Olav K Kidde

Født 11.12.1892
Død 24.08.1968
Kaptajn
Region V (Sjælland)
Næstkommanderende, Næstkommanderende (amt)

Adresser

Grevinge, Holbæk
Løngaard, Gundestrup

Tilknytning til undergrundshæren

Region V (Sjælland), Roskilde Amt , Amtsledelsen Roskilde, Staben


Billedkilde: Roskilde LHA/Stig Sumborg

Organisationstilknytning

Den lille generalstab

Modstandsaktivitet

Almen illegal aktivitet
Militærgruppe
Organisation - Næstkommanderende Roskilde Amt.

Kildehenvisninger

Rigsarkivet, 1035-061, Styrkeliste for Roskilde Amt, Pk. V-6, s. 281-282

Litteraturhenvisninger

Hjemmehæren (Anders Bjørnvad, 1988), 12, 176, 325-326, 333
Modstanden. Hovedtræk af modstandskampen i Roskilde-området 1940-45 (Henning Bjørn Larsen, 1990), Roskilde Amt under besættelsen 1940-45, 47,48,60,67,68,69,99,103,106
Tand for tunge - Modstandskamp i Gundsø (Alan Hjorth Rasmussen, 1998), 47-75

Udskriften er baseret på 4 registreringer

O. Kidde, kaptajn
Almen illegal aktivitet
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Modstanden. Hovedtræk af modstandskampen i Roskilde-området 1940-45" (Henning Bjørn Larsen, 1990), Roskilde Amt under besættelsen 1940-45 47,48,60,67,68,69,99,103,106
O.K. Kidde, kaptajn, næstkommanderende
Militærgruppe
Region V (Sjælland)
Litteratur
1) "Tand for tunge - Modstandskamp i Gundsø" (Alan Hjorth Rasmussen, 1998) 47-75
O.K. Kidde, kaptajn, næstkommanderende (amt)
Organisation - Næstkommanderende Roskilde Amt.
Region V (Sjælland)
Den lille generalstab
Litteratur
1) "Hjemmehæren" (Anders Bjørnvad, 1988) 12, 176, 325-326, 333
Olav K Kidde, kaptajn
Militærgruppe
Region V (Sjælland), Roskilde Amt
Amtsledelsen Roskilde, Staben
Arkivhenvisninger
1) Rigsarkivet, 1035-061, Styrkeliste for Roskilde Amt, Pk. V-6, s. 281-282

Udviklet af ditmer a/s