Elias Lunn Bredsdorff

Dæknavn(e): Mortensen , Sander , Møller Nielsen, Ingeniør Sander , Hr. Mortensen , Hr. Møller-Nielsen , Ingeniør Sander, Mortensen , Dr. Jacobsen , Fotograf Sander
Født 15.01.1912
Død 08.08.2002
Seminarielærer, Lektor, Rejsesekretær, Forfatter og oversætter, Cand. Mag., Adjunkt, cand. mag., seminarielærer, rejsesekr., Professor, Cand. mag., redaktør
Region II (Midtjylland), Region III (Sydjylland), Region V (Sjælland), Region IV (Fyn), Region I (Nordjylland), Region VI (København)
Rejsesekr. Frit Danmark, Rejsesekretær, Rejsesekretær og Jyllandsleder

Adresser

Jernbanegade 12, Vordingborg
Horsens
København
København
Risskov
Vordingborg
Århus
Aarhus
Århus


Billedkilde: Frihedsmuseet 42B0000025

Notater

03.1943 til 1943, Med i DKP Vordingborg
1942 til 1942, Medl. DKP
Frit Danmarks repræsentant i provinsen.
Var rejsesekretær for Frit Danmark; bistod med at oprette Frit Danmark komite i Esbjerg.
Fra 06.1942, sept. 1944 overført til København
Fra 06.1943, forsommeren 1943 kom Sander til Struer og startede distributionen af Frit Danmark
01.09.1944 til 1945, Frit Danmmarks rejsesekretær i Nord og Midtjyland

Lokalitet

Tønder
Viborg

Organisationstilknytning

DKP
Frihedsrådet
Frihedsrådets Lokalkomité
Frit Danmark

Modstandsaktivitet

Administration
Administration - Kontaktmand for Frihedsrådet
Administration - Rejsesekretær for "Frit Danmark"
Administration - Rejsesekretær for Frit Danmark
Almen illegal aktivitet
Almen illegal aktivitet - Af DKP sendt til større provinsbyer med henblik på oprettelse af lokal Frit Danmark grupper.
Almen illegal aktivitet - Etablerede grupper og dannede kontaktnet i Region I
Almen illegal aktivitet - Leder af Frit Danmark efter Fogs arrestation
Andet
Andet - arbejde med oprettelse af Frihedsrådets lokalkomiteer i jylland
Andet - Rejsesekretær
Andet - rejsesekretær
Efterretning
Illegal presse
Illegal presse - Frit Danmark
Illegal presse - Havde kontakt med "Gry" i Næstved fra marts 43 og aftalte, at bladet skulle fordeles i Vordingborg med lokalstof herfra.
Illegal presse - Instruktør
Illegal presse - Sommer 42 rejsesekr. for Frit Danmark i Jylland for at oprette FD-grupper. Eftersommer 42 stiftelse af egen FD-gruppe i Vordingborg
Illegal presse - Stifter de første Frit Danmark grupper i provinsen
Illegal presse - Stifter Frit Danmark-gruppe i Vordingborg.
Kurer
Logivært
Lokalkomite
Lokalkomite - oprettelse af lokalkomiteen i Aarhus
Militærgruppe
Organisation
Organisation - "Frit Danmark"
Organisation - Frit Damarks rejsesekretær i Nord- og Midtjylland til 10.10.44.
Organisation - Ledelse af Frit Danmarks nyhedstjeneste i efteråret 1944
Organisation - rejsesekretær
Organisation - Rejsesekretær for Frit Danmark

Kildehenvisninger

Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Georg Zeuner. Den første akademiker af Jakob Zeuner. Side 14,25
Historisk Samling fra Besættelsestiden - HSB, Diverse, , På arkiv henligger registrant over båndarkiv - interview med EB fra 1980

