Poul Kornerding Adolf Sæbye

Senere navn(e): Poul Sæbye
Dæknavn(e): R34-D10
Født 03.08.1909
Død 21.01.1991
Kaptajn, Kaptajn i Hærens Flyvetropper, Sprængningschef
Region VI (København)
Underorganisationsleder

Adresser

København

Tilknytning til undergrundshæren

Den Danske Brigade, Kommandoen


Notater

Til 07.09.1943, Flygtet til Sverige på slutdato
Mødt ved Brigaden
08.1943 til 05.05.1945, Kaptajn Poul Sæbye var i forbindelse med faldskærmsfolkenes leder Flemming B. Muus

Organisationstilknytning

Dansk Samling
Holger Danske
SIS

Modstandsaktivitet

Almen illegal aktivitet
Almen illegal aktivitet - Fungerede som våbensinstruktør
Efterretning
Industrisabotage
Militærgruppe

Kildehenvisninger

Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Peter Birkelunds fortegnelse over Holger Danske
Rigsarkivet, 0201-089, Navnekartotek: Brigaden, G-105
Rigsarkivet, 0201-089, Stamoplysninger, G-81

Litteraturhenvisninger

Holger Danske - Sabotage og likvidering 1943-45 (Peter Birkelund, 2008), s. 30, 33, 60, 614
Min tid (Vilhelm Leifer, 1987), 87,134
Tand for tunge - Modstandskamp i Gundsø (Alan Hjorth Rasmussen, 1998), 18,121,124,131-132,
The Sandwich Incident (Peter Edelberg, 2005), Køge Studier. Årsskrift for Køge Arkiverne, Side 13

Frihedsmuseets arkiv

Arkivskaber: - 11D-15141
Arkivskaber: Poul Sæby - 08A-14289
Arkivskaber: Poul Sæby - 08A-16595
Arkivskaber: Poul Sæbye - 10A-17978

Udskriften er baseret på 11 registreringer

Poul Sæbye, kaptajn, underorganisationsleder
Efterretning
Region VI (København)
SIS
Litteratur
1) "Tand for tunge - Modstandskamp i Gundsø" (Alan Hjorth Rasmussen, 1998) 18,121,124,131-132,
R34-D10, underorganisationsleder
Militærgruppe
Region VI (København)
SIS
Litteratur
1) "Tand for tunge - Modstandskamp i Gundsø" (Alan Hjorth Rasmussen, 1998) 18,121,124,131-132,
Poul Sæbye, kaptajn
Almen illegal aktivitet - Fungerede som våbensinstruktør
Region VI (København)
Dansk Samling, Holger Danske
Litteratur
1) "Holger Danske - Sabotage og likvidering 1943-45" (Peter Birkelund, 2008) s. 30, 33, 60, 614
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Peter Birkelunds fortegnelse over Holger Danske,
Poul Sæby, kaptajn
Efterretning

Litteratur
1) "Min tid" (Vilhelm Leifer, 1987), 87,134
Poul Kornerding Adolf Sæbye, kaptajn i hærens flyvetropper, sprængningschef
Militærgruppe

Den Danske Brigade, Kommandoen
Arkivhenvisninger
1) Rigsarkivet, 0201-089, Navnekartotek: Brigaden, G-105
2) Rigsarkivet, 0201-089, Stamoplysninger, G-81
Poul Sæbye

Arkivhenvisninger
1) CPR-registret, CPR Søg, CPR opslag
Poul Sæbye
Industrisabotage
Region VI (København)
Holger Danske
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Poul Sæbye

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Poul Sæbye

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Poul Sæbye, kaptajn
Militærgruppe
Region VI (København)
Litteratur
1) "The Sandwich Incident" (Peter Edelberg, 2005), Køge Studier. Årsskrift for Køge Arkiverne Side 13
Poul Sæbye
Almen illegal aktivitet

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,

Udviklet af ditmer a/s