John Mogens Arentoft

Født 27.02.1923
Død 06.12.2010
Kadet, Søkadet
Region VI (København)

Adresser

Espeance Allé 13, Gentofte
København

Tilknytning til undergrundshæren

Region VI (København), København: Afsnit 1 (Havnen) , Havneledelsen
Den Danske Brigade, Den Danske Flotille


Notater

05.05.1945 til 25.05.1945, Tjenestetid.
Fra 20.03.1945, Tjeneste hos orlogskaptajn Mørch

Organisationstilknytning

Holger Danske

Modstandsaktivitet

Almen illegal aktivitet
Militærgruppe

Kildehenvisninger

Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Peter Birkelunds fortegnelse over Holger Danske
Rigsarkivet, 0201-089, Navnekartotek: Flotillen, Pakke G-106
Rigsarkivet, 0990, Lønningsliste for ledelsen ved Afsnit 1., Pk. 123

Litteraturhenvisninger

Holger Danske - Sabotage og likvidering 1943-45 (Peter Birkelund, 2008), s. 362

Udskriften er baseret på 3 registreringer

John Mogens Arentoft, kadet
Almen illegal aktivitet
Militærgruppe
Region VI (København)
Holger Danske
Litteratur
1) "Holger Danske - Sabotage og likvidering 1943-45" (Peter Birkelund, 2008) s. 362
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Peter Birkelunds fortegnelse over Holger Danske,
John Mogens Arentoft, søkadet
Militærgruppe
Region VI (København), København: Afsnit 1 (Havnen)
Havneledelsen
Arkivhenvisninger
1) Rigsarkivet, 0990, Lønningsliste for ledelsen ved Afsnit 1., Pk. 123
John Mogens Arentoft, søkadet
Militærgruppe

Den Danske Brigade, Den Danske Flotille
Arkivhenvisninger
1) Rigsarkivet, 0201-089, Navnekartotek: Flotillen, Pakke G-106

Udviklet af ditmer a/s