Niels August Eigenbroth

Dæknavn(e): Birk , Skjold , Birk. Skjold. , Birk - Skjold , "Birk"
Født 30.07.1919
Død 09.08.1994
Journalistelev, Journalist, Reporter, Redaktør, redaaktør
Region I (Nordjylland), Region II (Midtjylland)
Kompagnichef, Medlem af Toldstrups stab, leder, Gruppeleder.Kongens komp.

Adresser

Kong Hans gades arrest, Ålborg
St. Ajstrup, Nibe
Hadsund
Hasseris
Ålborg
Aalborg

Tilknytning til undergrundshæren

Region I (Nordjylland), Aalborg Sektion, Aalborg Distrikt , Kongens Kompagni


Billedkilde: HVM-Holstebro/Stig Sumborg

Notater

1944 til 1945, Chef for "Kongens Kompani
Var chef for "Kongens Kompagni" i Ålborg; blev senere medlem af Toldstrups stab.
Til 22.04.1945, arresteret 22 april 45

Lokalitet

Hadsund

Organisationstilknytning

DKP
Modstandsledelsen (Region 1)
SOE

Modstandsaktivitet

Administration
Administration - Medlem af Toldstrups stab
Almen illegal aktivitet
Almen illegal aktivitet - "Store modstandsmand"
Almen illegal aktivitet - Leder af modstandsgrupperne i Aalborg
Almen illegal aktivitet (flygtet) - Arbejdede under jorden i Aalborg
Andet - En af Toldstrups medarbejdere
Andet - Kontaktudvalgets forindelse med den jyske pressetjeneste og med Toldstrup
Andet - nær medarbejder hos Kaptajn Vang
Andet - Pressetjenesten Toldstrups hovedkvarter
Flugthjælp
Illegal presse
Illegal presse - Chef for Toldstrups informationsafdeling
Militærgruppe
Militærgruppe - Chef for Kongens Kompagni, afløses af Otto Emil Lippert
Modtagegruppe
Modtagegruppe - Informatioschef i Toldstrups HQ.
Modtagegruppe - Sebbergruppen - plads v/St. Ajstrup
Organisation
Organisation - Informationschef ved HQ.
Organisation - Toldstrup's medarbejder
Sabotage
Sabotage - Medinitativtager og tilrettelægger af Ranumkonv. 10 -11/3 1944.
Sabotage (fængslet)

Litteraturhenvisninger

Barn i Nibe i en mørk tid (Poul Søndergaard, 1997), Barn af Himmerland, 9, 198,199
Besættelsestiden i Nordjylland (Ole Neimann, 1992), s. 125
Carlo Wognsen 1916 - 1979 (Ole Bergh, 1986), 23, 24, 28
Danmarks Frihedskamp I-II (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948), 260, 266, 274, 276, 278, 279
Distrikt 14 - om våbenmodtagergrupperne i Distrikt Silkeborg og deres aktiviteter 1944-1945 (Lars Peter Sørensen, 1984), 80,82
Eig (Aase Beck Eigenbroth, 1995), 5-18, 20-34
En familie under besættelsen (Ove Høegh-Guldberg, 1985), 64,70, 72 f, 75.f, 95, 100 ff, 107, 127.
Faldskærmsfolk og modstandskampen (Erik Lottrup, 2008), 196
Fire millioner frie ord (Erik Lund, 1970), 260,261
Gå til modstand ((red.) Hans Jørgen Lembourn, 1961), s. 217-226
Hornslet-gruppen (Kim Lykke Jensen, 2015), 201
Krigsår - besættelsesår (Niels A. Eigenbroth, 1985), Hadsund fra ladested til industriby, 164
Mariager Fjord, 1940-45 - Træk af besættelsestidens historie (Jørgen Toubro, 1985), s. 81ff
Modstandsbevægelsens kontaktudvalg i Stockholm 1944-45 (Jørgen Grundt Larsen, 1976), 5,38
Modstandskampen - det bedste job jeg har haft (Gertrud Pedersen, 2009), Modstandskvinder, 102
Modstandsmand og digter (Bent Rolighed, 2009), Han Herred Bogen 2009, 117
Nord-jylland under besættelsen 1940 - 1945 (Niels A. Eigenbroth, 1982), FV Frihedskampens Veteraner nr. 90, 1982, 11
Ranumkonventet (O. F. Drostrup, 1976), 27, 36, 40f, 99
Ranumkonventet (O. F. Drostrup, 1976), 36,38,47,50,99,125,127,133,
Toldstrups telegrafnøgle brugt af "Moses radiohold" (Carl Fonager, 1986), Holstebro Museum. Årsskrift 1986., s. 84-85.
Uden kamp ingen sejr (Toldstrup, 1947), 199-219-246-247
Ærlig talt. Sådan gik det til. (Mogens E. Pedersen, 1997), 116
Østjylland under besættelsen (Pernille Pedersen, 2018), 376

