Kaj Baagø

Født 15.05.1926
Død 21.11.1987
Region II (Midtjylland)

Adresser

Toldkamret, Herning

Tilknytning til undergrundshæren

Region II (Midtjylland), Sektion A, Herning Distrikt (C)


Modstandsaktivitet

Militærgruppe

Kildehenvisninger

Rigsarkivet, 1010, Styrkeliste for Herning med underlagte Byer, pk. 37
Rigsarkivet, 10201, Styrkeliste for Herning med underlagte Byer, pk. 2

Udskriften er baseret på 2 registreringer

Kaj Baagø
Militærgruppe
Region II (Midtjylland), Sektion A, Herning Distrikt (C)
Arkivhenvisninger
1) Rigsarkivet, 1010, Styrkeliste for Herning med underlagte Byer, pk. 37
2) Rigsarkivet, 10201, Styrkeliste for Herning med underlagte Byer, pk. 2
Kaj Baagø Hansen
Militærgruppe
Region II (Midtjylland), Sektion A, Herning Distrikt (C)
Arkivhenvisninger
1) Rigsarkivet, 1010, Styrkeliste for Herning med underlagte Byer, pk. 37
2) Rigsarkivet, 10201, Styrkeliste for Herning med underlagte Byer, pk. 2

Udviklet af ditmer a/s