Villy Lund Hvalkof

Født 25.07.1895
Død 18.12.1977
Oberst, Oberstløjtnant
Region IV (Fyn)
Oberstløjtnant

Adresser

London, England
London


Billedkilde: Billedbladet, nr. 23, 1945

Notater

Bror til oberstløjtnant F.L. Hvalkof

Organisationstilknytning

Den lille generalstab
Den Militære Efterretningstjeneste
SOE

Modstandsaktivitet

Almen illegal aktivitet
Andet - Den Danske Brigade - Brigadestaben - fra feb 44 forbindelsesofficer til SAC (Supreme Allied Command)i London og senere chef for Danish Military Mission to SHAEF
Efterretning
Militærgruppe
Militærgruppe - Gen. Gørtz' repræsentant i London
Militærgruppe - Jan. 44 til Sverige og febr. til England for at repræsentere general Gørtz og den illegale generalstab.
Militærgruppe - Organiserede O-grupper på Fyn efterår 43. Herefter under jorden på Herluftholm indtil jan. 44.
Organisation
Organisation - Tilknyttet dans militærmission i London

Registrering i database over søfolk & soldater i allieret tjeneste

Villy Lund Hvalkof er registreret i databasen over søfolk & soldater i allieret tjeneste.
Se den fulde registrering her i databasen.

Kildehenvisninger

Rigsarkivet, 0990, Udbetalingsliste samt kvittering for Oberstløjtnant Hvalkofs stab: 16/5-31/5 1945, Pk. 28

Litteraturhenvisninger

Brigaden (Knud J. V. Jespersen, 1993), 176,179,239
Faldskærmsfolk (Peter Birkelund og Henrik Dethlefsen, 1986), 103
Hemmelig Alliance, bd. 1. (Jørgen Hæstrup, 1959), 44, 165, 225, 261, 265
Hemmelig alliance, bd. 2. (Jørgen Hæstrup, 1959), 47
Kiv og krig (Allan Huglstad, 2000), s. 369
Kære Fætter (Poul Westergaard Jensen, 1990), 140
Ranumkonventet (O. F. Drostrup, 1976), s. 25

Udskriften er baseret på 8 registreringer

V. L. Hvalkoff, oberst
Militærgruppe - Gen. Gørtz' repræsentant i London

Den lille generalstab
Litteratur
1) "Kære Fætter" (Poul Westergaard Jensen, 1990) 140
Villy Lund Hvalkof, oberstløjtnant
Andet - Den Danske Brigade - Brigadestaben - fra feb 44 forbindelsesofficer til SAC (Supreme Allied Command)i London og senere chef for Danish Military Mission to SHAEF

Litteratur
1) "Brigaden" (Knud J. V. Jespersen, 1993) 176,179,239
V. L. Hvalkoff
Efterretning
Militærgruppe

Den Militære Efterretningstjeneste, Den lille generalstab
Litteratur
1) "Ranumkonventet" (O. F. Drostrup, 1976) s. 25
V. L. Hvalkoff
Militærgruppe - Organiserede O-grupper på Fyn efterår 43. Herefter under jorden på Herluftholm indtil jan. 44.
Militærgruppe - Jan. 44 til Sverige og febr. til England for at repræsentere general Gørtz og den illegale generalstab.
Region IV (Fyn)
Den lille generalstab
Litteratur
1) "Kiv og krig" (Allan Huglstad, 2000) s. 369
Villy Lund Hvalkof, oberstløjtnant
Militærgruppe

Oberstløjtnant Hvalkofs stab
Arkivhenvisninger
1) Rigsarkivet, 0990, Udbetalingsliste samt kvittering for Oberstløjtnant Hvalkofs stab: 16/5-31/5 1945, Pk. 28
Villy Hvalkof, oberstløjtnant
Organisation - Tilknyttet dans militærmission i London

SOE
Litteratur
1) "Faldskærmsfolk" (Peter Birkelund og Henrik Dethlefsen, 1986) 103
Hvalkof
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "Hemmelig alliance, bd. 2." (Jørgen Hæstrup, 1959) 47
V. L. Hvalkof, oberst
Organisation

Litteratur
1) "Hemmelig Alliance, bd. 1." (Jørgen Hæstrup, 1959), 44, 165, 225, 261, 265

Udviklet af ditmer a/s