Elias Lunn Bredsdorff

Dæknavn(e): Mortensen , Sander , Møller Nielsen, Ingeniør Sander , Hr. Mortensen , Hr. Møller-Nielsen , Ingeniør Sander, Mortensen , Dr. Jacobsen , Fotograf Sander , Sander, Møller Nielsen, Jens Christian , "Sander" , Mortensen, Sander, Jens Christian Møller Nielsen
Født 15.01.1912
Død 08.08.2002
Seminarielærer, Lektor, Rejsesekretær, Forfatter og oversætter, Cand. Mag., Adjunkt, cand. mag., seminarielærer, rejsesekr., Professor, Cand. mag., redaktør, Cand.Mag., cand. mag, cand.mag, Studerende, cand.mag seminarielærer, Seminarielærer, Lektor, Seminarielærer, Lektor, Vordingborg priv.sem., Redaktør, Cand.mag., Seminarielærer. Cand.mag., stud.mag, Litteraturhistoriker, Litterat, Kulturradikal
Region II (Midtjylland), Region III (Sydjylland), Region V (Sjælland), Region IV (Fyn), Region I (Nordjylland), Region VI (København)
Rejsesekr. Frit Danmark, Rejsesekretær, Rejsesekretær og Jyllandsleder

Adresser

Jernbanegade 12, Vordingborg
Jernbanegade, Vordingborg
Kildeskovvej, Gentofte
Orthopædisk Hospital og Søndergade, Århus
Horsens
København
København
Risskov
Vordingborg
Århus
Aarhus
Århus


Billedkilde: Frihedsmuseet 42B0000025

Notater

03.1943 til 1943, Med i DKP Vordingborg
1942 til 1942, Medl. DKP
Frit Danmarks repræsentant i provinsen.
Var rejsesekretær for Frit Danmark; bistod med at oprette Frit Danmark komite i Esbjerg.
Fra 06.1942, sept. 1944 overført til København
Fra 06.1943, forsommeren 1943 kom Sander til Struer og startede distributionen af Frit Danmark
01.09.1944 til 1945, Frit Danmmarks rejsesekretær i Nord og Midtjyland
Fra 1942, Dæknavn: Ingeniør Sander
Fra 1942, Dæknavn: Ingeniør Sander
ven af Mogens Fog
Gik under jorden oktober 1944.

Lokalitet

Tønder
Viborg

Organisationstilknytning

DKP
Frihedsrådet
Frihedsrådets Lokalkomité
Frit Danmark
Hjemmefronten

Modstandsaktivitet

Administration
Administration - Kontaktmand for Frihedsrådet
Administration - Rejsesekretær for "Frit Danmark"
Administration - Rejsesekretær for Frit Danmark
Almen illegal aktivitet
Almen illegal aktivitet - Af DKP sendt til større provinsbyer med henblik på oprettelse af lokal Frit Danmark grupper.
Almen illegal aktivitet - Etablerede grupper og dannede kontaktnet i Region I
Almen illegal aktivitet - Leder af Frit Danmark efter Fogs arrestation
Andet
Andet - arbejde med oprettelse af Frihedsrådets lokalkomiteer i jylland
Andet - Rejsesekretær
Andet - rejsesekretær
Andet - Var "Frit Danmark's" koordinator ml. hovedstaden og provinsen.
Efterretning
Illegal presse
Illegal presse - artiklens forfatter
Illegal presse - bl.a. Frit Danmark
Illegal presse - Deltager i Frit Danmark
Illegal presse - forfatter til artiklen
Illegal presse - Frit Danmark
Illegal presse - Havde kontakt med "Gry" i Næstved fra marts 43 og aftalte, at bladet skulle fordeles i Vordingborg med lokalstof herfra.
Illegal presse - Instruktør
Illegal presse - Med til at starte "Frit Danmark"
Illegal presse - Redaktør Frit Danmark efter Kate Fleron
Illegal presse - Sekretær for "Frit Danmark"
Illegal presse - Sommer 42 rejsesekr. for Frit Danmark i Jylland for at oprette FD-grupper. Eftersommer 42 stiftelse af egen FD-gruppe i Vordingborg
Illegal presse - Stifter de første Frit Danmark grupper i provinsen
Illegal presse - Stifter Frit Danmark-gruppe i Vordingborg.
Kurer
Logivært
Lokalkomite
Lokalkomite - oprettelse af lokalkomiteen i Aarhus
Militærgruppe
Organisation
Organisation - "Frit Danmark"
Organisation - Frit Damarks rejsesekretær i Nord- og Midtjylland til 10.10.44.
Organisation - Ledelse af Frit Danmarks nyhedstjeneste i efteråret 1944
Organisation - Oprettede lokalkomite
Organisation - rejsesekretær
Organisation - Rejsesekretær for Frit Danmark
Organisation - Rejsesekretær Frit Danmark

Kildehenvisninger

Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Georg Zeuner. Den første akademiker af Jakob Zeuner. Side 14,25
Historisk Samling fra Besættelsestiden - HSB, Diverse, , På arkiv henligger registrant over båndarkiv - interview med EB fra 1980