Litteraturhenvisninger

De loyale oprørere (Peter Birkelund, 2000), 128
De tændte lys (Jørgen Tved, 2009), 19
Det illegale »Frit Danmark« og dets lokaludgave »Sydvestjylland« i Esbjerg og omegn 1942-45 (Anders Malling Aaboer, 2001), 8, 26, 27, 36, 49 - 51
Det illegale Frit Danmark (Hans Snitker, 1977), 35 og frem
Det underlige aar (Flemming Begsøe, 1945), 46,47,146
Distrikt 14 - om våbenmodtagergrupperne i Distrikt Silkeborg og deres aktiviteter 1944-1945 (Lars Peter Sørensen, 1984), 39
Efter bedste evne (Vilhelm Andresen, 1985), s. 20. s. 34
Efterskrift 1904-1945 (Mogens Fog, 1976), 113,117,121,123,126,127,131,
Embedsmandens etos. Frit Danmarks Tjenestemandsgrupper og retsopgøret 1943-45 (Jesper Skov, 2004), Historie, 2004., 95
En af de mange (Jørgen Hæstrup, 1991), 26
Esbjerg besat og befriet (Else Marie Poulsen og Niels Wium Olesen, 1995), 15
Esbjergs historie 1910-1998, Havneby og Storkommune (Verner Bruhn og Poul Holm, 1998), 143
Glimt fra modstandsbevægelsen 1940-45 i nordvest Jylland. Bind 3. Fra Carl Fonagers arkiv. (*, 1996), side 8
Grethe Bartram - en dansk storstikker (Elias Bredsdorff, 1994), Medmennesker og modmennesker, 151-170
Hjemmehæren (Anders Bjørnvad, 1988), 69-70
Horsens går til modstand - bind 1 (Chr. Rimestad, 1998), 84,87
Horsens går til modstand - bind 2 (Chr. Rimestad, 1999), 37,86
Hvorfor gjorde I det? Del I (Jørgen Kieler, 2001), 112, 113, 180-182, 198
Hvorfor gjorde I det? Del II (Jørgen Kieler, 2001), 61
I Danmarks Frihedsråd, bind 2 (Frode Jakobsen, 1975), 133
I det lange løb. Bd. 2: En kommunists erindringer fra besættelsestidens Danmark (David Hejgaard, 1981), 85, 108, 130, 168
I unåde. Peter P. Rohde og opgøret med kommunismen. (Niels Barfoed, 2001), 108-109,111,113,119-121
Kiv og krig (Allan Huglstad, 2000), 156
Krigsværk (Knud Holch Andersen og Orla Poulsen, 1982), Thy og Mors 1940-45, s. 64 + 69
Kvinder i modstandskampen (Kate Fleron, 1945), 105
Kære Fætter (Poul Westergaard Jensen, 1990), 122
Mange skurke få helte - og alle de andre (Allan Huglstad, 2011), 11, 21-22, 42, 49, 79, 157, 290, 295, 302-303, 305, 310-313, 316-319, 335, 738
Mellem jyske modstandsfolk 1941-1945 (Nies Åge Nielsen, 1980), 58A*, 61f, 66, 82, 89, 104
Men her skete jo intet (Allan Huglstad, 1993), 231
Midt i en ismetid (Peter P. Rohde, 1970), 95,102
Modstandsarbejde i nærbillede (Aage Trommer, 1973), s. 56f, 59, 64, 376
Modstandsarbejdet i Slotholmsgade (Jesper Skov, 2004), Magasinet 3, 2004, 59, 60
Modstandsbevægelsen (Henrik Vedel-Smith, 1995), Århus befriet, 35-4
Modstandsbevægelsen i Viborg (Sven Bækholm, 1965), Fra Viborg Amt, 32, 1965, 184
Modstandsbevægelsens udvikling i Midtjylland med særligt henblik på opbygningen af Region II (Ole Bang, 1969), 33,34,39
Odense bys historie - Krig og besættelse 1940-45 (Jørgen Hæstrup, 1979), 120
Om illegal modstand uden helte (Aksel B. Christensen, 2005), Hardsyssel Årbog, 97,98
Præstegårdsidyllen fostrede to modstandsmænd (Johannes Rasmussen, 1963), Pigtråd, 1963, nr. 11, 184
På egen hånd i Odense. Erindringer fra Besættelsestiden (Sven Arnvig, 2000), Fynske Årbøger 1981, 39
Radikalisme, revy og revolte - i Vestjylland (Laust Torp Jensen, 2005), 126
Ringkjøbing under besættelsen 1940-45 (J.I. Bøgner, 2009), 81
Sydvestjylland. Frit Danmark 1943-45 (, 1980), Indledning
Vejlby-Risskov gennem tiderne (Regnar Knudsen, 1955), 309
Viggo Kampmann under besættelsen (Jesper Skov, 2004), Siden Saxo, 2004, 4., 41
Vildnis og "Grundtvigsplan" (Jørgen Hæsterup, 1990), 17,37
Østjylland under besættelsen (Pernille Pedersen, 2018), 272, 274
Åh, det var så lidt (Frants Gertsen, 1995), 34
Aarhus Budstikke (Knud Brix, 1946), Frit Danmarks HVidbog, bd. II, s. 324-325
Aarhus under besættelsen (G. Andrésen, 1946), s. 246-47, 250, 253, 275, 301