Frihedsmuseets arkiv

Arkivskaber: Herman J. Estelmann, Interview med Niels Eigenbroth om efterretningsvirksomhed. - 07B-23202-20
Arkivskaber: Peder Smed Yde, "1940-1945 - Sådan var jeg også …" Eget Forlag. 1. Oplag 2004. Beretning om modstandsarbejde i Aalborg. - 07B-13867-1

Udskriften er baseret på 44 registreringer

Eigenbroth, kompagnichef
Militærgruppe - Chef for Kongens Kompagni, afløses af Otto Emil Lippert
Region I (Nordjylland), Aalborg Sektion, Aalborg Distrikt
Kongens Kompagni
Litteratur
1) "Besættelsestiden i Nordjylland" (Ole Neimann, 1992) s. 125
Niels A. Eigenbroth, journalistelev, hadsund
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Mariager Fjord, 1940-45 - Træk af besættelsestidens historie" (Jørgen Toubro, 1985) s. 81ff
N. A. Eigenbroth
Modtagegruppe - Informatioschef i Toldstrups HQ.
Region I (Nordjylland)
Modstandsledelsen (Region 1)
Litteratur
1) "Ranumkonventet" (O. F. Drostrup, 1976) 27, 36, 40f, 99
Birk
Militærgruppe
Region I (Nordjylland)
Modstandsledelsen (Region 1)
Litteratur
1) "Ranumkonventet" (O. F. Drostrup, 1976) 27, 36, 40f, 99
Skjold
Militærgruppe
Region I (Nordjylland)
Modstandsledelsen (Region 1)
Litteratur
1) "Ranumkonventet" (O. F. Drostrup, 1976) 27, 36, 40f, 99
Eigenbroth, journalist
Administration - Medlem af Toldstrups stab
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "En familie under besættelsen" (Ove Høegh-Guldberg, 1985), 64,70, 72 f, 75.f, 95, 100 ff, 107, 127.
Eigenbroth, journalist, medlem af toldstrups stab
Administration
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "En familie under besættelsen" (Ove Høegh-Guldberg, 1985), 64,70, 72 f, 75.f, 95, 100 ff, 107, 127.
Skjold, journalist
Administration - Medlem af Toldstrups stab
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "En familie under besættelsen" (Ove Høegh-Guldberg, 1985), 64,70, 72 f, 75.f, 95, 100 ff, 107, 127.
Skjold
Administration - Medlem af Toldstrups stab
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "En familie under besættelsen" (Ove Høegh-Guldberg, 1985), 64,70, 72 f, 75.f, 95, 100 ff, 107, 127.
N.A. Eigenbroth
Illegal presse - Chef for Toldstrups informationsafdeling
Modtagegruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Ranumkonventet" (O. F. Drostrup, 1976) 27, 36, 40f, 99
Birk
Militærgruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Ranumkonventet" (O. F. Drostrup, 1976) 27, 36, 40f, 99
Skjold
Militærgruppe
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Ranumkonventet" (O. F. Drostrup, 1976) 27, 36, 40f, 99
Eigenbroth, journalist, leder
Militærgruppe
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Danmarks Frihedskamp I-II" (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948) 260, 266, 274, 276, 278, 279
Birk, journalist, leder
Militærgruppe
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Danmarks Frihedskamp I-II" (Ebbe Munck og Børge Outze (red.), 1948) 260, 266, 274, 276, 278, 279
N.A. Eigenbroth, journalist, gruppeleder.kongens komp.
Sabotage - Medinitativtager og tilrettelægger af Ranumkonv. 10 -11/3 1944.
Organisation - Informationschef ved HQ.
Region I (Nordjylland)
DKP
Litteratur
1) "Ranumkonventet" (O. F. Drostrup, 1976) 36,38,47,50,99,125,127,133,
Birk. Skjold., journalist, gruppeleder.kongens komp.
Sabotage - Medinitativtager og tilrettelægger af Ranumkonv. 10 -11/3 1944.
Organisation - Informationschef ved HQ.
Region I (Nordjylland)
DKP
Litteratur
1) "Ranumkonventet" (O. F. Drostrup, 1976) 36,38,47,50,99,125,127,133,
Niels A. Eigenbroth, journalist
Illegal presse
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Uden kamp ingen sejr" (Toldstrup, 1947) 199-219-246-247
Niels A. Eigenbroth, reporter
Illegal presse
Region II (Midtjylland)
Litteratur
1) "Fire millioner frie ord" (Erik Lund, 1970) 260,261
Eigenbroth
Andet - nær medarbejder hos Kaptajn Vang

