børge Houmann, 1990) 74,117,148,151,186,214,222,247,261
Marie
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Kommunist under besættelsen" (Børge Houmann, 1990) 74,117,148,151,186,214,222,247,261
Thorkild Holst
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Mogens Fog. Fra modstandshelt til landsforræder." (Morten Møller, 2009) 84
Thorkild Holst, redaktør arbejderbladet
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Modstand 1944-1945. Dramaets sidste akt." (Niels-Birger Danielsen, 2021) 452
Thorkild Holst, redaktør
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "Medløbere og modløbere" (Jørgen Grønvald Laustsen, 2010) 26,66,88,113,152
Thorkild Holst, partisekretær i dkp
Organisation

DKP
Litteratur
1) "Danmark besat - krig og hverdag 1940-45" (Claus Bundgård Christensen m.fl., 2009), 274
Thorkild Holst, partisekretær. medl. af centralkommiteen dkp
Organisation
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "En studie i rødt, hvidt og blåt" (Tage Revsgaard Andersen, 1981) s.28. s.155. s.158-159. s.164. s.175-177. s.180-182. s.189
Thorkild Holst
Organisation
Region VI (København)
DKP
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsen på Vesterbro under 2. Verdenskrig" (Erik Jensen, 2015), DEmos Nyhedsbrev, 2015 9

Udviklet af ditmer a/s