Udskriften er baseret på 63 registreringer

Elias Lunn Bredsdorff, seminarielærer
Administration - Rejsesekretær for "Frit Danmark"

Frit Danmark
Litteratur
1) "Krigsværk" (Knud Holch Andersen og Orla Poulsen, 1982), Thy og Mors 1940-45 s. 64 + 69
Arkivhenvisninger
1) Historisk Samling fra Besættelsestiden - HSB, Diverse, , På arkiv henligger registrant over båndarkiv - interview med EB fra 1980
Mortensen
Administration
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Aarhus under besættelsen" (G. Andrésen, 1946) s. 246-47, 250, 253, 275, 301
Sander
Administration
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Aarhus under besættelsen" (G. Andrésen, 1946) s. 246-47, 250, 253, 275, 301
Møller Nielsen
Administration
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Aarhus under besættelsen" (G. Andrésen, 1946) s. 246-47, 250, 253, 275, 301
Elias Bredsdorff, seminarielærer, tønder
Almen illegal aktivitet - Etablerede grupper og dannede kontaktnet i Region I
Region III (Sydjylland)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Modstandsarbejde i nærbillede" (Aage Trommer, 1973) s. 56f, 59, 64, 376
Elias Bredsdorff
Administration - Rejsesekretær for Frit Danmark
Administration - Kontaktmand for Frihedsrådet
Region II (Midtjylland)
Frit Danmark, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Horsens går til modstand - bind 1" (Chr. Rimestad, 1998) 84,87
Elias Bredsdorff, lektor
Illegal presse - Havde kontakt med "Gry" i Næstved fra marts 43 og aftalte, at bladet skulle fordeles i Vordingborg med lokalstof herfra.
Region V (Sjælland)
DKP
Litteratur
1) "Kiv og krig" (Allan Huglstad, 2000) 156
Elias Bredsdorff, seminarielærer
Illegal presse - Frit Danmark
Region IV (Fyn)
Litteratur
1) "Odense bys historie - Krig og besættelse 1940-45" (Jørgen Hæstrup, 1979) 120
Ingeniør Sander
Almen illegal aktivitet
Logivært
Region II (Midtjylland)
Frit Danmark, Frihedsrådet
Litteratur
1) "Horsens går til modstand - bind 1" (Chr. Rimestad, 1998) 84,87
Elias Bredsdorff, seminarielærer
Illegal presse - Stifter Frit Danmark-gruppe i Vordingborg.
Region V (Sjælland)
DKP, Frit Danmark
Litteratur
1) "Men her skete jo intet" (Allan Huglstad, 1993), 231
Elias Bredsdorff, viborg
Administration
Almen illegal aktivitet
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Kvinder i modstandskampen" (Kate Fleron, 1945) 105
Elias Bredsdorff, rejsesekretær
Illegal presse
Andet - arbejde med oprettelse af Frihedsrådets lokalkomiteer i jylland

