Villy Lund Hvalkof

Født 25.07.1895
Død 18.12.1977
Oberst, Oberstløjtnant
Region IV (Fyn)
Oberstløjtnant


Billedkilde: Billedbladet, nr. 23, 1945

Notater

Bror til oberstløjtnant F.L. Hvalkof

Organisationstilknytning

Den lille generalstab
Den Militære Efterretningstjeneste

Modstandsaktivitet

Andet - Den Danske Brigade - Brigadestaben - fra feb 44 forbindelsesofficer til SAC (Supreme Allied Command)i London og senere chef for Danish Military Mission to SHAEF
Efterretning
Militærgruppe
Militærgruppe - Gen. Gørtz' repræsentant i London
Militærgruppe - Jan. 44 til Sverige og febr. til England for at repræsentere general Gørtz og den illegale generalstab.
Militærgruppe - Organiserede O-grupper på Fyn efterår 43. Herefter under jorden på Herluftholm indtil jan. 44.

Registrering i database over søfolk & soldater i allieret tjeneste

Villy Lund Hvalkof er registreret i databasen over søfolk & soldater i allieret tjeneste.
Se den fulde registrering her i databasen.

Kildehenvisninger

Rigsarkivet, 0990, Udbetalingsliste samt kvittering for Oberstløjtnant Hvalkofs stab: 16/5-31/5 1945, Pk. 28

Litteraturhenvisninger

Brigaden (Knud J. V. Jespersen, 1993), 176,179,239
Kiv og krig (Allan Huglstad, 2000), s. 369
Kære Fætter (Poul Westergaard Jensen, 1990), 140
Ranumkonventet (O. F. Drostrup, 1976), s. 25

Udskriften er baseret på 5 registreringer

V. L. Hvalkoff, oberst
Militærgruppe - Gen. Gørtz' repræsentant i London

Den lille generalstab
Litteratur
1) "Kære Fætter" (Poul Westergaard Jensen, 1990) 140
Villy Lund Hvalkof, oberstløjtnant
Andet - Den Danske Brigade - Brigadestaben - fra feb 44 forbindelsesofficer til SAC (Supreme Allied Command)i London og senere chef for Danish Military Mission to SHAEF

Litteratur
1) "Brigaden" (Knud J. V. Jespersen, 1993) 176,179,239
V. L. Hvalkoff
Efterretning
Militærgruppe

Den Militære Efterretningstjeneste, Den lille generalstab
Litteratur
1) "Ranumkonventet" (O. F. Drostrup, 1976) s. 25
V. L. Hvalkoff
Militærgruppe - Organiserede O-grupper på Fyn efterår 43. Herefter under jorden på Herluftholm indtil jan. 44.
Militærgruppe - Jan. 44 til Sverige og febr. til England for at repræsentere general Gørtz og den illegale generalstab.
Region IV (Fyn)
Den lille generalstab
Litteratur
1) "Kiv og krig" (Allan Huglstad, 2000) s. 369
Villy Lund Hvalkof, oberstløjtnant
Militærgruppe

Oberstløjtnant Hvalkofs stab
Arkivhenvisninger
1) Rigsarkivet, 0990, Udbetalingsliste samt kvittering for Oberstløjtnant Hvalkofs stab: 16/5-31/5 1945, Pk. 28

Udviklet af ditmer a/s