Helmer Bomhoff

Født 28.08.1916
Død 04.04.1998
Prokurist, Grosserer
Region VI (København), Region V (Sjælland)

Adresser

Hjortekær, København
Langs Hegnet 28, Hjortekær, Kgs. Lyngby
Langs Hegnet, Hjortekær
Langs Hegnet, Hjortekær, Lyngby
Langs Hegnet, Klampenborg
Frøslevlejren
Jægersborg Hegn
København
Tysk fangenskab


Notater

Ingen konkret angivelse af tidsperiode.
Sted ikke angivet.
Sendt til Frøslev
søn af Gunnar Bomhoff - arresteret okt 44 - til Frøslev

Organisationstilknytning

Holger Danske

Modstandsaktivitet

Almen illegal aktivitet
Almen illegal aktivitet (fængslet)
Logivært
Logivært - Logi til både John og Flamme fra HD
Logivært - Logivært for både Holger Danske og BOPA
Logivært (fængslet)
Logivært (hjælper)

Frøslevlejrens fangekartotek

Helmer Bomhoff var indsat i Frøslevlejren for sine modstandsaktiviteter.
Se den fulde registrering her i Frøslevlejrens fangekartotek.

Kildehenvisninger

Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Peter Birkelunds fortegnelse over Holger Danske

Litteraturhenvisninger

De ensomme ulve (Gunnar Dyrberg, 2009), 87, 144, 145, 158, 160
De illegale. To Holger Danske sabotører fortæller (Bob Hermann, 1985), 185
Efter drabet (Peter Øvig Knudsen, 2001), 203
En modstandsgruppes historie, bd. 2 (, 1982), 108
Frode (Sven Ove Gade, 2004), 118.
Holger Danske - Sabotage og likvidering 1943-45 (Peter Birkelund, 2008), s. 187, 229, 289, 290f, 310f, 614
Holger Danske rejser sig - opgøret med stikkere og terrorister (Jørgen Røjel, 1993), 177, 182-183, 299-301
Hvorfor gjorde I det? Del II (Jørgen Kieler, 2001), 141, 142, 143, 144
Pressen om Holger Danske (, 1947), 29,50
Sabotøren. Min fars historie. (Morten Thing, 2011), 185
Transportorganisationen Speditøren 1943-1945 (Henning Lindhardt, 2014), 119

Frihedsmuseets arkiv

Arkivskaber: Johannes Exner, Bilag 06: "Johannes' 'dagbogsoptegnelser' efter hukommelsen, nedskrevet sept. 1945. Vedr. modstandskampen og Gestapos arrestation 1945." Fotokopi - 07B-12594-6

Udskriften er baseret på 15 registreringer

Helmer Bomhoff
Logivært
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Efter drabet" (Peter Øvig Knudsen, 2001) 203
Helmer Adolph Bomhoff, prokurist
Logivært (Hjælper)
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Holger Danske - Sabotage og likvidering 1943-45" (Peter Birkelund, 2008) s. 187, 229, 289, 290f, 310f, 614
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Peter Birkelunds fortegnelse over Holger Danske,
Helmer Bomhoff
Logivært - Logivært for både Holger Danske og BOPA
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Frode" (Sven Ove Gade, 2004) 118.
Helmer Adolf Bomhoff, prokurist
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Arkivhenvisninger
1) Frøslevlejren, Fangekartotek, ,
Helmer Bomhoff

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Helmer Bomhoff
Logivært
Region VI (København)
Litteratur
1) "Transportorganisationen Speditøren 1943-1945" (Henning Lindhardt, 2014) 119
Helmer Bomhoff
Logivært (Hjælper)
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Hvorfor gjorde I det? Del II" (Jørgen Kieler, 2001) 141, 142, 143, 144
Helmer Bomhoff
Logivært (Fængslet)
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Hvorfor gjorde I det? Del II" (Jørgen Kieler, 2001) 141, 142, 143, 144
Helmer Bomhoff
Logivært
Region VI (København)
Litteratur
1) "En modstandsgruppes historie, bd. 2" (, 1982) 108
Helmer Bomhoff
Logivært
Region VI (København)
Litteratur
1) "Sabotøren. Min fars historie." (Morten Thing, 2011) 185
Helmer Bomhoff
Logivært
Region VI (København)
Litteratur
1) "Holger Danske rejser sig - opgøret med stikkere og terrorister" (Jørgen Røjel, 1993) 177, 182-183, 299-301
Helmer Bomhoff, grosserer
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Pressen om Holger Danske" (, 1947) 29,50
Helmer Bomhoff
Almen illegal aktivitet (Fængslet)

Litteratur
1) "Pressen om Holger Danske" (, 1947) 29,50
Helmer Bomhoff
Almen illegal aktivitet
Logivært - Logi til både John og Flamme fra HD
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "De ensomme ulve" (Gunnar Dyrberg, 2009) 87, 144, 145, 158, 160
Helmer Bomhoff
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "De illegale. To Holger Danske sabotører fortæller" (Bob Hermann, 1985), 185

Udviklet af ditmer a/s