Litteraturhenvisninger

(, 1945), Frederiksborg Amts Avis
Aksel Larsen og Gestapo (Børge Houmann, 1981), Frit Danmark, særtryk, juni 1981, 4
Danmark besat - krig og hverdag 1940-45 (Claus Bundgård Christensen m.fl., 2009), 43, 356, 946
De loyale oprørere (Peter Birkelund, 2000), 128
De tændte lys (Jørgen Tved, 2009), 19
Den illegale presse (Danmark under Besættelsen) (Børge Outze, 1946), Danmark under Besættelsen, bd. 3., 26
Det illegale »Frit Danmark« og dets lokaludgave »Sydvestjylland« i Esbjerg og omegn 1942-45 (Anders Malling Aaboer, 2001), 8, 26, 27, 36, 49 - 51
Det illegale Fri Danmark - og andet illegalt (Kate Fleron, 1967), Pressehistorisk Årbog, 1967., s.94 s.102
Det illegale Frit Danmark (Hans Snitker, 1977), 35 og frem
Det underlige aar (Flemming Begsøe, 1945), 46,47,146
Die politische Struktur der dänischen Widerstandsbewegung im zweiten weltkrieg (Rüdiger Eckert, 1969), 331, 332, 334
Distrikt 14 - om våbenmodtagergrupperne i Distrikt Silkeborg og deres aktiviteter 1944-1945 (Lars Peter Sørensen, 1984), 39
Efter bedste evne (Vilhelm Andresen, 1985), s. 20. s. 34
Efterskrift 1904-1945 (Mogens Fog, 1976), 113,117,121,123,126,127,131,
Elias Bredsdorff. 10. marts 1994. (Kjeld Koplev, 1999), Koplevs krydsfelt. Samtaler om etik og moral., s. 189-197
Embedsmandens etos. Frit Danmarks Tjenestemandsgrupper og retsopgøret 1943-45 (Jesper Skov, 2004), Historie, 2004., 95
En af de mange (Jørgen Hæstrup, 1991), 26
Esbjerg besat og befriet (Else Marie Poulsen og Niels Wium Olesen, 1995), 15
Esbjergs historie 1910-1998, Havneby og Storkommune (Verner Bruhn og Poul Holm, 1998), 143
Et Danmark i splid med sig selv. Holbæk Amt besat og befriet. (Dan Ch. Christensen, 2020), 535
Frit Danmark (i: Fem Aar. Indtryk og Oplevelser) (Elias Bredsdorff, 1946), Fem Aar. INdtryk og Oplevelser, bd. 2, 211 - 212
Frit Danmark (i: Frit Danmarks Hvidbog) (Elias Bredsdorff, 1946), Frit Danmarks Hvidbog, bd. 2, 285 - 286
Frit Danmark and the Development of Denmark's Resistance Movement (research paper) (Nathaniel Hong, 1990), 15
Frit Danmarks Landbrugsgruppe (Vibeke Ammundsen, 1983), Ugeskrift for Jordbrug, 1983, nr. 41., 841, 842
Før jeg siger farvel. Samtaler med modstandsmanden Jørgen Kieler. (Tom Hermansen, 2013), 146
Gestapoafhøringerne af Aksel Larsen (, 1977), 43
Glimt fra modstandsbevægelsen 1940-45 i nordvest Jylland. Bind 3. Fra Carl Fonagers arkiv. (*, 1996), side 8
Grethe Bartram - en dansk storstikker (Elias Bredsdorff, 1994), Medmennesker og modmennesker, 151-170
Hemmelig alliance, bd. 2. (Jørgen Hæstrup, 1959), 123
Hjemmehæren (Anders Bjørnvad, 1988), 69-70
Horsens går til modstand - bind 1 (Chr. Rimestad, 1998), 84,87
Horsens går til modstand - bind 2 (Chr. Rimestad, 1999), 37,86
Hvem er Nielsen? En fortælling om kommunisten og modstandslederen Børge Houmann. (Morten Møller, 2012), 112, 282, 395
Hvorfor gjorde I det? Del I (Jørgen Kieler, 2001), 112, 113, 180-182, 198
Hvorfor gjorde I det? Del II (Jørgen Kieler, 2001), 61
I Danmarks Frihedsråd, bind 2 (Frode Jakobsen, 1975), 133
I det lange løb. Bd. 2: En kommunists erindringer fra besættelsestidens Danmark (David Hejgaard, 1981), 85, 108, 130, 168
I unåde. Peter P. Rohde og opgøret med kommunismen. (Niels Barfoed, 2001), 108-109,111,113,119-121
Ingmar Wagner 70 år. DKP og Frihedskampen. Dokumenter. (, 1991), 9
Kampen er endnu ikke slut. Mogens Fogs dagbog april 1945. (Michael Kjeldsen, 1999), Historie, 1999., 218,221,233,234,242,243,249,254,256,257,
Kiv og krig (Allan Huglstad, 2000), 156
Kommunist under besættelsen (Børge Houmann, 1990), 169,170,199
Krigsværk (Knud Holch Andersen og Orla Poulsen, 1982), Thy og Mors 1940-45, s. 64 + 69
Kvinder i modstandskampen (Kate Fleron, 1945), 105
Kære Fætter (Poul Westergaard Jensen, 1990), 122
Lærerne og frihedskampen (Elias Bredsdorff, 1945), Unge Pædagoger, 5:1945, 77,79
