Helmer Bomhoff

Født 28.08.1916
Død 04.04.1998
Prokurist
Region VI (København)

Adresser

Langs Hegnet, Hjortekær
Frøslevlejren
København


Notater

Ingen konkret angivelse af tidsperiode.

Organisationstilknytning

Holger Danske

Modstandsaktivitet

Almen illegal aktivitet (fængslet)
Logivært
Logivært - Logivært for både Holger Danske og BOPA
Logivært (hjælper)

Frøslevlejrens fangekartotek

Helmer Bomhoff var indsat i Frøslevlejren for sine modstandsaktiviteter.
Se den fulde registrering her i Frøslevlejrens fangekartotek.

Kildehenvisninger

Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Peter Birkelunds fortegnelse over Holger Danske

Litteraturhenvisninger

Efter drabet (Peter Øvig Knudsen, 2001), 203
Frode (Sven Ove Gade, 2004), 118.
Holger Danske - Sabotage og likvidering 1943-45 (Peter Birkelund, 2008), s. 187, 229, 289, 290f, 310f, 614
Transportorganisationen Speditøren 1943-1945 (Henning Lindhardt, 2014), 119

Frihedsmuseets arkiv

Arkivskaber: Johannes Exner, Bilag 06: "Johannes' 'dagbogsoptegnelser' efter hukommelsen, nedskrevet sept. 1945. Vedr. modstandskampen og Gestapos arrestation 1945." Fotokopi - 07B-12594-6

Udskriften er baseret på 6 registreringer

Helmer Bomhoff
Logivært
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Efter drabet" (Peter Øvig Knudsen, 2001) 203
Helmer Adolph Bomhoff, prokurist
Logivært (Hjælper)
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Holger Danske - Sabotage og likvidering 1943-45" (Peter Birkelund, 2008) s. 187, 229, 289, 290f, 310f, 614
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Peter Birkelunds fortegnelse over Holger Danske,
Helmer Bomhoff
Logivært - Logivært for både Holger Danske og BOPA
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Frode" (Sven Ove Gade, 2004) 118.
Helmer Adolf Bomhoff, prokurist
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Arkivhenvisninger
1) Frøslevlejren, Fangekartotek, ,
Helmer Bomhoff

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Helmer Bomhoff
Logivært
Region VI (København)
Litteratur
1) "Transportorganisationen Speditøren 1943-1945" (Henning Lindhardt, 2014) 119

Udviklet af ditmer a/s