Frit Danmark
Litteratur
1) "Horsens går til modstand - bind 2" (Chr. Rimestad, 1999) 37,86
Elias Bredsdorff, seminarielærer, rejsesekr. frit danmark
Illegal presse - Sommer 42 rejsesekr. for Frit Danmark i Jylland for at oprette FD-grupper. Eftersommer 42 stiftelse af egen FD-gruppe i Vordingborg
Region V (Sjælland)
Frit Danmark, DKP
Litteratur
1) "Hjemmehæren" (Anders Bjørnvad, 1988) 69-70
Elias Bredsdorff
Organisation - Rejsesekretær for Frit Danmark
Region I (Nordjylland)
Frit Danmark
Litteratur
1) "En af de mange" (Jørgen Hæstrup, 1991) 26
Elias Bredsdorff
Almen illegal aktivitet - Leder af Frit Danmark efter Fogs arrestation
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Kære Fætter" (Poul Westergaard Jensen, 1990) 122
Elias Bredsdorff, forfatter og oversætter
Illegal presse

Frit Danmark
Litteratur
1) "Det underlige aar" (Flemming Begsøe, 1945) 46,47,146
Elias Bredsdorff
Andet - Rejsesekretær
Andet

Frit Danmark
Litteratur
1) "I Danmarks Frihedsråd, bind 2" (Frode Jakobsen, 1975) 133
Hr. Mortensen, forfatter og oversætter
Militærgruppe

Frit Danmark
Litteratur
1) "Det underlige aar" (Flemming Begsøe, 1945) 46,47,146
Elias Bredsdorff, cand. mag., rejsesekretær
Illegal presse - Stifter de første Frit Danmark grupper i provinsen
Organisation - Ledelse af Frit Danmarks nyhedstjeneste i efteråret 1944
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Efterskrift 1904-1945" (Mogens Fog, 1976) 113,117,121,123,126,127,131,
Elias Bredsdorff
Illegal presse

Frit Danmark
Litteratur
1) "De loyale oprørere" (Peter Birkelund, 2000) 128
Elias Bredsdorff
Illegal presse
Almen illegal aktivitet
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Åh, det var så lidt" (Frants Gertsen, 1995) 34
Elias Bredsdorff, seminarielærer
Illegal presse
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Det illegale Frit Danmark" (Hans Snitker, 1977) 35 og frem
Ingeniør Sander, seminarielærer
Illegal presse
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Det illegale Frit Danmark" (Hans Snitker, 1977) 35 og frem
Elias Bredsdorff
Almen illegal aktivitet - Af DKP sendt til større provinsbyer med henblik på oprettelse af lokal Frit Danmark grupper.

DKP
Litteratur
1) "Esbjergs historie 1910-1998, Havneby og Storkommune" (Verner Bruhn og Poul Holm, 1998) 143
Elias Bredsdorff, seminarielærer
Almen illegal aktivitet
Region V (Sjælland)
Frit Danmark
Litteratur
1) "De tændte lys" (Jørgen Tved, 2009) 19
Elias Bredsdorff, adjunkt, cand. mag.
Almen illegal aktivitet
Region II (Midtjylland)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Mellem jyske modstandsfolk 1941-1945" (Nies Åge Nielsen, 1980) 58A*, 61f, 66, 82, 89, 104
Hr. Møller-Nielsen, adjunkt, cand. mag.
Almen illegal aktivitet
Region II (Midtjylland)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Mellem jyske modstandsfolk 1941-1945" (Nies Åge Nielsen, 1980) 58A*, 61f, 66, 82, 89, 104
Elias Lunn Bredsdorff, seminarielærer, rejsesekretær
Organisation - rejsesekretær
Region II (Midtjylland)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Ringkjøbing under besættelsen 1940-45" (J.I. Bøgner, 2009) 81
Elias bredsdorff, rejsesekretær
Andet - rejsesekretær