Mange skurke få helte - og alle de andre (Allan Huglstad, 2011), 11, 21-22, 42, 49, 79, 157, 290, 295, 302-303, 305, 310-313, 316-319, 335, 738
Mellem jyske modstandsfolk 1941-1945 (Nies Åge Nielsen, 1980), 58A*, 61f, 66, 82, 89, 104
Men her skete jo intet (Allan Huglstad, 1993), 231
Midt i en ismetid (Peter P. Rohde, 1970), 95,102
Min egen kurs - erindringer 1912-1946 (Elias Bredsdorff, 1983), 117, 156-8, 192-3, 214-230
Min egen kurs - erindringer 1912-1946 (Elias Bredsdorff, 1983), 133
Min egen kurs - erindringer 1912-1946 (Elias Bredsdorff, 1983), 148, 150, 160-172, 176-190, 203-9
Min egen kurs - erindringer 1912-1946 (Elias Bredsdorff, 1983), 148, 1951, 172, 177-8
Min egen kurs - erindringer 1912-1946 (Elias Bredsdorff, 1983), 148-9
Modstand - Frihedskampens rødder - 1933-1942 (Niels-Birger Danielsen, 2015), 45, 69, 109, 398
Modstand 1944-1945. Dramaets sidste akt. (Niels-Birger Danielsen, 2021), 12, 84-85, 106-107, 215, 218, 297, 435, 468-471
Modstand. Den skærpede kamp 1943-1944 (Niels-Birger Danielsen, 2019), 66,185-189,194,214,346,386
Modstand. Samarbejdets fald 1942-43 (Niels-Birger Danielsen, 2018), 128-129, 244, 360-363, 365, 367
Modstandsarbejde i nærbillede (Aage Trommer, 1973), s. 56f, 59, 64, 376
Modstandsarbejdet i Slotholmsgade (Jesper Skov, 2004), Magasinet 3, 2004, 59, 60
Modstandsbevægelsen (Henrik Vedel-Smith, 1995), Århus befriet, 35-4
Modstandsbevægelsen i Viborg (Sven Bækholm, 1965), Fra Viborg Amt, 32, 1965, 184
Modstandsbevægelsens krav til efterkrigstiden (speciale, RUC) (Søren Kastholm Hansen & John Hindsgaul Rasmussen, 1982), 30
Modstandsbevægelsens udvikling i Midtjylland med særligt henblik på opbygningen af Region II (Ole Bang, 1969), 33,34,39
Mogens Fog. Fra modstandshelt til landsforræder. (Morten Møller, 2009), passim
Mændene i Danmarks Frihedsraad (Halfdan Lefevre, 1945), 159
Northern Light in White Coats. The Danish Medical men and the German Occupation 1940-45. (Dan Katznelson, 2012), Dansk Medicinhistorisk Årbog, 130,181
Odense bys historie - Krig og besættelse 1940-45 (Jørgen Hæstrup, 1979), 120
Om Frit Danmark's opgaver ved besættelsestidens ophør (Hans Snitker, 1969), Hilsen til Hæstrup, 284-287
Om illegal modstand uden helte (Aksel B. Christensen, 2005), Hardsyssel Årbog, 97,98
Oprør. Da danskerne sagde nej til den tyske besættelsesmagt. (Andreas Skov, 2003), 48, 125
Pressen om Holger Danske (, 1947), 38
Præstegårdsidyllen fostrede to modstandsmænd (Johannes Rasmussen, 1963), Pigtråd, 1963, nr. 11, 184
På egen hånd i Odense. Erindringer fra Besættelsestiden (Sven Arnvig, 2000), Fynske Årbøger 1981, 39
Radikalisme, revy og revolte - i Vestjylland (Laust Torp Jensen, 2005), 126
Rekrutteringen til det illegale arbejde (Aage Trommer, 1974), Myte og sandhed i besættelseshistorien, 35
Ringkjøbing under besættelsen 1940-45 (J.I. Bøgner, 2009), 81
Slået med beundring (Bjørn Meidell, 2005), 52,54,55,56,57,58,59,60,61,64,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,83,84,85,86,87,88,90,91,passim
Sommeren '45. Fra overmod til mismod. (Per Stig Møller, 2019), 204
Studenterliv under besættelsen. (Jørgen Kieler, 1995), Dansk medicin-historisk årbog, 1995, 83-85
Sydvestjylland. Frit Danmark 1943-45 (, 1980), Indledning
Typer og tryk ((red.) Torben Bjerg Clausen, 1985), 181
Vejlby-Risskov gennem tiderne (Regnar Knudsen, 1955), 309
Vi er en lille kreds (Elias Bredsdorff, 1982), Frit Danmark, 40:8, 1982, 11
Viggo Kampmann under besættelsen (Jesper Skov, 2004), Siden Saxo, 2004, 4., 41
Vildnis og "Grundtvigsplan" (Jørgen Hæsterup, 1990), 17,37
Østjylland under besættelsen (Pernille Pedersen, 2018), 272, 274
Åh, det var så lidt (Frants Gertsen, 1995), 34
Aarhus Budstikke (Knud Brix, 1946), Frit Danmarks HVidbog, bd. II, s. 324-325
Aarhus under besættelsen (G. Andrésen, 1946), s. 246-47, 250, 253, 275, 301