SOE
Litteratur
1) "Distrikt 14 - om våbenmodtagergrupperne i Distrikt Silkeborg og deres aktiviteter 1944-1945" (Lars Peter Sørensen, 1984) 80,82
N.A. Eigenbroth, redaktør
Andet - Kontaktudvalgets forindelse med den jyske pressetjeneste og med Toldstrup

Litteratur
1) "Modstandsbevægelsens kontaktudvalg i Stockholm 1944-45" (Jørgen Grundt Larsen, 1976) 5,38
Birk
Andet - nær medarbejder hos Kaptajn Vang

SOE
Litteratur
1) "Distrikt 14 - om våbenmodtagergrupperne i Distrikt Silkeborg og deres aktiviteter 1944-1945" (Lars Peter Sørensen, 1984) 80,82
Birk, journalist
Illegal presse
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Uden kamp ingen sejr" (Toldstrup, 1947) 199-219-246-247
N.A. Eigenbroth, journalist
Andet - En af Toldstrups medarbejdere

Litteratur
1) "Faldskærmsfolk og modstandskampen" (Erik Lottrup, 2008) 196
Niels Eigenbroth, journalist
Sabotage
Region I (Nordjylland)
Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg, ,
Niels August Eigenbroth

Arkivhenvisninger
1) CPR-registret, CPR Søg, CPR opslag
Niels August Eigenbroth

Arkivhenvisninger
1) Frihedsmuseet, DokReg,
Niels A. Eigenbroth, journalist
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Krigsår - besættelsesår" (Niels A. Eigenbroth, 1985), Hadsund fra ladested til industriby 164
Niels A. Eigenbroth
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Nord-jylland under besættelsen 1940 - 1945" (Niels A. Eigenbroth, 1982), FV Frihedskampens Veteraner nr. 90, 1982 11
Birk, journalist
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Krigsår - besættelsesår" (Niels A. Eigenbroth, 1985), Hadsund fra ladested til industriby 164
N.A. Eigenbroth

Litteratur
1) "Gå til modstand" ((red.) Hans Jørgen Lembourn, 1961) s. 217-226
N. A. Eigenbroth, journalist
Almen illegal aktivitet - Leder af modstandsgrupperne i Aalborg
Flugthjælp
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Carlo Wognsen 1916 - 1979" (Ole Bergh, 1986), 23, 24, 28
Niels August Eigenbroth, journalist
Sabotage
Modtagegruppe
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Eig" (Aase Beck Eigenbroth, 1995) 5-18, 20-34
Niels August Eigenbroth, journalist
Sabotage (Fængslet)
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Eig" (Aase Beck Eigenbroth, 1995) 5-18, 20-34
Birk - Skjold, journalist
Sabotage
Modtagegruppe
Organisation
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Eig" (Aase Beck Eigenbroth, 1995) 5-18, 20-34
N. A. Eigenbroth, journalist
Andet - Pressetjenesten Toldstrups hovedkvarter
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Toldstrups telegrafnøgle brugt af "Moses radiohold"" (Carl Fonager, 1986), Holstebro Museum. Årsskrift 1986. s. 84-85.
"Birk", journalist
Andet - Pressetjenesten Toldstrups hovedkvarter
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Toldstrups telegrafnøgle brugt af "Moses radiohold"" (Carl Fonager, 1986), Holstebro Museum. Årsskrift 1986. s. 84-85.
Niels Eigenbroth
Modtagegruppe - Sebbergruppen - plads v/St. Ajstrup
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Barn i Nibe i en mørk tid" (Poul Søndergaard, 1997), Barn af Himmerland, 9 198,199
Eigenbroth, journalist
Almen illegal aktivitet (Flygtet) - Arbejdede under jorden i Aalborg
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Modstandskampen - det bedste job jeg har haft" (Gertrud Pedersen, 2009), Modstandskvinder 102
Niels A. Eigenbroth, redaaktør
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Modstandsmand og digter" (Bent Rolighed, 2009), Han Herred Bogen 2009 117
Niels A. Eigenbroth, redaktør
Almen illegal aktivitet - "Store modstandsmand"
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Ærlig talt. Sådan gik det til." (Mogens E. Pedersen, 1997) 116
N. A. Eigenbroth, journalist
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Østjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2018) 376
N A Eigenbroth, journalist
Organisation - Toldstrup's medarbejder
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Hornslet-gruppen" (Kim Lykke Jensen, 2015) 201
Birk, journalist
Organisation - Toldstrup's medarbejder
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Hornslet-gruppen" (Kim Lykke Jensen, 2015) 201
Birk, journalist
Almen illegal aktivitet
Region I (Nordjylland)
Litteratur
1) "Østjylland under besættelsen" (Pernille Pedersen, 2018) 376

Udviklet af ditmer a/s