Ove Bennike

Egentligt navn(e): O. Bennike
Født 06.04.1898
Død 03.01.1976
Kaptajn

Adresser

Sofielund

Tilknytning til undergrundshæren

Den Danske Brigade
Den Danske Brigade, Depotsektionen


Notater

Bror til oberst H. Bennike
Fra 12.01.1944, Mødt i Brigaden.
Leder af Den danske Brigades Depotsektion

Modstandsaktivitet

Administration
Andet - Den Danske Brigade - Brigadestaben - leder Depotsektionen
Militærgruppe

Kildehenvisninger

Rigsarkivet, 0201-089, Kartotek over Brigaden., G-101A
Rigsarkivet, 0201-089, Stamoplysninger, G-6

Litteraturhenvisninger

1½ år med den danske brigade (P. A. F. Norup, 1947), s. 286
Brigaden (Knud J. V. Jespersen, 1993), 74,75
Hvordan Brigaden blev til (Eigil H. Wolff, 1945), Den danske Brigade, s. 31

Udskriften er baseret på 4 registreringer

O. Bennike, kaptajn
Administration

Den Danske Brigade
Litteratur
1) "1½ år med den danske brigade" (P. A. F. Norup, 1947) s. 286
Ove Bennike, kaptajn
Andet - Den Danske Brigade - Brigadestaben - leder Depotsektionen

Den Danske Brigade
Litteratur
1) "Brigaden" (Knud J. V. Jespersen, 1993) 74,75
Ove Bennike, kaptajn
Militærgruppe

Den Danske Brigade
Arkivhenvisninger
1) Rigsarkivet, 0201-089, Kartotek over Brigaden., G-101A
2) Rigsarkivet, 0201-089, Stamoplysninger, G-6
O. Bennike, kaptajn
Militærgruppe

Den Danske Brigade, Depotsektionen
Litteratur
1) "Hvordan Brigaden blev til" (Eigil H. Wolff, 1945), Den danske Brigade s. 31

Udviklet af ditmer a/s