Udskriften er baseret på 111 registreringer

Elias Lunn Bredsdorff, seminarielærer
Administration - Rejsesekretær for "Frit Danmark"

Frit Danmark
Litteratur
1) "Krigsværk" (Knud Holch Andersen og Orla Poulsen, 1982), Thy og Mors 1940-45 s. 64 + 69
Arkivhenvisninger
1) Historisk Samling fra Besættelsestiden - HSB, Diverse, , På arkiv henligger registrant over båndarkiv - interview med EB fra 1980
Mortensen
Administration
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Aarhus under besættelsen" (G. Andrésen, 1946) s. 246-47, 250, 253, 275, 301
Sander
Administration
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Aarhus under besættelsen" (G. Andrésen, 1946) s. 246-47, 250, 253, 275, 301
Møller Nielsen
Administration
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Aarhus under besættelsen" (G. Andrésen, 1946) s. 246-47, 250, 253, 275, 301
Elias Bredsdorff, seminarielærer, tønder
Almen illegal aktivitet - Etablerede grupper og dannede kontaktnet i Region I
Region III (Sydjylland)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Modstandsarbejde i nærbillede" (Aage Trommer, 1973) s. 56f, 59, 64, 376
Elias Bredsdorff
Administration - Rejsesekretær for Frit Danmark
Administration - Kontaktmand for Frihedsrådet
Region II (Midtjylland)
Frit Danmark, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Horsens går til modstand - bind 1" (Chr. Rimestad, 1998) 84,87
Elias Bredsdorff, lektor
Illegal presse - Havde kontakt med "Gry" i Næstved fra marts 43 og aftalte, at bladet skulle fordeles i Vordingborg med lokalstof herfra.
Region V (Sjælland)
DKP
Litteratur
1) "Kiv og krig" (Allan Huglstad, 2000) 156
Elias Bredsdorff, seminarielærer
Illegal presse - Frit Danmark
Region IV (Fyn)
Litteratur
1) "Odense bys historie - Krig og besættelse 1940-45" (Jørgen Hæstrup, 1979) 120
Ingeniør Sander
Almen illegal aktivitet
Logivært
Region II (Midtjylland)
Frit Danmark, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Horsens går til modstand - bind 1" (Chr. Rimestad, 1998) 84,87
Elias Bredsdorff, seminarielærer
Illegal presse - Stifter Frit Danmark-gruppe i Vordingborg.
Region V (Sjælland)
DKP, Frit Danmark
Litteratur
1) "Men her skete jo intet" (Allan Huglstad, 1993), 231
Elias Bredsdorff, viborg
Administration
Almen illegal aktivitet
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Kvinder i modstandskampen" (Kate Fleron, 1945) 105
Elias Bredsdorff, rejsesekretær
Illegal presse
Andet - arbejde med oprettelse af Frihedsrådets lokalkomiteer i jylland

Frit Danmark
Litteratur
1) "Horsens går til modstand - bind 2" (Chr. Rimestad, 1999) 37,86
Elias Bredsdorff, seminarielærer, rejsesekr. frit danmark
Illegal presse - Sommer 42 rejsesekr. for Frit Danmark i Jylland for at oprette FD-grupper. Eftersommer 42 stiftelse af egen FD-gruppe i Vordingborg
Region V (Sjælland)
Frit Danmark, DKP
Litteratur
1) "Hjemmehæren" (Anders Bjørnvad, 1988) 69-70
Elias Bredsdorff
Organisation - Rejsesekretær for Frit Danmark
Region I (Nordjylland)
Frit Danmark
Litteratur
1) "En af de mange" (Jørgen Hæstrup, 1991) 26
Elias Bredsdorff
Almen illegal aktivitet - Leder af Frit Danmark efter Fogs arrestation
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Kære Fætter" (Poul Westergaard Jensen, 1990) 122
Elias Bredsdorff, forfatter og oversætter
Illegal presse

Frit Danmark
Litteratur
1) "Det underlige aar" (Flemming Begsøe, 1945) 46,47,146
Elias Bredsdorff
Andet - Rejsesekretær
Andet

Frit Danmark
Litteratur
1) "I Danmarks Frihedsråd, bind 2" (Frode Jakobsen, 1975) 133
Hr. Mortensen, forfatter og oversætter
Militærgruppe

Frit Danmark
Litteratur
1) "Det underlige aar" (Flemming Begsøe, 1945) 46,47,146
Elias Bredsdorff, cand. mag., rejsesekretær
Illegal presse - Stifter de første Frit Danmark grupper i provinsen
Organisation - Ledelse af Frit Danmarks nyhedstjeneste i efteråret 1944
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Efterskrift 1904-1945" (Mogens Fog, 1976) 113,117,121,123,126,127,131,
Elias Bredsdorff
Illegal presse

