Fritz Michael Hartmann

Dæknavn(e): Mikkel
Født 1909
Kontorchef, Fuldmægtig
Region VI (København)

Adresser

København


Billedkilde: Jesper Skov - Viggo Kampmann under besættelsen s 40/Stig Sumborg

Organisationstilknytning

DKP
Frit Danmarks Tjenestemandsgrupper

Modstandsaktivitet

Almen illegal aktivitet
Andet - illegal politisk modstand - "civil ulydighed"

Litteraturhenvisninger

Efterskrift 1904-1945 (Mogens Fog, 1976), 259.
Embedsmandens etos. Frit Danmarks Tjenestemandsgrupper og retsopgøret 1943-45 (Jesper Skov, 2004), Historie, 2004., 78,82,94,95,104
Viggo Kampmann under besættelsen (Jesper Skov, 2004), Siden Saxo, 2004, 4., 39-41

Udskriften er baseret på 4 registreringer

Fritz Michael Hartmann, kontorchef
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Efterskrift 1904-1945" (Mogens Fog, 1976) 259.
Michael Hartmann, fuldmægtig
Andet - illegal politisk modstand - "civil ulydighed"
Region VI (København)
Frit Danmarks Tjenestemandsgrupper, DKP
Litteratur
1) "Embedsmandens etos. Frit Danmarks Tjenestemandsgrupper og retsopgøret 1943-45" (Jesper Skov, 2004), Historie, 2004. 78,82,94,95,104
Mikkel, fuldmægtig
Andet - illegal politisk modstand - "civil ulydighed"
Region VI (København)
Frit Danmarks Tjenestemandsgrupper, DKP
Litteratur
1) "Embedsmandens etos. Frit Danmarks Tjenestemandsgrupper og retsopgøret 1943-45" (Jesper Skov, 2004), Historie, 2004. 78,82,94,95,104
Fritz Michael Hartmann
Andet - illegal politisk modstand - "civil ulydighed"
Region VI (København)
Litteratur
1) "Viggo Kampmann under besættelsen" (Jesper Skov, 2004), Siden Saxo, 2004, 4. 39-41

Udviklet af ditmer a/s