Frit Danmark
Litteratur
1) "Vildnis og "Grundtvigsplan"" (Jørgen Hæsterup, 1990) 17,37
Elias Bredsdorff, rejsesekretær og jyllandsleder
Illegal presse
Region II (Midtjylland)
Frit Danmark
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Georg Zeuner. Den første akademiker af Jakob Zeuner. Side 14,25,
Ingeniør Sander, Mortensen, rejsesekretær og jyllandsleder
Illegal presse
Region II (Midtjylland)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Distrikt 14 - om våbenmodtagergrupperne i Distrikt Silkeborg og deres aktiviteter 1944-1945" (Lars Peter Sørensen, 1984) 39
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, Modstandsdatabasen, Georg Zeuner. Den første akademiker af Jakob Zeuner. Side 14,25
Elias Bredsdorff, seminarielærer
Organisation
Region V (Sjælland)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Mange skurke få helte - og alle de andre" (Allan Huglstad, 2011), 11, 21-22, 42, 49, 79, 157, 290, 295, 302-303, 305, 310-313, 316-319, 335, 738
Elias Bredsdorff
Illegal presse
Region III (Sydjylland)
Litteratur
1) "Esbjerg besat og befriet" (Else Marie Poulsen og Niels Wium Olesen, 1995) 15
Elias Bredsdorff, rejsesekretær
Organisation
Region III (Sydjylland)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Sydvestjylland. Frit Danmark 1943-45" (, 1980) Indledning
Elias Bredsdorff, seminarielærer
Illegal presse
Region III (Sydjylland)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Det illegale »Frit Danmark« og dets lokaludgave »Sydvestjylland« i Esbjerg og omegn 1942-45" (Anders Malling Aaboer, 2001) 8, 26, 27, 36, 49 - 51
Elias Bredsdorff, rejsesekr.
Illegal presse
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsen i Viborg" (Sven Bækholm, 1965), Fra Viborg Amt, 32, 1965 184
Elias Bredsdorf, professor
Illegal presse - Instruktør
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Glimt fra modstandsbevægelsen 1940-45 i nordvest Jylland. Bind 3. Fra Carl Fonagers arkiv." (*, 1996), side 8
Sander, professor
Illegal presse - Instruktør
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Glimt fra modstandsbevægelsen 1940-45 i nordvest Jylland. Bind 3. Fra Carl Fonagers arkiv." (*, 1996), side 8
Elias Bredsdorff, rejsesekretær
Region II (Midtjylland)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Aarhus Budstikke" (Knud Brix, 1946), Frit Danmarks HVidbog, bd. II s. 324-325
Dr. Jacobsen, rejsesekretær
Region II (Midtjylland)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Aarhus Budstikke" (Knud Brix, 1946), Frit Danmarks HVidbog, bd. II s. 324-325
Elias Bredsdorff, cand. mag.
Organisation - Frit Damarks rejsesekretær i Nord- og Midtjylland til 10.10.44.
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsens udvikling i Midtjylland med særligt henblik på opbygningen af Region II " (Ole Bang, 1969) 33,34,39
Elias Bredsdorff
Illegal presse
Efterretning
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "I unåde. Peter P. Rohde og opgøret med kommunismen." (Niels Barfoed, 2001) 108-109,111,113,119-121
Fotograf Sander
Illegal presse
Efterretning
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "I unåde. Peter P. Rohde og opgøret med kommunismen." (Niels Barfoed, 2001) 108-109,111,113,119-121
Elias Bredsdorff, cand. mag.
Organisation
Region II (Midtjylland)
Frit Danmark
Litteratur
1) "I det lange løb. Bd. 2: En kommunists erindringer fra besættelsestidens Danmark" (David Hejgaard, 1981) 85, 108, 130, 168
Elias Bredsdorff
Illegal presse
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Vejlby-Risskov gennem tiderne" (Regnar Knudsen, 1955) 309
Elias Bredsdorff, redaktør
Lokalkomite - oprettelse af lokalkomiteen i Aarhus
Lokalkomite
Lokalkomite
Lokalkomite
Lokalkomite
Region II (Midtjylland)
Frihedsrådets Lokalkomité
Litteratur
1) "Modstandsbevægelsen" (Henrik Vedel-Smith, 1995), Århus befriet 35-4
Elias Bredsdorff, lektor
Andet
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Præstegårdsidyllen fostrede to modstandsmænd" (Johannes Rasmussen, 1963), Pigtråd, 1963, nr. 11 184
Elias Bredsdorff
Kurer
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Om illegal modstand uden helte" (Aksel B. Christensen, 2005), Hardsyssel Årbog 97,98
Elias Bredsdorff, seminarielærer
Organisation - Rejsesekretær for Frit Danmark
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Midt i en ismetid" (Peter P. Rohde, 1970) 95,102
Mortensen, seminarielærer
Organisation - Rejsesekretær for Frit Danmark
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Midt i en ismetid" (Peter P. Rohde, 1970) 95,102
Sander, lektor
Andet
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Præstegårdsidyllen fostrede to modstandsmænd" (Johannes Rasmussen, 1963), Pigtråd, 1963, nr. 11 184
Elias Bredsdorff
Organisation
Region IV (Fyn)
Frit Danmark, DKP
Litteratur
1) "På egen hånd i Odense. Erindringer fra Besættelsestiden" (Sven Arnvig, 2000), Fynske Årbøger 1981 39
Elias Bredsdorff
Organisation - "Frit Danmark"
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Efter bedste evne" (Vilhelm Andresen, 1985) s. 20. s. 34
Elias Bredsdorff
Almen illegal aktivitet