Frit Danmark
Litteratur
1) "De loyale oprørere" (Peter Birkelund, 2000) 128
Elias Bredsdorff
Illegal presse
Almen illegal aktivitet
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Åh, det var så lidt" (Frants Gertsen, 1995) 34
Elias Bredsdorff, seminarielærer
Illegal presse
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Det illegale Frit Danmark" (Hans Snitker, 1977) 35 og frem
Ingeniør Sander, seminarielærer
Illegal presse
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Det illegale Frit Danmark" (Hans Snitker, 1977) 35 og frem
Elias Bredsdorff
Almen illegal aktivitet - Af DKP sendt til større provinsbyer med henblik på oprettelse af lokal Frit Danmark grupper.

DKP
Litteratur
1) "Esbjergs historie 1910-1998, Havneby og Storkommune" (Verner Bruhn og Poul Holm, 1998) 143
Elias Bredsdorff, seminarielærer
Almen illegal aktivitet
Region V (Sjælland)
Frit Danmark
Litteratur
1) "De tændte lys" (Jørgen Tved, 2009) 19
Elias Bredsdorff, adjunkt, cand. mag.
Almen illegal aktivitet
Region II (Midtjylland)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Mellem jyske modstandsfolk 1941-1945" (Nies Åge Nielsen, 1980) 58A*, 61f, 66, 82, 89, 104
Hr. Møller-Nielsen, adjunkt, cand. mag.
Almen illegal aktivitet
Region II (Midtjylland)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Mellem jyske modstandsfolk 1941-1945" (Nies Åge Nielsen, 1980) 58A*, 61f, 66, 82, 89, 104
Elias Lunn Bredsdorff, seminarielærer, rejsesekretær
Organisation - rejsesekretær
Region II (Midtjylland)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Ringkjøbing under besættelsen 1940-45" (J.I. Bøgner, 2009) 81
Elias bredsdorff, rejsesekretær
Andet - rejsesekretær

