A.H. Vedel

Viceadmiral, Viceadmiral, næstkomm. i Søværnet, Admiral, Vice admiral, admiral, Viceadmiral. Admiral.
Region VI (København)

Adresser

København
Stockholm


Organisationstilknytning

Frihedsrådets Kommandoudvalg

Modstandsaktivitet

Almen illegal aktivitet
Andet - Ansvarlig for flådens sænkning 29. august 1943
Andet - modtog penge til det illegale militære arbejde
Andet (situationsbetinget) - Gav ordre til at sænke flådens skibe eller sejle dem til Sverige, så de ikke blev overtaget af tyskerne.
Organisation
Organisation - Ansvarlig for sænkning af flådens skibe 29.08.1943
Organisation - Beordrede flåden sænket 29.8.1943
Organisation - Chef for flåden.
Organisation - Flådens øverste chef
Organisation - Gav ordre til sænkning af den danske flåde.

Litteraturhenvisninger

De illegale (Erik Johannesen, 1983), 83
De væbnede styrker (Frode Jakobsen , 1947), Danmark under besættelsen, bd. 2, 726, 735, 737
Federspiel. En dansk europæer. (Ditlev Tamm, 2005), 114
Fra solskin til tusmørke (Varinka Wichfeld Muus, 1994), 120
Hemmelig Alliance, bd. 1. (Jørgen Hæstrup, 1959), 44, 85, 133, 219-221
I Danmarks Frihedsråd, bind 1 (Frode Jakobsen, 1975), 114
Inside SOE (E. H. Cookridge, 1966), 584
Ligaen. Den danske militære efterretningstjeneste 1940-1945, bd 1. (Hans Christian Bjerg, 1985), 224,228, 249-250, 252, 254, 288, 290, 292, 298-301
Ligaen. Den danske militære efterretningstjeneste 1940-1945. Bd. 2. (Hans Christian Bjerg, 1985), bd.1-2., 51, 52, 58, 64, 100
Modstandsbevægelsen (Frode Jakobsen, 1947), De fem lange Aar, bd. 3, 1518, 15790(Forbogstaver i Personregister)
Oprør. Da danskerne sagde nej til den tyske besættelsesmagt. (Andreas Skov, 2003), 147, 160, 162-5, 167
Per Federspiels foredrag på Frihedsmuseet om besættelsestiden (Per Federspiel, 1982), FV. Frihedskampens Veteraner, 88., 45
Ranumkonventet (O. F. Drostrup, 1976), 125.
Sommeren '45. Fra overmod til mismod. (Per Stig Møller, 2019), 193
The Undaunted. The Story of Resistance i Western Europa. (Ronald Seth, 1956), 114, 115
Vildnis og "Grundtvigsplan" (Jørgen Hæsterup, 1990), 48

Udskriften er baseret på 16 registreringer

A.H. Vedel, viceadmiral
Organisation
Region VI (København)
Litteratur
1) "Ranumkonventet" (O. F. Drostrup, 1976) 125.
A.H. Vedel, viceadmiral
Andet - modtog penge til det illegale militære arbejde
Region VI (København)
Litteratur
1) "Vildnis og "Grundtvigsplan"" (Jørgen Hæsterup, 1990) 48
Vedel, viceadmiral
Organisation
Region VI (København)
Frihedsrådets Kommandoudvalg
Litteratur
1) "De væbnede styrker" (Frode Jakobsen , 1947), Danmark under besættelsen, bd. 2 726, 735, 737
A.H. Vedel, viceadmiral, næstkomm. i søværnet
Andet (Situationsbetinget) - Gav ordre til at sænke flådens skibe eller sejle dem til Sverige, så de ikke blev overtaget af tyskerne.
Region VI (København)
Litteratur
1) "The Undaunted. The Story of Resistance i Western Europa." (Ronald Seth, 1956) 114, 115
Vedel, viceadmiral
Organisation - Flådens øverste chef
Region VI (København)
Frihedsrådets Kommandoudvalg
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsen" (Frode Jakobsen, 1947), De fem lange Aar, bd. 3 1518, 15790(Forbogstaver i Personregister)
Vedel, admiral
Organisation - Beordrede flåden sænket 29.8.1943

Litteratur
1) "Per Federspiels foredrag på Frihedsmuseet om besættelsestiden" (Per Federspiel, 1982), FV. Frihedskampens Veteraner, 88. 45
Vedel, vice admiral
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "Inside SOE" (E. H. Cookridge, 1966) 584
Vedel, viceadmiral
Andet - Ansvarlig for flådens sænkning 29. august 1943
Region VI (København)
Litteratur
1) "Fra solskin til tusmørke" (Varinka Wichfeld Muus, 1994) 120
A. H. Vedel, viceadmiral
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "Hemmelig Alliance, bd. 1." (Jørgen Hæstrup, 1959), 44, 85, 133, 219-221
Vedel, admiral
Organisation - Ansvarlig for sænkning af flådens skibe 29.08.1943
Region VI (København)
Litteratur
1) "Federspiel. En dansk europæer." (Ditlev Tamm, 2005) 114
A.H. Vedel, admiral
Organisation

Litteratur
1) "I Danmarks Frihedsråd, bind 1" (Frode Jakobsen, 1975) 114
Vedel, viceadmiral
Organisation - Gav ordre til sænkning af den danske flåde.
Region VI (København)
Litteratur
1) "Oprør. Da danskerne sagde nej til den tyske besættelsesmagt." (Andreas Skov, 2003) 147, 160, 162-5, 167
A. H. Vedel, viceadmiral
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Ligaen. Den danske militære efterretningstjeneste 1940-1945. Bd. 2. " (Hans Christian Bjerg, 1985), bd.1-2. 51, 52, 58, 64, 100
A Vedel, viceadmiral. admiral.
Organisation - Chef for flåden.

Litteratur
1) "Ligaen. Den danske militære efterretningstjeneste 1940-1945, bd 1." (Hans Christian Bjerg, 1985) 224,228, 249-250, 252, 254, 288, 290, 292, 298-301
A.H. Vedel, admiral
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "De illegale" (Erik Johannesen, 1983) 83
A. Vedel, viceadmiral
Organisation

Litteratur
1) "Sommeren '45. Fra overmod til mismod." (Per Stig Møller, 2019) 193

Udviklet af ditmer a/s