Litteratur
1) "Radikalisme, revy og revolte - i Vestjylland" (Laust Torp Jensen, 2005) 126
Elias Bredsdorff
Organisation
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Grethe Bartram - en dansk storstikker" (Elias Bredsdorff, 1994), Medmennesker og modmennesker 151-170
Sander
Organisation
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Grethe Bartram - en dansk storstikker" (Elias Bredsdorff, 1994), Medmennesker og modmennesker 151-170
Elias Bredsdorff
Organisation
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Østjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2018) 272, 274
Elias Bredsdorff
Organisation

Frit Danmark
Litteratur
1) "Modstandsarbejdet i Slotholmsgade" (Jesper Skov, 2004), Magasinet 3, 2004 59, 60
Elias Bredsdorff
Organisation
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Embedsmandens etos. Frit Danmarks Tjenestemandsgrupper og retsopgøret 1943-45" (Jesper Skov, 2004), Historie, 2004. 95
Elias Bredsdorff
Organisation
Region VI (København)
Frit Danmark
Litteratur
1) "Viggo Kampmann under besættelsen" (Jesper Skov, 2004), Siden Saxo, 2004, 4. 41
Elias Bredsdorf, cand. mag.
Organisation

Frit Danmark
Litteratur
1) "Hvorfor gjorde I det? Del I" (Jørgen Kieler, 2001) 112, 113, 180-182, 198
Elias Bredsdorff
Illegal presse
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Hvorfor gjorde I det? Del II" (Jørgen Kieler, 2001) 61
Ingeniør Sander, cand. mag.
Organisation

Frit Danmark
Litteratur
1) "Hvorfor gjorde I det? Del I" (Jørgen Kieler, 2001) 112, 113, 180-182, 198

Udviklet af ditmer a/s