Frit Danmark
Litteratur
1) "Vildnis og "Grundtvigsplan"" (Jørgen Hæsterup, 1990) 17,37
Elias Bredsdorff, rejsesekretær og jyllandsleder
Illegal presse
Region II (Midtjylland)
Frit Danmark
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Georg Zeuner. Den første akademiker af Jakob Zeuner. Side 14,25,
Ingeniør Sander, Mortensen, rejsesekretær og jyllandsleder
Illegal presse
Region II (Midtjylland)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Distrikt 14 - om våbenmodtagergrupperne i Distrikt Silkeborg og deres aktiviteter 1944-1945" (Lars Peter Sørensen, 1984) 39
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Georg Zeuner. Den første akademiker af Jakob Zeuner. Side 14,25
Elias Bredsdorff, seminarielærer
Organisation
Region V (Sjælland)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Mange skurke få helte - og alle de andre" (Allan Huglstad, 2011), 11, 21-22, 42, 49, 79, 157, 290, 295, 302-303, 305, 310-313, 316-319, 335, 738
Elias Bredsdorff
Illegal presse
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Esbjerg besat og befriet" (Else Marie Poulsen og Niels Wium Olesen, 1995) 15
Elias Bredsdorff, rejsesekretær
Organisation
Region III (Sydjylland)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Sydvestjylland. Frit Danmark 1943-45" (, 1980) Indledning
Elias Bredsdorff, seminarielærer
Illegal presse
Region III (Sydjylland)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Det illegale »Frit Danmark« og dets lokaludgave »Sydvestjylland« i Esbjerg og omegn 1942-45" (Anders Malling Aaboer, 2001) 8, 26, 27, 36, 49 - 51
Elias Bredsdorff, rejsesekr.
Illegal presse
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsen i Viborg" (Sven Bækholm, 1965), Fra Viborg Amt, 32, 1965 184
Elias Bredsdorf, professor
Illegal presse - Instruktør
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Glimt fra modstandsbevægelsen 1940-45 i nordvest Jylland. Bind 3. Fra Carl Fonagers arkiv." (*, 1996), side 8
Sander, professor
Illegal presse - Instruktør
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Glimt fra modstandsbevægelsen 1940-45 i nordvest Jylland. Bind 3. Fra Carl Fonagers arkiv." (*, 1996), side 8
Elias Bredsdorff, rejsesekretær
Region II (Midtjylland)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Aarhus Budstikke" (Knud Brix, 1946), Frit Danmarks HVidbog, bd. II s. 324-325
Dr. Jacobsen, rejsesekretær
Region II (Midtjylland)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Aarhus Budstikke" (Knud Brix, 1946), Frit Danmarks HVidbog, bd. II s. 324-325
Elias Bredsdorff, cand. mag.
Organisation - Frit Damarks rejsesekretær i Nord- og Midtjylland til 10.10.44.
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsens udvikling i Midtjylland med særligt henblik på opbygningen af Region II " (Ole Bang, 1969) 33,34,39
Elias Bredsdorff
Illegal presse
Efterretning
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "I unåde. Peter P. Rohde og opgøret med kommunismen." (Niels Barfoed, 2001) 108-109,111,113,119-121
Fotograf Sander
Illegal presse
Efterretning
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "I unåde. Peter P. Rohde og opgøret med kommunismen." (Niels Barfoed, 2001) 108-109,111,113,119-121
Elias Bredsdorff, cand. mag.
Organisation
Region II (Midtjylland)
Frit Danmark
Litteratur
1) "I det lange løb. Bd. 2: En kommunists erindringer fra besættelsestidens Danmark" (David Hejgaard, 1981) 85, 108, 130, 168
Elias Bredsdorff
Illegal presse
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Vejlby-Risskov gennem tiderne" (Regnar Knudsen, 1955) 309
Elias Bredsdorff, redaktør
Lokalkomite - oprettelse af lokalkomiteen i Aarhus
Lokalkomite
Lokalkomite
Lokalkomite
Lokalkomite
Region II (Midtjylland)
Frihedsrådets Lokalkomité
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsen" (Henrik Vedel-Smith, 1995), Århus befriet 35-4
Elias Bredsdorff, lektor
Andet
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Præstegårdsidyllen fostrede to modstandsmænd" (Johannes Rasmussen, 1963), Pigtråd, 1963, nr. 11 184
Elias Bredsdorff
Kurer
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Om illegal modstand uden helte" (Aksel B. Christensen, 2005), Hardsyssel Årbog 97,98
Elias Bredsdorff, seminarielærer
Organisation - Rejsesekretær for Frit Danmark
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Midt i en ismetid" (Peter P. Rohde, 1970) 95,102
Mortensen, seminarielærer
Organisation - Rejsesekretær for Frit Danmark
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Midt i en ismetid" (Peter P. Rohde, 1970) 95,102
Sander, lektor
Andet
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Præstegårdsidyllen fostrede to modstandsmænd" (Johannes Rasmussen, 1963), Pigtråd, 1963, nr. 11 184
Elias Bredsdorff
Organisation
Region IV (Fyn)
Frit Danmark, DKP
Litteratur
1) "På egen hånd i Odense. Erindringer fra Besættelsestiden" (Sven Arnvig, 2000), Fynske Årbøger 1981 39
Elias Bredsdorff
Organisation - "Frit Danmark"
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Efter bedste evne" (Vilhelm Andresen, 1985) s. 20. s. 34
Elias Bredsdorff
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "Radikalisme, revy og revolte - i Vestjylland" (Laust Torp Jensen, 2005) 126
Elias Bredsdorff
Organisation
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Grethe Bartram - en dansk storstikker" (Elias Bredsdorff, 1994), Medmennesker og modmennesker 151-170
Sander
Organisation
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Grethe Bartram - en dansk storstikker" (Elias Bredsdorff, 1994), Medmennesker og modmennesker 151-170
Elias Bredsdorff
Organisation
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Østjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2018) 272, 274
Elias Bredsdorff
Organisation

Frit Danmark
Litteratur
1) "Modstandsarbejdet i Slotholmsgade" (Jesper Skov, 2004), Magasinet 3, 2004 59, 60
Elias Bredsdorff
Organisation
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Embedsmandens etos. Frit Danmarks Tjenestemandsgrupper og retsopgøret 1943-45" (Jesper Skov, 2004), Historie, 2004. 95
Elias Bredsdorff
Organisation
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Viggo Kampmann under besættelsen" (Jesper Skov, 2004), Siden Saxo, 2004, 4. 41
Elias Bredsdorf, cand. mag.
Organisation

Frit Danmark
Litteratur
1) "Hvorfor gjorde I det? Del I" (Jørgen Kieler, 2001) 112, 113, 180-182, 198
Elias Bredsdorff
Illegal presse
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Hvorfor gjorde I det? Del II" (Jørgen Kieler, 2001) 61
Ingeniør Sander, cand. mag.
Organisation

Frit Danmark
Litteratur
1) "Hvorfor gjorde I det? Del I" (Jørgen Kieler, 2001) 112, 113, 180-182, 198
Elias Bredsdorff
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Før jeg siger farvel. Samtaler med modstandsmanden Jørgen Kieler." (Tom Hermansen, 2013) 146
Elias Bredsdorf
Administration - Rejsesekretær for Frit Danmark
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Studenterliv under besættelsen." (Jørgen Kieler, 1995), Dansk medicin-historisk årbog, 1995 83-85
Sander
Administration - Rejsesekretær for Frit Danmark
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Studenterliv under besættelsen." (Jørgen Kieler, 1995), Dansk medicin-historisk årbog, 1995 83-85
Elias Bredsdorff
Illegal presse

Litteratur
1) "Ingmar Wagner 70 år. DKP og Frihedskampen. Dokumenter." (, 1991) 9
Elias Bredsdorff, cand.mag.
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Litteratur
1) "Pressen om Holger Danske" (, 1947) 38
Elias Bredsdorff
Almen illegal aktivitet
Region V (Sjælland)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Et Danmark i splid med sig selv. Holbæk Amt besat og befriet." (Dan Ch. Christensen, 2020) 535
Elias Bredsdorff

