Axel Jarl

Godsejer
Region V (Sjælland)

Adresser

Strødam ved Gadevang, Hillerød
Hillerød


Modstandsaktivitet

Andet - Udlånt penge til Aksel Larsen
Modtagegruppe

Litteraturhenvisninger

De forvarede - politiske fanger 1941-45 (Leif Larsen, Thomas Clausen, 1994), 353
Hilsen til Finn og Johanne (E. Truelsen, 1995), 24

Udskriften er baseret på 2 registreringer

Axel Jarl, godsejer
Modtagegruppe
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Hilsen til Finn og Johanne" (E. Truelsen, 1995) 24
Axel Jarl
Andet - Udlånt penge til Aksel Larsen

Litteratur
1) "De forvarede - politiske fanger 1941-45" (Leif Larsen, Thomas Clausen, 1994) 353

Udviklet af ditmer a/s