Litteratur
1) "Elias Bredsdorff. 10. marts 1994." (Kjeld Koplev, 1999), Koplevs krydsfelt. Samtaler om etik og moral. s. 189-197
Elias Bredsdorff, seminarielærer
Almen illegal aktivitet
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Hjemmefronten, Frit Danmark
Litteratur
1) "Modstand. Samarbejdets fald 1942-43" (Niels-Birger Danielsen, 2018) 128-129, 244, 360-363, 365, 367
Elias Bredsdorff, seminarielærer
Illegal presse
Almen illegal aktivitet
Region V (Sjælland)
Hjemmefronten, Frit Danmark
Litteratur
1) "Modstand. Samarbejdets fald 1942-43" (Niels-Birger Danielsen, 2018) 128-129, 244, 360-363, 365, 367
Elias Bredsdorff, cand. mag
Illegal presse - forfatter til artiklen
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Frit Danmark (i: Frit Danmarks Hvidbog)" (Elias Bredsdorff, 1946), Frit Danmarks Hvidbog, bd. 2 285 - 286
2) "" (, 1945), Frederiksborg Amts Avis
Elias Bredsdorff, cand. mag
Illegal presse
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Frit Danmark (i: Fem Aar. Indtryk og Oplevelser)" (Elias Bredsdorff, 1946), Fem Aar. INdtryk og Oplevelser, bd. 2 211 - 212
Elias Bredsdorff, cand.mag
Illegal presse - artiklens forfatter
Region VI (København)
Litteratur
1) "Vi er en lille kreds" (Elias Bredsdorff, 1982), Frit Danmark, 40:8, 1982 11
Elias Bredsdorff, studerende
Organisation

Litteratur
1) "Modstand - Frihedskampens rødder - 1933-1942" (Niels-Birger Danielsen, 2015) 45, 69, 109, 398
Elias Bredsdorff, lektor
Kurer
Region V (Sjælland)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Gestapoafhøringerne af Aksel Larsen" (, 1977) 43
Elias Bredsdorff, cand.mag seminarielærer
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Kampen er endnu ikke slut. Mogens Fogs dagbog april 1945." (Michael Kjeldsen, 1999), Historie, 1999. 218,221,233,234,242,243,249,254,256,257,
Elias Bredsdorff, seminarielærer, lektor
Illegal presse
Region I (Nordjylland)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Min egen kurs - erindringer 1912-1946" (Elias Bredsdorff, 1983) 148, 1951, 172, 177-8
Elias Bredsdorff, seminarielærer, lektor
Illegal presse
Organisation - Oprettede lokalkomite
Region II (Midtjylland)
Frit Danmark, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Min egen kurs - erindringer 1912-1946" (Elias Bredsdorff, 1983) 148, 150, 160-172, 176-190, 203-9
Elias Bredsdorff, seminarielærer, lektor
Illegal presse
Region III (Sydjylland)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Min egen kurs - erindringer 1912-1946" (Elias Bredsdorff, 1983) 148-9
Elias Bredsdorff, seminarielærer, lektor
Illegal presse
Region IV (Fyn)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Min egen kurs - erindringer 1912-1946" (Elias Bredsdorff, 1983) 148-9
Elias Bredsdorff, seminarielærer, lektor, vordingborg priv.sem.
Illegal presse
Region V (Sjælland)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Min egen kurs - erindringer 1912-1946" (Elias Bredsdorff, 1983) 133
Elias Bredsdorff, seminarielærer, lektor
Illegal presse
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Min egen kurs - erindringer 1912-1946" (Elias Bredsdorff, 1983) 117, 156-8, 192-3, 214-230
Elias Bredsdorff, redaktør
Illegal presse - Redaktør Frit Danmark efter Kate Fleron
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Den illegale presse (Danmark under Besættelsen)" (Børge Outze, 1946), Danmark under Besættelsen, bd. 3. 26
Sander, Møller Nielsen, Jens Christian, seminarielærer, lektor
Illegal presse
Organisation - Oprettede lokalkomite
Region II (Midtjylland)
Frit Danmark, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Min egen kurs - erindringer 1912-1946" (Elias Bredsdorff, 1983) 148, 150, 160-172, 176-190, 203-9
Elias Bredsdorff, rejsesekretær
Illegal presse
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Det illegale Fri Danmark - og andet illegalt" (Kate Fleron, 1967), Pressehistorisk Årbog, 1967. s.94 s.102
"Sander", rejsesekretær
Illegal presse
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Det illegale Fri Danmark - og andet illegalt" (Kate Fleron, 1967), Pressehistorisk Årbog, 1967. s.94 s.102
Elias Bredsdorff, cand.mag.
Organisation
Illegal presse
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Frit Danmarks Landbrugsgruppe" (Vibeke Ammundsen, 1983), Ugeskrift for Jordbrug, 1983, nr. 41. 841, 842
Elias Bredsdorff, seminarielærer. cand.mag.
Organisation - Rejsesekretær Frit Danmark

Frit Danmark
Litteratur
1) "Om Frit Danmark's opgaver ved besættelsestidens ophør" (Hans Snitker, 1969), Hilsen til Hæstrup 284-287
Elias Bredstorff
Illegal presse - Sekretær for "Frit Danmark"

Litteratur
1) "Mændene i Danmarks Frihedsraad" (Halfdan Lefevre, 1945) 159
Elias Bredsdorff
Almen illegal aktivitet

Frit Danmark, Frihedsrådets Lokalkomité
Litteratur
1) "Hemmelig alliance, bd. 2." (Jørgen Hæstrup, 1959) 123
Elias Bredsdorff
Illegal presse
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Aksel Larsen og Gestapo" (Børge Houmann, 1981), Frit Danmark, særtryk, juni 1981 4
Elias Bredsdorff, seminarielærer
Illegal presse - bl.a. Frit Danmark
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Modstand. Den skærpede kamp 1943-1944" (Niels-Birger Danielsen, 2019) 66,185-189,194,214,346,386
Elias Bredsdorff
Illegal presse - Deltager i Frit Danmark
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Frit Danmark and the Development of Denmark's Resistance Movement (research paper)" (Nathaniel Hong, 1990) 15
Elias Bredsdorff, seminarielærer
Almen illegal aktivitet

Frit Danmark
Litteratur
1) "Rekrutteringen til det illegale arbejde" (Aage Trommer, 1974), Myte og sandhed i besættelseshistorien 35
Bredstorff
Organisation

Litteratur
1) "Modstandsbevægelsens krav til efterkrigstiden (speciale, RUC)" (Søren Kastholm Hansen & John Hindsgaul Rasmussen, 1982) 30
Elias Bredsdorff, rejsesekretær
Illegal presse

Frit Danmark
Litteratur
1) "Die politische Struktur der dänischen Widerstandsbewegung im zweiten weltkrieg" (Rüdiger Eckert, 1969) 331, 332, 334
Elias Bredsdorff, seminarielærer
Almen illegal aktivitet
Region V (Sjælland)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Lærerne og frihedskampen" (Elias Bredsdorff, 1945), Unge Pædagoger, 5:1945 77,79
Elias Bredsdorff
Illegal presse
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Typer og tryk" ((red.) Torben Bjerg Clausen, 1985) 181
Elias Bredsdorff
Illegal presse
Region III (Sydjylland)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Oprør. Da danskerne sagde nej til den tyske besættelsesmagt." (Andreas Skov, 2003) 48, 125
Sander
Illegal presse
Region III (Sydjylland)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Oprør. Da danskerne sagde nej til den tyske besættelsesmagt." (Andreas Skov, 2003) 48, 125
Elias Bredsdorff, stud.mag
Illegal presse
Region III (Sydjylland)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Slået med beundring" (Bjørn Meidell, 2005) 52,54,55,56,57,58,59,60,61,64,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,83,84,85,86,87,88,90,91,passim
Mortensen, Sander, Jens Christian Møller Nielsen, stud.mag
Illegal presse
Region III (Sydjylland)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Slået med beundring" (Bjørn Meidell, 2005) 52,54,55,56,57,58,59,60,61,64,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,80,81,83,84,85,86,87,88,90,91,passim
Elias Bredsdorff, rejsesekretær
Andet - Var "Frit Danmark's" koordinator ml. hovedstaden og provinsen.
Region VI (København)
Frit Danmark, DKP
Litteratur
1) "Hvem er Nielsen? En fortælling om kommunisten og modstandslederen Børge Houmann." (Morten Møller, 2012) 112, 282, 395
Elias Bredsdorff, seminarielærer
Illegal presse
Region V (Sjælland)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Kommunist under besættelsen" (Børge Houmann, 1990) 169,170,199
Elias Bredsdorff
Almen illegal aktivitet
Region VI (København)
DKP, Frit Danmark
Litteratur
1) "Mogens Fog. Fra modstandshelt til landsforræder." (Morten Møller, 2009) passim
Elias Bredsdorff
Organisation
Region II (Midtjylland)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Modstand 1944-1945. Dramaets sidste akt." (Niels-Birger Danielsen, 2021) 12, 84-85, 106-107, 215, 218, 297, 435, 468-471
Elias Bredsdorff, litteraturhistoriker
Illegal presse - Med til at starte "Frit Danmark"

Litteratur
1) "Sommeren '45. Fra overmod til mismod." (Per Stig Møller, 2019) 204
Elias Bredsdorff, litterat, kulturradikal
Illegal presse

Frit Danmark
Litteratur
1) "Danmark besat - krig og hverdag 1940-45" (Claus Bundgård Christensen m.fl., 2009), 43, 356, 946
Elias Bredsdorff, seminarielærer
Almen illegal aktivitet
Illegal presse
Region V (Sjælland)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Northern Light in White Coats. The Danish Medical men and the German Occupation 1940-45." (Dan Katznelson, 2012), Dansk Medicinhistorisk Årbog 130,181

Udviklet af ditmer a/s